Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 77 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Gjervan, Ellen Karoline.
Byggmester Ibsen. Førsnakk ved Trøndelag Teater; 2018-09-18 - 2018-09-18
DMMH Untitled
 
2 Gjervan, Ellen Karoline.
Creating Ibsen's virtual theatrical space. The XIVth International Ibsen Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
DMMH Untitled
 
3 Gjervan, Ellen Karoline.
Omreisende teater i Trondheim på 1800-tallet. Lunsjforedrag; 2018-02-27
DMMH Untitled
 
4 Gjervan, Ellen Karoline.
Pantomime Borealis - til hest og til fots. Teatervitenskap - historiografi, teori og praksis; 2018-05-25 - 2018-05-27
DMMH Untitled
 
2017
5 Gjervan, Ellen Karoline.
Ibsens bruk av scenerommet - læreår i en glemt teaterkultur. Førsnakk: Vildanden; 2017-09-25 - 2017-09-25
DMMH Untitled
 
6 Gjervan, Ellen Karoline.
Italian Itinerant Opera in Christiania (1800-1801). Northern Routes and the Italian Diaspora of Musicians; 2017-11-24 - 2017-11-25
DMMH Untitled
 
7 Gjervan, Ellen Karoline.
Revolution on the stage: Theatrical representations of political conflicts on the Georgian London stage. Fra reformasjon til revolusjon; 2017-08-31 - 2017-09-02
DMMH Untitled
 
8 Gjervan, Ellen Karoline.
Staging state patriotism: Høstgildet of 1790. I: Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century: Practices, Performers, Peripheries. Helsinki: University of the Arts 2017 ISBN 978-952-329-090-7. s. 249-268
DMMH Untitled
 
9 ; Bergstrøm, Emilie Carlsen.
Fremtidens skole med fortidens pedagogikk. Trondheim: NTNU 2017
DMMH NTNU Untitled
 
2016
10 Gjervan, Ellen Karoline.
«Det var en gang...» - fortellingens mulighet. Forskerlunsj; 2016-09-28 - 2016-09-28
DMMH Untitled
 
11 Gjervan, Ellen Karoline.
Gamle scene 200 år. NRK, Midt-Nytt [TV] 2016-01-15
DMMH Untitled
 
12 Gjervan, Ellen Karoline.
Pantomimesjangeren rundt 1800 - til hest og til fots. Cristin-dagen; 2016-03-31 - 2016-03-31
DMMH Untitled
 
13 Gjervan, Ellen Karoline.
Scenografi i pantomimer rundt 1800: Flyktige kilder og glemte teknikker. Teater - scene - scenisk kunst; 2016-11-18 - 2016-11-19
DMMH Untitled
 
14 Gjervan, Ellen Karoline.
The classics of equestrian drama – a canon in the margin. Re-searching relevance; 2016-01-07 - 2016-01-09
DMMH Untitled
 
15 Gjervan, Ellen Karoline.
The Hybrid Child; or, The Regency Hippodrama's conquest of the continent. Theatre in the Regency era; 2016-07-29 - 2016-07-31
DMMH Untitled
 
16 Gjervan, Ellen Karoline.
William Shakespeare og teatret. Shakespeare leve!; 2016-04-23 - 2016-04-23
DMMH Untitled
 
17 Gjervan, Ellen Karoline; Skagen, Annabella.
Gamle scene 200 år - teaterhistorisk bakgrunn for etablering og scenerom. Førsnakk; 2016-01-18
DMMH Untitled
 
18 Gjervan, Ellen Karoline; Skagen, Annabella.
Norges eldste teaterscene fyller 200 år. Adresseavisen 2016 s. 39-39
DMMH Untitled
 
19 Skagen, Annabella; Gjervan, Ellen Karoline.
Et arvestykke (Armod og Edelt sinn - Trøndelag teater).
DMMH Untitled
 
2015
20 Gjervan, Ellen Karoline.
Det romantiske teaters populærsjangre, og deres utfoldelse i Norge innen epoken. Romantikk og realisme i norsk teater; 2015-11-13 - 2015-11-14
NTNU Untitled
 
21 Gjervan, Ellen Karoline.
Ibsens’s two versions of "The Burial Mound" - a comparison and discussion of the stage directions of the two versions of the play. Nordlit 2015 ;Volum 34. s. 253-262
DMMH Untitled
 
22 Gjervan, Ellen Karoline.
Pantomime og kulturutveksling – den Casortiske pantomime. Periferier - konferanse Norsk selskap for 1700-tallsstudier; 2015-08-13 - 2015-08-15
NTNU Untitled
 
23 Gjervan, Ellen Karoline.
Privat teateraktivitet, dilettanteri eller amatørteater? Dramatiske selskaper i Norge 1780-1830. I: Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0458-1. s. 191-210
NTNU Untitled
 
24 Gjervan, Ellen Karoline.
Profesjonell scenekunst i Norge rundt 1800 - del av en felleseuropeisk praksis. Glimt fra forskningens verden; 2015-12-16 - 2015-12-16
DMMH Untitled
 
25 Gjervan, Ellen Karoline.
Profesjonell scenekunst i Trondhjem før 1816. God takt og tone - musikk, dans og teater i Trondhjem omkring 1800; 2015-12-05 - 2015-12-05
NTNU Untitled
 
26 Gjervan, Ellen Karoline.
Teater før teatret – omreisende trupper i Trondheim. Kunst- og mediedagen 2015; 2015-08-21 - 2015-08-21
NTNU Untitled
 
27 Gjervan, Ellen Karoline.
Tilreisende teater i Trondhjem, 1750-1850. Medlemsmøte; 2015-04-10 - 2015-04-10
NTNU Untitled
 
28 ; Lindgaard, Janne.
Improability. Trondheim: PLU: NTNU 2015 90 s.
DMMH Untitled
 
29 Gjervan, Ellen Karoline; Wiseth, Hanne.
Kunnskapsområdet KKK og drama i tverrfaglig samarbeid. Drama/teaternettverk; 2015-10-14 - 2015-10-15
DMMH Untitled
 
30 Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella.
Dramaturgi : forestillinger om teater. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215025155) 272 s.
DMMH NTNU Untitled
 
31 Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Selvik, Randi Margrete.
Leve av lidenskap - skape et levebrød. I: Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0458-1. s. 7-14
NTNU Untitled
 
32 Selvik, Randi Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein.
Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-321-0458-1) 338 s.
NTNU Untitled
 
2014
33 Gjervan, Ellen Karoline.
Equestrian drama and circus feats under the Aurora Borealis. The winter season of Gautier &co in Trondheim, Norway, 1839/40. Theatre and Stratification; 2014-07-27 - 2014-08-01
NTNU Untitled
 
34 Gjervan, Ellen Karoline.
Olaf Liljekrans - hvorfor vet vi ikke hvem du er?. Excenteraften; 2014-02-26 - 2014-02-26
NTNU Untitled
 
35 Gjervan, Ellen Karoline.
Omreisende teatertrupper i Trondhjem, 1700-tallet. Forskningsdagene: 1790-tallet. Kunst og selskapsliv i oppgangstider; 2014-09-20 - 2014-09-20
NTNU Untitled
 
36 Gjervan, Ellen Karoline.
Review Alette Scavenius: "Magiens huse: Danske teatre gennem 300 år". Nordic Theatre Studies 2014 ;Volum 26.(1) s. 108-109
NTNU Untitled
 
37 Gjervan, Ellen Karoline.
The power of illusion. Nordic Theatre Journal 2014 ;Volum 26.(2) s. 9-18
NTNU Untitled
 
2013
38 Gjervan, Ellen Karoline.
Acting & Dancing: Facilitators of Bourgeois Self-fashioning. (Panel introduction and panel chair/organizer). Plays, Places and Participants; 2013-11-04 - 2013-11-06
NTNU Untitled
 
39 Gjervan, Ellen Karoline.
"/.../at Aggere atchillige Comedier /.../" - omreisende trupper ca 1660-1860, et nedslag i norsk teaterhistorie. Scene og scenisk kunst - drypp til norsk teaterhistorie; 2013-05-24 - 2013-05-25
NTNU Untitled
 
40 Gjervan, Ellen Karoline.
"Høstgildet" (1790) - det første nasjonale syngespill. Forskergruppen "Scene og scenisk kunst - drypp til norsk teaterhistorie"; 2013-11-30 - 2013-11-30
NTNU Untitled
 
41 Gjervan, Ellen Karoline.
Lekens dramaturgi - nye muligheter for barneteatret?. Nordisk Barnehageforskning 2013 ;Volum 6.(9) s. 1-13
DMMH Untitled
 
42 Gjervan, Ellen Karoline.
Norsk scenepraksis på 1700-tallet. 1700-tallet i praksis. Første nordiske konferanse for 1700-tallsstudier; 2013-08-29 - 2013-08-31
NTNU Untitled
 
43 Gjervan, Ellen Karoline.
Peer Gynts scenehistorie. Førsnakk, Trøndelag Teater; 2013-10-03 - 2013-10-03
NTNU Untitled
 
44 Gjervan, Ellen Karoline.
Private Theatricals and Amateur performance - aspects of terminology. Pride and prejudices: women's writing of the long eighteenth century; 2013-07-04 - 2013-07-06
NTNU Untitled
 
45 Gjervan, Ellen Karoline.
"The Harvest Festival" - a National Ballad Opera?. Traces of Performance: Opera, Music Theatre, and Theatre Music in the long 19th century; 2013-12-11 - 2013-12-13
NTNU Untitled
 
46 Gjervan, Ellen Karoline.
Typisk norsk? Henrik Ibsens iscenesettelse av Olaf Liljekrans (1857). Ibsenmuseets søndagsprogram; 2013-09-01 - 2013-09-01
NTNU Untitled
 
2012
47 Berg, Thoralf; Fiskvik, Anne Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein; Selvik, Randi Margrete; Skagen, Annabella.
Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport. Trondheim, NTNU: NTNU 2012 56 s.
DMMH NTNU Untitled
 
48 Gjervan, Ellen Karoline.
“Der skyer over" – spesialeffekter i det romantiske teater. IKM-dagen 2012; 2012-11-16 - 2012-11-16
NTNU Untitled
 
49 Gjervan, Ellen Karoline.
Deus ex Machina. Dekorasjoner og sceneteknikk fra en nær teaterfortid. Åpent møte, Fortidsminneforeningen; 2012-01-17 - 2012-01-17
DMMH Untitled
 
50 Gjervan, Ellen Karoline.
Henrik Ibsen og 1850-tallets teaterkultur. Konferanse om utgivelsen "Henrik Ibsens Skrifter"; 2012-11-29 - 2012-11-30
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste