Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 99 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Faber, Hege Charlotte.
Opphavsrett-problematikk, Copyright, Creative Commons og Åndsverkloven. Kollokvie/seminar for ansatte ved NTNU Universitetsbiblioteket; 2017-02-21 - 2017-02-21
NTNU Untitled
 
2 Faber, Hege Charlotte; Pedersen, Sindre Andre; Knutsen, Tove.
Ph.d.-støttetilbud ved NTNU Universitetsbiblioteket - et utvalg. Virak. Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek.; 2017-06-12 - 2017-06-13
NTNU Untitled
 
2016
3 Faber, Hege Charlotte.
Doktorgradskurs i akademisk skriving og formidling - et samarbeid mellom institutt og bibliotek. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
4 Faber, Hege Charlotte.
Eight Blue Puppies and a Mondrian Cake. Some Perspectives on Selected Cases of Appropriation Art and Intellectual Property Rights. I: Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-840-1. s. 411-429
NTNU Untitled
 
5 Faber, Hege Charlotte.
I dialog med maleriet. Jon Arne Mogstads kunstneriske prosjekt. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-861-6) 260 s.
NTNU Untitled
 
6 Faber, Hege Charlotte.
Litt løst og fast om opphavsrett i anledning Verdens bok- og opphavsrettsdag 2016 (blogginnlegg).
NTNU Untitled
 
7 Faber, Hege Charlotte.
NTNU Universitetsbibliotekets tilbud til PhD-kandidater. Temamøte om PhD-utdanning; 2016-12-01 - 2016-12-01
NTNU Untitled
 
8 Faber, Hege Charlotte.
Om boken I dialog med maleriet. Bokslipp/lansering; 2016-12-08 - 2016-12-08
NTNU Untitled
 
9 Faber, Hege Charlotte.
Some Aspects of "Anonymous Architecture". I: Nordisk Arkitekturforskning The Nordic Association of Architectural Research Proceedings Series 2016-1 AESTHETICS – THE UNEASY DIMENSION IN ARCHITECTURE. : Nordisk Arkitekturforskning 2016 ISBN 9789198379709. s. 9-26
NTNU Untitled
 
2015
10 Faber, Hege Charlotte.
Eight blue puppies on a bench, and a Mondrian cake: Some perspectives on image-circulation in the light of some cases of appropriation art and intellectual property disputes. Aesthetics, Contemporaneity, Art; 2015-05-28 - 2015-05-30
NTNU Untitled
 
11 Faber, Hege Charlotte; Jensen, Magnus Rom.
Fag, forskning og fire fleksible moduler: NTNU Universitetsbibliotekets tilbud for PhD-kandidater. UH Bibliotekkonferansen 2015: Framifrå fag- og forskingsbibliotek – frå strategiar til handling; 2015-06-18 - 2015-06-19
NTNU Untitled
 
12 Faber, Hege Charlotte; Jensen, Magnus Rom.
NTNU Universitetsbibliotekets publiseringsstøtte for ph.d.-kandidater. Nye forskere og ph.d.-studerende: De underviser, de forsker og de publicerer - hvordan kan bibliotekernes services indrettes for at støtte bedst?; 2015-11-03 - 2015-11-04
NTNU Untitled
 
2014
13 Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte; Strandhagen, Brit.
Introduction. I: Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-2100-5. s. 1-4
NTNU Untitled
 
14 Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte; Strandhagen, Brit.
Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate 2014 (ISBN 978-1-4724-2100-5) 233 s.
NTNU Untitled
 
15 Faber, Hege Charlotte.
Almost invisible?. Art, the Aesthetics and Aesthetic Experience; 2014-06-05 - 2014-06-07
NTNU Untitled
 
16 Faber, Hege Charlotte.
Presentasjon av antologien Raw: Architectural Engagements with Nature. ARLIS medlemsmøte; 2014-12-08
NTNU Untitled
 
17 Faber, Hege Charlotte.
The Raw, the Hidden and the Sublime: Four Artworks and One Bridge. I: Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-2100-5. s. 153-166
NTNU Untitled
 
18 Haugen, Marius Warholm; Faber, Hege Charlotte.
Fleksibilitet og faglig forankring - modulbaserte ph.d.-kurs ved NTNU Universitetsbiblioteket. NEFUS temadag: Forskningsservice 2014 - Tilgængelig, nærværende, synlig?; 2014-06-12
NTNU Untitled
 
19 Strandhagen, Brit; Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte.
Presentasjon av den tverrfaglige antologien Raw: Architectural Engagements with Nature. Kunnskap:kaffe; 2014-11-13
NTNU Untitled
 
20 Strandhagen, Brit; Kasa, Eivind; Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte.
Presentasjon av den tverrfaglige antologien Raw: Architectural Engagements with Nature. Lunsjarrangement; 2014-11-21
NTNU Untitled
 
2013
21 Faber, Hege Charlotte.
Kunst og filosofi. Kunst, kultur og aktivitet i psykisk helsearbeid; 2013-01-09 - 2013-01-09
NTNU Untitled
 
22 Faber, Hege Charlotte.
Litt om å skrive en kunstnerbiografi og litt om å redigere en antologi. Noen utfordringer og erfaringer med to forskjellige bokprosjekter. Kulturbygging: Om å skrive en bok; 2013-06-03 - 2013-06-03
NTNU Untitled
 
23 Faber, Hege Charlotte.
Some aspects of "anonymous architecture". Aesthetics, the uneasy dimension in architecture; 2013-04-25 - 2013-04-27
NTNU Untitled
 
2012
24 Faber, Hege Charlotte.
But, is it Architecture? Housing of the Common Eider. Interpretation and Evaluation of Art; 2012-05-31 - 2012-06-02
NTNU Untitled
 
2011
25 Faber, Hege Charlotte.
Urban planning and commissioned art in Drammen: From "dirty city" to "Naturbania". Aesthetic Formations: Nature and Aesthetics; 2011-09-29 - 2011-10-01
NTNU Untitled
 
26 Faber, Hege Charlotte.
Urban planning in Drammen: From "dirty city" to "Naturbania". Aesthetics of Human Spaces. Between Urban and Nature. The IXth IAA International Summer Conference of Environmental Aesthetics; 2011-06-17 - 2011-06-19
NTNU Untitled
 
2010
27 Faber, Hege Charlotte.
Art, Commissioned Art, Architecture and Environment. Aesthetics and Nature; 2010-04-14 - 2010-04-15
NTNU Untitled
 
28 Faber, Hege Charlotte.
Forsker, forskningssupporter eller informasjonsspesialist? Noen perspektiver på fagreferentens komplekse rolle ved et universitetsbibliotek. art librar* and/or/not research?; 2010-06-10 - 2010-06-12
NTNU Untitled
 
29 Faber, Hege Charlotte.
The Largest Paintings in Norway... Commissioned art by Jon Arne Mogstad. Environment, Aesthetics, and the Arts; 2010-06-03 - 2010-06-06
NTNU Untitled
 
30 Faber, Hege Charlotte; Flatby, Ellen M. Samdahl.
Open Publishing at NTNU. Strategies and (preliminary) results. Berlin 8 Open Access Conference; 2010-10-25 - 2010-10-27
NTNU Untitled
 
31 Faber, Hege Charlotte; Taylor, Solveig Isabel.
Er søking i Google nok? PH.D.‐kurs ved NTNU universitetsbiblioteket – en utviklingshistorie. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL 2010 ;Volum 2.(1) s. -
NTNU Untitled
 
32 Faber, Hege Charlotte; Taylor, Solveig Isabel.
Er søking i Google nok? PhD-kurs ved NTNU-bibliotekene – en utviklingshistorie. Fagreferentkonferansen 2010; 2010-05-31 - 2010-06-02
NTNU Untitled
 
33 Faber, Hege Charlotte; Taylor, Solveig Isabel.
Research Ethics and Library Support. Trusting the Web; 2010-06-21 - 2010-06-22
NTNU Untitled
 
34 Knutsen, Tove; Tangen, Lisbeth; Brandshaug, Rune; Gastinger, Almuth; Faber, Hege Charlotte.
Fagreferenter - en truet art?. Fagreferentkonferansen 2010; 2010-05-31 - 2010-06-02
NTNU Untitled
 
2009
35 Faber, Hege Charlotte.
"Library Architecture and the Web 2.0". The Future of Aesthetics; 2009-06-11 - 2009-06-14
NTNU Untitled
 
2008
36 Faber, Hege Charlotte.
Dialogue-transition. Aesthetics & the Aesthetics; 2008-05-29 - 2008-06-01
NTNU Untitled
 
37 Faber, Hege Charlotte.
"Mellom maleri, video og lyd: LMWs prosjekt Dialog-Overgang". Estetikkens økologi; 2008-09-18 - 2008-09-19
NTNU Untitled
 
38 Faber, Hege Charlotte; Bertheussen, Lene Elisabeth; Bævre, Olav Arne.
"Vitenskapelige publikasjoner skal rapporteres - FRIDA ved NTNU". Fokus på vitenskapelig publisering; 2008-10-23 - 2008-10-23
NTNU Untitled
 
39 Faber, Hege Charlotte; Taylor, Solveig Isabel.
Anvendt etikk på nett. Bibliotekets nye fagside. Fredagsforelesning ved St.Olavs Hospital; 2008-09-12 - 2008-09-12
NTNU Untitled
 
40 Faber, Hege Charlotte; Taylor, Solveig Isabel.
Kunsten å anvende bibliotek i tverrfaglig sammenheng: Fagreferent 3.0 og anvendt etikk. Fagreferentkonferansen 2008: Biblioteket og forskningen; 2008-06-02 - 2008-06-04
NTNU Untitled
 
41 Faber, Hege Charlotte; Taylor, Solveig Isabel.
Kunsten å anvende bibliotek i tverrfaglig sammenheng: fagreferent 3.0 og anvendt etikk. Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 2008 (4) s. 95-103
NTNU Untitled
 
2007
42 Faber, Hege Charlotte.
Between art, aesthetics and bioethics: GFP BUNNY and other projects. The Limits of Aesthetics; 2007-05-31 - 2007-06-03
NTNU Untitled
 
2006
43 Faber, Hege Charlotte.
"Art and life, art and research, art and food". Art, Aesthetics, Life/ Taide, Estetiikka, Elämä/ Konst, Estetik, Liv; 2006-05-18 - 2006-05-21
NTNU Untitled
 
44 Faber, Hege Charlotte.
"Art projects in/ and different spaces". Sensi/ Able Spaces: Space, Art and the Environment; 2006-05-31 - 2006-06-02
NTNU Untitled
 
45 Faber, Hege Charlotte.
Begrepsfelt med forvirring: maniera moderna, det moderne prosjekt, modernitet, modernisme, postmodernisme, senmodernisme.... MODERNISMER; 2006-01-25 - 2006-01-25
NTNU Untitled
 
46 Faber, Hege Charlotte.
Maleriet som dialog og syntese: Begrepene modernisme og postmodernisme i lys av Jon Arne Mogstads senere arbeider. MODERNISMER; 2006-02-22 - 2006-02-22
NTNU Untitled
 
47 Faber, Hege Charlotte.
"Distinksjonen" i praksis - Bourdieu, kunstsosiologi og norsk samtidskunst. KUH 3012 Anvendt teori og metode; 2006-11-15 - 2006-11-15
NTNU Untitled
 
2005
48 Faber, Hege Charlotte.
"Contemporary art and dialogue". Aesthetics and Contemporary Art, The Nordic Society of Aesthetics Annual Conference 2005; 2005-05-19 - 2005-05-22
NTNU Untitled
 
49 Faber, Hege Charlotte.
Net art. Some perspectives. Nordic Net Art; 2005-11-17 - 2005-11-18
NTNU Untitled
 
2004
50 Faber, Hege Charlotte.
"Detox i Trondheim - Politisk kunst mellom det endimensjonale og det engasjerende". Kunstkritikk.no 2004
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste