Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Musiol, Hanna; DeSoto, Pablo; Murray-Leslie, Alexandra Nicki; Hoel, Ada Mathea; Shrestha, Shreejay; Dybvig, Dagfinn Døhl; Perkis, Andrew; Borgan, Vilde.
Resist as Forest. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Resist as Forest. NTNU ARTEC; Adressaparken & Olavskvartalet, Trondheim. 2019-09-27 - 2019-09-27
NTNU Untitled
 
2 Wyller, Truls Egil; Dybvig, Dagfinn Døhl; Dybvig, Magne.
Tanke og handling. Filosofi, vitenskap og samfunn. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2664-1) 528 s.
NTNU Untitled
 
2013
3 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Corporate social responsibility and philosophy : : from business ethics to political theory. I: CSR and beyond: A Nordic perspective. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41215-9. s. 333-363
NORD Untitled
 
4 Dybvig, Dagfinn Døhl; Ingebrigtsen, Stig; Jakobsen, Ove; Nystad, Øystein.
Etikk for økonomifag. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-42899-7) 215 s.
NORD NTNU Untitled
 
2012
5 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Kant and Cavell on aesthestical judgement and the experience of nature - some reflections. I: På tvers. Festskrift til Ove Jakobsen. Bodø: Universitetet i Nordland 2012 ISBN 9788273146922. s. 211-227
NORD Untitled
 
2011
6 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Kant in the garden of infinitely forking paths : time, causality and the labyrinth of philosophy. I: Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-89785-764-3. s. 77-93
NORD Untitled
 
2010
7 Dybvig, Dagfinn Døhl.
CSR and Social Entrepeneurship: Putting the corporate horse before the ethical cart. Nasjonal konferanse om CSR som innovasjonsdriver i norsk næringsliv: Vitenskapelig paralellsesjoner; 2010-12-02 - 2010-12-02
NORD Untitled
 
8 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Kausalitet og Disposisjoner. Vitforum; 2010-09-28 - 2010-09-28
NORD Untitled
 
9 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Oppmålingen av verden: Triumf, tragedie - eller komedie?. Vitforum - Symposium om Tord Larsens bok "Den globale samtalen. Om dialogens muligheter."; 2010-04-30 - 2010-04-30
NORD Untitled
 
10 Dybvig, Dagfinn Døhl; Nilsen, Heidi Rapp.
Frikjente demokratier. Dagbladet 2010 (21. Aug.) s. 65-
NORD Untitled
 
2009
11 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Egenverdi og egenkarakter - en forbindelse mellom etikk og vitenskapsteori i Neo-Aristotelisk tenkning?. Naturfilosofi og Miljøetikk - Et "bli kjent" seminar om ulike tilnærminger; 2009-03-02 - 2009-03-02
NORD Untitled
 
12 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Farlige forbindelser? En refleksjon over forholdet mellom teori, praksis og moralsk ansvarlighet i økonomifaget. Etikk i praksis 2009 ;Volum 3.(2) s. 29-52
NORD Untitled
 
13 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Farlige forbindelser? En refleksjon over forholdet mellom teori, praksis og moralsk ansvarlighet i økonomifaget. [Radio] 2009-11-28
NORD Untitled
 
2008
14 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Cavell og film mellom tilstedeværenhet og fravær. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2008 ;Volum 26.(1/2) s. 128-167
NORD Untitled
 
2007
15 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Kingdom and Exile. A Study in Stanley Cavell's philosophical modernism and its dilemmas. Trondheim: NTNU 2007 (ISBN 978-82-471-3635-5) 293 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(166)
NTNU Untitled
 
2003
16 Dybvig, Magne; Dybvig, Dagfinn Døhl.
Det tenkende mennesket. 2.utgave. Tapir Akademisk Forlag 2003 (ISBN 82-519-1864-2) 520 s.
NTNU Untitled
 
2002
17 Dybvig, Magne; Dybvig, Dagfinn Døhl.
Aristoteles, Kant og examen philosophicum - nok en gang. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori 2002 ;Volum V.(1) s. 49-53
NTNU Untitled
 
2001
18 Eliassen, Knut Ove; Brandt, Thomas; Jacobsen, Yngve Sandhei; Eriksen, Tore; Lundemo, Trond; Ingebrigtsen, Erik; Tjora, Aksel; Østerud, Erik; Dybvig, Dagfinn Døhl; Harambasic, Adnan.
Maskinkultur - Utsnitt fra fabrikkens tidsalder. Trondheim: NTNU 2001 209 s.
NTNU Untitled
 
2000
19 Dybvig, Dagfinn Døhl; Dybvig, Magne.
Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. Tapir Akademisk Forlag 2000 (ISBN 82-519-1604-6) 426 s.
NTNU Untitled
 
1996
20 Dybvig, Dagfinn Døhl.
Psykoanalyse og ego'ets fenomenologi i Bevissthet, identifikasjon og fortrengning. : [Mangler utgivernavn] 1996
NTNU Untitled