Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2019
1 Akin, Deniz; Stubberud, Elisabeth.
Etiske refleksjoner rundt det å forske på små og utsatte grupper.. Forskerforum lhbtiq-feltet; 2019-02-06 - 2019-02-06
NTNU Untitled
 
2 Stubberud, Elisabeth; Akin, Deniz.
Alene og skeiv. En studie av livssituasjonen for skeive enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og asylmottak. Nordfold: Forlaget Nora 2019 (ISBN 978-82-92038-09-3) 60 s.
NTNU Untitled
 
2018
3 Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Challenges in establishing a representative sample of LGBTI-persons. 19th Conference on social and community psychology; 2018-11-22 - 2018-11-23
UiB NF NTNU Untitled
 
4 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik.
Disse personene utsettes for dobbel diskriminering. Dagbladet.no 2018
NF NTNU Untitled
 
5 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik.
Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn. Lanseringsseminar; 2018-12-04 - 2018-12-04
NF NTNU Untitled
 
6 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik.
Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Bodø: Nordlandsforskning 2018 185 s. NF-rapport(09/2018)
NF NTNU Untitled
 
7 Stubberud, Elisabeth.
Demokratifestival for hvem?. Dagsavisen Nye meninger [Avis] 2018-08-22
NTNU Untitled
 
8 Stubberud, Elisabeth.
Gendered Citizenship and the Politics of Representation. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018 ;Volum 26.(3) s. 241-244
NTNU Untitled
 
9 Stubberud, Elisabeth.
Minoritet i minoriteten: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn. Medisinerstudentens seminarserie; 2018-12-06 - 2018-12-06
NTNU Untitled
 
10 Stubberud, Elisabeth.
Å elske person, ikke kjønn. Sunnmørsposten [Avis] 2018-11-10
NTNU Untitled
 
11 Stubberud, Elisabeth; Gulli, Marianne.
Lanseringseminar: Den eneste skeive i bygda? Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester. Fagdag om lhbtiq og mental helse i det samiske samfunnet; 2018-11-28 - 2018-11-28
NTNU Untitled
 
12 Stubberud, Elisabeth; Prøitz, Lin; Hamidiasl, Hasti.
Den eneste skeive i bygda? Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester. Nordfold: Forlaget Nora 2018 (ISBN 978-82-92038-10-9) 51 s.
NTNU UiO Untitled
 
13 Stubberud, Elisabeth; Svendsen, Stine H. Bang.
Framleis ikkje greit å vere feminin mann. Kilden Kjønnsforskning [Internett] 2018-10-09
NTNU Untitled
 
14 Svendsen, Stine H. Bang; Stubberud, Elisabeth; Farstad Djupedal, Elise.
Becoming Queer after Homotolerance: Youth Affective Worlds. I: Youth Sexualities. Public Feelings and Contemporary Cultural Politics. Praeger 2018 ISBN 9781440850394. s. 255-279
NTNU Untitled
 
15 Svendsen, Stine H. Bang; Stubberud, Elisabeth; Farstad Djupedal, Elise.
Skeive ungdommers identitetsarbeid: SKAM etter homotoleransen. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 ;Volum 42.(3) s. 162-183
NTNU Untitled
 
2017
16 Stubberud, Elisabeth; Aarbakke, Mari Helenedatter; Svendsen, Stine H. Bang; Johannesen, Nina; Hammeren, Gjertrud R..
Styrking av seksualitetsundervisning i skolen. En evalueringsrapport om bruken av seksualitetsundervisningsopplegget "Uke 6". Nordfold: Forlaget Nora 2017 (ISBN 978-82-92038-06-2) 52 s.
NTNU Untitled
 
17 Svendsen, Stine Helena Bang; Stubberud, Elisabeth; Farstad Djupedal, Elise.
Becoming Queer after Homotolerance. The 2017 Gender and Education Association Conference; 2017-06-21 - 2017-06-23
NTNU Untitled
 
2016
18 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Hate speech, report 2. Research on hate and discrimination. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-540-8) 55 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2016:21)
ISF Untitled
 
19 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Hatefulle ytringer. Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-529-3) 55 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2016:15)
ISF Untitled
 
20 Stubberud, Elisabeth.
From intimate relations to citizenship? Au pairing and the potential for citizenship in Norway. I: Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-51741-8. s. 125-146
Untitled
 
21 Stubberud, Elisabeth.
Å bli en arbeider. Au pairer og underbetalt lavstatusarbeid. Fett 2016 (1) s. 18-23
NTNU Untitled
 
2015
22 ; Stubberud, Elisabeth.
Au Pairing in Norway. The Production of a (Non-) Worker. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2015 (ISBN 978-82-326-0802-7) 206 s.
NTNU Untitled
 
23 Kristensen, Guro Korsnes; Stubberud, Elisabeth.
Equality - of what and for whom? The au pair scheme in an intersectional perspective. KjønnsforskningNÅ; 2015-11-24 - 2015-11-25
NTNU Untitled
 
24 Stubberud, Elisabeth.
– Au pairer og kvinnelige ledere er likeverdige partnere. NRK.no [Internett] 2015-07-28
NTNU Untitled
 
25 Stubberud, Elisabeth.
– Gi au pairene tarifflønn. Forskningn.no [Internett] 2015-12-26
NTNU Untitled
 
26 Stubberud, Elisabeth.
Au pair: - Har vært et eventyr. Dagsavisen [Avis] 2015-07-24
NTNU Untitled
 
27 Stubberud, Elisabeth.
Au pair er kamuflert hushjelp. Vårt Land [Avis] 2015-07-21
NTNU Untitled
 
28 Stubberud, Elisabeth.
Au Pairing in Norway. The Production of a (Non-) Worker. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0802-7) 206 s.
NTNU Untitled
 
29 Stubberud, Elisabeth.
Dagens gjest. Her og nå, NRK P1 [Radio] 2015-07-20
NTNU Untitled
 
30 Stubberud, Elisabeth.
Framing the Au Pair: Problems of Sex, Work and Motherhood in Norwegian Au Pair Documentaries. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2015 ;Volum 23.(2) s. 125-139
NTNU Untitled
 
31 Stubberud, Elisabeth.
'It's Not Much': Affective (Boundary) Work in the Au Pair Scheme. I: Au Pairs' Lives in Global Context. Sisters or Servants?. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137377470. s. 121-135
NTNU Untitled
 
32 Stubberud, Elisabeth.
Kvite damer til å passe barn, brune damer til å vaske klede og hus. Kilden - kjønnsforskning.no [Internett] 2015-09-22
NTNU Untitled
 
33 Stubberud, Elisabeth.
La dem fagorganisere seg!. Klassekampen 2015 s. 20-21
NTNU Untitled
 
34 Stubberud, Elisabeth.
Vil avvikle au pair-ordningen. NRK Dagsnytt [TV] 2015-07-20
NTNU Untitled
 
35 Stubberud, Elisabeth.
Vil fjerne au pair-ordningen, debatt i Dagsnytt atten. Dagsnytt atten, NRK P2 [Radio] 2015-07-20
NTNU Untitled
 
36 Stubberud, Elisabeth.
Vil regulere au pair-arbeid. Adresseavisen [Avis] 2015-07-23
NTNU Untitled
 
2014
37 Stubberud, Elisabeth.
Au pairing in Norway. Nordisk Forum; 2014-06-12 - 2014-06-15
NTNU Untitled
 
38 Stubberud, Elisabeth.
"Det er ikke så mye". Affektivt (grense-)arbeid i au pair-ordninga. VAM Forskerseminar; 2014-11-26 - 2014-11-27
NTNU Untitled
 
39 Stubberud, Elisabeth.
From intimate relations to citizenship? Potential for citizenship in the au pair scheme. Public talks at RIKK; 2014-10-03 - 2014-10-03
NTNU Untitled
 
40 Stubberud, Elisabeth.
Who is the au pair? A closer look at the documentary Herskap og tenarar/Masters and servants. Au pair Research - A blog about international research on the au pair institution 2014
NTNU Untitled
 
41 Stubberud, Elisabeth; Ringrose, Priscilla.
Speaking images, race-less words: Play and the absence of race in contemporary Scandinavia. Journal of Scandinavian Cinema 2014 ;Volum 4.(1) s. 61-76
NTNU Untitled
 
2013
42 Kristensen, Guro Korsnes; Stubberud, Elisabeth.
Debattinnlegg: Mer likestilt med au pair?. Adresseavisen [Avis] 2013-03-15
NTNU Untitled
 
43 Stubberud, Elisabeth.
Fra intime relasjoner til relasjonelt medborgerskap? Muligheter for medborgerskap i au pair-ordninga. Kjønnsforskning NÅ!; 2013-11-04 - 2013-11-05
NTNU Untitled
 
44 Stubberud, Elisabeth.
«It’s not much» Forhandlinger om arbeid i au pair ordningen. Au pair-ordningen Balansekunst mellom arbeid og kultur; 2013-10-11 - 2013-10-11
NTNU Untitled
 
45 Stubberud, Elisabeth; Kristensen, Guro Korsnes.
Foreldre mer likestilt med au pair. Adresseavisen [Avis] 2013-03-08
NTNU Untitled
 
46 Stubberud, Elisabeth; Ringrose, Priscilla.
Speaking images, race-less words: Implied whiteness in Play (2011). Traveling Whiteness; 2013-10-18 - 2013-10-19
NTNU Untitled
 
2012
47 Stubberud, Elisabeth.
Au pairs and the fantasy of the Norwegian welfare state. Questions of equality and citizenship. Thought as action; 2012-08-16 - 2012-08-18
NTNU Untitled
 
48 Stubberud, Elisabeth.
Exposing the limits of the nation? Domestic servants in contemporary Norway. Nationalism and multiculturalism; 2012-12-12 - 2012-12-14
NTNU Untitled
 
49 Stubberud, Elisabeth.
Student or maid? Analysis of the Rhetoric of Norwegian Au Pair Websites. Gender, Work & Organization, 7th Biennial International Interdisciplinary Conference; 2012-06-27 - 2012-06-29
NTNU Untitled