Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 77 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Eggebø, Helga; Karlstrøm, Henrik; Stubberud, Elisabeth.
Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ;Volum 44.(2) s. 132-152
NF NTNU Untitled
 
2 Stubberud, Elisabeth.
Seminarium om queer samisk aktivism. Seminarium om queer samisk aktivism; 2020-02-06 - 2020-02-06
NTNU Untitled
 
3 Stubberud, Elisabeth; Eggebø, Helga.
Voldsutsatthet blant skeive med innvandrerbakgrunn. I: Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-68104-3. s. 107-125
NF NTNU Untitled
 
2019
4 Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Central lgbt-themes in the lives of lgbt persons: Preparing for a national survey about living conditions among lgbt persons in Norway. RKTS Workshop: Building An LGBT European Social Psychology; 2019-06-21 - 2019-06-22
NF NTNU UiB Untitled
 
5 Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Sentrale LHBTIS-tema i livene til LHBTIS-personer: Forberedelser til en nasjonal spørreundersøkelse om levekår blant LHBTIS-personer i Norge. Conference in Social and Community Psychology; 2019-10-23 - 2019-10-24
UiB NF NTNU Untitled
 
6 Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Utfordringer ved å etablere representative utvalg av skeive. Forskerforum; 2019-02-06 - 2019-02-06
UiB NF NTNU Untitled
 
7 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Løfter fram utfordringar i skeive liv. forskning.no [Internett] 2019-11-05
NF NTNU Untitled
 
8 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Når vi sier rasisme og homofobi, hvorfor hører du bare homofobi?. www.nordnorskdebatt.no 2019
NF NTNU Untitled
 
9 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Anderssen, Norman.
Fortsatt vanskelig for mange å komme ut. Gaysir [Internett] 2019-10-29
NF NTNU UiB Untitled
 
10 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Anderssen, Norman.
Hvordan har du det?. Blikk [Internett] 2019-10-31
NF NTNU UiB Untitled
 
11 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Anderssen, Norman.
Kva kjenneteiknar skeive liv?. Kilden kjønnsforskning [Internett] 2019-12-05
NF NTNU UiB Untitled
 
12 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Anderssen, Norman.
Skeive livsløp. En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge. Bodø: Nordlandsforskning 2019 (ISBN 9788273217660) ;Volum 6.102 s. Nordlandsforskning rapport(2019)
NF NTNU UiB Untitled
 
13 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Anderssen, Norman.
Skeive livsløp. En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge. Skeiv Lunsj ved Bufdir; 2019-10-29 - 2019-10-29
NF NTNU UiB Untitled
 
14 Engebretsen, Elisabeth L.; Hellesund, Tone; Berg, Andreas Ihlang; Stubberud, Elisabeth.
Skummel ideologi, Gjevjon. Klassekampen 2019
UIS NTNU UiB UiO Untitled
 
15 Ringrose, Priscilla; Stubberud, Elisabeth.
Starry starry night. Fantasies of homogeneity in documentary films about Kvens and Norwegian-Pakistanis. I: Undoing Homogeneity in the Nordic Region: Migration, Difference and the Politics of Solidarity.. Routledge 2019 ISBN 9781138564275. s. 119-138
NTNU Untitled
 
16 Ringrose, Priscilla; Stubberud, Elisabeth.
The Emotional Politics of Representations of Migrant Domestic Work in Lebanon. Middle East Critique 2019 ;Volum 28.(4) s. 405-424
NTNU Untitled
 
17 Stubberud, Elisabeth.
Ausbeutung auf Skandinavisch. Welt [Internett] 2019-04-16
NTNU Untitled
 
18 Stubberud, Elisabeth.
Fortellinger om integrering og tilhørighet i kystsamfunn. En flergenerasjonell undersøkelse av integrering og tilhørighet gjennom kunnskap og arbeid. Seminar Havlandet Norge/Valuing the past, sustaining the future; 2019-02-20 - 2019-02-20
NTNU Untitled
 
19 Stubberud, Elisabeth.
Kvinner i nord: Fortelling om styrke, pragmatikk og omstendigheter. SONTA-møte; 2019-09-10 - 2019-09-10
NTNU Untitled
 
20 Stubberud, Elisabeth.
LGBTIQ people with indigenous and ethnic minority backgrounds - an introduction. IDAHOT+ Forum; 2019-05-13 - 2019-05-14
NTNU Untitled
 
21 Stubberud, Elisabeth.
Narratives of integration and belonging in a fjord village in Finnmark. Ocean Week; 2019-05-06 - 2019-05-09
NTNU Untitled
 
22 Stubberud, Elisabeth.
Researching home. Ethnicities and belongings in a small northern village. Decolonial critique, knowledge production and social change in the Nordic countries: Decolonial perspectives on education; 2019-04-04 - 2019-04-05
NTNU Untitled
 
23 Stubberud, Elisabeth.
The only gay in the village? Young queer people’s use of municipal health services. Adolescence in a multicultural transition and context – 4th biannual international ISTAR conference; 2019-06-17 - 2019-06-19
NTNU Untitled
 
24 Stubberud, Elisabeth; Akin, Deniz.
Alene og skeiv. En studie av livssituasjonen for skeive enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og asylmottak. Nordfold: Forlaget Nora 2019 (ISBN 978-82-92038-09-3) 60 s.
NTNU Untitled
 
25 Stubberud, Elisabeth; Akin, Deniz.
Etiske refleksjoner rundt det å forske på små og utsatte grupper. Forskerforum lhbtiq-feltet; 2019-02-06 - 2019-02-06
NTNU Untitled
 
26 Stubberud, Elisabeth; Akin, Deniz; Svendsen, Stine H. Bang.
A wager for life: Queer children seeking asylum in Norway. Nordic Journal of Migration Research 2019 ;Volum 9.(4) s. 445-460
NTNU Untitled
 
27 Stubberud, Elisabeth; Eggebø, Helga; Anderssen, Norman.
Levekårsforskning + skeiv teori = sant? Kvalitativ levekårsforskning blant lhbtis-personer i Norge i et livsløsperspektiv. Kjønnsforskning nå!; 2019-11-14 - 2019-11-15
NTNU NF UiB Untitled
 
28 Stubberud, Elisabeth; Ringrose, Priscilla.
Starry starry night. Lessons from a Kven story of loss and revitalisation. Nordic Journal of Feminist and Gender Research Conference 2019: Border regimes, territorial discourses and feminist politics; 2019-05-22 - 2019-05-24
NTNU Untitled
 
29 Stubberud, Elisabeth; Svendsen, Stine H. Bang.
Gender and Diversity – policies and practices. The Norwegian experience. Brown bag lunch lecture series - UNDP; 2019-04-30 - 2019-04-30
NTNU Untitled
 
2018
30 Anderssen, Norman; Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Challenges in establishing a representative sample of LGBTI-persons. 19th Conference on social and community psychology; 2018-11-22 - 2018-11-23
NF NTNU UiB Untitled
 
31 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik.
Disse personene utsettes for dobbel diskriminering. Dagbladet.no 2018
NF NTNU Untitled
 
32 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik.
Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn. Lanseringsseminar; 2018-12-04 - 2018-12-04
NF NTNU Untitled
 
33 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik.
Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Bodø: Nordlandsforskning 2018 185 s. NF-rapport(09/2018)
NF NTNU Untitled
 
34 Stubberud, Elisabeth.
Demokratifestival for hvem?. Dagsavisen Nye meninger [Avis] 2018-08-22
NTNU Untitled
 
35 Stubberud, Elisabeth.
Gendered Citizenship and the Politics of Representation. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018 ;Volum 26.(3) s. 241-244
NTNU Untitled
 
36 Stubberud, Elisabeth.
Minoritet i minoriteten: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn. Medisinerstudentens seminarserie; 2018-12-06 - 2018-12-06
NTNU Untitled
 
37 Stubberud, Elisabeth.
Å elske person, ikke kjønn. Sunnmørsposten [Avis] 2018-11-10
NTNU Untitled
 
38 Stubberud, Elisabeth; Gulli, Marianne.
Lanseringseminar: Den eneste skeive i bygda? Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester. Fagdag om lhbtiq og mental helse i det samiske samfunnet; 2018-11-28 - 2018-11-28
NTNU Untitled
 
39 Stubberud, Elisabeth; Hovde, Karin; Aarbakke, Mari Helenedatter.
The Istanbul Convention - The Nordic Way. The Nordic Countries’ Implementation of a selection of paragraphs in The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. : Forlaget Nora 2018 (ISBN 978-82-92038-08-6) 145 s.
NTNU Untitled
 
40 Stubberud, Elisabeth; Prøitz, Lin; Hamidiasl, Hasti.
Den eneste skeive i bygda? Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester. Nordfold: Forlaget Nora 2018 (ISBN 978-82-92038-10-9) 51 s.
NTNU UiO Untitled
 
41 Stubberud, Elisabeth; Svendsen, Stine H. Bang.
Framleis ikkje greit å vere feminin mann. Kilden Kjønnsforskning [Internett] 2018-10-09
NTNU Untitled
 
42 Svendsen, Stine H. Bang; Stubberud, Elisabeth; Farstad Djupedal, Elise.
Becoming Queer after Homotolerance: Youth Affective Worlds. I: Youth Sexualities. Public Feelings and Contemporary Cultural Politics. Praeger 2018 ISBN 9781440850394. s. 255-279
NTNU Untitled
 
43 Svendsen, Stine H. Bang; Stubberud, Elisabeth; Farstad Djupedal, Elise.
Skeive ungdommers identitetsarbeid: SKAM etter homotoleransen. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018 ;Volum 42.(3) s. 162-183
NTNU Untitled
 
2017
44 Stubberud, Elisabeth; Aarbakke, Mari Helenedatter; Svendsen, Stine H. Bang; Johannesen, Nina; Hammeren, Gjertrud R..
Styrking av seksualitetsundervisning i skolen. En evalueringsrapport om bruken av seksualitetsundervisningsopplegget "Uke 6". Nordfold: Forlaget Nora 2017 (ISBN 978-82-92038-06-2) 52 s.
NTNU Untitled
 
45 Svendsen, Stine Helena Bang; Stubberud, Elisabeth; Farstad Djupedal, Elise.
Becoming Queer after Homotolerance. The 2017 Gender and Education Association Conference; 2017-06-21 - 2017-06-23
NTNU Untitled
 
2016
46 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Hate speech, report 2. Research on hate and discrimination. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-540-8) 55 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:21)
ISF Untitled
 
47 Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth.
Hatefulle ytringer. Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-529-3) 55 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:15)
ISF Untitled
 
48 Stubberud, Elisabeth.
From intimate relations to citizenship? Au pairing and the potential for citizenship in Norway. I: Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-51741-8. s. 125-146
Untitled
 
49 Stubberud, Elisabeth.
Å bli en arbeider. Au pairer og underbetalt lavstatusarbeid. Fett 2016 (1) s. 18-23
NTNU Untitled
 
2015
50 ; Stubberud, Elisabeth.
Au Pairing in Norway. The Production of a (Non-) Worker. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2015 (ISBN 978-82-326-0802-7) 206 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste