Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2008
1 Helgesen, Hanne Charlotte.
Eksperter i team - en arena for samskaping. Læring ved universitetet 2008 ;Volum 3.(1) s. 25-30
NTNU Untitled
 
2 Helgesen, Hanne Charlotte; Sortland, Bjørn; Slåtten, Marianne; Vikjord, Kristin Skotnes.
Fasilitering som pedagogisk praksis i eksperter i team. I: Eksperter i team. Oskanger: Grytting AS 2008 ISBN 978-82-7984-113-5. s. 42-41
NTNU Untitled
 
2000
3 Helgesen, Hanne Charlotte; hestflått, kristin.
Jeg og de andre - minoritetsungdommers identitetsskaping i møte med ikt. So What, ITU-konferansen 2000; 2000
NTNU Untitled
 
4 Helgesen, Hanne; Hestflått, Kristin.
"Jeg og de andre." Flerkulturelle ungdommers forhandling av identitet i møte med IKT. ITU-konferansen 2000. So What?; 2000
NTNU Untitled
 
1998
5 Helgesen, Hanne Charlotte.
Maskulinitetsforskning. Fra psykoanalyse til samfunnsvitenskap. Internt fagseminar; 1998
NTNU Untitled
 
1997
6 Helgesen, Hanne Charlotte.
Constructions of masculine spaces in urban youth culture. Urban Childhood; 1997
NTNU Untitled
 
7 Helgesen, Hanne Charlotte.
Jeg skriver, altså er jeg. Skrivingens Rom; 1997
NTNU Untitled
 
8 Helgesen, Hanne Charlotte.
When young boys meet. Sosiale og kulturelle aspekter av by- og regionalutviklingen; 1997
NTNU Untitled
 
1996
9 Helgesen, Hanne Charlotte.
Brev til Pierre Bordieu. Internt faseminar; 1996
NTNU Untitled
 
10 Helgesen, Hanne Charlotte.
Lokalsamfunn sett med geografens øyne. [Mangler data]; 1996
NTNU Untitled
 
11 Helgesen, Hanne Charlotte.
Metodiske utfordringer i eget prosjekt. Vitenskaps og metodeoppfattelser i by- og regional forskning; 1996
NTNU Untitled
 
12 Helgesen, Hanne Charlotte.
Steders betydning - refleksjoner under forvask av empirien. Fagseminar ved Geografisk institutt, NTNU; 1996
NTNU Untitled
 
13 Helgesen, Hanne Charlotte.
The scene of qualitative interviews - does the context matter for the data I get?. Trondheim: Geografisk intitutt, UNIT 1996 8 s.
NTNU Untitled
 
14 Helgesen, Hanne Charlotte.
Ungdom i lokalmiljø. [Mangler data]; 1996
NTNU Untitled
 
1995
15 Helgesen, Hanne Charlotte.
Alternative boformer - Muligheter for en ny hverdag? En analyse av alternative boformer sett i lys av diskusjoner omkring hjem, husholdsarbeid og kvinners frigjøring. Trondheim: Senter for kvinneforskning, UNIT 1995 135 s.
NTNU Untitled
 
1994
16 Helgesen, Hanne Charlotte.
Med kart og kompass i cyberspace - en reise i det virtuelle rommet. Seminarinnlegg ved Geografisk institutt, NTNU; 1994
NTNU Untitled