Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Sortland, Bjørn; Andersen, Nina Haugland; Anderson, Martha Kalvig; Brandshaug, Sigrid Westad; Espenes, Thomas Christian; Hagen, Einar; Asbjørnsdatter Helgesen, Hanne Charlotte; Gylland, Gunhild; Ramskjell, Bjørg Riibe; Rustad, Hanne; Skancke, Lars; Søyland, Tove Bredesen; Tranås, Rune; Veine, Sven; Verhulst, Elli.
Eksperter i team 2020. Håndbok for landsbyledere og læringsassistenter. Trondheim: NTNU 2019 (ISBN 9788279842125) 180 s.
NORD NTNU Untitled
 
2018
2 Sortland, Bjørn; Andersen, Nina Haugland; Anderson, Martha Kalvig; Brandshaug, Sigrid Westad; Espenes, Thomas Christian; Hagen, Einar; Asbjørnsdatter Helgesen, Hanne Charlotte; Gylland, Gunhild; Ramskjell, Bjørg Riibe; Rustad, Hanne; Skancke, Lars; Søyland, Tove Bredesen; Tranås, Rune; Veine, Sven; Verhulst, Elli.
Eksperter i team 2019. Håndbok for landsbyledere og læringsassistenter. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 9788279842101) 180 s.
NORD NTNU Untitled
 
3 Sortland, Bjørn; Andersen, Nina Haugland; Søyland, Tove Bredesen; Anderson, Martha Kalvig; Asbjørnsdatter Helgesen, Hanne Charlotte; Brandshaug, Sigrid Westad; Espenes, Thomas Christian; Gylland, Gunhild; Hagen, Einar; Ramskjell, Bjørg Riibe; Rustad, Hanne; Skancke, Lars; Tranås, Rune; Veine, Sven; Verhulst, Elli.
Experts in Teamwork 2019. Handbook for village supervisors and learning assistants. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 9788279842118) 180 s.
NTNU NORD Untitled
 
2017
4 Sortland, Bjørn; Andersen, Nina Haugland; Anderson, Martha Marie Kalvig; Brandshaug, Sigrid Westad; Espenes, Thomas Christian; Hagen, Einar; Helgesen, Hanne Charlotte; Gylland, Gunhild; Ramskjell, Bjørg Riibe; Rustad, Hanne; Skancke, Lars; Søyland, Tove Bredesen; Tranås, Rune; Veine, Sven.
Eksperter i team 2018, Håndbok for landsbyledere og læringsassistenter. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-7984-208-8) 166 s.
NORD NTNU Untitled
 
5 Sortland, Bjørn; Andersen, Nina Haugland; Anderson, Martha Marie Kalvig; Brandshaug, Sigrid Westad; Espenes, Thomas Christian; Hagen, Einar; Helgesen, Hanne Charlotte; Gylland, Gunhild; Ramskjell, Bjørg Riibe; Rustad, Hanne; Skancke, Lars; Søyland, Tove Bredesen; Tranås, Rune; Veine, Sven.
Experts in Teamwork 2018, Handbook for village supervisors and Learning assistants. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-7984-209-5) 166 s.
NORD NTNU Untitled
 
2008
6 Helgesen, Hanne Charlotte.
Eksperter i team - en arena for samskaping. Læring ved universitetet 2008 ;Volum 3.(1) s. 25-30
NTNU Untitled
 
7 Helgesen, Hanne Charlotte; Sortland, Bjørn; Slåtten, Marianne; Vikjord, Kristin Skotnes.
Fasilitering som pedagogisk praksis i eksperter i team. I: Eksperter i team. Oskanger: Grytting AS 2008 ISBN 978-82-7984-113-5. s. 42-41
NTNU Untitled
 
2000
8 Helgesen, Hanne Charlotte; hestflått, kristin.
Jeg og de andre - minoritetsungdommers identitetsskaping i møte med ikt. So What, ITU-konferansen 2000; 2000
NTNU Untitled
 
9 Helgesen, Hanne; Hestflått, Kristin.
"Jeg og de andre." Flerkulturelle ungdommers forhandling av identitet i møte med IKT. ITU-konferansen 2000. So What?; 2000
NTNU Untitled
 
1998
10 Helgesen, Hanne Charlotte.
Maskulinitetsforskning. Fra psykoanalyse til samfunnsvitenskap. Internt fagseminar; 1998
NTNU Untitled
 
1997
11 Helgesen, Hanne Charlotte.
Constructions of masculine spaces in urban youth culture. Urban Childhood; 1997
NTNU Untitled
 
12 Helgesen, Hanne Charlotte.
Jeg skriver, altså er jeg. Skrivingens Rom; 1997
NTNU Untitled
 
13 Helgesen, Hanne Charlotte.
When young boys meet. Sosiale og kulturelle aspekter av by- og regionalutviklingen; 1997
NTNU Untitled
 
1996
14 Helgesen, Hanne Charlotte.
Brev til Pierre Bordieu. Internt faseminar; 1996
NTNU Untitled
 
15 Helgesen, Hanne Charlotte.
Lokalsamfunn sett med geografens øyne. [Mangler data]; 1996
NTNU Untitled
 
16 Helgesen, Hanne Charlotte.
Metodiske utfordringer i eget prosjekt. Vitenskaps og metodeoppfattelser i by- og regional forskning; 1996
NTNU Untitled
 
17 Helgesen, Hanne Charlotte.
Steders betydning - refleksjoner under forvask av empirien. Fagseminar ved Geografisk institutt, NTNU; 1996
NTNU Untitled
 
18 Helgesen, Hanne Charlotte.
The scene of qualitative interviews - does the context matter for the data I get?. Trondheim: Geografisk intitutt, UNIT 1996 8 s.
NTNU Untitled
 
19 Helgesen, Hanne Charlotte.
Ungdom i lokalmiljø. [Mangler data]; 1996
NTNU Untitled
 
1995
20 Helgesen, Hanne Charlotte.
Alternative boformer - Muligheter for en ny hverdag? En analyse av alternative boformer sett i lys av diskusjoner omkring hjem, husholdsarbeid og kvinners frigjøring. Trondheim: Senter for kvinneforskning, UNIT 1995 135 s.
NTNU Untitled
 
1994
21 Helgesen, Hanne Charlotte.
Med kart og kompass i cyberspace - en reise i det virtuelle rommet. Seminarinnlegg ved Geografisk institutt, NTNU; 1994
NTNU Untitled