Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2015
1 Falch, Torberg; Kjørholt, Anne Trine; Reitan, Marit; Underdal, Arild.
Et nytt og kraftigere NTNU. Adresseavisen 2015
NTNU UiO Untitled
 
2 Reitan, Marit; Gustafsson, Kari; Blekesaune, Arild.
Do Local Government Reforms Result in Higher Levels of Trust in Local Politicians?. Local Government Studies 2015 ;Volum 41.(1) s. 156-179
NTNU Untitled
 
2014
3 Hovik, Sissel; Naustdalslid, Jon; Reitan, Marit; Muthanna, Tone Merete.
Adaptation to Climate Change – Professional Networks and Reinforcing Institutional Environments. Environment and Planning. C, Government and Policy 2014 ;Volum 33.(1) s. 104-117
OSLOMET NIVA NTNU Untitled
 
4 Reitan, Marit.
Miljø og kraft - en gjenvisitt. I: Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215022598. s. 37-54
NTNU Untitled
 
2012
5 Naustdalslid, Jon; Hovik, Sissel; Reitan, Marit.
Klimatilpassing i vann- og avløpssektoren. Stat og styring 2012 ;Volum 22.(2) s. 18-19
OSLOMET NTNU Untitled
 
6 Reitan, Marit.
Grasrota lite fornøyd med KS. Kommunal Rapport [Avis] 2012-06-07
NTNU Untitled
 
7 Reitan, Marit.
Kan lokalt og nasjonalt demokrati forenes?. Institutt for samfunnsforskning [Internett] 2012-06-07
NTNU Untitled
 
8 Reitan, Marit; Holm, Frank Egil.
Staten, kommunene og Trillemarka: lokal mobilisering forankret i nasjonale politiske konfliktlinjer. I: Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-321-8. s. 167-196
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
9 Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind.
Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 (ISBN 978-82-7935-321-8) 359 s.
ISF NTNU UiO Untitled
 
10 Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind.
Det norske flernivådemokratiet – sett ovenfra og nedenfra. I: Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-321-8. s. 9-30
ISF NTNU UiO Untitled
 
11 Reitan, Marit; Saglie, Jo; Smith, Eivind.
Nasjonal styring og lokal autonomi i flernivådemokratiet. I: Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-321-8. s. 341-356
ISF NTNU UiO Untitled
 
12 Vold, Mari Holteberg; Reitan, Marit.
Strid i strandsonen — en analyse av konfliktlinjene mellom nasjonalt og kommunalt nivå i naturvernpolitikken. I: Det norske flernivådemokratiet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-321-8. s. 197-224
NTNU Untitled
 
2011
13 Underthun, Anders; Kasa, Sjur; Reitan, Marit.
Scalar politics and strategic consolidation: The Norwegian Gas Forum’s quest for embedding Norwegian gas resources in domestic space. Norsk Geografisk Tidsskrift 2011 ;Volum 65.(4) s. 226-237
CICERO NTNU Untitled
 
2010
14 Reitan, Marit.
CIENS Forum 04.06.2010. CIENS Forum; 2010-06-04 - 2010-06-04
NTNU Untitled
 
2009
15 Reitan, Marit.
Statoil rår over forskningen. Morgenbladet [Avis] 2009-12-21
NTNU Untitled
 
16 Reitan, Marit.
Økonomenes feilslåtte klimakur. Gemini [Avis] 2009-12-09
NTNU Untitled
 
17 Reitan, Marit; Naustdalslid, Jon.
From Climate Knowledge to Local Adaptation (CLIMADAPT). NORKLIMA-konferanse Bergen; 2009-10-19 - 2009-10-20
OSLOMET NTNU Untitled
 
2008
18 Holmern, Tomas; Jenssen, Bjørn Munro; Aagaard, Kaare; Michelsen, Ottar; Reitan, Marit; Sjøberg, Britt-Marie Drottz; Sæther, Bernt-Erik.
Biologisk mangfold som satsingsområde ved NTNU. Innstilling fra utredningsgruppen mars 2008. Trondheim: NTNU 2008 42 s.
NTNU Untitled
 
19 Reitan, Marit.
Klimaendringer og samfunnsmessig tilpasning – et institusjonelt perspektiv. Konferanse i regi av forskningsprogrammet NORKLIMA; 2008-08-21 - 2008-08-21
NTNU Untitled
 
20 Reitan, Marit.
Sektorintegrering og sektoransvarsprinsippet i norsk miljøpolitikk. Seminar for Riksrevisjonen; 2008-09-09 - 2008-09-09
NTNU Untitled
 
21 Reitan, Marit.
The Politics of Natural Gas in Norway: Responses of Networked Governance and Metagovernance. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2008-04-28 - 2008-04-30
NTNU Untitled
 
22 Reitan, Marit; Kasa, Sjur.
Regionale nettverk og flernivåstyring: styrket demokrati eller korporativ dominans?. Seminar, lokaldemokratisk forum, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo; 2008-02-14 - 2008-02-14
NTNU Untitled
 
23 Reitan, Marit; Stigen, Inger Marie.
Miljøvernforvaltningens rolle i det norske politiske systemet - historiske utviklingstrekk og utfordringer i dag. Avdelingsseminar; 2008-10-22 - 2008-10-22
NTNU Untitled
 
24 Reitan, Marit; Syrstad, Einar Gimse; Underthun, Anders.
Regional mobilisering og nasjonal koordinering i styringsnettverk : en casestudie av norsk gasspolitikk. Tidsskrift for samfunnsforskning 2008 ;Volum 49.(2) s. 179-208
NTNU Untitled
 
25 Reitan, Marit; Syrstad, Einar Gimse; Underthun, Anders.
Regional mobilisering og nasjonal koordinering i styringsnettverk: En casestudie av norsk gasspolitikk. Tidsskrift for samfunnsforskning 2008 ;Volum 49.(2) s. 179-208
NTNU Untitled
 
2007
26 Lindseth, Gard; Reitan, Marit.
The Urban Governance of Transport and the Environment in the City of Kristiansand. Journal of Environmental Planning and Management 2007 ;Volum 50.(1) s. 135-151
NTNU VF Untitled
 
27 Reitan, Marit; Syrstad, Einar Gimse.
Skogn-lobbyen og gasskraftspørsmålet – koordinering i nettverk med markedsstyring som legitimeringsstrategi. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2007-01-03 - 2007-01-05
NTNU Untitled
 
28 Reitan, Marit; Underthun, Anders; Kasa, Sjur.
Local Entrepeneurs, meta-networks and the politics of natural gas: reflexive responses of governance and meta-governance. Regional Associations Studies Conference; 2007-04-01 - 2007-04-05
NTNU Untitled
 
2006
29 Reitan, Marit.
Presentasjon av forskningsprosjekter. Oppstartseminar på forskningsprogrammet Demokrati og regional utvikling; 2006-09-14 - 2006-09-14
NTNU Untitled
 
30 Reitan, Marit; Kasa, Sjur.
Presentation of the project "Multi-level governance and regional development - the politics of natural gas". "Towards a new regionalism"; 2006-05-04 - 2006-05-05
NTNU Untitled
 
2005
31 Reitan, Marit.
Eksperter kan være gode nok, men .... Tidsskrift for samfunnsforskning 2005 ;Volum 46.(4) s. 569-571
NTNU Untitled
 
32 Reitan, Marit.
Environmental policies at the central-local intersection: Who should govern?. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2005-01-05 - 2005-01-07
NTNU Untitled
 
33 Reitan, Marit.
Legimisation or local autonomy? The role of local government in environmental policymaking. The 7th Nordic Environment Social Science Research Conference; 2005-06-15 - 2005-06-17
NTNU Untitled
 
2004
34 Hovik, Sissel; Reitan, Marit.
National environmental goals in search of local institutions. Environment and Planning. C, Government and Policy 2004 ;Volum 22.(5) s. 687-699
OSLOMET NTNU Untitled
 
35 Lundli, Hans-Einar; Reitan, Marit.
Climate Change: Cost-effectiveness Abroad, Possibilities at Home. I: International Regimes and Norway's Environmental Policy. Crossfire and Coherence. Ashgate 2004 ISBN 0-7546-4226-7. s. 139-159
NTNU Untitled
 
36 Reitan, Marit.
Politicisation and Professional Expertise in the Policy of Nature Conservation. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability 2004 ;Volum 9.(5) s. 437-450
NTNU Untitled
 
37 Skjærseth, Jon Birger; Andresen, Steinar; Lundli, Hans-Einar; Næss, Tom; Reitan, Marit; Rosendal, G. Kristin; Wettestad, Jørgen.
Comparative Analysis and Conclusions. I: International Regimes and Norway's Environmental Policy. Crossfire and Coherence. Ashgate 2004 ISBN 0-7546-4226-7. s. 195-229
FNI NTNU UiO Untitled
 
38 Hovik, Sissel; Reitan, Marit.
National environmental goals in search of local institutions. Environment and Planning. C, Government and Policy 2004 ;Volum 22. s. 687-699
OSLOMET NTNU Untitled
 
2003
39 Lundli, Hans-Einar; Reitan, Marit.
Norway's Climate Change Policy: Domestic Resistance Fading in Light of Emission Trading Systems. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2003-01-10
NTNU Untitled
 
40 Reitan, Marit.
Professionalism, bureaucracy and legitimacy: The role of the Parliament in Nature Conservation Policy in Norway. The 6th Nordic Conference on Environmental Social Sciences: Scales, Limits and Border Problems in Political Ecology,; 2003-06-14
NTNU Untitled
 
41 Reitan, Marit; Hovik, Sissel.
National Environmental Goals in Search of Local Institutions. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap.; 2003-01-10
NTNU Untitled
 
2001
42 Reitan, Marit.
Den nye miljøpolitikken og de etablerte institusjonene. I: Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring. Gyldendal Akademisk 2001 ISBN 978-82-05-28116-5. s. 456-482
NTNU Untitled
 
2000
43 Reitan, Marit; Stigen, Inger Marie.
Kampen om miljøet - fra politikk til administrasjon?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2000 ;Volum 41.(3) s. 405-435
NTNU Untitled
 
44 Stigen, Inger Marie; Reitan, Marit.
Kampen om miljøet – fra politikk til administrasjon?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2000 (3) s. 405-434
OSLOMET NTNU Untitled
 
1998
45 Reitan, Marit.
Ecological Modernisation and 'Realpolitik': Ideas, Interests and Institutions. Environmental Politics 1998 ;Volum 7.(2) s. 1-26
NTNU Untitled
 
1997
46 Reitan, Marit.
Norway: A Case of "Splendid Isolation". I: European environmental policy. The Pioneers. Manchester University Press 1997 ISBN 071905043X. s. 287-330
NTNU Untitled
 
1995
47 Reitan, Marit; Kjellberg, Francesco.
Studiet av offentlig politikk. En innføring. Universitetsforlaget 1995 (ISBN 8251833280) 208 s.
NTNU Untitled
 
1994
48 Reitan, Marit; Naustdalslid, Jon.
Kunnskap og styring. Om forskningens rolle i politikk og forvaltning. Oslo: Tano 1994 (ISBN 8251832578) 206 s.
NTNU Untitled