Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2018
1 Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel.
Situational Domestication and the Origin of the Cafe Worker Species. Sociology 2018 ;Volum 52.(2) s. 351-366
NTNU Untitled
 
2017
2 Andresen, Silje Aurora; Jakobsen, Thomas Sætre; Henriksen, Ida Marie.
New University Norway og ProtestPub: Hva er universitetets undervisningsoppdrag?. Utdanningskonferanse for SU-fakultetet; 2017-10-03 - 2017-10-03
NTNU Untitled
 
3 Andresen, Silje Aurora; Jakobsen, Thomas Sætre; Henriksen, Ida Marie.
New University Norway og ProtestPub: Hva er universitetets undervisningsoppdrag?. SU-fakultetets Utdanningskonferanse 2017; 2017-10-03 - 2017-10-03
NTNU Untitled
 
4 Henriksen, Ida Marie; Levang, Lisbeth Elvira; Skaar, Marianne; Tjora, Aksel.
Vår sosiale virkelighet. En introduksjon til hverdagslivets sosiologi. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 9788245022896) 213 s.
NTNU Untitled
 
5 Henriksen, Ida Marie; Tøndel, Gunhild.
Spontane dybdeintervjuer: Strategisk interaksjon som sosiologisk forskningsmetode. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volum 24.(3) s. 216-232
NTNU Untitled
 
6 Smeplass, Eli; Refstie, Hilde; Henriksen, Ida Marie; Dahlback, Morten Langfeldt; Thorshaug, Ragne Øwre; Andresen, Silje Aurora.
Universitetene trenger bråk. Forskerforum 2017 ;Volum 49.(3) s. 38-40
NTNU Untitled
 
7 Tøndel, Gunhild; Henriksen, Ida Marie.
Fra inspirasjon til ødemark: Om temming av data i kvalitativ analyse.. STS-lunsj; 2017-06-01 - 2017-06-01
NTNU Untitled
 
2016
8 Andresen, Silje Aurora; Jakobsen, Thomas Sætre; Henriksen, Ida Marie.
SV-disiplinenes posisjon: sykkel eller støttehjul? . Universitetsavisen 2016
NTNU Untitled
 
9 Henriksen, Ida Marie.
Kafépupp. Foredrag; 2016-03-02 - 2016-03-02
NTNU Untitled
 
10 Henriksen, Ida Marie.
Spontanous in-depth interviews. ESSI workshop; 2016-09-05 - 2016-09-07
NTNU Untitled
 
11 Henriksen, Ida Marie; Hirrich, Anne; Kvanli, Anders; Hauge, Øivind Rikardsen; Aksel, Tjora.
Brattørkaia som åpent og levende byrom: innspill til strategisk planlegging av næringsvirksomhet.. Trondheim: Sosiologisk poliklinikk Rapport 16-2 2016 49 s.
NTNU Untitled
 
12 Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie.
Bygulvet Brattøra - sosiologiske innspill. Møte med Entra; 2016-02-24
NTNU Untitled
 
2015
13 Grønning, Ingeborg Mikalsen; Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel.
Møteplasser i Trondheim bycampus. Trondheim: Sosiologisk poliklinikk rapport 15-1 2015 41 s.
NTNU Untitled
 
14 Henriksen, Ida Marie.
Amming på kafé, Kafépupp.. Sosiologifestivalen 2015; 2015-09-03
NTNU Untitled
 
15 Henriksen, Ida Marie.
Kafépupp. Sosiologisk Tidsskrift 2015 ;Volum 23.(3) s. 149-169
NTNU Untitled
 
16 Henriksen, Ida Marie; Grønning, Ingeborg Mikalsen; Tjora, Aksel.
Bycampus i Trondheim. Sosiologisk Vinterseminar; 2015-01-23 - 2015-01-25
NTNU Untitled
 
17 Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel.
Situational domestication: Public privacy in the café-as-office. ESA; 2015-08-25 - 2015-08-28
NTNU Untitled
 
2014
18 Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel.
Interaction Pretext: Experiences of Community in the Urban Neighbourhood. Urban Studies 2014 ;Volum 51.(10) s. 2111-2124
NTNU Untitled
 
2013
19 Henriksen, Ida Marie; Isaksen, Joachim Vogt.
Et sosiologisk innspill til byutvikling. Sosiolognytt 2013 ;Volum 2.(3) s. 40-41
NTNU Untitled
 
20 Henriksen, Ida Marie; Skjølsvold, Tomas Moe; Grønning, Ingeborg.
The Cafè Community. I: Cafè Society. Palgrave Macmillan 2013 ISBN 978-1-137-27592-9. s. 87-101
NTNU Untitled
 
2012
21 Grønning, Ingeborg; Henriksen, Ida Marie.
Sosial balanse i nærmiljøet. Adresseavisa [Avis] 2012-09-28
NTNU Untitled
 
22 Grønning, Ingeborg; Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie.
Fellesskap i byen. Adresseavisa [Avis] 2012-09-26
NTNU Untitled
 
23 Henriksen, Ida Marie.
Fellesskap i byen. Adresseavisen [Avis] 2012-09-26
NTNU Untitled
 
24 Henriksen, Ida Marie.
Sosial balanse i nærmiljøet. Adresseavisen [Avis] 2012-09-28
NTNU Untitled
 
25 Henriksen, Ida Marie.
Sosial balanse i nærmiljøet. Adresseavisen [Internett] 2012-09-28
NTNU Untitled
 
26 Henriksen, Ida Marie.
Trenger mange boligtyper. Adresseavisen [Avis] 2012-11-14
NTNU Untitled
 
27 Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Fjærli, Torbjørn; Grønning, Ingeborg.
Sammen i byen. En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-519-2738-3) 167 s.
NTNU Untitled
 
2011
28 Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel.
Torvets harde kanter. Adresseavisen 2011 s. -
NTNU Untitled