Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Lebesby, Kristin.
Evaluering av TK‐Utvikling. Et organisasjonsutviklingsprosjekt i Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen Region øst. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2018 (ISBN 978-82-14-06868-9) ;Volum 2018.86 s. SINTEF Rapport(2018:00609)
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Vie, Ola Edvin.
DEVELOPING NOVEL INSIGHTS AND LEARNING FROM PAST EXPERIENCE THROUGH APPLYING A CRITICAL INCIDENT EVALUATION METHOD?. I: EURAM 2018. Research in Action. Reykavik, University of Iceland: EURAM 2018 ISBN 9782960219500. s. -
NTNU Untitled
 
2017
3 Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Skarholt, Kari.
Evaluering av Læringsløpet i Statens vegvesen Region øst.. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 (ISBN 978-82-14-06766-8) ;Volum 2017.68 s. SINTEF Rapport(00538)
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
4 Vie, Ola Edvin; Lauvås, Thomas Andre.
In search of radical innovations: The knowledge integration activities between university and industry partners in research centres. EurOMA 2016 Conference; 2016-06-19 - 2016-06-22
NORD NTNU Untitled
 
2015
5 Lauvås, Thomas Andre; Vie, Ola Edvin.
Aiming at radical innovations: The knowledge integration activities between university and industry partners. EGOS 2015; 2015-04-01 - 2015-04-04
NORD NTNU Untitled
 
6 Lauvås, Thomas Andre; Vie, Ola Edvin.
Aiming at radical innovations: The knowledge integration activities between university and industry partners in research centres. Nordic Academy of Management; 2015-08-12 - 2015-08-14
NORD NTNU Untitled
 
7 Tengblad, Stefan; Vie, Ola Edvin.
Managerial work. I: Handbook of Research on Managing Managers. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 978-1-78347-428-8. s. 161-180
NTNU Untitled
 
2014
8 Klev, Roger; Vie, Ola Edvin.
Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-39472-1) 193 s.
NTNU Untitled
 
9 Klev, Roger; Vie, Ola Edvin.
Innledning. Hvorfor trengs en praksisnær tilnærming til ledelse?. I: Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-39472-1. s. 11-22
NTNU Untitled
 
10 Vie, Ola Edvin.
Personalansvar som hverdagsledelse - omsorg og emosjonelt arbeid. I: Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-39472-1. s. 83-96
NTNU Untitled
 
11 Vie, Ola Edvin.
Shadowing in organization – Lessons from studies of managerial work. ISLC 2014; 2014-12-14 - 2014-12-16
NTNU Untitled
 
12 Vie, Ola Edvin; Stensli, Morten; Lauvås, Thomas.
Aiming at knowledge integration between industry and research through collaboration in research centres. OLKC (Organization Learning, Knowledge & Capabilities) 2014; 2014-04-23 - 2014-04-24
NORD NTNU Untitled
 
13 Vie, Ola Edvin; Stensli, Morten; Lauvås, Thomas.
Increasing companies' absorptive capacity through participation in collaborative research centres. Energy Procedia 2014 ;Volum 58. s. 36-42
NORD NTNU Untitled
 
14 Vie, Ola Edvin; Stensli, Morten; Lauvås, Thomas.
Increasing companies absorptive capacity through participation in collaborative research centres. RERC 2014; 2014-06-16 - 2014-06-18
NORD NTNU Untitled
 
2013
15 Vie, Ola Edvin.
4 veier til norsk ledelse. Ukeavisen Ledelse, nr. 10 [Avis] 2013-03-08
NTNU Untitled
 
16 Vie, Ola Edvin; Dehlin, Erlend; Heldal, Frode.
Emotional managers facing authenticity and inauthenticity in their leadership role. 22th Nordic Academy of Management conference; 2013-08-21 - 2013-08-23
NTNU Untitled
 
17 Vie, Ola Edvin; Tengblad, Stefan; Byrkjeflot, Haldor.
Leadership theory informed by managerial work and behavior?. 29th EGOS colloquium; 2013-07-04 - 2013-07-06
NTNU Untitled
 
2012
18 Arman, Rebecka; Vie, Ola Edvin; Åsvoll, Håvard.
Refining Shadowing Methods for Studying Managerial Work. I: The Work of ManagersTowards a Practice Theory of Management. Oxford University Press 2012 ISBN 978-0-19-963972-4. s. 301-317
NTNU Untitled
 
19 Tengblad, Stefan; Vie, Ola Edvin.
Management as work practices. Journal of Management Studies (JMS) 50th Anniversary Conference; 2012-03-26 - 2012-03-28
NTNU Untitled
 
20 Tengblad, Stefan; Vie, Ola Edvin.
Management in practice: Overview og classic studies on managerial work. I: The Work of ManagersTowards a Practice Theory of Management. Oxford University Press 2012 ISBN 978-0-19-963972-4. s. 18-44
NTNU Untitled
 
21 Vie, Ola Edvin.
CenSES RA4 Status. Site visit Norges Forskninsgråd; 2012-09-07
NTNU Untitled
 
22 Vie, Ola Edvin.
In search of influence - Leading Knowledge Workers with Care. International Journal of Business and Management 2012 ;Volum 7.(20) s. 13-22
NTNU Untitled
 
23 Vie, Ola Edvin.
Increasing absorptive capacity through contact with research. Ledermøte CENBIO; 2012-10-30
NTNU Untitled
 
24 Vie, Ola Edvin.
Ledelse på norsk – i skjæringspunktet mellom faglig og profesjonell ledelse. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012 ;Volum 15.(4) s. 60-67
NTNU Untitled
 
25 Vie, Ola Edvin.
Presentasjon av studentarbeider i TIØ4275 Endringsledelse. Bedriftsbesøk; 2012-04-24 - 2012-04-24
NTNU Untitled
 
26 Vie, Ola Edvin.
R&D managers leading knowledge workers with care. I: The Work of ManagersTowards a Practice Theory of Management. Oxford University Press 2012 ISBN 978-0-19-963972-4. s. 146-167
NTNU Untitled
 
27 Vie, Ola Edvin.
Tar oppgjør med feminin ledelse. Dagen Næringsliv dn.no [Internett] 2012-07-23
NTNU Untitled
 
28 Vie, Ola Edvin.
The need for knowledge integration in renewable energy innovation projects. Energy Procedia 2012 ;Volum 20. s. 364-376
NTNU Untitled
 
29 Vie, Ola Edvin.
The pastoral power of the caring leader - Why managers engage in care. 7th Organization Studies Workshop; 2012-05-24 - 2012-05-26
NTNU Untitled
 
30 Vie, Ola Edvin.
Tvinges til omsorg. Dagen Næringsliv [Avis] 2012-07-23
NTNU Untitled
 
2011
31 Vie, Ola Edvin.
The need for knowledge integration in renewable energy innovation projects. 21th Nordic Academy of Management Conference; 2011-08-22 - 2011-08-24
NTNU Untitled
 
32 Vie, Ola Edvin.
The pastoral power of the caring leader. 10th International Studying Leadership Conference (ISLC); 2011-12-12 - 2011-12-13
NTNU Untitled
 
33 Vie, Ola Edvin; Lysø, Ingunn Hybertsen; Ingvaldsen, Jonas A.
Regulating and producing identity through managerial discourse in Management Development Programs. 27th EGOS colloquium; 2011-07-07 - 2011-07-09
NTNU Untitled
 
34 Vie, Ola Edvin; Tengblad, Stefen.
The legacy of research on management in practice: Overview of classic studies on managerial work. 27th EGOS colloquium; 2011-07-07 - 2011-07-09
NTNU Untitled
 
35 Vie, Ola Edvin; Vie, Gunnhild Åberge.
The Relationship Between Personality of Leaders and Team Effectiveness. Scandinavian Journal of Organizational Psychology 2011 ;Volum 3.(1) s. 18-25
NTNU Untitled
 
36 Vie, Ola Edvin; Wallin, Martin W.; Von Krogh, Georg.
Integrasjon i hybride organisasjoner gjennom omsorgsfulle ledere :. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(1) s. 46-66
NTNU Untitled
 
2010
37 Lysø, Ingunn Hybertsen; Ingvaldsen, Jonas A; Vie, Ola Edvin.
"Ikke-teknologiske" emners "ikke-relevans" en undersøkelse av nye sivilingeniørstudenters opplevelse av teamarbeid. UNIPED (Tromsø) 2010 ;Volum 33.(2) s. 25-39
NTNU Untitled
 
38 Lysø, Ingunn Hybertsen; Vie, Ola Edvin.
The Leaderful Fieldbook: Strategies and Activities for Developing Leadership in Everyone. Management Learning 2010 ;Volum 41.(5) s. 599-602
NTNU Untitled
 
39 Lysø, Ingunn Hybertsen; Vie, Ola Edvin; Ingvaldsen, Jonas A.
'Mythbusting' managerial learning in management development programs from the perspective of identity regulation. ISLC; 2010-12-13 - 2010-12-14
NTNU Untitled
 
40 Vie, Ola Edvin.
Have post-bureaucratic changes occurred in managerial work?. European Management Journal 2010 ;Volum 28.(3) s. 182-194
NTNU Untitled
 
41 Vie, Ola Edvin.
The pastoral power of the caring leader. ISLC; 2010-12-13 - 2010-12-14
NTNU Untitled
 
2009
42 Vie, Ola Edvin.
Omsorg kan være en byrde. Ukeavisen Ledelse [Avis] 2009-10-30
NTNU Untitled
 
43 Vie, Ola Edvin.
Overvinning av spenninger i hybride organisasjoner gjennom ledere som viser omsorg. NEON-dagene; 2009-11-18 - 2009-11-20
NTNU Untitled
 
44 Vie, Ola Edvin.
R&D mangers leading knowledge workers with care. Investigating the manager’s work: An empirical and theoretical synthesis; 2009-08-27 - 2009-08-29
NTNU Untitled
 
45 Vie, Ola Edvin.
Shadowing – A field technique for discovering emotions in work. Transformation of Work; 2009-03-26 - 2009-03-29
NTNU Untitled
 
46 Vie, Ola Edvin.
Shadowing managers engaged in care:Discovering the emotional nature of managerial work. Trondheim: NTNU 2009 (ISBN 978-82-471-1683-8) ;Volum 2009.200 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(147)
NTNU Untitled
 
47 Vie, Ola Edvin; Arman, Rebecka.
Refining shadowing methods for studying managerial work. Investigating the manager’s work: An empirical and theoretical synthesis; 2009-08-27 - 2009-08-29
NTNU Untitled
 
48 Vie, Ola Edvin; Wallin, Martin W.; Von Krogh, Georg.
Reducing tension and promoting integration in the hyper-text organization - The importance of managers showing care. 25th EGOS colloquium; 2009-07-02 - 2009-07-04
NTNU Untitled
 
49 Vie, Ola Edvin; Wallin, Martin W.; Von Krogh, Georg.
Reducing tension and promoting integration in the hyper-text organization - The importance of managers showing care. 9th EURAM conference; 2009-05-09 - 2009-05-11
NTNU Untitled
 
2008
50 Vie, Ola Edvin.
Evaluering om samarbeid i team. Tolkning av teamprofil og refleksjon rundt teamarbeid; 2008-04-21 - 2008-04-21
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste