Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 82 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Bjornsdottir, Bryndis; Reykdal, Olafur; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Jonsdottir, Rosa; Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Natcher, David; Dalton, Michael.
Blue Bioeconomy in the Arctic region. : Arctic Council Sustainable Development Working Group 2021 51 p.
NOFIMA Untitled
 
2 Elde, Silje; Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Nyrud, Thomas; Boéchat, Céline; Cordeiro, Cheryl Marie; Olsen, Petter.
Mapping the local-global wine chain from Europe to China: Towards shared standards and benchmarks in wine traceability and authenticity. Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-674-0) 42 p. Nofima rapportserie(10/2021)
NOFIMA Untitled
 
3 Svorken, Marianne.
Norwegian Responsible Fisheries Management (NRFM) – Utvikling av norsk standard for bærekraftige fiskerier. Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-669-6) 17 p. Nofima rapportserie(5/2021)
NOFIMA Untitled
 
4 Svorken, Marianne; Johansen, Anne-May.
Grunnlaget lagt for ny norsk fiskeristandard (www.nofima.no 1/3-2021).
NOFIMA Untitled
 
2020
5 Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris.
Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-610-8) 35 p. Nofima rapportserie(19/2020)
NOFIMA Untitled
 
6 Svorken, Marianne.
Derfor trenger vi en bærekraftstandard for norske fiskerier. fiskeribladet.no 2020
NOFIMA Untitled
 
7 Svorken, Marianne; Høgstad, Maria Alfredsen; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen.
Alt på land. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2020 ;Volume 30. p. 1-14
NOFIMA UiT Untitled
 
2019
8 Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A..
Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-595-8) 38 p. Nofima rapportserie(16/2019)
FAFO NOFIMA Untitled
 
9 Nøstvold, Bjørg Helen; Ødegård, Anne Mette; Svorken, Marianne; Honkanen, Pirjo; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A..
Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-594-1) 17 p. Nofima rapportserie(15/2019)
FAFO NOFIMA Untitled
 
10 Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Vang, Birthe.
Verdifulle rester. Muligheter for norsk marint restråstoff. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-586-6) 28 p. Nofima rapportserie(9/2019)
NOFIMA Untitled
 
11 Svorken, Marianne; Høgstad, Maria; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen.
Increased utilization of residuals in the Norwegian white fish industry – how to get everything ashore?. 49th Conference of the West European Fish Technologists Association – WEFTA; 2019-10-14 - 2019-10-18
NOFIMA UiT Untitled
 
12 Svorken, Marianne; Pleym, Ingelinn Eskildsen.
"Alt skal med" - en analyse av nordnorsk marin ingrediensindustri. KBBN - Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2019
NOFIMA Untitled
 
13 Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje; Svorken, Marianne.
Hva er matkriminalitet, og hvordan påvirker det deg? Matsvindel foregår på flere måter enn du tror. Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2019
NOFIMA Untitled
 
2018
14 Elde, Silje; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg.
Om rykter, usikkerhet og ulovlig fiske. (Publisert på nettavisene til itromsø.no - debatt, nordlys.no - Nordnorsk debatt og Fiskeribladet.no - fiskeridebatt). Nordlys 2018
NOFIMA Untitled
 
15 Kvalvik, Ingrid; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Laksa, Unn; Erzini, Karim; Stobberup, Kim; Nielsen, Kåre Nolde; Vidal, Duarte Fernández; Failler, Pierre.
Evaluation of the governance structures of the cases. FarFish, Deliverable No. 3.3. : European Commission - Horizon2020 2018 89 p.
NOFIMA UiT Untitled
 
16 Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne.
Sprikende lønnsomhet i industrien. Næringsnytte 2018 ;Volume 8. p. 8-9
NOFIMA Untitled
 
17 Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Lindberg, Diana; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Iversen, Audun.
The value of creating plus-products - the Norwegian Marine Ingredients Industry. World Aquaculture Society (WAS) konferanse «Aqua2018»; 2018-08-25 - 2018-08-29
NOFIMA Untitled
 
18 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje.
Identifying fraud through mass balancing – is it possible? A study of a mixed-method approach in the Norwegian cod fishery. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-562-0) 25 p. Nofima rapportserie(24/2018)
NOFIMA Untitled
 
19 Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje.
Identifying discrepancies in registrations within the supply chain - a study from the cod fisheries in Norway. IIFET 2018 (The International Institute of Fisheries Economics & Trade); 2018-07-16 - 2018-07-20
NOFIMA Untitled
 
20 Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje.
Registration-based analysis to detect discrepancies in the food supply chain. ASSET 2018 summit on Global Food Integrity; 2018-05-28 - 2018-05-31
NOFIMA Untitled
 
2017
21 Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent.
Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?. Norsk Sjømat 2017 (1) p. 42-46
NOFIMA Untitled
 
22 Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine.
Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-528-6) 24 p. Nofima rapportserie(30/2017)
NOFIMA Untitled
 
23 Sørdahl, Patrick Berg; Svorken, Marianne; Elde, Silje; Olsen, Petter.
Food integrity – Overall challenges and standards. Authenticate workshop; 2017-11-14
NOFIMA Untitled
 
2016
24 Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-440-1) 53 p. Nofima rapportserie(50/2016)
NOFIMA UiT Untitled
 
25 Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-434-0) 15 p. Nofima rapportserie(47/2016)
NOFIMA Untitled
 
26 Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-432-6) 20 p. Nofima rapportserie(46/2016)
NOFIMA Untitled
 
27 Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-436-4) 18 p. Nofima rapportserie(48/2016)
NOFIMA Untitled
 
28 Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-438-8) 20 p. Nofima rapportserie(49/2016)
NOFIMA Untitled
 
29 Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent.
Fjordlinjene – for hva og for hvem?. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-460-9) 53 p. Nofima rapportserie(60/2016)
NOFIMA Untitled
 
30 Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg.
For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015. FHFs hvitfisksamling; 2016-10-20
NOFIMA Untitled
 
31 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar.
Evaluering av landingsforskriften - Sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-442-5) 11 p. Nofima rapportserie(51/2016)
NOFIMA Untitled
 
32 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar.
For mye av en god ting? Evaluering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådt i kraft 1.1.2015. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-424-1) 62 p. Nofima rapportserie(41/2016)
NOFIMA Untitled
 
33 Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Henriksen, Edgar.
Ordning til besvær. Norsk Sjømat 2016 (6) p. 22-24
NOFIMA Untitled
 
2015
34 Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein.
Fiskerikriminalitet. Tanker om årsaker, omfang og forebygging. Seminar og beredskapsøvelse mot fiskerikriminalitet; 2015-05-11
NOFIMA Untitled
 
35 Karlsen, Kine Mari; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svorken, Marianne.
Fangsthåndtering, teknologi og lønnsomhet i trålerflåten. Styringsgruppemøte torskeprogrammet; 2015-09-08
NOFIMA Untitled
 
36 Svorken, Marianne; Boge, Lidunn Mosaker.
Mye å hente på bedre håndtering. www.nofima.no [Internet] 2015-05-19
NOFIMA Untitled
 
37 Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent.
Effekter av strukturering i den norske torsketrålflåten. Styringsgruppemøte i Torskeprogrammet; 2015-02-10
NOFIMA Untitled
 
38 Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent.
Energiforbruk og strukturendring i den norske torsketrålflåten. I: Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2013. Bergen: Fiskeridirektoratet 2015 p. 59-63
NOFIMA Untitled
 
39 Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein.
Juks i torskefiskeriene. Registreringsbaserte metoder for å identifisere juks og feilmerking av matvarer; 2015-12-03
NOFIMA Untitled
 
40 Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein.
Urapportert fiske - Resultater fra spørreundersøkelse blant norske fiskekjøpere. Foredrag for styringsgruppen i Torskeprogrammet; 2015-02-04
NOFIMA Untitled
 
41 Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari.
Råstoffkvalitet og salgsverdi – Estimert tap for torsk i 2013. Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-242-1) 27 p. Nofima rapportserie(4/2015)
NOFIMA Untitled
 
42 Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur.
Mye å hente på bedre håndtering. Næringsnytte 2015 ;Volume 5. p. 25-
NOFIMA Untitled
 
43 Svorken, Marianne; Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur.
Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse – fangstskader/kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser. Presentasjon for FHF faggruppe hvitfisk; 2015-02-26
NOFIMA Untitled
 
2014
44 Borch, Trude Kristin; Svorken, Marianne.
Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter. Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-204-9) 37 p. Nofima rapportserie(28/2014)
NOFIMA Untitled
 
45 Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge.
Makrellkonfliktens konsekvenser. Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-178-3) 32 p. Nofima rapportserie(15/2014)
NOFIMA Untitled
 
46 Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur.
Variable kvalitet – økonomisk betydning. Møte i referansegruppen for arbeidspakke 4 ”Markedsbasert høsting av fiskeressurser”; 2014-06-19
NOFIMA Untitled
 
47 Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur.
Variable kvalitet på råstoffet – hva har det å si for økonomien?. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet»; 2014-02-04
NOFIMA Untitled
 
48 Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar.
Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?. Norway Seafoods sin lansering av kvalitetsløft i torskenæringen; 2014-01-10
NOFIMA Untitled
 
49 Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar.
Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?. Norway Seafoods sin lansering av kvalitetsløft i torskenæringen; 2014-01-13
NOFIMA Untitled
 
50 Svorken, Marianne.
Kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet. Evaluering av prøveordning for ringnotflåten 2014. Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-236-0) 9 p. Nofima rapportserie(43/2014)
NOFIMA Untitled
 
    Show next list