Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 177 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2019
1 Grimstad, Hilde; Robertsen, Roy; Fjose, Sveinung.
Ringvirkningsanalyse og verdiskapning for tørrfiskindustrien. Tørrfiskkonferansen 2019 – «Transport og logistikk for tørrfiskklyngen i LoVe»; 2019-05-24
NOFIMA Untitled
 
2 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Myhre, Magnus Stoud; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne.
Fakta om havbruk – utvikling av bærekraftportal.no. AquaNor 2019, forskningstorget; 2019-08-21
OCEAN NOFIMA Untitled
 
3 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, E.; Håkedal, Inger Johanne.
Ny portal om bærekraft i oppdrettsnæringen. Årsmøte Sjømat Norge Havbruk Vest; 2019-02-08
NOFIMA OCEAN Untitled
 
4 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne.
Ny portal om bærekraft i oppdrettsnæringen. Miljøseminar for akvakulturnæringen; 2019-02-07
OCEAN NOFIMA Untitled
 
5 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie; Hersoug, Bjørn.
Områdesamarbeid og brakkleggingsområder i havbruk. Møte med Mattilsynet; 2019-10-09
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
6 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Operationalizing and guiding sustainability in aquaculture. Web-portal with sustainability indicators for salmon farming in Norway. MARE People and the Sea X. Learning from the past, imagining the future; 2019-06-25 - 2019-06-28
OCEAN NOFIMA Untitled
 
7 Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Siikavuopio, Sten Ivar.
Sameksistens – vi e i lag. Møte med Akvaplan-Niva; 2019-01-22
NOFIMA Untitled
 
2018
8 Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?. Norsk Sjømat 2018 (3) p. 48-49
NOFIMA OCEAN Untitled
 
9 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Bærekraft i havbruksnæringen. Havbrukskonferansen; 2018-09-07
NOFIMA Untitled
 
10 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Havbruksforvaltning mot 2030. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
11 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Prosjektet Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Møte med Nærings- og fiskeridepartementet; 2018-11-02
NOFIMA Untitled
 
12 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Prosjektet Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Møte med Mattilsynet; 2018-10-24
NOFIMA Untitled
 
13 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Sameksistens, åpenhet og dialog. Seminar om havbruk; 2018-12-19
NOFIMA Untitled
 
14 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Dahl, Irene Vanja; Gauteplass, Asle Årthun; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn.
Rammebetingelser i havbruk: Samarbeid i havbruk - rom for forbedringer?. Norsk Sjømat 2018 (5) p. 46-47
NOFIMA SAMFORSK UiT Untitled
 
15 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Rinde, Eivind; Håkedal, Inger Johanne.
Lansering av Bærekraftportalen for norsk havbruk. Halearrangement etter Tekmar-konferansen; 2018-12-05
NOFIMA OCEAN Untitled
 
16 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Havbruksforvaltning mot 2030. Abstract. Havbruk 2018 - Havbruksnæringen i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA SAMFORSK Untitled
 
17 Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Richardsen, Roger.
Utvikling av bærekraftportal for norsk havbruk - Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-573-6) 40 p. Nofima rapportserie(35/2018)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
18 Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Richardsen, Roger; Mikkelsen, Eirik Inge.
Fakta om helhetlig bærekraft gjøres mer tilgjengelig. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NOFIMA Untitled
 
19 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Særlige vilkår og hensyn ved tildeling av matfisk-tillatelser for lakseoppdrett. Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; 2018-04-18 - 2018-04-20
NOFIMA Untitled
 
20 Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn.
Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-564-4) 62 p. Nofima rapportserie(26/2018)
NOFIMA UiT Untitled
 
21 Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-536-1) 23 p. Nofima rapportserie(2/2018)
NOFIMA Untitled
 
22 Robertsen, Roy.
Behov for helhetstenkning i havbruket. Fiskeribladet 2018
NOFIMA Untitled
 
23 Robertsen, Roy.
Ny ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen i Troms med vekt på leverandørnæringen. Samling i LeverandørUtvikling Havbruk; 2018-02-07 - 2018-02-08
NOFIMA Untitled
 
24 Robertsen, Roy.
Skal finne ut hvordan havbruksnæringen bør forvaltes. fiskeribladet.no/tekfisk [Internet] 2018-07-30
NOFIMA Untitled
 
25 Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari.
Samfunnsansvar og ringvirkninger. Havbruksseminar; 2018-12-19
NOFIMA Untitled
 
26 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas.
Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-535-4) 35 p. Nofima rapportserie(1/2018)
NOFIMA Untitled
 
27 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar.
Sjømatnæringen i et samfunnsperspektiv. Foredrag holdt på Tromsø Internasjonale Filmfestival; 2018-01-18
NOFIMA Untitled
 
28 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkninger sjømat i Troms fylke. Presentasjon for Troms fylkeskommune; 2018-03-12
NOFIMA Untitled
 
29 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkninger sjømat i Troms fylke. Fiskeridirektoratets medlemmer i fagforeningen Naturviterne; 2018-02-22
NOFIMA Untitled
 
30 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkninger sjømat Troms fylke (havbruk - flåte - fiskeindustri). Presentasjon for Troms fylkeskommune; 2018-03-12
NOFIMA Untitled
 
31 Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari.
Havbruk - ringvirkninger og forvaltning. KS felles møte; 2018-04-18
NOFIMA Untitled
 
2017
32 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Bærekraftindikatorer for norsk havbruk. Styringsgruppemøte i prosjektet `Bærekraftindikatorer i norsk havbruk`; 2017-01-13
NOFIMA Untitled
 
33 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Bærekraftportal for norsk havbruk. Styringsgruppemøte i prosjektet `Bærekraftindikatorer i norsk havbruk`; 2017-06-27
NOFIMA Untitled
 
34 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Fakta om helhetlig bærekraft samles i bærekraftportal. Kvalitet og bærekraft - Aqua Nor 2017; 2017-08-15 - 2017-08-18
NOFIMA Untitled
 
35 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Helhetlig bærekraft i havbruksnæringen: Ny portal – Fakta om havbruk. (Faktaark, Nofima).
NOFIMA Untitled
 
36 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Ringvirkninger, rammebetingelser og bærekraft (miljø, økonomi og sosial). Miniseminar Havbruk; 2017-02-14
NOFIMA Untitled
 
37 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Utvikle informasjonsportal for norsk havbruk. Styringsgruppemøte i prosjektet "Bærekraftindikatorer i norsk havbruk"; 2017-06-27
NOFIMA Untitled
 
38 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy.
Utvikling av bærekraftportal – hva er dagens status?. Marin Samhandlingsarena; 2017-10-24
NOFIMA Untitled
 
39 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Mikkelsen, Eirik Inge.
Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Nyhetsbrev nummer 3 - desember 2017.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
40 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Nyhetsbrev nummer 1 - februar 2017.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
41 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Fakta om helhetlig bærekraft gjøres tilgjengelig. Norsk Fiskeoppdrett 2017 (5) p. 58-60
OCEAN NOFIMA Untitled
 
42 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger.
Helhetlig bærekraft i havbruksnæringen: Ny portal – Fakta om havbruk. Faktaark Nofima.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
43 Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Mikkelsen, Eirik Inge.
Bærekraftindikatorer i norsk havbruk. Nyhetsbrev nummer 2 - juni 2017.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
44 Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle.
Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017. Oslo: Bellona 2017 75 p.
HAVFORSK OCEAN MF NIBIO NOFIMA NTNU VETINST Untitled
 
45 Kvalvik, Ingrid; Robertsen, Roy.
Inter-municipal coastal zone planning and designation of areas for aquaculture in Norway: A tool for better and more coordinated planning?. Ocean and Coastal Management 2017 ;Volume 142. p. 61-70
NOFIMA Untitled
 
46 Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar.
Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Årsmøte i Fiskebåt Nord; 2017-11-23
NOFIMA Untitled
 
47 Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar.
Ringvirkningsanalyse Troms - Fiskeri. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-520-0) 30 p. Nofima rapportserie(20/2017)
NOFIMA Untitled
 
48 Robertsen, Roy.
Regionale og lokale ringvirkninger av havbruk. Myter eller fakta? Om myter og fakta i havbruksnæringen; 2017-02-24
NOFIMA Untitled
 
49 Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Ramsøy, Sigbjørn.
Smartfish NPA - WP6 (Systemtesting and integration). Prosjektmøte; 2017-10-12
NOFIMA Untitled
 
50 Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine.
Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-528-6) 24 p. Nofima rapportserie(30/2017)
NOFIMA Untitled
 
    Show next list