Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 96 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Alvestad, René.
Drivers behind variation in welfare, quality, and production performance in Atlantic salmon farming produktion data. Ås: Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet 2021 (ISBN 978-82-575-1816-5) 128 p. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis(2021:46)
NOFIMA NMBU Untitled
 
2 Nilsson, Jonatan; Gismervik, Kristine; Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S.
Utvikling av standarisert velferdsovervåking for laks i matfiskanlegg. Norsk Fiskeoppdrett 2021 ;Volume 46.(3) p. 32-35
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
2020
3 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid.
Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) – RENSVEL. Revidert utgave av rapport 12/2019. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-632-0) 211 p. Nofima rapportserie(16/2020)
NORD NOFIMA NTNU UiB Untitled
 
4 Gismervik, Kristine; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gomez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Iversen, Martin Haugmo.
Welfare indicators for farmed reinbow trout. Part C - fit for purpose OWIs for different routines and operations. I: Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 ISBN 978-82-8296-620-7. p. 202-309
VETINST HAVFORSK NOFIMA NORD UiT Untitled
 
5 Humborstad, Odd Børre; Noble, Christopher; Sæther, Bjørn-Steinar; Midling, Kjell Øyvind; Breen, Mike.
Fish welfare in capture-Based Aquaculture. I: The Welfare of Fish. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-41675-1. p. 439-462
HAVFORSK UiT Untitled
 
6 Johansen, Lill-Heidi; Noble, Christopher.
Verktøykasse for frisk fisk. Næringsnytte 2020 ;Volume 10. p. 8-9
NOFIMA Untitled
 
7 Kolarevic, Jelena; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gomez, David; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Sæther, Bjørn-Steinar.
Welfare indicators for farmed rainbow trout: Part B - Fit for purpose OWIs for different production systems. I: Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 ISBN 978-82-8296-620-7. p. 152-200
HAVFORSK VETINST NOFIMA NORD UiT Untitled
 
8 Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gomez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Noble, Christopher.
Welfare indicators for farmed rainbow trout - Part A. Knowledge and theoretical background. I: Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 ISBN 978-82-8296-620-7. p. 10-151
VETINST HAVFORSK NOFIMA NORD UiT Untitled
 
9 Noble, Christopher; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge.
Ny håndbok om velferdsindikatorer for regnbueørret. kyst.no [Internet] 2020-05-13
HAVFORSK VETINST NOFIMA NORD UiT Untitled
 
10 Noble, Christopher; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Turnbull, James F..
Lanserte ny håndbok om velferdsindikatorer for regnbueørret. kystmagasinet.no [Internet] 2020-05-15
HAVFORSK VETINST NOFIMA NORD UiT Untitled
 
11 Noble, Christopher; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Turnbull, James F..
Trout welfare manual now free to download. thefishsite.com [Internet] 2020-05-18
HAVFORSK NORD NOFIMA UiT VETINST Untitled
 
12 Noble, Christopher; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Turnbull, James F..
Velferdsindikatorer for regnbueørret i oppdrett: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 (ISBN 978-82-8296-638-2) 310 p.
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
13 Noble, Christopher; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Turnbull, James F..
Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 (ISBN 978-82-8296-620-7) 311 p.
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
14 van de Vis, Hans; Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Gerritzen, Marien; van de Braak, Karin; Abbink, Wout; Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Christopher.
Welfare of farmed fish in different production systems and operations. I: The Welfare of Fish. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-41675-1. p. 323-361
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
2019
15 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid.
Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-589-7) 203 p. Nofima rapportserie(12/2019)
NORD NOFIMA NTNU UiB Untitled
 
16 Noble, Christopher.
Existing and emerging tools for monitoring fish welfare in aquaculture systems. Aqua Nor seminar: Where salmon biology meets new technology; 2019-08-20
NOFIMA Untitled
 
17 Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.). Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-591-0) 46 p.
NORD NOFIMA NTNU Untitled
 
18 Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta). Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-590-3) 43 p.
NORD NOFIMA NTNU Untitled
 
19 Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Gismervik, Kristine.
Velferdovervåkning hos oppdrettsfisk. Frisk Fisk 2019; 2019-02-06 - 2019-02-07
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
2018
20 Gismervik, Kristine; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Christopher.
Operative velferdsindikatorer ved lusebehandling (FISHWELL). Nasjonal konferanse på forebygging og kontroll av lakselus; 2018-01-22 - 2018-01-24
VETINST HAVFORSK NOFIMA NORD UiT Untitled
 
21 Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gómez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øivind; Ellingsen, Kristian; Noble, Christopher.
Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave. : Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 ISBN 978-82-8296-531-6. p. 209-312
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
22 Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher.
Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave. : Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 ISBN 978-82-8296-531-6. p. 135-207
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
23 Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øivind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Christopher.
Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave. : Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 ISBN 978-82-8296-531-6. p. 9-133
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
24 Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave. : Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 (ISBN 978-82-8296-531-6) 312 p.
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
25 Noble, Christopher; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Turnbull, James F..
Welfare Indicators for farmed Atlantic salmon: Tools for assessing fish welfare. : Nofima, Havforskningsinstituttet, veterinærinstiuttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 (ISBN 978-82-8296-556-9) 352 p.
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
26 Treasurer, James; Noble, Christopher; Puvanendran, Velmurugu; Planellas, Sonia Rey; Iversen, Martin Haugmo.
Cleaner fish welfare. I: Cleaner Fish biology and Aquaculture Applications. Sheffield, UK: 5M Publishing 2018 ISBN 9781912158218. p. 281-312
NORD NOFIMA Untitled
 
2017
27 Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Röcklinsberg, Helena; Olesen, Ingrid; Abbink, Wout.
Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture. : FP7-KBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework – OrAqua 2017 58 p.
NOFIMA Untitled
 
28 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Johansen, Lill-Heidi; Mortensen, Atle; Kolarevic, Jelena; Lein, Ingrid; Noble, Chris.
Medikamentfri lusekontroll. Langs kysten 2017 - 7 arrangementer; 2017-10-12 - 2017-12-07
NOFIMA Untitled
 
29 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris.
Lansering av "beste praksis" kompendier i MEDFRI og FISHWELL. Aqua Nor 2017; 2017-08-15 - 2017-08-18
NOFIMA Untitled
 
30 Gismervik, Kristine; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris.
FISHWELL; en verktøykasse for velferdsdokumentasjon. Mattilsynet; Regionalt kontaktmøte fiskehelse; 2017-11-22 - 2017-11-22
HAVFORSK NORD NOFIMA UiT VETINST Untitled
 
31 Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Gomez, David Izquierdo; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 ISBN 978-82-8296-503-3. p. 214-305
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
32 Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-498-2) 110 p. Nofima rapportserie(10/2017)
NOFIMA VETINST Untitled
 
33 Jones, Hernán Alberto Cañon; Noble, Chris; Damsgård, Børge; Pearce, Gareth P..
Evaluating the effects of a short-term feed restriction period on the behavior and welfare of Atlantic salmon, Salmo salar, parr using social network analysis and fin damage. Journal of the World Aquaculture Society 2017 ;Volume 48.(1) p. 35-45
NOFIMA UNIS Untitled
 
34 Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 ISBN 978-82-8296-503-3. p. 136-213
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
35 Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid; Röcklinsberg, Helena; Callier, Myriam; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Abbink, Wout.
Production systems, Chapter 3, page 122-172 Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture. : FP7-KBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework – OrAqua 2017 50 p.
NOFIMA Untitled
 
36 Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Mejdell, Cecilie Marie; Nilsson, Jonatan; Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Izquierdo-Gomez, David; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Wright, Daniel William; Ellingsen, Kristian.
Hvilke velferdsindikatorer skal brukes i ulike anleggskonsepter for lakseoppdrett?. Tekmar 2017; 2017-12-05 - 2017-12-06
HAVFORSK NORD NOFIMA UiB UiT NMBU VETINST Untitled
 
37 Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 ISBN 978-82-8296-503-3. p. 10-135
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
38 Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Folkedal, Ole; Oppedal, Frode; Torgersen, Thomas; Hvas, Malthe; Wrigth, Daniel W; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; Turnbull, James F..
Velferdsindikatorer for laks og regnbueørret (FISHWELL). Programsamling akvakultur 2017; 2017-10-03 - 2017-10-04
HAVFORSK NOFIMA UiB VETINST Untitled
 
39 Noble, Chris.
Har oppdrettslaksen det bra?. Næringsnytte 2017 ;Volume 7. p. 22-
NOFIMA Untitled
 
40 Noble, Chris.
Opening remarks, presentation of ENRICH Fish. Resultater fra prosjektet ENRICH Fish. Hvordan kan man redusere antall fisk i forsøk, eller bedre forholdene for forsøksfisk?; 2017-02-22 - 2017-02-23
NOFIMA Untitled
 
41 Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Gismervik, Kristine.
Ny håndbok: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks:Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. AquaNor; Miniseminar 16 august: Fokus på fiskevelferd; 2017-06-14 - 2017-06-18
HAVFORSK NORD NOFIMA UiT VETINST Untitled
 
42 Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 (ISBN 978-82-8296-503-3) 306 p.
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
43 Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Izquierdo-Gómez, David; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kristiansen, Tore S; Mejdell, Cecilie Marie; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Midling, Kjell Øivind; Sæther, Bjørn-Steinar.
AN INTRODUCTION TO THE FISHWELL HANDBOOK – AN INDICATOR-BASED GUIDE FOR ASSESSING THE WELFARE OF ATLANTIC SALMON Salmo salar L. OUT ON THE FARM. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
44 Noble, Chris; Stien, Lars Helge.
FISHWELL - et velferdsleksikon. Fokus på fiskevelferd - Aqua Nor; 2017-08-15 - 2017-08-15
NOFIMA UiT Untitled
 
45 Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout.
Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture. : FP7-KBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework – OrAqua 2017 73 p.
NOFIMA Untitled
 
2016
46 James, Philip; Noble, Chris; Hannon, Colin; Stefansson, Gudmundur; Thórarinsdóttir, Gudrún; Sloane, Roderick; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet.
Sea urchin fisheries, management and policy review (Activity A4.2.1 of the URCHIN project). Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-378-7) 18 p. Nofima rapportserie(18/2016)
NOFIMA Untitled
 
47 James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet.
Sea Urchin Fishing Techniques Report (Activity A3.1.1 of the NPA URCHIN project). Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-372-5) 22 p. Nofima rapportserie(15/2016)
NOFIMA Untitled
 
48 James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet.
Sea Urchin Fishing Techniques Report. (Activity A3.1.1 of the NPA URCHIN Project. Amended Version released April 17th 2018. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-372-5) 27 p. Nofima rapportserie(15/2016)
NOFIMA Untitled
 
49 Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Gismervik, Kristine.
Kunnskapssammenstilling og fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL). FHFs havbrukssamling; 2016-10-11 - 2016-10-12
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
50 Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Midling, Kjell Ø.; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Koren, Christian; Humborstad, Odd Børre.
Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-374-9) 32 p. Nofima rapportserie(16/2016)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
    Show next list