Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 112 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald.
Sammenslåing av fartøygruppene seitrål og torsketrål – et kunnskapsbidrag. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-636-8) 74 p. Nofima rapportserie(21/2020)
NOFIMA Untitled
 
2 Isaksen, John Roald.
Kvotemeldinga i korte trekk. Presentasjon for formannskapet i Senja kommune; 2020-02-11
NOFIMA Untitled
 
3 Isaksen, John Roald.
Kvotemeldinga i korte trekk. Et kvotesystem for økt verdiskaping. Folkemøte hos Br. Karlsen AS; 2020-02-18
NOFIMA Untitled
 
2019
4 Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald.
Økte drivstoffkostnader – konsekvenser for landindustrien. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-598-9) 12 p. Nofima rapportserie(19/2019)
NOFIMA Untitled
 
5 Isaksen, John Roald.
"De sei størrelsen ikkje betyr nåkka..." Fartøyutvikling og kvotefordeling. Nofima-seminaret på Lofotfishing 2019; 2019-03-30
NOFIMA Untitled
 
6 Isaksen, John Roald.
Fiskerinæringa. Foredrag for Eik Maskin; 2019-02-01
NOFIMA Untitled
 
7 Isaksen, John Roald.
Kvotemeldinga i korte trekk. Venstres fiskeripolitiske seminar; 2019-11-21
NOFIMA Untitled
 
8 Isaksen, John Roald.
Struktur i fiskeflåten – konsekvenser for industrien. Presentasjon for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD); 2019-06-20
NOFIMA Untitled
 
9 Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken. Presentasjon for Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon; 2019-01-22
NOFIMA Untitled
 
2018
10 Isaksen, John Roald.
Seafood from a changing Arctic. Presentation at the symposium “Scenarios for a warmer Arctic”; 2018-02-15
NOFIMA Untitled
 
11 Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent.
Small is beautiful, or… Structural measures for the smallest Norwegian vessels. IIFET-2018 (The International Institute of Fisheries Economics & Trade); 2018-07-16 - 2018-07-20
NOFIMA Untitled
 
12 Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken. Kyst, fisk og framtid; 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
13 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-560-6) 27 p. Nofima rapportserie(22/2018)
NOFIMA Untitled
 
14 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-553-8) 54 p. Nofima rapportserie(16/2018)
NOFIMA Untitled
 
15 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Kyst, fisk og framtid; 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
16 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Foredrag for Nordea Tromsø/Ålesund; 2018-11-28
NOFIMA Untitled
 
17 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Forum Marinum, Kystens Hus; 2018-11-01
NOFIMA Untitled
 
18 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Struktur og sånn: hvem er vinneren?. Torskefiskkonferansen 2018; 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
19 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-542-2) 77 p. Nofima rapportserie(8/2018)
NOFIMA Untitled
 
2017
20 Eide, Arne; Isaksen, John Roald.
Some findings from ACCESS. Northern Lights Economics Workshop; 2017-12-06 - 2017-12-08
NOFIMA UiT Untitled
 
21 Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent.
Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-525-5) 86 p. Nofima rapportserie(27/2017)
NOFIMA Untitled
 
22 Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent.
Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?. Norsk Sjømat 2017 (1) p. 42-46
NOFIMA Untitled
 
23 Troell, Max; Eide, Arne; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Crépin, Anne-Sophie.
Seafood from a changing Arctic. Ambio 2017 ;Volume 46. Suppl. 3 p. 368-386
NOFIMA UiT Untitled
 
2016
24 Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-440-1) 53 p. Nofima rapportserie(50/2016)
NOFIMA UiT Untitled
 
25 Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-434-0) 15 p. Nofima rapportserie(47/2016)
NOFIMA Untitled
 
26 Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-432-6) 20 p. Nofima rapportserie(46/2016)
NOFIMA Untitled
 
27 Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-436-4) 18 p. Nofima rapportserie(48/2016)
NOFIMA Untitled
 
28 Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals.
Structure development –Trawlers and purse seiners. CRISP fagsamling; 2016-09-13 - 2016-09-14
NOFIMA Untitled
 
29 Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals.
Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten. Fagsamling i CRISP; 2016-09-13
NOFIMA Untitled
 
30 Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar.
Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-438-8) 20 p. Nofima rapportserie(49/2016)
NOFIMA Untitled
 
31 Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald.
Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-448-7) 80 p. Nofima rapportserie(54/2016)
NOFIMA Untitled
 
32 Isaksen, John Roald.
Fjordlinjer. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-466-1) 7 p. Nofima rapportserie(62/2016)
NOFIMA Untitled
 
33 Isaksen, John Roald.
Samfiske – formål, utvikling analyse. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet»; 2016-02-09
NOFIMA Untitled
 
34 Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent.
Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers. International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference - IIFET 2016; 2016-07-11 - 2016-07-15
NOFIMA Untitled
 
35 Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent.
Struktur og kapasitet i torsketrålerflåten: Utvikling og drivkrefter. Ombordfryst torskefisk – fra produksjon til marked; 2016-01-12
NOFIMA Untitled
 
36 Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell.
Supply Chain Management under uncertain supply. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2016 ;Volume 26.(1) p. 17-40
NHH NOFIMA Untitled
 
37 Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent.
Fjordlinjene – for hva og for hvem?. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-460-9) 53 p. Nofima rapportserie(60/2016)
NOFIMA Untitled
 
38 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent.
Fisken og folket. Orkana Forlag 2016 (ISBN 978-82-8104-288-9) 308 p.
NOFIMA UiT Untitled
 
39 Nøstvold, Bjørg Helen; Isaksen, John Roald.
Norsk industrifisk til Polen. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet»; 2016-02-09
NOFIMA Untitled
 
40 Waldo, Staffan; Jensen, Frank; Nielsen, Max; Ellefsen, Hans; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald.
Regulating multiple externalities: the case of Nordic fisheries. Marine Resource Economics 2016 ;Volume 31.(2) p. 233-257
NOFIMA Untitled
 
2015
41 Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald.
Forbausede forskere. FiskeribladetFiskaren 2015 p. 18-19
NOFIMA Untitled
 
42 Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald.
NOU 2014:16 Sjømatindustrien – Mandat, rammevilkår og tiltak. Foredrag for MØT (Marine Økonomer i Tromsø); 2015-01-13
NOFIMA Untitled
 
43 Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent.
Sjømatindustriutvalget. FiskeribladetFiskaren 2015 p. 22-23
NOFIMA Untitled
 
44 Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent.
«Til Trondsen og Ørebech». FiskeribladetFiskaren 2015 p. 9-
NOFIMA Untitled
 
45 Isaksen, John Roald.
Sjømatnæringens verdikjede: Produksjon og foredling. Forelesning FSK-2011, Pensum Tveteråsutvalgets innstilling (NOU 2014:16); 2015-09-04
NOFIMA Untitled
 
46 Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein.
Å sloss mot vindmøller. FiskeribladetFiskaren 2015 p. 14-
NOFIMA Untitled
 
47 Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flaaten, Ola.
Stubborn fuel tax concessions: The case of fisheries in Norway. Marine Policy 2015 ;Volume 52. p. 85-92
NOFIMA UiT Untitled
 
48 Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald.
Fisken og folket – del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn. Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet»; 2015-12-15
NOFIMA Untitled
 
2014
49 Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter.
Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013. Tromsø: Nofima 2014 13 p.
NOFIMA UiT Untitled
 
50 Eide, Arne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Troell, Max.
Fisheries and Aquaculture in the Arctic - ACCESS WP3. lecture at the ACCESS/ARR Summer School; 2014-09-24
NOFIMA UiT Untitled
 
    Show next list