Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 193 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2021
1 Henriksen, Edgar.
Kartlegging av landingsmønster for torsk, sei og hyse 2017−2019. Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-676-4) 85 p. Nofima rapportserie(12/2021)
NOFIMA Untitled
 
2 Henriksen, Edgar; Lillegård, Morgan.
Gir likestillingsoppdrag til Nofima (www.nofima.no 24/3-2021).
NOFIMA Untitled
 
3 Hogrenning, Egil; Henriksen, Edgar.
En kvantitativ studie av lønnsomhet i det norske snøkrabbefisket. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2021 ;Volume 31.(1 - Spesialutg. Snøkrabbe) p. 29-41
NOFIMA Untitled
 
4 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Sørdahl, Patrick Berg.
Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling? Vurdering av tre forslag til endringer i "Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrål-tillatelse". Tromsø: Nofima AS 2021 (ISBN 978-82-8296-665-8) 47 p. Nofima rapportserie(1/2021)
NOFIMA Untitled
 
5 Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar.
Hvorfor sløser vi med den dyrebare torsken?. Geirs videoblogg om sjømatkvalitet - forskning.no 2021
NOFIMA Untitled
 
6 Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Henriksen, Edgar; Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein.
Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway. Marine Policy 2021 ;Volume 127.
NOFIMA UIS Untitled
 
2020
7 Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Carlehög, Mats; Henriksen, Edgar; Solberg, Lars Erik; Jensen, Merete Rusås; Liland, Kristian Hovde; Moen, Birgitte.
Test av verktøy for kontroll med Listeria i laks og lakseprodukter. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-617-7) 50 p. Nofima rapportserie(1/2020)
NOFIMA NMBU Untitled
 
8 Henriksen, Edgar.
Det fiskeripolitiske landskapet er i endring. Åpner det for nye stemmer og allianser?. Styremøte i Fiskarlaget Nord; 2020-12-17
NOFIMA Untitled
 
9 Henriksen, Edgar.
Forsker: - Fiskere har for mye makt. Tvinger kjøpere til å ta imot dårlig fisk. fiskeribladet.no [Internet] 2020-02-24
NOFIMA Untitled
 
10 Henriksen, Edgar.
Hvorfor kvaliteten på landet fisk kunne vært bedre. Kyst, fisk og framtid 2020; 2020-02-06
NOFIMA Untitled
 
11 Henriksen, Edgar.
Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk. FHFs hvitfiskseminar; 2020-10-29
NOFIMA Untitled
 
12 Henriksen, Edgar.
Tilgang på arbeidskraft til fiskeindustrien med og uten EØS-avtalen. I: Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040073. p. 213-231
NOFIMA Untitled
 
13 Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Bendiksen, Bjørn Inge; Joensen, Sjúrður.
Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-656-6) 11 p. Nofima rapportserie(39/2020)
NOFIMA UIS Untitled
 
14 Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris.
Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-610-8) 35 p. Nofima rapportserie(19/2020)
NOFIMA Untitled
 
15 Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn.
The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level. Marine Policy 2020 ;Volume 112:103776. p. 1-9
NOFIMA UiT Untitled
 
16 Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Viðarsson, Jonas; Þórðarson, Gunnar; Laksá, Unn; Laksafoss, Magni.
"Fish and folk" Fisheries policies´ influence on employment and settlement in fisheries dependent societies in The Faroese Islands, Iceland and Norway. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-618-4) 38 p. Nofima rapportserie(2/2020)
NOFIMA Untitled
 
2019
17 Henriksen, Edgar.
Dårlig kvalitet på fisk fra kystflåten - hva så? (Publisert i iTromsø, Fiskerbladet, Lofotposten, Folkebladet, Bladet Vesterålen). iTromsø 2019
NOFIMA Untitled
 
18 Henriksen, Edgar.
Fangsthåndtering, volum og kvalitet. FHFs hvitfiskseminar – kvalitet i alle ledd; 2019-02-13
NOFIMA Untitled
 
19 Henriksen, Edgar.
Imponerende om havlandet (Bokanmeldelse, først publisert på nett 03.01.2019). Nordlys 2019 p. 24-
NOFIMA Untitled
 
20 Henriksen, Edgar.
Variabel kvalitet på landet råstoff. Kan lover og forskrifter fikse markedsproblemer?. Sjømat og rettssystemet; 2019-12-06
NOFIMA Untitled
 
21 Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas.
Kvantum foran kvalitet. Næringsnytte 2019 ;Volume 9. p. 15-
NOFIMA Untitled
 
22 Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas.
Markedssvikt i førstehåndsomsetningen i vinter- og vårtorskefisket i Nord-Norge*. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2019 ;Volume 29.(1) p. 33-49
NOFIMA Untitled
 
2018
23 Henriksen, Edgar.
Fiskeripolitikk - hvorfor så vanskelig?. Foredrag holdt for Høyres fraksjon i Næringskomitéen; 2018-01-10
NOFIMA Untitled
 
24 Henriksen, Edgar.
Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett?. Presentasjon for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD); 2018-10-08
NOFIMA Untitled
 
25 Henriksen, Edgar.
Norwegian Seafood industry - structure and profitability. Presentation for a delegation from Shanghai Ocean University; 2018-05-24
NOFIMA Untitled
 
26 Henriksen, Edgar.
Råstofftilgang og produksjon i Norge. Kyst, fisk og framtid; 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
27 Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent.
Førstehåndsmarkedet for hvitfisk og råstoffkvalitet. Foredrag holdt for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD); 2018-02-22
NOFIMA Untitled
 
28 Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle.
Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-561-3) 127 p. Nofima rapportserie(23/2018)
NOFIMA Untitled
 
29 Henriksen, Edgar; Iversen, Audun; Svalestuen, Sigbjørn.
Impacts of fisheries policy on coastal employment and settlement in fisheries dependent areas in Norway, Iceland and the Faroe Islands and related projects. Fisheries and Society - Challenges to 2025; 2018-10-11 - 2018-10-12
NOFIMA UiT Untitled
 
30 Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas.
Regulering og kvalitet i fiske etter hyse. Styringsgruppemøte; 2018-02-12
NOFIMA Untitled
 
31 Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas.
Regulering og kvalitet i fiske etter hyse – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-537-8) 46 p. Nofima rapportserie(3/2018)
NOFIMA Untitled
 
32 Henriksen, Edgar; Tobiassen, Torbjørn.
Hundrevis av millioner går tapt. Næringsnytte 2018 ;Volume 8. p. 27-
NOFIMA Untitled
 
33 Iversen, Audun; Henriksen, Edgar.
Norway. I: NORDIC COASTAL FISHERIES AND COMMUNITIES - Status and future prospects. Copenhagen: Nordic Council of Ministers/Publication Unit 2018 ISBN 978-92-893-5377-9. p. 49-58
NOFIMA Untitled
 
34 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-560-6) 27 p. Nofima rapportserie(22/2018)
NOFIMA Untitled
 
35 Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-553-8) 54 p. Nofima rapportserie(16/2018)
NOFIMA Untitled
 
36 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Kyst, fisk og framtid; 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
37 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Foredrag for Nordea Tromsø/Ålesund; 2018-11-28
NOFIMA Untitled
 
38 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Forum Marinum, Kystens Hus; 2018-11-01
NOFIMA Untitled
 
39 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas.
Struktur og sånn: hvem er vinneren?. Torskefiskkonferansen 2018; 2018-10-18
NOFIMA Untitled
 
40 Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent.
Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-542-2) 77 p. Nofima rapportserie(8/2018)
NOFIMA Untitled
 
41 Nielsen, Max; Asche, Frank; Bergesen, Ole; Blomquist, Johan; Henriksen, Edgar; Hoff, Ayoe; Nielsen, Rasmus; Vidarsson, Jonas R.; Waldo, Staffan.
The myth of the poor fisher: Evidence from the Nordic countries. Marine Policy 2018 ;Volume 93. p. 186-194
NOFIMA UIS Untitled
 
42 Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse. Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-536-1) 23 p. Nofima rapportserie(2/2018)
NOFIMA Untitled
 
43 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar.
Sjømatnæringen i et samfunnsperspektiv. Foredrag holdt på Tromsø Internasjonale Filmfestival; 2018-01-18
NOFIMA Untitled
 
44 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkninger sjømat i Troms fylke. Presentasjon for Troms fylkeskommune; 2018-03-12
NOFIMA Untitled
 
45 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkninger sjømat i Troms fylke. Fiskeridirektoratets medlemmer i fagforeningen Naturviterne; 2018-02-22
NOFIMA Untitled
 
46 Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom.
Ringvirkninger sjømat Troms fylke (havbruk - flåte - fiskeindustri). Presentasjon for Troms fylkeskommune; 2018-03-12
NOFIMA Untitled
 
47 Viðarsson, Jónas R.; Einarsson, Marvin Ingi; Ragnarsson, Sigurður Örn; Laksá, Unn; Danielsen, Rannvá; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Berthelsen, Tønnes; Manuel, Heather; Brown, Tom; Decker, David; Lund, Henrik S.; Larson, Bengt; Ottosson, Carl-Axel.
NORDIC COASTAL FISHERIES AND COMMUNITIES - Status and future prospects. Copenhagen: Nordic Council of Ministers/Publication Unit 2018 (ISBN 978-92-893-5377-9) 92 p. TemaNord(2018:507)
NOFIMA Untitled
 
2017
48 Henriksen, Edgar.
Effects from structuration. Prosjektmøte; 2017-05-15
NOFIMA Untitled
 
49 Henriksen, Edgar.
Fiskeripolitikk i Norden - likheter og ulikheter. Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden; 2017-06-26
NOFIMA Untitled
 
50 Henriksen, Edgar.
Fryst fisk og fryst politikk. Ombordfrystkonferansen; 2017-01-10
NOFIMA Untitled
 
    Show next list