Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 176 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Kongsvik, Trond; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Herrera, Ivonne Andrade; Hovden, Jan; Schiefloe, Per Morten.
Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245025156) 318 s.
NTNU Untitled
 
2015
2 Swuste, Paul; Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Towards safety through advanced solutions. Safety Science 2015 ;Volum 71. s. 69-70
NTNU Untitled
 
2014
3 Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Management of emerging accident risks in the building and construction industry. WorkingOnSafety.net; 2014-09-30 - 2014-10-03
NTNU Untitled
 
2013
4 Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker. : NTNU 2013 (ISBN 9788299457521) 38 s.
NTNU Untitled
 
5 Besnard, Denis; Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Managing risks in integrated operations: interdisciplinary assessments beyond technology and methods. I: Oil and Gas, Technology and Humans. Ashgate 2013 ISBN 9781409456001. s. 255-266
NTNU SINTEF Untitled
 
2012
6 Swuste, Paul; Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
WOS2010, on the road to vision zero?. Safety Science 2012 ;Volum 50.(10) s. 1939-1940
NTNU Untitled
 
2011
7 Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Information Security Management - From Regulations to End Users. I: A Multidisciplinary Introduction to Information Security. CRC Press 2011 ISBN 978-1-4200-8590-7. s. 281-314
NTNU Untitled
 
8 Hovden, Jan.
- Overraskende uproft av politiet. VG [Avis] 2011-11-17
NTNU Untitled
 
9 Hovden, Jan.
– Sikkerhetstiltak kan svekke tilliten i samfunnet. Aktuell Sikkerhet [Internett] 2011-08-15
NTNU Untitled
 
10 Hovden, Jan.
Advarer mot harde sikkerhetstiltak. Klassekampen [Avis] 2011-08-15
NTNU Untitled
 
11 Hovden, Jan.
Advarer mot økt mistillit. Klassekampen [Avis] 2011-08-15
NTNU Untitled
 
12 Hovden, Jan.
Angrepet på Norge: Bare øvd på Oslo. Dagsavisen [Avis] 2011-08-13
NTNU Untitled
 
13 Hovden, Jan.
Forskere advarer mot harde sikkerhetstiltak. VG [Internett] 2011-08-14
NTNU Untitled
 
14 Hovden, Jan.
Forskere advarer mot harde sikkerhetstiltak. Hegnar Online [Internett] 2011-08-14
NTNU Untitled
 
15 Hovden, Jan.
Forskere advarer mot harde sikkerhetstiltak. Forskning.no [Internett] 2011-08-15
NTNU Untitled
 
16 Hovden, Jan.
NTNU-Forsker advarer mot harde sikkerhetstiltak. NRK [Internett] 2011-08-14
NTNU Untitled
 
17 Hovden, Jan.
Når alt henger sammen med (nesten) alt .... ROSS Gemini Senter - www.sikkerhetsdagene.no [Internett] 2011-10-15
NTNU Untitled
 
18 Hovden, Jan.
Visste ikke om omfanget. Aftenposten [Avis] 2011-10-04
NTNU Untitled
 
19 Hovden, Jan; Jon, Bing.
Sluttrapport SAMRISK 2006-2011. Oslo: Norges Forskningsråd 2011 (ISBN 978-82-1202981-1) 56 s.
NTNU UiO Untitled
 
20 Hovden, Jan; Størseth, Fred; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Multilevel learning from accidents – Case studies in transport. Safety Science 2011 ;Volum 49.(1) s. 98-105
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Mollekleiv, Sven; Kalland, Arne; Bøhmer, Nils; Hovden, Jan.
- Nasjonen må tåle det utålelige - igjen. Dagbladet [Internett] 2011-03-15
NTNU UiO Untitled
 
2010
22 Blakstad, Helene Cecilie; Hovden, Jan; Rosness, Ragnar.
Reverse invention: An inductive bottom-up strategy for safety rule development: A case study of safety rule modifications in the Norwegian railway system. Safety Science 2010 ;Volum 48.(3) s. 382-394
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Improving information security awareness and behaviour through dialogue, participation and collective reflection. An intervention study. Computers & security 2010 ;Volum 29.(4) s. 432-445
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Albrechtsen, Eirik; Størseth, Fred; Andersen, Siri; Besnard, Denis; Grøtan, Tor Olav; Hollnagel, Erik; Hovden, Jan; Mostue, Bodil Aamnes; Vatn, Jørn.
Essays on socio-technical vulnerabilities and strategies of control in Integrated Operations. : SINTEF 2010 (ISBN 978-82-14-04866-7) 78 s.
NTNU SINTEF UIS Untitled
 
25 Hovden, Jan.
Dagens infrastruktur - sårbarhet ved uforutsette hendelser. Midtnorsk Ingeniørkonferanse; 2010-11-12 - 2010-11-13
NTNU Untitled
 
26 Hovden, Jan.
Innføring i samfunnssikkerhet. Masterkurset KAKRI. Seminar for Nusb; 2010-01-10
NTNU Untitled
 
27 Hovden, Jan; Albrechtsen, Eirik.
Siste fra Milano eller keiserens nye klær? Status og trender etter den internasjonale sikkerhetskonferansen WOS på Røros. Sikkerhetsdagene ved NTNU; 2010-11-01 - 2010-11-02
NTNU Untitled
 
28 Hovden, Jan; Albrechtsen, Eirik; Herrera, Ivonne Andrade.
Is there a need for new theories, models and approaches to occupational accident prevention?. Safety Science 2010 ;Volum 48.(8) s. 950-956
NTNU SINTEF Untitled
 
2009
29 Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
The information security digital divide between information security managers and users. Computers & security 2009 ;Volum 28.(6) s. 476-490
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Blakstad, H.C.; Rosness, R.; Hovden, Jan.
Revising rules and reviving knowledge in the Norwegian railway system. I: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. CRC Press 2009 ISBN 978-0-415-48513-5. s. 839-846
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Hovden, Jan.
Innføring i samfunnssikkerhet for Nusb/DSB. Masterkurset KAKRI 1; 2009-01-20
NTNU Untitled
 
32 Hovden, Jan.
Liten tue kan velte stort lass. Årskonferanse FSTL; 2009-10-09 - 2009-10-09
NTNU Untitled
 
33 Hovden, Jan.
Professor Jan Hovden: Mer enn 30 års fartstid innenfor sikkerhetsforskningen. Brann og Sikkerhet [Avis] 2009-12-01
NTNU Untitled
 
34 Hovden, Jan.
Samfunnssikkerhet, - i et overordnet perspektiv. Forsvarets Høgskole Studieperiode 3: Krisehåndtering; 2009-03-17 - 2009-03-17
NTNU Untitled
 
35 Hovden, Jan.
Sikkerhetsforskning i Norge. Tverrfaglig Sikkerhetsforum; 2009-07-06 - 2009-07-06
NTNU Untitled
 
36 Hovden, Jan.
Tanker om sikkerhetsforskning i fortid, nåtid og framtid. NoFS 2009; 2009-07-08 - 2009-07-10
NTNU Untitled
 
37 Hovden, Jan.
The importance of different perspectives on risk governance of Integrated Operations - a need for interdisciplinary risk research?. RIO seminar; 2009-11-17 - 2009-11-17
NTNU Untitled
 
2008
38 Hovden, Jan; Lie, Terje; Karlsen, Jan Erik; Alteren, Bodil.
The safety representative under pressure. A study of occupational health and safety management in the Norwegian oil and gas industry. Safety Science 2008 ;Volum 46.(3) s. 493-509
NORCE NTNU SINTEF UIS Untitled
 
39 Albrechtsen, Eirik.
Friend or foe? Information security management of employees. Trondheim: Tapir Uttrykk 2008 (ISBN 978-82-471-8026-6) 230 s.
NTNU Untitled
 
40 Grøtan, Tor Olav; Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
The Reliable, Reflexive or Resilient Organization – promising too much?. SAMRISK Conference: Is there a Nordic model for societal security and safety?; 2008-09-01 - 2008-09-02
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Hagen, Janne Merete; Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Implementation and effectiveness of organizational information security measures. Information Management & Computer Security 2008 ;Volum 16.(4) s. 377-397
NTNU Untitled
 
42 Hagen, Janne Merete; Albrechtsen, Eirik; Hovden, Jan.
Implementation and effectiveness of organizational security measures. Information Management & Computer Security 2008 ;Volum 16.(4) s. 377-397
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Herrera, Ivonne Andrade; Hovden, Jan.
Leading indicators applied to maintenance in the framework of resilience engineering: A conceptual approach. 3rd International Symposium on Resilience Engineering.; 2008-10-28 - 2008-10-30
NTNU Untitled
 
44 Hovden, Jan.
Brannen på Oslo S: Analyse og refleksjoner om sårbarhet. SCADA-seminar; 2008-10-15 - 2008-10-15
NTNU Untitled
 
45 Hovden, Jan.
Innføring i samfunnssikkerhet. Masterkurs i beredskap NUSB; 2008-01-09 - 2009-01-09
NTNU Untitled
 
46 Hovden, Jan.
Mer papir gir ikke sikrere jernbane. Jernbanemagasinet, nr 4 - 2008 [Avis] 2008-05-15
NTNU Untitled
 
47 Hovden, Jan.
Organiseringen av arbeidet med samfunnssikkerhet i Norge. SAMRISK-konferansen. (P1 - "Her og nå"). Oslo [Radio] 2008-09-17
NTNU Untitled
 
48 Hovden, Jan.
Refleksjon over ROS-analyser: om bruk og misbruk, status og hva er utfordringene. ROS-nettverk DSB; 2008-01-16 - 2008-01-16
NTNU Untitled
 
49 Hovden, Jan.
Risiko- og sårbarhetsanalyse: Hva er det?. Norsk gynekologforenings vårmøte; 2008-04-11 - 2008-04-11
NTNU Untitled
 
50 Hovden, Jan.
Samfunnssikkerhet - et overordnet perspektiv. Forsvarets høgskole; 2008-03-03 - 2008-03-03
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste