Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 249 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Engvik, Gunnar.
Ungdomstrinn i utvikling som metode. Rektorutdanningen, kull 10; 2020-01-31 - 2020-01-31
NTNU Untitled
 
2 Engvik, Gunnar; Lekang, Trond.
Ledelse av lokal kunnskapsutvikling: en case-studie med fire skoleledere i en 1.-10.-trinnsskole. I: Ledelse innenfra. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349. s. 73-91
NORD NTNU Untitled
 
3 Slettbakk, Åse; Engvik, Gunnar.
Sosiale nettverk og skoleutvikling. I: Ledelse innenfra. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349. s. 265-290
NTNU UiT Untitled
 
4 Østern, Maria Anna-Lena Viola; Engvik, Gunnar; Hansen, Kari.
Teori om praksisarkitektur i skolebasert videreutdanning av praksislærere ved en universitetsskole – en studie av responssløyfer mellom praksis og praksisarkitektur i to studentoppgaver. Norsk pedagogisk tidsskrift 2020 ;Volum 104.(4) s. 330-357
NTNU Untitled
 
5 Østern, Maria Anna-Lena Viola; Svedlin, Renata; Engvik, Gunnar.
Partnerskap inom lärarutbildning i Norge och Finland: historiska förutsättningar för og praktiklärares förståelse av professionell handledning. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(2) s. 1-22
NTNU Untitled
 
2019
6 Engvik, Gunnar.
Forskning i SKUV, hva vet vi så langt?. Erfaringskonferanse; 2019-03-27 - 2019-03-27
NTNU Untitled
 
7 Engvik, Gunnar.
Praksislærer som lærerutdanner - samarbeid om en profesjonell praksisopplæring. Konferanse; 2019-01-22 - 2019-01-22
NTNU Untitled
 
8 Engvik, Gunnar.
Skolens yrkeskultur som grunnlag for læring og utvikling i første yrkesår. Veiledersamling; 2019-03-28 - 2019-03-28
NTNU Untitled
 
9 Engvik, Gunnar.
Teacher Induction at NTNU. I: Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018. Trondheim: NTNU, ILU 2019 ISBN 9781527251014. s. 98-117
NTNU Untitled
 
10 Engvik, Gunnar.
Videreutdanning i hundre. I: Skole i hundre. Trondheim: Charlottenlund videregående skole 2019 ISBN 9788230342046. s. 216-231
NTNU Untitled
 
11 Morud, Elin Bø; Engvik, Gunnar.
Skolebasert videreutdanning for praksislærere Utvikling i praksisveiledningen og i skolehverdagen gjennom bruk av «Lesson Study»? En case fra praksislærerutdanningen ved én av NTNUs universitetsskoler. Paideia 2019 (18) s. 38-49
NTNU Untitled
 
2018
12 Aarseth, Wenche Kristin; Engvik, Gunnar.
Vi er i ferd med å få en lederkultur basert på frykt. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
13 Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar.
Universitets- og høgskolemiljøenes involvering i satsingen - læring i UH-sektoren og i skolene?. I: Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245023671. s. 273-297
NTNU Untitled
 
14 Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita.
Forskningens design. I: Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245023671. s. 93-98
NTNU Untitled
 
15 Engvik, Gunnar.
Hvordan forstår lærere utfordringer i praksisopplæringen? En studie av eksamenstekster. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2018 ;Volum 3.(1) s. 44-58
NTNU Untitled
 
16 Engvik, Gunnar.
Om ledelse og hvilken ledelse som bidrar til at en lærer trives i skolen.. Utdanningsnytt.no [Fagblad] 2018-10-23
NTNU Untitled
 
17 Engvik, Gunnar.
Skolebasert kompetanseutvikling. Som du roper i skogen, får du svar!. Internopplæring; 2018-12-14 - 2018-12-14
NTNU Untitled
 
18 Engvik, Gunnar.
Utdanning av praksislærere ved NTNUs universitetsskoler. Nasjonal lektorutdanningskonferanse; 2018-10-18 - 2018-10-19
NTNU Untitled
 
19 Engvik, Gunnar.
Vurdering og skoleutvikling i videregående skole. Konferanse; 2018-03-20 - 2018-03-20
NTNU Untitled
 
20 Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Normann, Anita; Postholm, May Britt.
Ungdomstrinn i utvikling - hva har forskningsrapporter, evalueringer og erfaringer vist så langt?. I: Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245023671. s. 33-50
NTNU Untitled
 
21 Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J..
Innledning. I: Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245023671. s. 13-29
NTNU Untitled
 
22 Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J..
Lærerutdanning, nasjonale sentre og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer for og organisering av framtidig utviklingsarbeid. I: Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245023671. s. 299-319
NTNU Untitled
 
23 Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J..
Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 9788245023671) 370 s.
NTNU Untitled
 
2017
24 Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex.
Skolebasert kompetanseutvikling - veien til skoleutvikling og utvikling av undervisningspraksis?. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876. s. 284-302
NTNU Untitled
 
25 Engvik, Gunnar.
Betydningen av nettverk for nye rektorer. I: Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245021875. s. 61-84
NTNU Untitled
 
26 Engvik, Gunnar.
Fra praksis til praksis. NTNUs universitetsskoler; 2017-11-13 - 2017-11-13
NTNU Untitled
 
27 Engvik, Gunnar; Emstad, Anne Berit.
The importance of school leaders' engagement in socialising newly qualified teachers into the teaching profession. International Journal of Leadership in Education 2017 ;Volum 20.(4) s. 468-490
NTNU Untitled
 
28 Engvik, Gunnar; Østern, Anna-Lena.
Utdanning av praksislærere ved NTNUs universitetsskoler i 2016. Trondheim: NTNU - ILU 2017 (ISBN 978-82-7923-085-4) 72 s.
NTNU Untitled
 
29 Engvik, Gunnar; Østern, Anna-Lena.
Utdanning av praksisveiledere ved NTNUs universitetsskoler i 2016. Trondheim: NTNU, ILU 2017 72 s.
NTNU Untitled
 
30 Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita.
Forskningens design. I: Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. Oslo: Utdanningsdirektoratet NTNU 2017 s. 63-68
NTNU Untitled
 
31 Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex.
Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028668) 298 s.
NTNU Untitled
 
32 Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex.
Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215027876) 320 s.
NTNU Untitled
 
33 Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J..
Forord. I: Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. Oslo: Utdanningsdirektoratet NTNU 2017 s. viii-x
NTNU Untitled
 
34 Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J..
Innledning. I: Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. Oslo: Utdanningsdirektoratet NTNU 2017 s. 2-6
NTNU Untitled
 
35 Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J..
Lærerutdanning, nasjonale sentra og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer og organisering av framtidig utviklingsarbeid. I: Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. Oslo: Utdanningsdirektoratet NTNU 2017 s. 241-257
NTNU Untitled
 
36 Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J..
Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. Oslo: Utdanningsdirektoratet NTNU 2017 285 s.
NTNU Untitled
 
2016
37 Engvik, Gunnar.
Forskning på vurdering for læring og veiledning av praksisstudenter. Seminar for praksiveiledere ved Nord universitet, Bodø; 2016-01-12 - 2016-01-12
NTNU Untitled
 
38 Engvik, Gunnar.
Grunnlagsdokumenter for vurdering i grunnutdanningen. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 77-90
NTNU Untitled
 
39 Engvik, Gunnar.
Læreryrket som hel eller semiprofesjon, og læreres yrkesetiske plattform. Utdanning av praksisveiledere; 2016-03-06 - 2016-03-06
NTNU Untitled
 
40 Engvik, Gunnar.
Skoleledelse og utvikling av vurderingskompetanse. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 250-269
NTNU Untitled
 
41 Engvik, Gunnar.
Skolens yrkeskultur og læreres læring. Utdaning av praksisveiledere; 2016-03-30 - 2016-06-30
NTNU Untitled
 
42 Engvik, Gunnar.
Skolens yrkeskultur som grunnlag for nyutdannede lærere læring. Nettverk; 2016-10-21 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
43 Engvik, Gunnar.
Skolens yrkeskultur som grunnlag for veiledning og læring i lærernes første yrkesår. I: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245017816. s. 211-232
NTNU Untitled
 
44 Engvik, Gunnar.
Vurdering for læring i kroppsøving. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 190-210
NTNU Untitled
 
45 Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar.
FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. I: Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025889. s. 295-323
NTNU Untitled
 
46 Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar.
Perspektiver på veiledningspraksiser i bevegelse. I: Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245017816. s. 11-18
NTNU Untitled
 
47 Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar.
Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245017816) 290 s.
NTNU Untitled
 
2015
48 Engvik, Gunnar.
Presentasjon av to forskningsprosjekter i Ungdomstrinn i utvikling. Regionsamling; 2015-02-02 - 2015-02-02
NTNU Untitled
 
49 Engvik, Gunnar.
Vurderingskultur i skolen. Nettverkssamling; 2015-03-11 - 2015-03-11
NTNU Untitled
 
50 Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning.
Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. Trondheim: NTNU 2015 47 s.
NORD NTNU Untitled
 
    Vis neste liste