Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 234 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2019
1 Heir, Even; Holck, Askild Lorentz.
Ny teknologi viser lovende resultater for listeriabekjempelse. Norsk Sjømat 2019 (2) p. 32-35
NOFIMA Untitled
 
2 Heir, Even; Jensen, Merete Rusås; Hovde Liland, Kristian; Carlehøg, Mats; Holck, Askild Lorentz.
Effective control of Listeria monocytogenes on salmon by organic acid fermentate and UV-C treatments. International Symposium on Problems of Listeria and Listeriosis (ISOPOL); 2019-09-24 - 2019-09-27
NOFIMA Untitled
 
3 Holck, Askild Lorentz.
Denne maten bør du ikke spise etter utgått dato. godt.no [Internet] 2019-01-25
NOFIMA Untitled
 
4 Holck, Askild Lorentz.
Genmodifisert mat - Vi gløtter litt inn i fremtiden. Oslo Met, gjesteforelesning; 2019-05-14
NOFIMA Untitled
 
5 Holck, Askild Lorentz.
Ny kunnskap om trygg matproduksjon. nofima.no [Internet] 2019-03-11
NOFIMA Untitled
 
6 Holck, Askild Lorentz.
Reduction of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light. Big Ideas for UV + EB Technology Conference; 2019-03-19
NOFIMA Untitled
 
7 Holck, Askild Lorentz.
UV-lys, varmebehandling og organiske syrer i maten kan hindre at flere blir matforgiftet. forskning.no [Internet] 2019-03-11
NOFIMA Untitled
 
8 Holck, Askild Lorentz; Heir, Even.
Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light. Big Ideas for UV+EB Technology Conference & Expo; 2019-03-19 - 2019-03-20
NOFIMA Untitled
 
9 McLeod, Anette; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; Rode, Tone Mari; Måge, Ingrid.
Overlevelse av EHEC i salamipølse. Lunsjsseminar for sykehusansatte; 2019-05-08
NOFIMA OSTFSYK Untitled
 
10 McLeod, Anette; Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; Heir, Even; Rode, Tone Mari; Måge, Ingrid; Wold Åsli, Anette; Drømtorp, Signe; Berg, Janina; Jensen, Merete Rusås; Johannessen, Tom Chr..
Patogener i matprodukter. Forskningslunsj - Intern Presentasjon av Anette McLeod for sin avdeling på Sykehuset Østfold, Kalnes; 2019-05-08 - 2019-05-08
NOFIMA OSTFSYK Untitled
 
2018
11 Heir, Even; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Holck, Askild Lorentz.
Listeria mitigation strategies on fresh and cold smoked salmon. FoodMicro 2018; 2018-09-03 - 2018-09-06
NOFIMA Untitled
 
12 Heir, Even; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Holck, Askild Lorentz.
Reduction and inhibition of Listeria monocytogenes in cold-smoked salmon by Verdad N6, a buffered vinegar fermentate, and UV-C treatments. International journal of food microbiology 2018 ;Volume 291. p. 48-58
NOFIMA NMBU Untitled
 
13 Holck, Askild Lorentz.
Lys og bruk av lys i forskning. Vitenskapelig panel i Vitenparken; 2018-11-29
NOFIMA Untitled
 
14 Holck, Askild Lorentz.
Matvarene du kan spise etter at de har passert datostemplingen. godt.no [Internet] 2018-11-19
NOFIMA Untitled
 
15 Holck, Askild Lorentz.
Mikrobiologi ved modifisert atmosfærepakking. Kurs i pakking av kjøtt, Nofima; 2018-10-15
NOFIMA Untitled
 
16 Holck, Askild Lorentz.
Over datoen? Dette kan du spise likevel!. VG [Newspaper] 2018-11-27
NOFIMA Untitled
 
17 Holck, Askild Lorentz.
Patfoodchain-prosjektet og hemming av patogene mikroorganismer. Mattrygghetsdagen 2018; 2018-11-21
NOFIMA Untitled
 
18 Holck, Askild Lorentz.
UV-lys dreper uønskede bakterier på kylling og egg. Matindustrien 09/2018, s 26-27, nofima.no [Business/trade/industry journal] 2018-10-15
NOFIMA Untitled
 
19 Holck, Askild Lorentz.
UV-lys fjerner farlige bakterier. Nationen [Newspaper] 2018-11-12
NOFIMA Untitled
 
20 Holck, Askild Lorentz.
UV-lys tar knekken på farlige bakterier i rå kylling og egg. Nationen [Newspaper] 2018-11-12
NOFIMA Untitled
 
21 Holck, Askild Lorentz.
UV-lys tar knekken på farlige bakterier i rå kylling og egg. forskning.no [Internet] 2018-11-12
NOFIMA Untitled
 
22 Holck, Askild Lorentz; Heir, Even.
Spekepølsa – den perfekte sommermat. nofima.no, ntbinfo.no, forskning.no [Internet] 2018-06-22
NOFIMA Untitled
 
23 Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Carlehög, Mats; Heir, Even.
Reductions of Listeria monocytogenes on cold-smoked and raw salmon fillets by UV-C and pulsed UV light. Innovative Food Science & Emerging Technologies 2018 ;Volume 50. p. 1-10
NOFIMA Untitled
 
24 Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Drømtorp, Signe; Carlehög, Mats; McLeod, Anette.
Comparison of UV-C and pulsed UV light treatments for reduction of salmonella, listeria monocytogenes, and enterohemorrhagic Escherichia coli on eggs. Journal of Food Protection 2018 ;Volume 81.(1) p. 6-16
NOFIMA Untitled
 
2017
25 Heir, Even; Liland, Kristian Hovde; Holck, Askild Lorentz.
Listeria monocytogenes Control Strategies Applied on Fresh and Cold-Smoked Salmon. IAFP’s European symposium on Food Safety; 2017-03-29 - 2017-03-31
NOFIMA Untitled
 
26 Holck, Askild Lorentz.
Mikrobiologi ved modifisert atmosfærepakking.. Kurs i pakking av kjøtt; 2017-02-14 - 2017-02-14
NOFIMA Untitled
 
27 Holck, Askild Lorentz.
Slik unngår du at muggsopp sprer seg i kjøleskapet. nrk.no/livsstil [Internet] 2017-10-03
NOFIMA Untitled
 
28 Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; McLeod, Anette; Rode, Tone Mari; Heir, Even.
Health and safety considerations of fermented sausages. Journal of Food Quality 2017 ;Volume 2017. p. 1-25
NOFIMA Untitled
 
29 McLeod, Anette; Liland, Kristian Hovde; Haugen, John-Erik; Sørheim, Oddvin; Myhrer, Kristine S.; Holck, Askild Lorentz.
Chicken fillets subjected to UV-C and pulsed UV light: Reduction of pathogenic and spoilage bacteria, and changes in sensory quality in sensory quality. Journal of food safety 2017 ;Volume 38.(1) p. 1-15
NOFIMA Untitled
 
30 Rode, Tone Mari; McLeod, Anette; Måge, Ingrid; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz.
Survival of Five Strains of Shiga Toxigenic Escherichia coli in a Sausage Fermentation Model and Subsequent Sensitivity to Stress from Gastric Acid and Intestinal Fluid. International Journal of Microbiology 2017 ;Volume 2017. p. -
NOFIMA Untitled
 
2016
31 Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose.
Endelig helse og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 x NK 603. Helse- og miljørisikovurdering av insektsresistent og herbicidtolerant genmodifisert maishybrid MON 863 x MON 810 x NK 603 til mat, fôr, import og prosessering under forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/UK/2004/07). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2016 (ISBN 978-82-8259-208-6) 56 p. VKM Report(2016: 18)
FHI OSLOMET NIBIO NOFIMA UiO NMBU Untitled
 
32 Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose.
Endelig helse og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x NK 603. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2016 (ISBN 978-82-8259-209-3) 52 p. VKM Report(2016: 19)
FHI OSLOMET NIBIO NOFIMA UiO NMBU Untitled
 
33 Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Mikalsen, Arne; Jevnaker, Anne Marthe; Sipinen, Ville Erling; Finne, Merethe Aasmo.
Final health- and environmental risk assessment of genetically modified maize MON 88017 x MON 810. Scientific opinion on insect-resistant and herbicide-tolerant, genetically modified maize MON 88017 x MON 810 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (EFSA/GMO/CZ/2006/33). Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2016 (ISBN 978-82-8259-204-8) 78 p. VKM Report(2016:14)
FHI OSLOMET NOFIMA UiO NMBU Untitled
 
34 Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Jevnaker, Anne Marthe; Sipinen, Ville Erling; Finne, Merethe Aasmo; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl.
Final health and environmental risk assessment of genetically modified maize MON 88017. Scientific opinion on insect-resistant and herbicide tolerant, genetically modified maize MON 88017 from Monsanto for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (EFSA/GMO/CZ/2005/27). Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2016 (ISBN 978-82-8259-202-4) 107 p. VKM Report(2016:12)
FHI OSLOMET NIBIO NOFIMA UiO NMBU Untitled
 
35 Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Mikalsen, Arne; Jevnaker, Anne Marthe; Sipinen, Ville Erling; Finne, Merethe Aasmo.
Final health and environmental risk assessment of genetically modified maize MON 89034 x NK 603. Scientific opinion on insect-resistant and herbicide tolerant, genetically modified maize MON 89034 x NK 603 from Monsanto for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (EFSA/GMO/NL/2007/38). Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2016 (ISBN 978-82-8259-207-9) 86 p. VKM Report(2016:17)
FHI OSLOMET NIBIO NOFIMA UiO NMBU Untitled
 
36 Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Mikalsen, Arne; Jevnaker, Anne Marthe; Sipinen, Ville Erling; Finne, Merethe Aasmo.
Final health- and environmental risk assessment of genetically modified maize MON 89034 x MON 88017. Scientific opinion on insect-resistant and herbicide tolerant, genetically modified maize MON 89034 x MON 88017 from Monsanto for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (EFSA/GMO/NL/2007/39). Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2016 (ISBN 978-82-8259-203-1) 93 p. VKM Report(2016:13)
FHI OSLOMET NIBIO NOFIMA UiO NMBU Untitled
 
37 Holck, Askild Lorentz.
The egg shell microbiology – the Ovoshine project. 15. Hungarian World Egg Day; 2016-10-14
NOFIMA Untitled
 
38 Holck, Askild Lorentz; Heir, Even; Næs, Helga.
Pathogen pilot plant – Cooking up the most dangerous foods to ensure food safety. Food Factory 2016, Safe food for the future, SAFE workshop; 2016-10-19 - 2016-10-21
NOFIMA Untitled
 
39 Holck, Askild Lorentz; McLeod, Anette; Drømtorp, Signe Marie; Rodon, Anton.
Az Ovoshine project (Original: Salmonella on eggs and the Ovoshine project). Baromfiágazat 2016 ;Volume 16. p. 76-79
NOFIMA Untitled
 
40 Langsrud, Solveig; Steinhauer, Katrin; Lüthje, Sonja; Weber, Klaus; Goroncy-Bermes, Peter; Holck, Askild Lorentz.
Ethylhexylglycerin impairs membrane integrity and enhances the lethal effect of phenoxyethanol. PLOS ONE 2016 ;Volume 11:e0165228.(10) p. -
NOFIMA Untitled
 
41 McLeod, Anette; Måge, Ingrid; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz.
Effect of relevant environmental stresses on survival of enterohemorrhagic Esherichia coli in dry-fermented sausage. International journal of food microbiology 2016 ;Volume 229. p. 15-23
NOFIMA Untitled
 
42 Næs, Helga; Heir, Even; Holck, Askild Lorentz.
Pathogen pilot plant – Cooking up the most dangerous foods to ensure food safety. 8th International Conference: Food Factory for the Future; 2016-10-19 - 2016-10-21
NOFIMA Untitled
 
43 Pettersen, Marit Kvalvåg; Sørheim, Oddvin; Holck, Askild Lorentz.
The influence of product adjusted CO2 emitter and modified atmosphere on shelf life and liquid loss of chicken filets. Meeting cost Action FP 1405 ActInPak; 2016-11-21 - 2016-11-23
NOFIMA Untitled
 
2015
44 Heir, Even; Holck, Askild Lorentz; Langsrud, Solveig.
Nye verktøy for kontroll med listeria i laks og lakseprodukter: Vurdering og uttesting av metoder for å redusere listeria-nivået i råvarer og produkter. Forprosjekt. Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-313-8) 19 p. Nofima rapportserie(30/2015)
NOFIMA Untitled
 
45 Holck, Askild Lorentz.
Could we eat like scavengers?. sciencenordic.com [Internet] 2015-11-13
NOFIMA Untitled
 
46 Holck, Askild Lorentz.
Den nye patogenforsøkshallen på Ås – Nye muligheter innen hygiene og tryggere matproduksjon. Bioforskkonferansen 2015; 2015-02-04 - 2015-02-05
NOFIMA Untitled
 
47 Holck, Askild Lorentz.
Dette bør du ikke spise etter holdbarhetsdatoen. adressa.no [Internet] 2015-09-27
NOFIMA Untitled
 
48 Holck, Askild Lorentz.
GMO i maten vår - et glimt inn i fremtiden (og nåtiden). Nofimas Veteranklubb; 2015-11-11
NOFIMA Untitled
 
49 Holck, Askild Lorentz.
Hvor farlig er muggen mat?. Stavanger Aftenblad [Newspaper] 2015-10-01
NOFIMA Untitled
 
50 Holck, Askild Lorentz.
Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat. Matvettkonferansen; 2015-03-11
NOFIMA Untitled
 
    Show next list