Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 154 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred; Otnes, Hildegunn; Thygesen, Ragnar.
Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency. Assessment in education : Principles, Policy & Practice 2017 ;Volum 24.(3) s. 1-20
NTNU UIA UiO Untitled
 
2 Evensen, Lars Sigfred; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Thygesen, Ragnar.
Utvikling av læreres vurderingskompetanse i skriving?. Skriv! Les!; 2017-05-09 - 2017-05-11
NTNU UIA Untitled
 
3 Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar; Skar, Gustaf Bernhard Uno.
Triangulation in measuring assessment quality. Grep 2017; 2017-11-01 - 2017-11-03
NTNU UIS Untitled
 
4 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Thygesen, Ragnar; Evensen, Lars Sigfred.
Assessment for Learning and Standards: A Norwegian Strategy and Its Challenges. I: Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50855-9. s. 225-241
NTNU UIA Untitled
 
2016
5 Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar.
The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. Curriculum Journal 2016 ;Volum 27.(2) s. 172-189
NTNU UIA UiO Untitled
 
6 Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Thygesen, Ragnar; Matre, Synnøve; Solheim, Randi.
Standards as a tool for teaching and assessing cross-curricular writing. Curriculum Journal 2016 ;Volum 27.(2) s. 229-245
NTNU UIA UiO Untitled
 
7 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Berge, Kjell Lars; Solheim, Randi; Matre, Synnøve; Thygesen, Ragnar; Evensen, Lars Sigfred.
Effects of a long term writing assessment intervention. EARLI SIG 1: Assessment & Evaluation; 2016-08-24 - 2016-08-26
NTNU UIA UiO UIS Untitled
 
8 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Thygesen, Ragnar; Evensen, Lars Sigfred.
Enhancing teachers’ assessment competence. EARLI SIG Writing; 2016-07-04 - 2016-07-06
NTNU UIA Untitled
 
9 Thygesen, Ragnar; Evensen, Lars Sigfred; Skar, Gustaf Bernhard Uno.
Integration of norms for expected writing proficiency within an AfL-approach. 2016 AEA-E Conference; 2016-11-03 - 2016-11-05
NTNU UIA Untitled
 
2015
10 Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Matre, Synnøve; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Solheim, Randi; Thygesen, Ragnar; Otnes, Hildegunn.
Symposium: Skriveutvikling og vurderingskompetanse - funn frå Normprosjektet. Skriv! Les!; 2015-05-18 - 2015-05-20
NTNU UIA UiO Untitled
 
11 Evensen, Lars Sigfred.
Basic premises of applied linguistics. Forskningsseminarium med professor Lars Sigfred Evensen; 2015-12-09 - 2015-12-09
NTNU Untitled
 
12 Evensen, Lars Sigfred.
Om å utvikle skrivekompetanse på grunnskolens mellomtrinn. Didaktisk seminarium med professor Lars Sigfred Evensen; 2015-12-08 - 2015-12-08
NTNU Untitled
 
13 Evensen, Lars Sigfred.
What do you mean by 'practical'? On the historical origins of the notion 'applied linguistics'.. Forskningsseminarium med professor Lars Sigfred Evensen; 2015-12-09 - 2015-12-09
NTNU Untitled
 
14 Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar; Skar, Gustaf Bernhard Uno.
Developing rater competency in assessment for learning: A longitudinal approach. NTAW: Nordic Symposium on testing and assessing writing; 2015-09-05 - 2015-09-06
NTNU UIA Untitled
 
15 Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar; Skar, Gustaf Bernhard Uno.
Standard development in asessment for learning: Strategies and challenges. CEMO Standard setting conference; 2015-09-20 - 2015-09-21
NTNU UIA Untitled
 
16 Skar, Gustaf Bernhard Uno; Evensen, Lars Sigfred; Iversen, Jon Marius Vaag.
Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport.. Trondheim: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking 2015 65 s.
NTNU TFoU Untitled
 
17 Thygesen, Ragnar; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Evensen, Lars Sigfred.
Enhancing teachers' summative assessment competence: unmasking validity. AEA Europe; 2015-11-04 - 2015-11-07
NTNU UIA Untitled
 
2014
18 Evensen, Lars Sigfred.
Men kan det komme noe godt fra lærerværelset? Om validitet i læreres vurdering. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. s. 245--257
NTNU Untitled
 
19 Matre, Synnøve; Evensen, Lars Sigfred; Solheim, Randi.
Establishing national standards for writing. A methodological approach. Conference on Writing Research; 2014-08-27 - 2014-08-29
NTNU Untitled
 
20 Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred.
Innspel til Ludvigsen-utvalet og framtidas skule. Seminar med Ludvigsen-utvalet; 2014-12-10
NTNU UiO Untitled
 
2013
21 Evensen, Lars Sigfred.
Applied Linguistics: Towards a New Integration?. Equinox Publishing 2013 (ISBN 978-1-84553-623-7) 251 s.
NTNU Untitled
 
22 Evensen, Lars Sigfred.
Trust in Educational Discourse: A risky undertaking. I: Dialogical Approaches to Trust in Communication. Information Age Publishing 2013 ISBN 978-1-62396-449-8. s. 153-173
NTNU Untitled
 
23 Evensen, Lars Sigfred.
Utvikling eller innvikling? Tidlig skriving før barn møter skolen. I: Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voknes betydning. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40596-0. s. 47-59
NTNU Untitled
 
2012
24 Evensen, Lars Sigfred.
Underveis mot et tolkningsfellesskap: lærerstemmer om elevtekster. I: Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02044-0. s. 151-160
NTNU Untitled
 
25 Gilstad, Heidi.
Obstetric ultrasound expertise as manifest in encounters between midwives and pregnant women. A case study from KwaZulu-Natal. Trondheim: NTNU 2012 (ISBN 978-82-471-3468-9) ;Volum 96.310 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(96)
NTNU Untitled
 
2011
26 Evensen, Lars Sigfred.
The need for a 'tertium comparationis' in Applied Linguistics and SLA: A reply to Lantolf and Cazden. Journal of Applied Linguistics 2011 ;Volum 5.(2) s. 221-227
NTNU Untitled
 
27 Fasting, Rolf Bjarne; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar.
How do we assess writing? The Assessment of Writing Proficiency in Norway. Seminar; 2011-04-12 - 2011-04-14
OSLOMET NTNU UIA UiO Untitled
 
28 Matre, Synnøve; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Fasting, Rolf Bjarne; Solheim, Randi; Thygesen, Ragnar.
Developing national standards for the teaching and assessment of writing: Rapport frå forprosjekt Utdanning 2020. NRC-Report 2009-2010: Høgskolen i Sør-Trøndelag 2011 81 s.
OSLOMET NTNU UIA UiO Untitled
 
2010
29 Evensen, Lars Sigfred.
Action research and abduction in applied linguistics. Writing research; 2010-04-12 - 2010-04-15
NTNU Untitled
 
30 Evensen, Lars Sigfred.
En gyldig vurdering av elevers skrivekompetanse?. I: Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2567-9. s. 13-32
NTNU Untitled
 
31 Evensen, Lars Sigfred.
Extracting standards from individual norms. Forskerkurs i literacy; 2010-08-20 - 2010-08-20
NTNU Untitled
 
32 Evensen, Lars Sigfred.
Theory for practice: Developing national writing tests. Language Assessment: Policy and Practice; 2010-05-18 - 2010-05-19
NTNU Untitled
 
33 Evensen, Lars Sigfred.
Trust - a rare commodity in educational discourse?. Trust, language and communication; 2010-08-22 - 2010-08-25
NTNU Untitled
 
34 Evensen, Lars Sigfred.
'With a little help from my friends'? Theory of learning in applied linguistics and SLA. Journal of Applied Linguistics 2010 ;Volum 4.(3) s. 333-353
NTNU Untitled
 
35 Matre, Synnøve; Evensen, Lars Sigfred.
Developing National Standards for the Teaching and Assessment of Writing ? analytical approach. Writings Skills and Professional learning; 2010-08-19 - 2010-08-20
NTNU Untitled
 
2009
36 Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Evensen, Lars Sigfred; Holm, Snefrid; Koreman, Jacques; Olsen, Anne-Kari Risom; Støve, Dagfinn.
Sprø språkvitere og taletalenter. Researchers' Night; 2009-09-25 - 2009-09-25
NTNU Untitled
 
37 Evensen, Lars Sigfred.
Formålsdimensjonen i tekstvurdering. Vurdering for læring i Kunnskapsløftet; 2009-09-10 - 2009-09-10
NTNU Untitled
 
38 Evensen, Lars Sigfred.
Nasjonale utvalgsprøver og bygging av lærernettverk. Bygging av faglig nettverk; 2009-10-23 - 2009-10-23
NTNU Untitled
 
39 Evensen, Lars Sigfred.
Presentasjon av skrivesenteret. Åpning av Nasjonalt skrivesenter; 2009-08-21 - 2009-08-21
NTNU Untitled
 
40 Evensen, Lars Sigfred.
Vurdering av skrivekompetanse: En kompleks utfordring. I: Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01419-7. s. 15-23
NTNU Untitled
 
41 Evensen, Lars Sigfred.
With a little help from my friends? Theory of learning in applied linguistics and SLA. Journal of Applied Linguistics 2009 ;Volum 4.(3) s. 359-379
NTNU Untitled
 
42 Fasting, Rolf Bjarne; Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Vagle, Wenche.
National Assessment of Writing Proficiency Among Norwegian Students in Compulsory Schools. Scandinavian Journal of Educational Research 2009 ;Volum 53.(6) s. 617-637
OSLOMET NTNU UiO UIS Untitled
 
43 Haugaløkken, Ove Kr.; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis; Otnes, Hildegunn.
Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01419-7) 164 s.
NTNU UiO Untitled
 
2008
44 Eik-Nes, Nancy Lea.
Dialogging: Negotiating disciplinary identity through the medium of logs. Trondheim, Norway: Norwegian University of Science and Technology 2008 (ISBN 978-82-471-1119-2) 225 s.
NTNU Untitled
 
45 Evensen, Lars Sigfred.
Assessment as challenge in writing education. Workshop on Nordic Writing Research; 2008-11-13 - 2008-11-13
NTNU Untitled
 
46 Evensen, Lars Sigfred.
Relieffanalyse av elevtekster. Instituttseminar; 2008-06-03 - 2008-06-03
NTNU Untitled
 
47 Evensen, Lars Sigfred.
Vurdering som utfordring i skriveopplæringen. Skriveopplæring i kunnskapssamfunnet; 2008-11-17 - 2008-11-18
NTNU Untitled
 
2007
48 Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar; Fasting, Rolf.
Sluttrapport. Nasjonale prøver i skriving som grunnleggende ferdighet. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger 2007 150 s.
NTNU UiO UIS Untitled
 
49 Berge, Kjell Lars; Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis.
Det umulige er nesten mulig. Om norskeksamen på ungdomsskolen og utvikling av vurderingsnormer. I: Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215010380. s. 74-84
UiO Untitled
 
50 Evensen, Lars Sigfred.
Anvendt språkvitskap og skuleforsking. Seminar; 2007-08-30 - 2007-08-30
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste