Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 438 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2017
1 Sunde, Arne.
Assistert befruktning. I: Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-48431-6. s. 221-224
STO Untitled
 
2 Sunde, Arne.
Befruktning og endokrinologi etter befruktning. I: Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-48431-6. s. 213-220
STO Untitled
 
3 Sunde, Arne; Brison, Daniel; Dumoulin, John; Harper, Joyce; Lundin, Kersti; Magli, M. Cristina; Van Den Abbeel, Etienne; Veiga, Anna.
Reply I: Embryo culture media effects. Human Reproduction 2017 ;Volum 32.(3) s. 716-717
STO Untitled
 
4 Zegers-Hochschild, Fernando; Adamson, G. David; Dyer, Silke; Racowsky, Catherine; de Mouzon, Jacques; Sokol, Rebecca; Rienzi, Laura; Sunde, Arne; Schmidt, Lone; Cooke, Ian D.; Simpson, Joe Leigh; van der Poel, Sheryl.
The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. Fertility and Sterility 2017 ;Volum 108.(3) s. 393-406
STO Untitled
 
5 Zegers-Hochschild, Fernando; Adamson, G. David; Dyer, Silke; Racowsky, Catherine; de Mouzon, Jacques; Sokol, Rebecca; Rienzi, Laura; Sunde, Arne; Schmidt, Lone; Cooke, Ian D.; Simpson, Joe Leigh; van der Poel, Sheryl.
The international glossary on infertility and fertility care, 2017. Human Reproduction 2017 ;Volum 32.(9) s. 1786-1801
STO Untitled
 
2016
6 Hanevik, Hans Ivar; Hessen, Dag Olav; Sunde, Arne; Breivik, Jarle.
Can IVF influence human evolution?. Human Reproduction 2016 ;Volum 31.(7) s. 1397-1402
STHF STO UiO Untitled
 
7 Sunde, Arne; Brison, Daniel; Dumoulin, John; Harper, Joyce; Lundin, Kersti; Magli, M. Cristina; Van Den Abbeel, Etienne; Veiga, Anna.
Time to take human embryo culture seriously. Human Reproduction 2016 ;Volum 31.(10) s. 2174-2182
STO Untitled
 
2015
8 Sunde, Arne.
Mener eggdonasjon bør bli lov i Norge – så lenge donor er kjent. TV2.no [Internett] 2015-01-17
NTNU Untitled
 
9 Sunde, Arne.
Sjef ved Fertilitetsklinikken skriver: Barnløse kvinner må slippe eggdonasjon. Aftenposten [Internett] 2015-04-23
STO Untitled
 
2014
10 Albertini, David F.; Evers, Johannes L.H.; Geraedts, Joep P.M.; Gianaroli, Luca; Sharpe, Richard M.; Sinclair, Kevin D.; Sunde, Arne; Van Steirteghem, André; Baird, David T.; Crosignani, Pier Giorgio; Devroey, Paul; Diedrich, Klaus; Fauser, Bart C.J.M.; Fraser, Lynn; Tapanainen, Juha Samuli; Tarlatzis, Basil C.; Veiga, Anna.
Birth defects and congenital health risks in children conceived through assisted reproduction technology (ART): A meeting report. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2014 ;Volum 31.(8) s. 947-958
NTNU Untitled
 
11 Sunde, Arne.
Professor: – Derfor er eggdonasjon både etisk og medisinsk forsvarlig. TV2 [TV] 2014-06-04
STO Untitled
 
2013
12 Baird, David T.; Bhattacharya, Siladitya; Devroey, Paul; Diedrich, Klaus; Evers, Johannes L.H.; Fauser, Bart C.J.M.; Jouannet, Piere; Pellicer, Alberto; Walters, Eurof; Crosignani, Pier Giorgio; Fraser, Lynn; Geraedts, Jeop P.M.; Gianaroli, Luca; Glasier, Anna; Liebaers, Inge; Sunde, Arne; Tapanainen, Juha S.; Tarlatzis, Basil C.; Van Steirteghem, André; Veiga, Anna.
Failures (with some successes) of assisted reproduction and gamete donation programs. Human Reproduction Update 2013 ;Volum 19.(4) s. 354-365
NTNU Untitled
 
13 Sunde, Arne.
Ja til surrogati. Adresseavisa [Avis] 2013-04-17
STO Untitled
 
14 Sunde, Arne; Balaban, Basak.
The assisted reproductive technology laboratory: toward evidence-based practice?. Fertility and Sterility 2013 ;Volum 100.(2) s. 310-318
NTNU STO Untitled
 
15 Sunde, Arne; Våge, Ingjerd.
Aborterer prøverørsbarn. Vårt Land [Avis] 2013-01-03
STO Untitled
 
2012
16 Baird, David T.; Balen, Adam H.; Escobar-Morreale, Héctor Francisco; Evers, Johannes L.H.; Fauser, Bart C.J.M.; Franks, Stephen; Glasier, Anna; Homburg, Roy; La Vecchia, Carlo; Crosignani, Pier Giorgio; Devroey, Paul; Diedrich, Klaus; Fraser, Lynn; Gianaroli, Luca; Liebaers, Inge; Sunde, Arne; Tapanainen, Juha S.; Tarlatzis, Basil C.; Van Steirteghem, André; Veiga, Anna; Evers, JLH.
Health and fertility in World Health Organization group 2 anovulatory women. Human Reproduction Update 2012 ;Volum 18.(5) s. 586-599
NTNU Untitled
 
17 Sunde, Arne.
Blastocyst transfer: not the only way forward!. Human Reproduction 2012 ;Volum 27. s. -
STO Untitled
 
18 Sunde, Arne.
Culture media supplementation and culture conditions. The best of ESHRE/ASRM; 2012-03-01 - 2012-03-03
NTNU Untitled
 
19 Sunde, Arne.
Epigenetikk og assistert befruktning. Fertilitetsskolen 2012; 2012-02-03 - 2012-02-04
NTNU Untitled
 
20 Sunde, Arne.
ESHRE initiative on ART and the Epigenome. ESHRE expert meeting; 2012-01-31 - 2012-02-01
NTNU Untitled
 
21 Sunde, Arne.
Intervju om transplantasjon av testikkelvev. NRK-P1 Norgesglasset [Radio] 2012-02-15
NTNU Untitled
 
22 Sunde, Arne.
Menn kan lage barn med donortestikler. VG [Avis] 2012-02-13
NTNU Untitled
 
23 Sunde, Arne.
Revisjon av Bioteknologiloven. Kveldseminar Kvinneklinikken UNN; 2012-01-19 - 2012-01-19
NTNU Untitled
 
24 Sunde, Arne.
The ESHRE Working group on Culture media. ESHRE workshop; 2012-01-19 - 2012-01-20
NTNU Untitled
 
25 Sunde, Arne.
The IVF-Laboratory, Upgrade to version 2.0. UIT 2012, Budapest; 2012-02-09 - 2012-02-10
NTNU Untitled
 
26 Sunde, Arne.
The oocyte, the embryo and the child: epigenetic aspects of assisted reproduction. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012 ;Volum 91. s. 40-40
NTNU Untitled
 
2011
27 Ahuja, Kamal; Bennett, F; Cohen, J; Edwards, R; Pritchard, H; Silver, A; Sirlin, J; Slee, J; Abse, D; Ashwood-Smith, MJ; Bavister, B; Bedford, JM; Beier, HM; Bronson, R; Cattanach, B; Daniel, JC; Dawes, EA; Ferguson-Smith, M; Gardner, R; Griffin, D; Hunter, RHF; Johnson, M; Jones, H; Lunenfeld, B; Mittwoch, U; Moor, R; Rankin, B; Schally, AV; Sharpe, DJ; Simpson, D; Yanagimachi, R; Ahuja, K; Alexandre, H; Bhargava, PM; Dexter, A; Diedrich, K; Emperaire, JC; Findlay, A; Fishel, S; Fox, NL; Goddard, H; Gomel, V; Gore-Langton, RE; Gosden, R; Iritani, A; Koskimies, AI; MacDonald, G; Menezo, Y; Mettler, L; Monk, M; Mori, T; Mortimer, D; Papaioannou, VE; Racowsky, C; Surani, A; Trounson, A; Van Blerkom, J; Vincent, P; Walters, E; Webster, J; Williams, P; Aboulghar, M; Barri, PN; Benagiano, G; Blackwell, C; Bolton, VN; Brinsden, PR; Bustillo, M; Coulam, C; Chaouat, G; Crosignani, P; Gardner, D; Gianaroli, L; Hamberger, L; Hartshorne, G; Hollands, P; Howles, C; Illmensee, K; Jauniaux, E; Kini, D; Lee, S; Lees, M; Leese, H; Mathews, T; Moate, E; Nygren, K; Ockleford, C; Palermo, GD; Pandiyan, N; Rizk, B; Rosenwaks, Z; Sallam, H; Sathananthan, AH; Saunders, DM; Simpson, JL; Sunde, Arne; Tan, SL; Ulloa-Aguirre, A; Gosden, LV; Veiga, A; Albertini, DF; Alikani, M; Balaban, B; Thornhill, A; Beard, HK; Ben-Shlomo, I; Borini, A; Carrell, D; De Jonge, C; Eichenlaub-Ritter, U; Fleming, S; Geber, S; Gerris, J; Golombok, S; Leather, DS; Nagy, ZP; Nielsen, HI; Oehninger, S; Olivennes, F; Patrizio, P; Paulson, RJ; de Fried, EP; Pool, TB; Risquez, F; Sauer, MV; Sciarra, JJ; Basuray, R; Boiso, I; Bose, CK; Cryan, B; Falconer, A; Hansis, C; Kahraman, S; Ko, MSH; Korsak, V; Loeffler, F; Ludwig, M; Magli, MC; Robertson, JA; Roche, LA; Wallberg-Henriksson, H; Woo, G.
Salute to a giant ... Robert Geoffrey Edwards. Reproductive Biomedicine Online 2011 ;Volum 23. s. 1-98
STO Untitled
 
28 Kjøtrød, Sigrun Beate; Carlsen, Sven Magnus; Rasmussen, PE; Holst-Larsen, Torolf; Mellembakken, Jan Roar; Thurin-Kjellberg, A; Kouru, KH; Morin-Papunen, L; Humaidan, P; Sunde, Arne; Düring, Vidar Von.
Use of metformin befaore and during assisted reproductive technology in non-obese young infertile women with polycystic ovary syndrome: a prospective, randomized, double-blind, multi-centre study. Human Reproduction 2011 ;Volum 26.(8) s. 2045-2053
HELSEFONNA NTNU OUS STO Untitled
 
29 Sunde, Arne.
Assistert befruktning: fra eksotisk spissmedisin til hverdagsmedisin. Eldre lægers forening, årsmøte; 2011-05-13
NTNU Untitled
 
30 Sunde, Arne.
Bad balls Big brain, that's human. Seminar Inst. for samfunnsmedisin,, NTNU; 2011-10-20 - 2011-10-20
NTNU Untitled
 
31 Sunde, Arne.
Designerbarn. Jordmorforbundet NSF Fagdag; 2011-09-15 - 2011-09-16
NTNU Untitled
 
32 Sunde, Arne.
Dette tør nesten ingen foreldre innrømme. Dagbladet-nett [Internett] 2011-02-11
NTNU Untitled
 
33 Sunde, Arne.
Drømmefedre på postordre. VG [Avis] 2011-04-25
NTNU Untitled
 
34 Sunde, Arne.
Epigenetics; a real problem for ART or just another description of life as it is..?. Nordic IVF Laboratory Society meeting; 2011-11-11 - 2011-11-12
NTNU Untitled
 
35 Sunde, Arne.
Framtidig klinisk bruk av embryonale stamceller?. Besøk av elever fra Byåsen videregående skole; 2011-02-17 - 2011-02-17
NTNU Untitled
 
36 Sunde, Arne.
Gametogenese, befruktning og tidlig embryoutvikling. Fertilitetsskolen 2011; 2011-02-11 - 2011-11-12
NTNU Untitled
 
37 Sunde, Arne.
Hvordan navigere i jungelen av lover og regler som regulerer assistert befruktning i Norge. Nasjonalt møte i infertilitet; 2011-03-25 - 2011-03-25
NTNU Untitled
 
38 Sunde, Arne.
…If we look into nature....we can help them to grow…. 11th S.I.S.ME.R. forum; 2011-09-10 - 2011-09-11
NTNU Untitled
 
39 Sunde, Arne.
Intervju om Arbeiderparties utspill angående tilbud om assistert befruktning. NRK P1 Her og Nå [Radio] 2011-03-22
NTNU Untitled
 
40 Sunde, Arne.
Intervju om Bioteknologinemndas uttalelse om Eggdonasjon. Aftenposten [Avis] 2011-11-24
NTNU Untitled
 
41 Sunde, Arne.
Intervju om Bioteknologinemndas uttalelse om eggdonasjon. NRK Her og Nå [Radio] 2011-11-25
NTNU Untitled
 
42 Sunde, Arne.
Intervju om surrogato. NRK P1 Nordland [Radio] 2011-03-23
NTNU Untitled
 
43 Sunde, Arne.
Intervju/studiogjest. NRK Trøndelag, morgensending [Radio] 2011-10-10
NTNU Untitled
 
44 Sunde, Arne.
Kan PGD brukes til å selektere for komplekse egenskaper hos barna?. Seminar for Oslo Gynekologiske forening; 2011-01-20 - 2011-01-20
NTNU Untitled
 
45 Sunde, Arne.
Kryopreservering av gameter før kreftbehandling. Kreftavdelingen fagmøte; 2011-10-13 - 2011-10-13
NTNU Untitled
 
46 Sunde, Arne.
Lørdagsrevyen, intervju angående IVF barn nummer 5000 ved Fertilitetsseksjonen St. Olav. NRK Lørdagsrevyen [TV] 2011-10-08
NTNU Untitled
 
47 Sunde, Arne.
Mechanisms of developmental disturbances in ART. Nordic Fertility Society meeting in Malmö; 2011-01-02 - 2011-01-05
NTNU Untitled
 
48 Sunde, Arne.
Odne er mirakel nummer 5000. NRK.no [Internett] 2011-10-09
NTNU Untitled
 
49 Sunde, Arne.
Om egg, embryo og livsstil; epigentisk tilpasning til omgivelsene. Norsk Gynekologisk Forening; 2011-09-08 - 2011-09-10
NTNU Untitled
 
50 Sunde, Arne.
Om surrogati. Kunnskapsbyen; 2011-11-23 - 2011-11-23
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste