Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Keskitalo, Carina; Karlsson, Svante; Lindgren, Urban; Pettersson, Ørjan; Lundmark, Linda; Slee, Bill; Villa, Mariann; Feliciano, Diana.
Rural-Urban Policies: Changing Conceptions of the Human-Environment Relationship. I: Globalisation and change in forest ownership and forest use. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 9781137571151. s. 183-224
NTNU Untitled
 
2 Knutas, Kerstin Agneta; Villa, Mariann.
School and local communities. Policy, power, values.. Seminar; 2017-02-02 - 2017-02-03
NTNU Untitled
 
2016
3 Haugen, Marit S.; Villa, Mariann.
Lokalsamfunn i perspektiv. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310. s. 17-33
BYGDEFORSK Untitled
 
4 Knutas, Kerstin Agneta; Villa, Mariann.
Understandings of school and local community. Fourth Nordic rural reserach conference; 2016-05-22 - 2016-05-24
NTNU Untitled
 
5 Villa, Mariann.
Lokalsamfunn til kamp for skulen. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310. s. 177-197
BYGDEFORSK Untitled
 
6 Villa, Mariann; Haugen, Marit Synnøve.
Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202514310) 453 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
2015
7 Frisvoll, Svein; Storstad, Oddveig; Villa, Mariann; Flø, Bjørn Egil; Almås, Reidar.
Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse. : Norsk senter for bygdeforskning 2015 176 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(1/2015)
BYGDEFORSK Untitled
 
2013
8 Villa, Mariann; Hjelseth, Arve.
Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. I: Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42221-9. s. 195-210
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2012
9 Villa, Mariann.
Bygd og tilflytting. Bo- og flyttemotivseminar; 2012-01-17 - 2012-01-18
BYGDEFORSK Untitled
 
10 Villa, Mariann.
Bygda som bustad – korleis bygda er framstilt og opplevd i ulike livsfasar. Åpen kveld i bygdekvinnelaget; 2012-10-05 - 2012-10-05
BYGDEFORSK Untitled
 
11 Villa, Mariann.
Der ingen skulle tru?. Kommunal rapport 2012
BYGDEFORSK Untitled
 
12 Villa, Mariann.
Det rurale (Sør-)Trøndelag. Seminar om regional planstrategi; 2012-11-02 - 2012-11-02
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Villa, Mariann.
Draumen om det gode livet på landet. DnB NOR Eiendomsmarkedet 2012
BYGDEFORSK Untitled
 
14 Villa, Mariann.
Fred og ro. Kommunal rapport 2012
BYGDEFORSK Untitled
 
15 Villa, Mariann.
Lokale verkelegheiter. Kommunal rapport 2012
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Villa, Mariann.
Med røter i Colorado. Kommunal rapport 2012
BYGDEFORSK Untitled
 
17 Villa, Mariann.
Mobilisering for små samfunn. Kommunal rapport 2012
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Villa, Mariann.
Nasjonale meldingar og regionale planar. Kulturrikets tilstand 2012; 2012-10-31 - 2012-10-31
BYGDEFORSK Untitled
 
19 Villa, Mariann.
Skisportturist i fjellbygda og deltidsfrosting ved fjorden - mellom destinasjon og bygd. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. s. 189-208
BYGDEFORSK Untitled
 
20 Villa, Mariann.
Sladder eller heiderleg omtale?. Kommunal rapport 2012
BYGDEFORSK Untitled
 
21 Villa, Mariann.
Småsamfunn tek sats. I: Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press 2012 ISBN 978-82-304-0079-1. s. 37-61
BYGDEFORSK Untitled
 
22 Villa, Mariann.
Tek vare på mangfaldet. Fjord 1 Magasinet 2012 (3/2012)
BYGDEFORSK Untitled
 
23 Villa, Mariann.
X-faktoren i samfunnsplanlegging?. X-faktoren i samfunnsplanlegging?; 2012-09-26 - 2012-09-26
BYGDEFORSK Untitled
 
24 Villa, Mariann; Flø, Bjørn Egil.
The ideological maintenance of a simple life in second homes. Trondheim Workshop Seasonal Homes and Regional Development; 2012-03-14 - 2012-03-16
BYGDEFORSK Untitled
 
2011
25 Storstad, Oddveig; Villa, Mariann.
In trust of a social capital. The XXIV Congress of European Rural Sociology; 2011-08-22 - 2011-08-25
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Villa, Mariann.
Hytta som møtestad - tilpassing og utfordring. I: Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6. s. 161-177
BYGDEFORSK Untitled
 
27 Villa, Mariann; Cruickshank, Jørn.
Bortkastet satsing på bygda?. Nationen 2011 s. 18-18
BYGDEFORSK UIA Untitled
 
28 Villa, Mariann; Farstad, Maja.
Hytteliv og lokalsamfunn. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2011 (ISBN 978-82-991199-3-1) 5 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
29 Villa, Mariann; Farstad, Maja.
Hytteprosjekter ved Bygdeforskning. Bygdeforskningsdagen; 2011-03-31 - 2011-03-31
BYGDEFORSK Untitled
 
2010
30 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit Synnøve; Villa, Mariann.
Dreaming of a Smallholding. Sociologia Ruralis 2010 ;Volum 50.(3) s. 225-241
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
31 Follo, Gro Irene; Villa, Mariann.
Å byggje staden stein for stein. I: Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0991-0. s. 121-135
BYGDEFORSK Untitled
 
32 Holm, Frank Egil; Kroken, Arild; Logstein, Brit; Villa, Mariann.
Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale utviklingsprosjekter. : Norsk senter for bygdeforskning 2010 51 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
33 Vik, Jostein; Villa, Mariann.
Books, Branding and Boundary Objects: On the Use of Image in Rural Development. Sociologia Ruralis 2010 ;Volum 50.(2) s. 156-170
BYGDEFORSK Untitled
 
34 Villa, Mariann; Holm, Frank Egil.
Små samfunn tar sats. Sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens Småsamfunnssatsing. : Norsk senter for bygdeforskning 2010 115 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
2009
35 Aagedal, Olaf; Egeland, Helene; Villa, Mariann.
Lokalt kulturliv i endring. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 9788270811472) 270 s.
VID Untitled
 
2008
36 Almås, Reidar; Haugen, Marit S.; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann.
Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2280-7) 454 s.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
37 Almås, Reidar; Haugen, Marit S.; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann.
Omstridde bygder. I: Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2280-7. s. 9-28
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
38 Almås, Reidar; Haugen, Marit Synnøve; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann.
Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2280-7) 454 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
39 Almås, Reidar; Haugen, Marit S; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann.
Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-22807) 453 s.
BYGDEFORSK UiT Untitled
 
40 Vik, Jostein; Villa, Mariann.
Brokete bygdebilete-Om små bygder med store image. I: Den nye bygda / (red.) Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2280-7. s. 29-44
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2007
41 Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S; Villa, Mariann.
The Dream of a Small-holding. the XXII Congress of the European Society for Rural Sociology; 2007-08-20 - 2007-08-24
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
42 Villa, Mariann; Daugstad, Karoline.
Summer farmers: Gender Discourses in New Arenas. Journal of Comparative Family Studies 2007 ;Volum 38.(3) s. 395-408
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2006
43 Haugen, Marit S.; Villa, Mariann.
Big Brother in rural societies: Youths’ discourses on gossip. Norsk Geografisk Tidsskrift 2006 ;Volum 60. s. 209-216
BYGDEFORSK Untitled
 
44 Haugen, Marit S.; Villa, Mariann.
Rural idylls or boring places? Young peoples' images of the countryside. I: Rural Gender Relations. CABI Publishing 2006 ISBN 9780851990309. s. 181-195
BYGDEFORSK Untitled
 
2005
45 Haugen, Marit S.; Villa, Mariann.
Gossip and rumour - the dark side of the rural safe and good? Young peoples gendered narratives of rural life. XXI Congress of the European Society for Rural Sociology; 2005-08-22 - 2005-08-27
BYGDEFORSK Untitled
 
46 Villa, Mariann.
Bygda som bustad. : Norsk senter for bygdeforskning 2005 155 s.
BYGDEFORSK Untitled
 
47 Villa, Mariann; Haugen, Marit S..
Naboskap i bygda. Sosiologisk Tidsskrift 2005 ;Volum 13.(3) s. 213-233
BYGDEFORSK Untitled
 
2004
48 Haugen, Marit S.; Villa, Mariann.
Young peoples gendered narratives of rural life - the case of rural gossip. XXI World Congress of Rural sociology; 2004-07-25 - 2004-07-30
BYGDEFORSK Untitled
 
2002
49 Villa, Mariann.
Livsfasebygda - når sosialt behov endrar seg. I: Almaas, R,. Haugen, M.S. & Johnsen, J.P. eds. 2002. Bygdeforskning gjennom 20 år. Tapir Akademisk Forlag 2002 s. 227-242
BYGDEFORSK Untitled
 
50 Villa, Mariann.
Materialistisk ungdom? Verdiorienteringar hos by- og bygdeungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning 2002 ;Volum 2.(1) s. 51-73
BYGDEFORSK Untitled
 
    Vis neste liste