Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Berg, Berit; Paulsen, Veronika.
Myter og realiteter - innvandreres møter med barnevernet. I: Møter mellom minoriteter og barnevernet. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04192-6. s. 20-34
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2 Berg, Berit; Paulsen, Veronika.
Møter mellom minoriteter og barnevernet. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 978-82-15-04192-6) 189 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
3 Berg, Berit; Paulsen, Veronika.
Møter mellom minoriteter og barnevernet - en introduksjon. I: Møter mellom minoriteter og barnevernet. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04192-6. s. 11-19
NTNU SAMFORSK Untitled
 
4 Paulsen, Veronika; Mohammad-Roe, Yonas.
Akutte flyttinger blant barn med innvandrerbakgrunn. I: Møter mellom minoriteter og barnevernet. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04192-6. s. 82-96
SAMFORSK Untitled
 
5 Paulsen, Veronika; Ytreland, Kristin; Oterholm, Inger.
Pålagte hjelpetiltak i barnevernet : Delrapport 1: Virkning av barnevernets hjelpetiltak. : NTNU Samfunnsforskning AS 2021 (ISBN 978-82-7570-641-4) 54 s.
VID SAMFORSK Untitled
 
2020
6 Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Olsen, Terje; Tøssebro, Jan; Paulsen, Veronika.
TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte : Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst. : NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-634-6) 144 s.
FAFO SAMFORSK Untitled
 
7 Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild.
Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning.. Tromsø: UiT Norges Arktiske Universitet 2020 (ISBN 9788293031727) 182 s.
NORCE NTNU UiT Untitled
 
8 Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Interagency collaboration for early identification and follow-up of mental health problems in residential youth care: evaluation of a collaboration model. Nordic Social Work Research 2020
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
9 Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike.
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1665-0) 148 s. SINTEF Fag(66)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
10 Paulsen, Veronika; Riise, Anne; Berg, Berit.
Enslige mindreåriges vei inn i voksenlivet - behov for anerkjennende praksis. Fontene forskning 2020 (2) s. 31-43
SAMFORSK UiT Untitled
 
11 Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina; Tøndel, Gunhild; Kaasbøll, Jannike; Ådnanes, Marian; Thaulow, Kristin; Midtgård, Trude Mariane.
Skeive barn og unge i barnevernet. En studie av barnevernets praksis og tilnærminger.. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-619-3) 184 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
12 Paulsen, Veronika; Wendelborg, Christian; Riise, Anne; Berg, Berit; Tøssebro, Jan; Caspersen, Joakim.
Ettervern- en god overgang til voksenlivet? : Helhetlig oppfølging av ungdom med barnevernerfaring. : NTNU Samfunnsforskning AS 2020 (ISBN 978-82-7570-600-1) 224 s.
SAMFORSK UiT Untitled
 
13 Riise, Anne; Paulsen, Veronika.
Ungdom i ettervern faller mellom stoler. nordnorskdebatt.no 2020
NTNU UiT Untitled
 
14 Slettebø, Tor; Paulsen, Veronika; Christoffersen, Hanne; Aadnanes, Margrete.
Familieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker Delrapport fra prosjektet: Familieråd når det haster med å finne en løsning. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-51-7) 86 s. VID Rapport(4)
VID NTNU Untitled
 
2019
15 Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika.
Barnevernspedagogen som profesjonell skjønnsutøver. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. 185-200
SAMFORSK Untitled
 
16 Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika; Tøndel, Gunhild.
Arr. workshop "Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst". Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst; 2019-11-06 - 2019-11-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
17 Èlodie, Marion; Paulsen, Veronika.
The Transition to Adulthood from Care : A Review of Current Research. I: Leaving care and the transition to adulthood : International Contributions to Theory, Research, and Practice. Oxford University Press 2019 ISBN 978-0-19-063048-5. s. 107-129
SAMFORSK Untitled
 
18 Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Tøssebro, Jan; Olsen, Terje; Paulsen, Veronika.
TryggEst : Helhetlig beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-577-6) 49 s.
NF SAMFORSK Untitled
 
19 Fylkesnes, Marte Knag; Paulsen, Veronika.
Barnevern og migrasjon: barnevernspedagogen i møte med familier med kort botid i Norge. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. 145-157
NORCE SAMFORSK Untitled
 
20 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika.
Betydning av frivillig arbeid knyttet til inkludering av nylig bosatte barn og deres familier. I: Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03147-7. s. 95-111
DMMH SAMFORSK Untitled
 
21 Kaasbøll, Jannike; Lassemo, Eva; Paulsen, Veronika; Melby, Line; Ose, Solveig Osborg.
Foster parents' needs, perceptions and satisfaction with foster parent training: A systematic literature review. Children and Youth Services Review 2019 ;Volum 101. s. 33-41
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
22 Kaasbøll, Jannike; Paulsen, Veronika.
What is known about the LGBTQ perspective in child welfare services? A scoping review protocol. BMJ Open 2019 ;Volum 9:e030675.(9) s. 1-5
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
23 Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06860-3) 60 s. SINTEF Rapport(2019:00226)
SAMFORSK SINTEF NTNU Untitled
 
24 Paulsen, Veronika.
Medvirkning og relasjonsarbeid som grunnlag for samarbeid med barn og unge i profesjonell praksis.. Fagseminar Bufetat Sør; 2019-08-28 - 2019-08-28
SAMFORSK Untitled
 
25 Paulsen, Veronika.
The transition to adulthood for unaccompanied minors. Processes of recognition and misrecognition. Nordic Research Network on Research on Care Leavers´ Transition to Adulthood; 2019-05-27 - 2019-05-29
SAMFORSK Untitled
 
26 Paulsen, Veronika; Studsrød, Ingunn.
Barnet i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. 25-38
SAMFORSK UIS Untitled
 
27 Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen.
Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032504) 300 s.
NORD NTNU SAMFORSK UIS Untitled
 
28 Svendsen, Stina; Paulsen, Veronika.
Rosa kompetanse barnevern : Evaluering av kompetansehevende tiltak. : NTNU Samfunnsunnsforskning AS 2019 47 s.
SAMFORSK Untitled
 
29 Tøssebro, Jan; Olsen, Terje; Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Paulsen, Veronika.
TryggEst : Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 2 : TryggEst ett år etter lansering. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-606-3) 73 s.
FAFO SAMFORSK Untitled
 
2018
30 Backe-Hansen, Elisabeth; Oterholm, Inger; Paulsen, Veronika; Storø, Jan.
Endelig ettervern for barnevernsbarn?. VG : Verdens gang 2018 s. 29-29
VID OSLOMET NTNU Untitled
 
31 Bahl, Nina Kavita Heggen; Magnussen, Marit; Paulsen, Veronika; Grimstad, Unn.
Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester for personer med rusmiddelproblem. Delrapport 2: Kvalitativ rapport. St.Olavs Hospital: Helsedirektoratet 2018 75 s.
STO NTNU Untitled
 
32 Berg, Berit; Caspersen, Joakim; Garvik, Marianne; Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina.
Bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-545-5) 120 s.
SAMFORSK Untitled
 
33 Garvik, Marianne; Paulsen, Veronika.
Aktiviteter og en meningsfull fritid : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på asylmottak. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-549-3) 49 s.
SAMFORSK Untitled
 
34 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim.
Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(1) s. 4-17
SAMFORSK Untitled
 
35 Oterholm, Inger; Paulsen, Veronika.
Young people and social workers’ experience of differences between child welfare services and social services. Nordic Social Work Research 2018 ;Volum 8. Suppl. 1 s. 19-29
VID SAMFORSK Untitled
 
36 Paulsen, Veronika.
Editorial ‘leaving care in the Nordic Countries’. Nordic Social Work Research 2018 ;Volum 8. Suppl. 1 s. 1-7
NTNU Untitled
 
37 Paulsen, Veronika.
Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgang til voksenlivet – fra teori til praksis. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(4) s. 224-237
NTNU Untitled
 
38 Paulsen, Veronika.
Future research needs in the field of leaving care.. EUSARF- conference; 2018-10-02 - 2018-10-05
NTNU Untitled
 
39 Paulsen, Veronika.
Institutional structures in Child Welfare and social support.. European conference of Social Work Research (ECSWR),; 2018-04-18 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
40 Paulsen, Veronika.
Unaccompanied minors in transition to adulthood – processes of recognition and misrecognition.. International Metropolis-conference 2018; 2018-11-22 - 2018-11-26
NTNU Untitled
 
41 Paulsen, Veronika; Berg, Berit; Garvik, Marianne.
Vi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige! : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-551-6) 51 s.
SAMFORSK Untitled
 
42 Paulsen, Veronika; Höjer, Ingrid; Melke, Anna.
Editorial ‘leaving care in the Nordic Countries’. Nordic Social Work Research 2018 ;Volum 8. Suppl. 1 s. 1-7
NTNU Untitled
 
43 Paulsen, Veronika; Kittelsaa, Anna.
Bruk av foto i kvalitative intervjuer med barn. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. s. 49-65
SAMFORSK UiT Untitled
 
44 Paulsen, Veronika; Thomas, Nigel.
The transition to adulthood from care as a struggle for recognition. Child & Family Social Work 2018 ;Volum 23.(2) s. 163-170
NTNU Untitled
 
45 Svendsen, Stina; Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Garvik, Marianne; Valenta, Marko.
Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-533-2) 93 s.
SAMFORSK Untitled
 
2017
46 Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Midjo, Turid; Haugen, Gry Mette D.; Garvik, Marianne; Tøssebro, Jan.
Myter og realiteter : Innvandreres møter med barnevernet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-503-5) 130 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
47 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim.
Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-495-3) 121 s.
SAMFORSK Untitled
 
48 Marion, Élodie; Paulsen, Veronika; Goyette, Martin.
Relationships Matter: Understanding the Role and Impact of Social Networks at the Edge of Transition to Adulthood from Care. Child and Adolescent Social Work Journal 2017 ;Volum 34.(6) s. 573-582
NTNU Untitled
 
49 Paulsen, Veronika.
Overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet. Trondheim: NTNU 2017 174 s.
NTNU Untitled
 
50 Paulsen, Veronika; Aune, Jørn Are; Melting, Jan; Stormyr, Otto; Berg, Berit.
Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(2) s. 84-95
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste