Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 81 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Slettebø, Tor; Paulsen, Veronika; Christoffersen, Hanne; Aadnanes, Margrete.
Familieråd i barneverntjenestens arbeid med akuttsaker Delrapport fra prosjektet: Familieråd når det haster med å finne en løsning. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-51-7) 86 s.
VID NTNU Untitled
 
2019
2 Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika.
Barnevernspedagogen som profesjonell skjønnsutøver. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. 185-200
SAMFORSK Untitled
 
3 Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika; Tøndel, Gunhild.
Arr. workshop "Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst". Skjønnsutøvelse i velferdsstatlig kontekst; 2019-11-06 - 2019-11-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
4 Èlodie, Marion; Paulsen, Veronika.
The Transition to Adulthood from Care : A Review of Current Research. I: Leaving care and the transition to adulthood : International Contributions to Theory, Research, and Practice. Oxford University Press 2019 ISBN 978-0-19-063048-5. s. 107-129
SAMFORSK Untitled
 
5 Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Tøssebro, Jan; Olsen, Terje; Paulsen, Veronika.
TryggEst : Helhetlig beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 49 s.
NF SAMFORSK Untitled
 
6 Fylkesnes, Marte Knag; Paulsen, Veronika.
Barnevern og migrasjon: barnevernspedagogen i møte med familier med kort botid i Norge. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. 145-157
NORCE SAMFORSK Untitled
 
7 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika.
Betydning av frivillig arbeid knyttet til inkludering av nylig bosatte barn og deres familier. I: Vente, håpe, leve. Familier på flukt møter norsk hverdagsliv. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03147-7. s. 95-111
DMMH SAMFORSK Untitled
 
8 Kaasbøll, Jannike; Lassemo, Eva; Paulsen, Veronika; Melby, Line; Ose, Solveig Osborg.
Foster parents' needs, perceptions and satisfaction with foster parent training: A systematic literature review. Children and youth services review 2019 ;Volum 101. s. 33-41
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
9 Kaasbøll, Jannike; Paulsen, Veronika.
What is known about the LGBTQ perspective in child welfare services? A scoping review protocol. BMJ Open 2019 ;Volum 9:e030675.(9) s. 1-5
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
10 Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06860-3) 60 s. SINTEF Rapport(2019:00226)
SAMFORSK SINTEF NTNU Untitled
 
11 Paulsen, Veronika.
Medvirkning og relasjonsarbeid som grunnlag for samarbeid med barn og unge i profesjonell praksis.. Fagseminar Bufetat Sør; 2019-08-28 - 2019-08-28
SAMFORSK Untitled
 
12 Paulsen, Veronika.
The transition to adulthood for unaccompanied minors. Processes of recognition and misrecognition. Nordic Research Network on Research on Care Leavers´ Transition to Adulthood; 2019-05-27 - 2019-05-29
SAMFORSK Untitled
 
13 Paulsen, Veronika; Studsrød, Ingunn.
Barnet i sentrum for barnevernspedagogens yrkesutøvelse. I: Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215032504. s. 25-38
SAMFORSK UIS Untitled
 
14 Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen.
Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032504) 300 s.
NORD NTNU SAMFORSK UIS Untitled
 
15 Svendsen, Stina; Paulsen, Veronika.
Rosa kompetanse barnevern : Evaluering av kompetansehevende tiltak. : NTNU Samfunnsunnsforskning AS 2019 47 s.
SAMFORSK Untitled
 
16 Tøssebro, Jan; Olsen, Terje; Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Paulsen, Veronika.
TryggEst : Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 2 : TryggEst ett år etter lansering. : NTNU Samfunnsforskning AS 2019 (ISBN 978-82-7570-606-3) 73 s.
FAFO SAMFORSK Untitled
 
2018
17 Backe-Hansen, Elisabeth; Oterholm, Inger; Paulsen, Veronika; Storø, Jan.
Endelig ettervern for barnevernsbarn?. VG : Verdens gang 2018 s. 29-29
VID OSLOMET NTNU Untitled
 
18 Berg, Berit; Caspersen, Joakim; Garvik, Marianne; Paulsen, Veronika; Svendsen, Stina.
Bruk av tolk i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreårige. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-545-5) 120 s.
SAMFORSK Untitled
 
19 Garvik, Marianne; Paulsen, Veronika.
Aktiviteter og en meningsfull fritid : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på asylmottak. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-549-3) 49 s.
SAMFORSK Untitled
 
20 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim.
Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(1) s. 4-17
SAMFORSK Untitled
 
21 Oterholm, Inger; Paulsen, Veronika.
Young people and social workers’ experience of differences between child welfare services and social services. Nordic Social Work Research 2018 ;Volum 8. Suppl. 1 s. 19-29
VID SAMFORSK Untitled
 
22 Paulsen, Veronika.
Editorial ‘leaving care in the Nordic Countries’. Nordic Social Work Research 2018 ;Volum 8. Suppl. 1 s. 1-7
NTNU Untitled
 
23 Paulsen, Veronika.
Et anerkjennelsesperspektiv på oppfølging av ungdom i barnevernet i overgang til voksenlivet – fra teori til praksis. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(4) s. 224-237
NTNU Untitled
 
24 Paulsen, Veronika.
Future research needs in the field of leaving care.. EUSARF- conference; 2018-10-02 - 2018-10-05
NTNU Untitled
 
25 Paulsen, Veronika.
Institutional structures in Child Welfare and social support.. European conference of Social Work Research (ECSWR),; 2018-04-18 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
26 Paulsen, Veronika.
Unaccompanied minors in transition to adulthood – processes of recognition and misrecognition.. International Metropolis-conference 2018; 2018-11-22 - 2018-11-26
NTNU Untitled
 
27 Paulsen, Veronika; Berg, Berit; Garvik, Marianne.
Vi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige! : Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-551-6) 51 s.
SAMFORSK Untitled
 
28 Paulsen, Veronika; Höjer, Ingrid; Melke, Anna.
Editorial ‘leaving care in the Nordic Countries’. Nordic Social Work Research 2018 ;Volum 8. Suppl. 1 s. 1-7
NTNU Untitled
 
29 Paulsen, Veronika; Kittelsaa, Anna.
Bruk av foto i kvalitative intervjuer med barn. I: Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1. s. 49-65
SAMFORSK UiT Untitled
 
30 Paulsen, Veronika; Thomas, Nigel.
The transition to adulthood from care as a struggle for recognition. Child & Family Social Work 2018 ;Volum 23.(2) s. 163-170
NTNU Untitled
 
31 Svendsen, Stina; Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Garvik, Marianne; Valenta, Marko.
Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2018 (ISBN 978-82-7570-533-2) 93 s.
SAMFORSK Untitled
 
2017
32 Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Midjo, Turid; Haugen, Gry Mette D.; Garvik, Marianne; Tøssebro, Jan.
Myter og realiteter : Innvandreres møter med barnevernet. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-503-5) 130 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
33 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim.
Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier. : NTNU Samfunnsforskning AS 2017 (ISBN 978-82-7570-495-3) 121 s.
SAMFORSK Untitled
 
34 Marion, Élodie; Paulsen, Veronika; Goyette, Martin.
Relationships Matter: Understanding the Role and Impact of Social Networks at the Edge of Transition to Adulthood from Care. Child and Adolescent Social Work Journal 2017 ;Volum 34.(6) s. 573-582
NTNU Untitled
 
35 Paulsen, Veronika.
Overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet. Trondheim: NTNU 2017 174 s.
NTNU Untitled
 
36 Paulsen, Veronika; Aune, Jørn Are; Melting, Jan; Stormyr, Otto; Berg, Berit.
Relasjonen som plattform i møte med ungdom i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(2) s. 84-95
NTNU Untitled
 
37 Tøssebro, Jan; Midjo, Turid; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Prevalence, Trends and Custody Among Children of Parents with Intellectual Disabilities in Norway. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2017 ;Volum 30.(3) s. 533-542
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2016
38 Garvik, Marianne; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-460-1) 113 s.
SAMFORSK Untitled
 
39 Paulsen, Veronika.
Betydningen av sosial støtte og medvirkning i overgangen til voksenlivet. Ettervernskonferanse; 2016-11-03 - 2016-11-04
NTNU Untitled
 
40 Paulsen, Veronika.
Participation and social support in transition to adulthood from Child Welfare Services - a Norwegian perspective. Seminar at UCLAN; 2016-10-12 - 2016-10-12
NTNU Untitled
 
41 Paulsen, Veronika.
Ungdom på vei ut av barnevernet: brå overgang til voksenlivet.. Tidsskriftet Norges Barnevern 2016 ;Volum 92.(1) s. 36-51
NTNU SAMFORSK Untitled
 
42 Paulsen, Veronika.
Ungdommers erfaringer med medvirkning i barnevernet. Fontene forskning 2016 ;Volum 9.(1) s. 4-15
NTNU Untitled
 
43 Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
Social support and interdependency in transition to adulthood from child welfare services. Children and youth services review 2016 ;Volum 68. s. 125-131
NTNU Untitled
 
44 Storø, Jan; Paulsen, Veronika.
De glemte barnevernbarna. Adresseavisen 2016
OSLOMET NTNU Untitled
 
2015
45 Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Berg, Berit.
En god nabo : Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-421-2) 66 s.
SAMFORSK Untitled
 
46 Paulsen, Veronika.
Asylbarn - er det mitt ansvar? barnevernets ansvar for barn som bor på mottak.. Seminar for frivillige på asyl- og flyktningefeltet.; 2015-04-11 - 2015-04-11
SAMFORSK Untitled
 
47 Paulsen, Veronika.
Asylsøkende barn- er det mitt ansvar? Barnevernets ansvar for barn i asylsøkerfasen.. Lanseringsseminar; 2015-04-16 - 2015-04-16
NTNU Untitled
 
48 Paulsen, Veronika.
Barnevernets arbeid med barn i asylmottak. Mottaksledermøte; 2015-10-21 - 2015-10-21
SAMFORSK Untitled
 
49 Paulsen, Veronika.
"Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen" Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet.. Lansering av rapporten: "Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen"; 2015-04-16 - 2015-04-16
SAMFORSK Untitled
 
50 Paulsen, Veronika.
Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen. Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet.. Seminar for frivillige på asyl- og flykntingfeltet; 2015-01-11 - 2015-04-11
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste