Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 64 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Fiskaa, Helge.
Kva kan byplanlegging ha å seie for folkehelse og overvekt? Helse i kvar meter.. Masterprogram i helsevitenskap; 2017-01-12 - 2017-01-31
NTNU Untitled
 
2016
2 Fiskaa, Helge.
Byplanlegging og helse - helse i kvar meter. Masrterprogram i helsevitenskap; 2016-01-12 - 2016-02-02
NTNU Untitled
 
2015
3 Fiskaa, Helge.
Public Participation in Norwegian Physical Planning - revisited. AESOP congress 201 5; 2015-07-13 - 2015-07-16
NTNU Untitled
 
4 Fiskaa, Helge.
Public Participation in Norwegian Physical Planning – revisited. I: Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Prague: Fakulty of architecture, Czech Technical University in Prague 2015 ISBN 978-80-01-05782-7. s. 435-449
NTNU Untitled
 
5 Fiskaa, Helge.
The rediscovery of cycling in Norway. Changing Cities II; 2015-06-22 - 2015-06-26
NTNU Untitled
 
6 Fiskaa, Helge.
The rediscovery of cycling in Norway. I: Book of Abstracts of the International Conference on Changing Cities II Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Thessaloniki: Grafima Publications 2015 ISBN 978-960-6865-85-5. s. 549-
NTNU Untitled
 
2014
7 Fiskaa, Helge.
Ein barrikade mot fjorden (kronikk). Adresseavisen [Avis] 2014-10-07
NTNU Untitled
 
8 Fiskaa, Helge.
Helse i kvar meter - byplanlegging og helse. Masterprogram i helsevitenskap; 2014-02-03 - 2014-02-07
NTNU Untitled
 
9 Fiskaa, Helge.
Med lov skal land byggast. Bygningsloven av 1965 – planleggingas ”grunnlov” i Norge. Kart og Plan 2014 ;Volum 74.(1) s. 32-45
NTNU Untitled
 
10 Fiskaa, Helge.
Utsikta i Trondheim forsvinn. NRK distriktsprogram Trøndelag [Radio] 2014-10-07
NTNU Untitled
 
11 Fiskaa, Helge.
Why don’t we do as we planned to do? Planning and Plan Implementation in Norway. AESOP congress 2014; 2014-07-09 - 2014-07-12
NTNU Untitled
 
2013
12 Fiskaa, Helge.
Kva kan byplanlegging ha å seie for folkehelse og overvekt?. Masterprogram i helsevitskap; 2013-02-04 - 2013-02-08
NTNU Untitled
 
13 Fiskaa, Helge.
Norge treng fleire planleggarar. Arkitektnytt 2013 (5/2013) s. 12-12
NTNU Untitled
 
14 Fiskaa, Helge.
Why has Norway not succeeded in planning for cycling?. AESOP/ACSP 2013 "Planning for Recilient Cities and Regions"; 2013-07-15 - 2013-07-19
NTNU Untitled
 
2012
15 Fiskaa, Helge.
Byplanlegging og folkehelse - korleis kan byplanlegging påverke folks overvekt?. Masterprogram i klinisk helsevitenskap; 2012-02-06 - 2012-02-10
NTNU Untitled
 
16 Fiskaa, Helge.
Fysisk detaljplanlegging. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging 2012 (ISBN 978-82-7259-128-0) 230 s.
NTNU Untitled
 
17 Fiskaa, Helge.
Norsk og svensk PBL - i ulik retninger?. Plan (svensk) 2012 ;Volum 66.(2-3) s. 10-14
NTNU Untitled
 
18 Fiskaa, Helge.
The high ambitions of Norwegian Planning. AESOP2012. "Planning to Achieve/Planning to Avoid"; 2012-07-11 - 2012-07-15
NTNU Untitled
 
2011
19 Fiskaa, Helge.
If Norwegian Planning is Everything, Maybe it’s Nothing. 5th Nordic Planning Research Symposium; 2011-08-18 - 2011-08-20
NTNU Untitled
 
20 Fiskaa, Helge.
Ny tid, nytt institutt og ny lov - ei utvida rolle for planlegginga. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 135-137
NTNU Untitled
 
21 Fiskaa, Helge.
Planleggings- og forvaltningssystem i seks land - Danmark, England, Finland, Nederland; Norge, Sverige. : Institutt for byforming og planlegging 2011 (ISBN 978-82-7259-120-4) 239 s.
NTNU Untitled
 
22 Fiskaa, Helge.
Samarbeid med byggmiljøet. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 138-139
NTNU Untitled
 
23 Fiskaa, Helge; Røe, Bjørn.
Byplanlegging, utdanning og samfunn. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 51-53
NTNU Untitled
 
2010
24 Fiskaa, Helge.
Giganthotell på godt og vondt. Adresseavisen [Avis] 2010-10-25
NTNU Untitled
 
25 Fiskaa, Helge.
Å sykle i Groningen - til og med om vinteren. (Kronikk). Adresseavisen [Avis] 2010-01-25
NTNU Untitled
 
2009
26 Fiskaa, Helge.
Traditions and Changes in Planning Systems in six Countries. IV Nordic Synphosium: Planning and Culture; 2009-08-13 - 2009-08-15
NTNU Untitled
 
27 Fiskaa, Helge.
What can we learn from previous attempts at Master Planning in Norwegian Rural Municipalities?. European Journal of Spatial Development 2009 s. 1-22
NTNU Untitled
 
2008
28 Fiskaa, Helge.
Ein fåfengd (?) merknad til reguleringsplan for hotell på Brattøra (kronikk). Adresseavisen [Avis] 2008-10-25
NTNU Untitled
 
2007
29 Fiskaa, Helge.
Kven skal bu i sentrale byområde?. Adresseavisen 2007
NTNU Untitled
 
2006
30 Fiskaa, Helge.
Kven styrer byutviklinga?. Adresseavisen 2006
NTNU Untitled
 
2005
31 Fiskaa, Helge.
Effektivitet - demokrati og rettstrygleik - Eller: Hastverk er lastverk?. Tidsfrister i plan- og byggesaksbehandlingen; 2005-09-14 - 2005-09-14
NTNU Untitled
 
32 Fiskaa, Helge.
Har me byplanlegging i Trondheim?. Laurdagsuniversitetet; 2005-02-19 - 2005-02-19
NTNU Untitled
 
33 Fiskaa, Helge.
Past and Future for Norwegian Physical Planning. European Planning Studies 2005 ;Volum 13.(1) s. 157-174
NTNU Untitled
 
2004
34 Fiskaa, Helge.
Dårleg diagnose - feil medisin Om boligmeldinga. Adresseavisen [Avis] 2004-04-19
NTNU Untitled
 
35 Fiskaa, Helge.
Fysisk detaljplanlegging. Pensum i fag AAR4215 våren 2004. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging 2004 464 s.
NTNU Untitled
 
36 Fiskaa, Helge.
God planlegging framover - planleggingas formål og funksjon. Arealplanlegging for praktikere; 2004-04-18 - 2005-04-20
NTNU Untitled
 
37 Fiskaa, Helge.
Innføring i fysisk miljøplanlegging. Kompendium i emne AAR4210 BM1 hausten 2004. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging 2004 312 s.
NTNU Untitled
 
38 Fiskaa, Helge.
Innføring i fysisk planlegging. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging 2004 (ISBN 82-7259-119-7) 240 s.
NTNU Untitled
 
2003
39 Fiskaa, Helge.
God planlegging framover. Planleggingas formål og funksjon. Trendar og praksis. Arealplanlegging for praktikere; 2003-01-08
NTNU Untitled
 
2002
40 Fiskaa, Helge.
Kva kan me lære av historia? Frå generalplan til planlovutvalget. I: Plan 2002. Nye plangrep. En møteplass for arealplanleggere og kommuneplanleggere. : Norska Sivilingeniørers Forening 2002 ISBN 82-91341-59-1. s. 87-102
NTNU Untitled
 
41 Fiskaa, Helge.
Med lov skal land byggast. Norsk fysisk-økonomisk planlegging dei fyrste åra med bygningslova av 1965 - med fem generalplanar frå Nic Stabells kontor som eksempel. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 2002 (ISBN 82-471-5444-7) 339 s.
NTNU Untitled
 
42 Fiskaa, Helge.
Miljøvennleg byutvikling - frå ord til handling. Miljøvennlig byutvikling - fra ord til handling; 2002-01-10
NTNU Untitled
 
43 Fiskaa, Helge.
Planleggingsmetodar for auka deltaking og samarbeid i planlegging. Prøveforelesing ved dr. ing.avslutning 21.06.2002. Skrift nr. 2002:6. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 2002 (ISBN 82-7259-118-9) 19 s.
NTNU Untitled
 
2001
44 Fiskaa, Helge.
Betre samordning - er det mogleg?. NIFs høringskonferanse om planlovutvalgets første delinnstilling; 2001-05-08
NTNU Untitled
 
45 Fiskaa, Helge.
Framveksten av planlegging som politisk reiskap i Norge. Ny planlov - Planlovutvalgets 1. delinnstilling NIF - kursdagene NTNU; 2001-01-11
NTNU Untitled
 
46 Fiskaa, Helge.
Innføring i fysisk miljøplanlegging. Kompendium i fag SIA4005 - BM1 og SIA4004 - BM3 hausten 2001. NTNU, Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging 2001 217 s.
NTNU Untitled
 
2000
47 Fiskaa, Helge.
Generalplanen - betre enn sitt rykte. Tapir Akademisk Forlag 2000 (ISBN 82-519-1605-4) 32 s. Fiskaa / Skjeggedal (red.) Planlegging og bærekraftig utvikling
NTNU Untitled
 
48 Fiskaa, Helge.
Problemstillingar ved fortetting. Fortetting 2 år etter. Mot bedre arealutnyttelse etter år 2000.; 2000
NTNU Untitled
 
49 Skjeggedal, Terje; Fiskaa, Helge.
Planlegging og bærekraftig utvikling. Tapir Akademisk Forlag 2000 (ISBN 82-519-1605-4) 295 s.
NORD NTNU Untitled
 
50 Ellefsen, Karl Otto; Fiskaa, Helge; Skjeggedal, Helge.
Norske tettsteder som planproblem. I: Planlegging og bærekraftig utvikling. Trondheim: Tapir 2000 s. 93-119
AHO Untitled
 
    Vis neste liste