Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 86 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Følling, Ingrid Sørdal.
Overvekt – livsstil eller mangel på livssjanser?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 16.
NORD Untitled
 
2019
2 Følling, Ingrid Sørdal.
Endring av levevaner hos deltakere på Frisklivssentraler. Nasjonalt nettverksmøte om revmatologisk rehabilitering; 2019-05-04 - 2019-05-05
NORD Untitled
 
3 Følling, Ingrid Sørdal.
Oppfølging ved Frisklivssentraler for personer med T2D. Nasjonalt Diabetesforum; 2019-04-02 - 2019-04-05
NORD Untitled
 
2018
4 Følling, Ingrid Sørdal.
Kvalitativ forskning i praksis. Grunnkurs D Allmennmedisin; 2018-03-04 - 2018-03-17
NORD Untitled
 
2017
5 Følling, Ingrid Sørdal.
Deltakere på Frisklivssentraler sine forutsetninger for livsstilsendring. Nidaroskongressen; 2017-10-16 - 2017-10-20
NORD Untitled
 
6 Følling, Ingrid Sørdal.
Emosjonell bagasje og negative erfaringer er barrierer for endring av levevaner.
NORD Untitled
 
7 Følling, Ingrid Sørdal.
Emosjonell bagasje-en barriere for livsstilsendring. Fagseminar Frisklivssentraler Hedmark og Oppland; 2017-09-27 - 2017-09-28
NORD Untitled
 
8 Følling, Ingrid Sørdal.
Forskning på Frisklivssentraler. Friskliv og mestring seminar Sør-Trøndelag; 2017-06-12 - 2017-06-13
NORD Untitled
 
9 Følling, Ingrid Sørdal.
Kvalitativ forskning i praksis. Grunnkurs D Allmennmedisin; 2017-03-12 - 2017-03-15
NORD Untitled
 
10 Følling, Ingrid Sørdal.
Når emosjonell bagasje og negative erfaringer er barrierer for endring av levevaner for personer med overvekt, fedme og i risiko for diabetes type 2. Diabetesforum 2017 s. 12-15
NORD Untitled
 
11 Følling, Ingrid Sørdal.
Når emosjonell belastning og tidligere erfaringer er barrierer for livsstilsendring. Nasjonal forskningskonferanse; 2017-04-26 - 2017-04-28
NORD Untitled
 
12 Følling, Ingrid Sørdal.
Tungt å få et lett liv. Trønderavisa [Avis] 2017-05-20
NORD Untitled
 
13 Følling, Ingrid Sørdal.
Participants in Healthy Life Centres presumptions for lifestyle change- preventing overweight, obesity and type 2 diabetes in the Norwegian Primary Health Care. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2358-7) 211 s.
NORD NTNU Untitled
 
14 Følling, Ingrid Sørdal; Helvik, Anne-Sofie; Kulseng, Bård Eirik; Midthjell, Kristian; Rangul, Vegar.
Livsstilsprogram for å forebygge diabetes type 2 i norsk primærhelsetjeneste-to års oppfølging av deltagere. BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger 2017 ;Volum 25.(7) s. 12-15
NORD NTNU Untitled
 
15 Følling, Ingrid Sørdal; Kulseng, Bård Eirik; Midthjell, Kristian; Rangul, Vegar; Helvik, Anne-Sofie.
Individuals at high risk for type 2 diabetes invited to a lifestyle program: characteristics of participants versus non-participants (the HUNT Study) and 24-month follow-up of participants (the VEND-RISK Study). BMJ Open Diabetes Research & Care 2017 ;Volum 5:e000368. s. 1-11
NORD NTNU SIV STO Untitled
 
2016
16 Følling, Ingrid Sørdal.
Allmennmedisinsk forskning i praksis-Gammel vane-vond å vende. Grunnkurs i Allmennmedisin; 2016-03-07 - 2016-03-07
NORD Untitled
 
17 .
Charachteristics of the participants of the Healthy Life Centres in Norway. NTNU: NTNU 2016 47 s.
NORD Untitled
 
18 Følling, Ingrid Sørdal.
En helhetlig tilnærming til overvektsbehandling. Regionalt Nettverksmøte Obesitas; 2016-02-04 - 2016-02-04
NORD Untitled
 
19 Følling, Ingrid Sørdal.
Forskning på Frisklivssentraler. Samling Frisklivsnettverk Nord-Trøndelag; 2016-10-26 - 2016-10-27
NORD Untitled
 
20 Følling, Ingrid Sørdal.
Gammel vane vond å vende - kan kommunale tilbud bidra til å bedre helseatferd til personer med overvekt og/eller i risiko for type 2 diabetes- presentasjon av to artikler. Torsdagsmøte; 2016-02-18 - 2016-02-18
NORD Untitled
 
21 Følling, Ingrid Sørdal.
Gammel vane vond å vende, kan kommunale tilbud bidra til å bedre helseatferd til personer med overvekt og/eller i risiko for type 2 diabetes. Forskningslunsj; 2016-02-02 - 2016-02-02
NORD Untitled
 
22 Følling, Ingrid Sørdal.
Gammel vane, vond å vende-til tross for risiko. Nordic Risc Group; 2016-04-07 - 2016-04-07
NORD Untitled
 
23 Følling, Ingrid Sørdal.
Hva gjøres i kommunehelsetjenesten? Gamle vaner er vonde å vende, spesielt når emosjonelle belastninger er barrierer for endring. Praksisveilederkurs for allmennleger/helsepersonell; 2016-04-16 - 2016-04-16
NORD Untitled
 
24 Følling, Ingrid Sørdal.
Kommunikasjon for første gang inn i retningslinjene. Dagens Medisin [Fagblad] 2016-06-21
NORD Untitled
 
25 .
Registrering av vekt og høyde i pasientjournal før og etter innføringen av screening for ernæringsmessig risiko ved St. Olavs Hospital i 2013.. NTNU: NTNU 2016
NORD Untitled
 
26 Følling, Ingrid Sørdal; Solbjør, Marit; Midthjell, Kristian; Kulseng, Bård Eirik; Helvik, Anne-Sofie.
Betydning av livsstil og risiko i forebygging av type 2 diabetes –en kvalitativ studie av eldre deltakere i en livsstilsintervensjon (VEND-RISK- studien). BestPractice Hjerte-karsykdommer: Faglig dialog mellom leger 2016 ;Volum 3. s. 18-21
NORD NTNU STO Untitled
 
27 Følling, Ingrid Sørdal; Solbjør, Marit; Midthjell, Kristian; Kulseng, Bård Eirik; Helvik, Anne-Sofie.
Exploring lifestyle and risk in preventing type 2 diabetes-a nested qualitative study of older participants in a lifestyle intervention program (VEND-RISK). BMC Public Health 2016 ;Volum 16.(876) s. -
NORD NTNU SIV STO Untitled
 
2015
28 Følling, Ingrid Sørdal.
Det enkle er ikke alltid det beste. Dagbladet Magasinet [Avis] 2015-10-03
NORD Untitled
 
29 Følling, Ingrid Sørdal.
Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei. Napha.no [Internett] 2015-11-19
NORD Untitled
 
30 Følling, Ingrid Sørdal.
Emosjonell bagasje og tidligere erfaringer som barrierer for livsstilsendring. Nasjonal konferanse, Friskliv, læring og mestring; 2015-11-18 - 2015-11-20
NORD Untitled
 
31 Følling, Ingrid Sørdal.
Gamle vaner er vonde å vende når emosjonelle belastninger er barrierer for livsstilsendring. Fagdag ISM; 2015-12-11 - 2015-12-11
NORD Untitled
 
32 Følling, Ingrid Sørdal.
Gammel vane-vond å vende: hvordan er tilstanden i Frisklivssentraler. Regional Nettverkssamling overvektsbehandling; 2015-01-29 - 2015-01-29
NORD Untitled
 
33 Følling, Ingrid Sørdal.
Har forsket på helsefag i praksis. Innherred [Avis] 2015-10-17
NORD Untitled
 
34 Følling, Ingrid Sørdal.
Pasienter ved frisklivssentralene har store behov. Helsebiblioteket [Internett] 2015-12-18
NORD Untitled
 
35 Følling, Ingrid Sørdal.
Psykiske plager er barrierer for å endre livsstil. Dagens Medisin [Internett] 2015-07-06
NORD Untitled
 
36 Følling, Ingrid Sørdal.
Tungt å legge om. Trønderavisa [Avis] 2015-06-30
NORD Untitled
 
37 ; Fuglesteg, Evy.
”Overvekt hos barn: En kvalitativ studie om mødres opplevelser, erfaringer og refleksjoner.”. ISM, NTNU: NTNU 2015
NORD NTNU Untitled
 
38 Følling, Ingrid Sørdal; Solbjør, Marit; Helvik, Anne-Sofie.
Previous experiences and emotional baggage as barriers to lifestyle change - A qualitative study of Norwegian Healthy Life Centre participants. BMC Family Practice 2015 ;Volum 16.(73) s. -
NORD NTNU SIV STO Untitled
 
39 Stavseth, Beate F..
Ansatte i frisklivssentraler sine erfaringer med å hjelpe mennesker med overvekt til livsstilsendring – en kvalitativ studie. Trondheim: NTNU Grafisk senter 2015 48 s.
NORD NTNU Untitled
 
2014
40 Følling, Ingrid Sørdal.
Edmonton Staging System- en ny måte å klassifisere overvekt og fedme. Masteremne; 2014-04-02 - 2014-04-02
NORD Untitled
 
41 Følling, Ingrid Sørdal.
How to start a lifestyle change with so much life luggage – a qualitative study of participants attending Healthy Living Centers in Norway. International meeting on behavioral nutrition and physical activity; 2014-05-21 - 2014-05-24
NORD Untitled
 
42 Følling, Ingrid Sørdal.
Livsstilsendring er vanskelig. Trønderavisa [Avis] 2014-04-09
NORD Untitled
 
43 Følling, Ingrid Sørdal.
Livsstilsintervensjoner i primærhelsetjenesten-forebygge overvekt. Masteremne; 2014-02-04 - 2014-02-04
NORD Untitled
 
44 Følling, Ingrid Sørdal.
Vanskelig å få til livsstilsendring. Trønder-avisa 2014
NORD Untitled
 
45 Følling, Ingrid Sørdal; Kulseng, Bård; Helvik, Anne-Sofie.
Overweight, obesity and related conditions: a cross-sectional study of adult inpatients at a Norwegian Hospital. BMC Research Notes 2014 ;Volum 7.(115)
NORD NTNU STO Untitled
 
2013
46 Følling, Ingrid Sørdal.
Forsker på frisklivshjelp. Dagens Medisin [Internett] 2013-08-21
NORD Untitled
 
47 Følling, Ingrid Sørdal.
Gammel vane-vond å vende -hvordan endre helseatferd gjennom kommunale tiltak. Forskningsdagene 2013; 2013-09-21 - 2013-09-21
NORD Untitled
 
48 Følling, Ingrid Sørdal.
Lavterskelintervensjoner i primærhelsetjenesten-forebygging av overvekt og type 2 diabetes. Nasjonalt Diabetesforum; 2013-08-21 - 2013-08-22
NORD Untitled
 
49 Følling, Ingrid Sørdal.
Lavterskelintervensjoner internasjonalt-forebygging av overvekt. Masteremne; 2013-02-08 - 2013-02-08
NORD Untitled
 
50 Følling, Ingrid Sørdal.
Lavterskelintervesjoner i nærmiljø for å forebygge overvekt. Masteremne; 2013-02-08 - 2013-02-08
NORD Untitled
 
    Vis neste liste