Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 226 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Gansmo, Helen Jøsok.
Paneldebatt Arbeidslivskonferansen 2019. Arbeidslivskonferansen 2019; 2019-11-08 - 2019-11-08
NTNU Untitled
 
2 Gansmo, Helen Jøsok.
Promises/Premises, Practices, and Possibilities for Action Teaching of/in/with STS. 4s; 2019-09-02 - 2019-09-08
NTNU Untitled
 
3 Gansmo, Helen Jøsok; Kristiansen, Aurora.
Veiene fra skole til utdanning og fremtidens arbeidsliv. Inspirasjonsuke; 2019-11-20
NTNU Untitled
 
4 ; nordgård, synne adde.
Men tankene mine får du aldri! Det norske oljeforbudet som en translasjonsprosess. : NTNU, KULT, STS 2019 63 s.
NTNU Untitled
 
5 ; flatlandsmo, edda.
Det er tanken som teller? Problematisering av oljefyringsforbudet i to norske kommuner. : NTNU, KULT, STS 2019 72 s.
NTNU Untitled
 
6 ; Johansen, Leif-Georg.
Mikrohus i Norge. : NTNU, KULT, STS 2019 95 s.
NTNU Untitled
 
2018
7 Aas, Sigri.
Kunnskaping for en bedre verden? En kvalitativ studie av samarbeid mellom akademia og næringsliv. Trondheim: NTNU 2018 84 s.
NTNU Untitled
 
8 Gansmo, Helen Jøsok.
Exploring and developing education and employability for future work life through triple helix collaboration and placements. ASET Annual Conference 2018 Future-proofing Placements: Sharing Success and Inspiring Innovation; 2018-09-04 - 2018-09-06
NTNU Untitled
 
9 Gansmo, Helen Jøsok.
Framtidens behov for kompetanse. Adresseavisen 2018 s. 39|-39
NTNU Untitled
 
10 Gansmo, Helen Jøsok.
Humanister i praksis om kompetansebehov, entreprenørskap og tjenesteinnovasjon. HiP-konferansen; 2018-02-07 - 2018-02-07
NTNU Untitled
 
11 Gansmo, Helen Jøsok.
Humanities in practice - answering to as well as challenging work life demands. ITS21 Interdisciplinary team skills for the 21st century; 2018-06-20 - 2018-06-21
NTNU Untitled
 
12 Gansmo, Helen Jøsok.
HUMANITIES IN PRACTICE – IS PLACEMENT/INTERNSHIP PROGRAMS A SOLUTION TO THE CRISIS IN THE HUMANITIES?. EDULEARN proceedings 2018 s. 3921-3926
NTNU Untitled
 
13 Gansmo, Helen Jøsok.
HUMANITIES IN PRACTICE – IS PLACEMENT/INTERNSHIP PROGRAMS A SOLUTION TO THE CRISIS IN THE HUMANITIES?. EduLearn 2018; 2018-07-02 - 2018-07-04
NTNU Untitled
 
14 Gansmo, Helen Jøsok.
Samarbeid mellom studier og arbeidsliv. Samarbeidsforum; 2018-02-28 - 2018-02-28
NTNU Untitled
 
15 Gansmo, Helen Jøsok.
STS in practice for students. 30th Anniversary Center for Technology and Society at NTNU; 2018-09-28
NTNU Untitled
 
16 Gansmo, Helen Jøsok; Næss, Robert; Kongsli, Gry; Solli, Jøran.
Lokale omstillinger som utgangspunkt for å koble studier og arbeidsliv. Lokale omstillinger som utgangspunkt for å koble studier og arbeidsliv; 2018-09-22
NTNU Untitled
 
17 Haugland, Bård Torvetjønn.
Berre estetisk? Arkitektkompetanse i møte med berekraftig arkitektur. Trondheim: NTNU 2018 86 s.
NTNU Untitled
 
18 Sutcliffe, Thomas Edward.
The smart city as a sociotechnical imaginary - Translating visions of the future into local networks and interpretations of smartness.. Norges teknisk-naturfagvitenskapelige universitet: NTNU 2018 72 s.
NTNU Untitled
 
2017
19 ; Hope, Jeanette.
Oversvømmelse. En kunnskapsteoretisk studie av klimatilpasning i Trondheim kommune. Trondheim: NTNU 2017 80 s.
NTNU Untitled
 
2016
20 Ask, Kristine.
Ludic Work: Assemblages, domestications and co-productions of play.. TRONDHEIM: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1921-4) 232 s.
NTNU Untitled
 
21 Bærheim, Ruben André.
Brukermedvirkning – Fleksibelt, flytende og faglig. En studie av brukermedvirkningsforståelse og –praksis i det sosiotekniske landskapet. Trondheim: Senter for teknologi og samfunn/KULT/NTNU 2016 70 s.
NTNU Untitled
 
22 Gansmo, Helen Jøsok.
Humanister i praksis, arbeidslivsforberedende studier. ARBEIDERPARTIETS UTVALG FOR HØYERE UTDANNING OG FORSKNING; 2016-04-18
NTNU Untitled
 
23 Gansmo, Helen Jøsok.
Humanister i Praksis og Gi bort dagen. Radio Trondheim [Radio] 2016-01-19
NTNU Untitled
 
24 Isaeva, Irina Nikolayevna.
Kommunikasjonsutfordringer i prosjektarbeid – En kvalitativ studie av prosjektkommunikasjon og prosjektprosess i et tverrfaglig samarbeid. Trondheim: Senter for teknologi og samfunn/KULT/NTNU 2016 80 s.
NTNU Untitled
 
25 Ryghaug, Marianne; Gansmo, Helen Jøsok.
Materialities of the Electric car: different designs, users and practice trajectories?. 4S EASST Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
NTNU Untitled
 
2015
26 Gansmo, Helen Jøsok.
Disse ble hedret på NTNU Awards. Univsersitetsavisa [Avis] 2015-12-04
NTNU Untitled
 
27 Gansmo, Helen Jøsok.
Studenter med praksis på CV-en er gull verdt. Aftenposten [Avis] 2015-03-15
NTNU Untitled
 
2014
28 Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok.
Methodologies for improvement of non-residential buildings' day-to-day energy reliability. STS conference, 2014; 2014-05-05 - 2014-05-06
NTNU Untitled
 
29 Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok; Junghans, Antje.
Introducing the MINDER research project: Methodologies for Improvement of Non-residential buildings' Daily Energy Efficiency Reliability. EuroFM Journal - International Journal of Facilities Management 2014 s. 75-82
NTNU Untitled
 
30 Gansmo, Helen Jøsok.
Knowledge transfer in and between design of building projects and energy operation of sustainable buildings. Behave energy conference; 2014-09-03 - 2014-09-04
NTNU Untitled
 
31 Gansmo, Helen Jøsok.
Kun én prosent trenger humanister. Aftenposten [Avis] 2014-04-07
NTNU Untitled
 
32 Gansmo, Helen Jøsok.
Processes of making and operating ZEBs. ZEB-seminar Kjørbo; 2014-05-07 - 2014-05-07
NTNU Untitled
 
33 Gansmo, Helen Jøsok; Ryghaug, Marianne; Toftaker, Marit.
Initiatives towards Electric Road Transport in five European countries: Lessons learnt and future opportunities. Behave energy conference; 2014-09-03 - 2014-09-04
NTNU Untitled
 
34 Ingeborgrud, Lina.
Ren elektrisk kjøreglede! Elbilen i komfortkulturen. : NTNU 2014 74 s.
NTNU Untitled
 
35 Johnsen, Asbjørn.
Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge. : NTNU 2014 82 s.
NTNU Untitled
 
36 Junghans, Antje; Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok.
European Facility Management Conference (EFMC 2014) Research Symposium Presentation: Introducing the MINDER research project. European Facility Management Conference (EFMC 2014); 2014-06-05 - 2014-06-06
NTNU Untitled
 
2013
37 Gansmo, Helen Jøsok.
Bakkene har gjort deg godt, Bjarte!Hva gjør daglige sykkelturer til jobben med kondisjonen din?. Adresseavisen [Avis] 2013-10-02
NTNU Untitled
 
38 Gansmo, Helen Jøsok.
«Det ble ansett som skandaløst at kvinner skulle sykle». Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
39 Gansmo, Helen Jøsok.
Drømmer om sykkelkafé. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
40 Gansmo, Helen Jøsok.
Dårlig vær stopper ikke jobbsyklist. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
41 Gansmo, Helen Jøsok.
Engineers and sustainable energy operation: Achieving sociotechnical transitions towards Zero Emission Buildings through learning. Engineers and Sustainability: Achieving technological transitions; 2013-06-06 - 2013-06-07
NTNU Untitled
 
42 Gansmo, Helen Jøsok.
Everyday users in practice: operators of large buildings as means towards zero emission buildings?. IEA-DSM Task XXIV Workshop; 2013-05-27 - 2013-05-28
NTNU Untitled
 
43 Gansmo, Helen Jøsok.
FM towards zero emission buildings: Learning and professional development among energy operators of large buildings. I: EuroFM Journal. International Journal of Facilities Management. FM for a SUSTAINABLE FUTURE. DC Naarden, Nederland: European Facilities Management Network (EuroFM) 2013 ISBN 978-94-90694-02-9. s. 142-150
NTNU Untitled
 
44 Gansmo, Helen Jøsok.
FM towards zero emission buildings: Learning and professional development among energy operators of large buildings. EuroFM; 2013-05-22 - 2013-05-24
NTNU Untitled
 
45 Gansmo, Helen Jøsok.
Først sykkel, så bil!. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
46 Gansmo, Helen Jøsok.
Hjelp! Motivasjon søkes!. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
47 Gansmo, Helen Jøsok.
Hva har jeg lært av sykkelprosjektet. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
48 Gansmo, Helen Jøsok.
Hva sier syklisten?. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
49 Gansmo, Helen Jøsok.
Hvordan markedsfører vi sykkelen i Norge?. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
50 Gansmo, Helen Jøsok.
Jeg har ikke noe å ha på meg. Adresseavisen 2013
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste