Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2007
1 Halvorsen, Rune; Nervik, Jon Arve; Salonen, Tapio; Thorèn, Katarina; Ulmestig, Rickard.
The challenges of decentralized delivery of sevices. The scope for active citizenship in Swedish and Norwegian activation policies. I: Citizenship in nordic welfare states. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Routledge 2007 ISBN 978-0-415-41489-0. s. 80-93
NTNU Untitled
 
2006
2 Husabø, Gunnar; Nervik, Jon Arve.
Kampen mot fattigdommen: Forsking om tiltak for sosialhjelpsmottakarar. Trondheim: NTNU samfunnsforskning as 2006 (ISBN 82-7570-163-5) 85 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2003
3 Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Nervik, Jon Arve.
Activation from above and below: reactions to unemployment and welfare dependency in Norway since the 1990s. COST A 13 arbeidsseminar, arbeidsgruppen om arbeidsledighet.; 2003-06-14
NTNU Untitled
 
4 Halvorsen, Rune; Nervik, Jon Arve.
How the coping strategies of welfare beneficiaries influence on the implementation of public welfare policy. Research seminar on active citizenship and marginality.; 2003-11-01
NTNU Untitled
 
2001
5 Nervik, Jon Arve.
Hvordan få til en mer brukervennlig forvaltning?. ide og erfaringsseminar om tverretatlig samarbeid mellom sosialetat, trygdeetat og aetat. Arr. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet; 2001-11-06
NTNU Untitled
 
6 Nervik, Jon Arve.
Hvorfor er tiltaksarbeid viktig i sosialtjenesten?. PUST-seminar, Bergen kommune; 2001-09-19
NTNU Untitled
 
2000
7 Nervik, Jon Arve.
Nye kuratorroller? Erfaringer fra tiltaksarbeid ved fem sosialkontor. Forsa-konferansen, ISA/NTNU; 2000-11-24
NTNU Untitled
 
1999
8 Nervik, Jon Arve.
Erfaringer med kommunalt tiltaksarbeid. Fra passiv stønad til aktivitet; 1999-03-11
NTNU Untitled
 
9 Nervik, Jon Arve.
Tiltaks- og vedtakskuratorer. Ulike roller i samhandlingen med brukerne. Dagsseminar, Bakken gård; 1999-08-19
NTNU Untitled
 
10 Vik-Mo, Harald; Nervik, Jon Arve.
Arbeidsplikten i Arbeidslinjen. Kommunenes iverksetting av vilkåret om arbeid for sosialhjelp. Trondheim: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1999 (ISBN 82-90217-92-7) 187 s. ISS-rapport
NTNU Untitled
 
1998
11 Nervik, Jon Arve.
Foreløpige funn fra prosjektet "kommunale arbeidsmarkedstiltak og tverretatlig samarbeid". Formidlingskonferanse for dybdekommunene og samarbeidende etater. Formidlingskonferanse for dybdekommunene og samarbeidende etater; 1998-10-29
NTNU Untitled
 
12 Nervik, Jon Arve.
Workfare i Norden. Norske erfaringer. Nordiskt forskarseminarie; 1998-03-25
NTNU Untitled
 
1997
13 Nervik, Jon Arve.
Forholdet mellom byråkrati og klient. Seminar om evaluering av velferdslovene; 1997-04-10
NTNU Untitled
 
14 Nervik, Jon Arve.
Hvordan virker A-etatens og kommunens arbeidsmarkedstiltak overfor unge sosialhjelpsmottakere?. Hjelp eller avhengighet, Trondheim kommune; 1997-09-09
NTNU Untitled
 
15 Nervik, Jon Arve.
Kunnskapsstatus og framtidig forskningsbehov. "Workshop" om sosialhjelpsforskning; 1997-09-09
NTNU Untitled
 
16 Nervik, Jon Arve.
Metodenotat til avhandlingen "Offentlig politikk og klientløpebaner". Oslo/Trondheim: Universitetet i Oslo og NTNU 1997
NTNU Untitled
 
1996
17 Nervik, Jon Arve.
Bokanmeldelse av "Studiet av offentlig politikk - en innføring" av F. Kjellberg og M. Reitan. Sosiologisk Tidsskrift 1996 (1)
NTNU Untitled
 
18 Nervik, Jon Arve.
Fra sosialhjelp til arbeid. Trygdeforskerseminaret 1996; 1996-12-05
NTNU Untitled
 
19 Nervik, Jon Arve.
Framtidige forskningsbehov. Seminar om sosialhjelpsforskning; 1996-10-10
NTNU Untitled
 
20 Nervik, Jon Arve.
Offentlig politikk og klientløpebaner : sosialhjelp og arbeidsmarkedstiltak : bidrag til selvforsørging eller ringdans i velferdsbyråkratiet. : Univ. i Oslo. Fac. of the Social Sciences 1996 296 s. Series of dissertations ...(3/1997)
NTNU Untitled