Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Kleinegris, Dorinde; Böpple, Hanna; De Vree, Jeroen H.; Kleivdal, Hans Torstein.
CO2Food - Produksjon av fototrof mikroalger som en næringsrik EPA og DHA ingrediens i akvakultur fôr. Havlunsj; 2019-03-21 - 2019-03-21
NORCE UiB Untitled
 
2 Kleinegris, Dorinde; Böpple, Hanna; Steinrücken, Pia; Erga, Svein Rune; Kleivdal, Hans Torstein.
The National Algaepilot Mongstad: production of microalgae for food and feed. Growing microalgae for aquaculture in a Nordic climate: opportunities and challenges; 2019-05-28 - 2019-05-29
NORCE UiB Untitled
 
3 Kleinegris, Dorinde; Böpple, Hanna; Steinrücken, Pia; Kleivdal, Hans Torstein.
Microalgae for aquaculture. AquaNOR - miniseminar; 2019-08-22 - 2019-08-22
NORCE UiB Untitled
 
2018
4 Kleinegris, Dorinde; Böpple, Hanna; Kleivdal, Hans Torstein.
Microalgae production at Mongstad. NORCE annual CCUS seminar; 2018-11-28 - 2018-11-28
NORCE UiB Untitled
 
5 Kleinegris, Dorinde; Böpple, Hanna; Steinrücken, Pia; Erga, Svein Rune; Kleivdal, Hans Torstein.
The National Algaepilot Mongstad: production of microalgae for food and feed. BlåBioNorge - Building the blue Bioeconomy community in Norway; 2018-11-30 - 2018-11-30
NORCE UiB Untitled
 
6 Kleinegris, Dorinde; De Vree, Jeroen Hendrik; Böpple, Hanna; Kleivdal, Hans Torstein.
THE NATIONAL ALGAEPILOT MONGSTAD: PRODUCTION OF MICROALGAE FOR AQUACULTURE. AlgaEurope; 2018-12-04 - 2018-12-06
NORCE UiB Untitled
 
7 Kleinegris, Dorinde; de Vree, Jeroen Hendrik; Kleivdal, Hans Torstein.
National Algaepilot Mongstad, Norway – Production of microalgae for aquaculture. Digital life 2018; 2018-03-20 - 2018-03-21
NORCE UiB Untitled
 
8 Kleinegris, Dorinde; Kleivdal, Hans Torstein.
National Algae Pilot Mongstad (NAM), Norway – Production of microalgae for aquaculture. The 1st Nordic Algae Symposium 2018 (NAS18); 2018-01-31 - 2018-01-31
NORCE UiB Untitled
 
9 Steinrücken, Pia.
High-value fatty acids from microalgae. Bioprospecting and outdoor cultivation at northern latitudes. : Universitetet i Bergen 2018 (ISBN 978-82-308-3764-1)
UiB Untitled
 
2017
10 Hosteland, Linn Therese Skår; Handeland, Sigurd O; Kleivdal, Hans Torstein.
55 millioner til prosjekt for havbruksvekst i Hordaland. Kyst.no [Internett] 2017-12-19
NORCE UiB Untitled
 
11 Kleinegris, Dorinde; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Graff, Ingvild Eide; Kleivdal, Hans Torstein.
Mikroalger – et nytt råstoff for en bærekraftig oppdrettsnæring. Nf xpert : en spesialutgave av Norsk fiskeoppdrett 2017 ;Volum 2. s. 60-63
NORCE UiB Untitled
 
12 Kleivdal, Hans Torstein.
Algae Product Innovation - Needs, drivers, gaps and possibilities. ERA-MBT Marine Biotechnology Final Conference; 2017-11-20
NORCE UiB Untitled
 
13 Kleivdal, Hans Torstein.
CO2 blir omega-3. Bergen Næringsråds rapport om marine næringer [Internett] 2017-09-06
NORCE UiB Untitled
 
14 Kleivdal, Hans Torstein.
Feeding the future. Invest In Bergen Newsletter [Internett] 2017-08-03
NORCE UiB Untitled
 
15 Kleivdal, Hans Torstein.
Forskning og innovasjon for ansvarlig forvaltning av miljø og bærekraftig verdiskaping. Kontaktmøte Miljødirektoratet; 2017-02-17
NORCE Untitled
 
16 Kleivdal, Hans Torstein.
Mikroalger for lavtrofisk matproduksjon.. Christiekonferansen 2017; 2017-04-25
NORCE UiB Untitled
 
17 Kleivdal, Hans Torstein.
Nasjonal Algepilot Mongstad. Aqua Nor 2017; 2017-08-17
NORCE Untitled
 
18 Kleivdal, Hans Torstein.
Nasjonal Algepilot Mongstad. Future Feed and Ingredients; 2017-08-17
NORCE Untitled
 
19 Kleivdal, Hans Torstein.
Nasjonal Algepilot Mongstad. Omstillingslaboratorium, Klimafestivalen §112 i Bergen; 2017-02-06 - 2017-02-06
NORCE UiB Untitled
 
20 Kleivdal, Hans Torstein.
Norges første mikroalgeanlegg tatt i bruk på Mongstad i Hordaland. Sats Marint! 2017; 2017-03-15
NORCE UiB Untitled
 
21 Kleivdal, Hans Torstein.
Prestasjon i forskning. Prestasjonskonferansen Vest; 2017-09-18
NORCE UiB Untitled
 
22 Steinrücken, Pia; Erga, Svein Rune; Kvamme, Hege; Mjøs, Svein Are; Kleivdal, Hans Torstein; Prestegard, Siv Kristin.
Bioprospecting North Atlantic microalgae with fast growth and high EPA/DHA content. Algae Biorefineries for Europe; 2017-10-17 - 2017-10-18
UiB Untitled
 
23 Steinrücken, Pia; Erga, Svein Rune; Mjøs, Svein Are; Kleivdal, Hans Torstein; Prestegard, Siv Kristin.
Bioprospecting North Atlantic microalgae with fast growth and high polyunsaturated fatty acid (PUFA) content for microalgae-based technologies. Algal Research 2017 ;Volum 26. s. 392-401
NORCE UiB Untitled
 
2016
24 Aadland, Camilla; Kleivdal, Hans Torstein.
Bygger pilotanlegg for alger. Bergens Tidende, seksjon: Nyheter [Avis] 2016-04-19
UiB Untitled
 
25 Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Arsin, Hasan; Larsen, Øivind; Puntervoll, Pål; Kleivdal, Hans Torstein.
A rapid solubility-optimized screening procedure for recombinant subtilisins in E. coli. Journal of Biotechnology 2016 ;Volum 222. s. 38-46
NORCE UiB Untitled
 
26 Kleivdal, Hans Torstein.
Bioconversion of CO2 - Industrial Applications of Microalgae. TCM Workshop on Carcon Capture and Utilisation; 2016-10-19 - 2016-10-19
NORCE UiB Untitled
 
27 Kleivdal, Hans Torstein.
Forskning for verdiskaping. "Ny giv med ny kunnskap" - møte i Bergen Næringsråd; 2016-05-12 - 2016-05-12
NORCE UiB Untitled
 
28 Kleivdal, Hans Torstein.
I Bergen er bioøkonomien blå. Nasjonal bioøkonomistrategi - Vestlandsmøtet; 2016-09-08 - 2016-09-08
NORCE UiB Untitled
 
29 Kleivdal, Hans Torstein.
Mikroalger som fiskefor. Naturleg onsdag: Kva er eigentlig grøn industri?; 2016-10-05 - 2016-10-05
NORCE UiB Untitled
 
30 Kleivdal, Hans Torstein.
Mongstad pilotanlegg for produksjon av mikroalger – utvikling av nye verdikjeder fra CO2 til fiskefôr. SIG Microalgae Workshop: Resources and Applications; 2016-02-04 - 2016-02-04
NORCE UiB Untitled
 
31 Kleivdal, Hans Torstein.
Nasjonal Algepilot Mongstad - utvikling av nye verdikjeder fra CO2 til fiskefor. Presentasjon av Algepiloten for TCM og Statoil; 2016-06-08 - 2016-06-08
NORCE UiB Untitled
 
32 Kleivdal, Hans Torstein; Hellesund, Dag.
Mikroskopisk alge kan mette tusenvis, men vegen mot lyset er lang. På Høyden [Avis] 2016-04-22
NORCE UiB Untitled
 
33 Kleivdal, Hans Torstein; Petersen, Magnus.
Fem års ventetid er over - Algepilot offisielt åpnet. Kyst.no [Internett] 2016-11-22
UiB Untitled
 
34 Kleivdal, Hans Torstein; Skår Hosteland, Linn Therese.
"Spaden i jorden" på Mongstad. Kyst.no [Internett] 2016-04-19
UiB Untitled
 
35 Kleivdal, Hans Torstein; Sæle, Morten.
Eit stort steg ut av boksen. Avisa Nordhordland Pluss [Internett] 2016-12-01
NORCE UiB Untitled
 
36 Larsen, Øivind; Garcia-Moyano, Antonio; Arsin, Hasan; Puntervoll, Pål; Kleivdal, Hans Torstein; Bjerga, Gro Elin Kjæreng.
Enzyme discovery and development for biomass conversion in the marine bio-based industry. Sjømat og helse-konferansen i Bergen; 2016-10-14 - 2016-10-15
NORCE UiB Untitled
 
37 Steinrücken, Pia; Prestegard, Siv Kristin; Kleivdal, Hans Torstein; Mjøs, Svein Are; Erga, Svein Rune.
Bioprospecting for high PUFA content in Northern marine microalgae. European Roadmap for an Algae-Based Industry; 2016-04-06 - 2016-04-08
UiB Untitled
 
38 Velsvik, Stine Mari; Kleivdal, Hans Torstein.
Alger kan redde matproduksjonen i fremtiden. NRK Hordaland [Internett] 2016-11-23
NORCE UiB Untitled
 
2015
39 Arsin, Hasan; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Stokke, Runar; Larsen, Øivind; Steen, Ida Helene; Puntervoll, Pål; Kleivdal, Hans Torstein.
Screening proteases for applications on fish industry by-products. Bioprosp 2015; 2015-02-18 - 2015-02-20
NORCE UiB Untitled
 
40 Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Larsen, Øivind; Puntervoll, Pål; Kleivdal, Hans Torstein.
An enzyme discovery and expression pipeline for the conversion of Norwegian biomasses. Bioprosp 2015; 2015-02-18 - 2015-02-20
NORCE Untitled
 
41 Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Larsen, Øivind; Stokke, Runar; Puntervoll, Pål; Steen, Ida Helene; Kleivdal, Hans Torstein.
An enzyme discovery and expression pipeline for the conversion of marine biomasses. NBS Kontaktmøte 2015; 2015-02-09 - 2015-02-13
NORCE UiB Untitled
 
42 Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Øivind, Larsen; Puntervoll, Pål; Kleivdal, Hans Torstein.
An enzyme discovery and expression pipeline for the conversion of Norwegian biomasses. Bioprosp 2015; 2015-02-18 - 2015-02-20
NORCE Untitled
 
43 Chauton, Matilde Skogen; Reitan, Kjell Inge; Norsker, Niels Henrik; Tveterås, Ragnar; Kleivdal, Hans Torstein.
A techno-economic analysis of industrial production of marine microalgae as a source of EPA and DHA-rich raw material for aquafeed: Research challenges and possibilities. Aquaculture 2015 ;Volum 436. s. 95-103
OCEAN NORCE NTNU UIS Untitled
 
44 Geithus, Anni-Sofie; Arsin, Hasan; Kleivdal, Hans Torstein; Bjerga, Gro Elin Kjæreng.
Comparing Protease Activity of Subtilisin Homologues. MOL213 Postersession; 2015-05-13 - 2015-05-13
NORCE UiB Untitled
 
45 Holm, Marit; Kleivdal, Hans Torstein.
Klare til å bygge testsenter for alger på Mongstad. SYSLA [Internett] 2015-06-02
NORCE Untitled
 
46 Prestegard, Siv Kristin; Steinsbu, Bjørn Olav; Erga, Svein Rune; Kleivdal, Hans Torstein.
Bergen Marine Biobank, forming a platform for marine bioprospecting. Bioprosp15; 2015-02-18 - 2015-02-20
NORCE UiB Untitled
 
47 Steinrücken, Pia; Prestegard, Siv Kristin; Kleivdal, Hans Torstein; Mjøs, Svein Are; Erga, Svein Rune.
Screening concept to prospect Nordic microalgae for polyunsaturated fatty acids. 6th European Phycological Congress in London; 2015-08-23 - 2015-08-28
NORCE UiB Untitled
 
48 Svardal, Yngve Garen; Kleivdal, Hans Torstein.
Algepiloten nærare realisering. AVISA NORDHORDLAND [Avis] 2015-06-03
NORCE Untitled
 
2014
49 Bergstrøm, Ida; Kleivdal, Hans Torstein.
Berekraftig algesuppe. På Høyden [Avis] 2014-06-17
NORCE UiB Untitled
 
50 Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Larsen, Øivind; Arsin, Hasan; Stokke, Runar; Puntervoll, Pål; Steen, Ida Helene; Kleivdal, Hans Torstein.
An enzyme discovery and expression pipeline for the conversion of Norwegian biomasses. Biocat 2014; 2014-08-31 - 2014-09-04
NORCE UiB Untitled
 
    Vis neste liste