Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Holtskog, Halvor; Carayannis, Elias G.; Kaloudis, Aris; Ringen, Geir.
Learning Factories: The Nordic Model of Manufacturing. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 978-3-319-41887-2) 173 s.
NTNU Untitled
 
2 Knudsen, Jon Paschen; Garmann Johnsen, Hans Christian; Kaloudis, Aris.
Coping with structural change: Understanding framework conditions. I: Coping With the Future - Rethinking Assumptions for Society, Business and WOrk. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-55932-5. s. 34-50
NTNU UIA Untitled
 
2017
3 Liu, Yongping; Huang, Lizhen; Kaloudis, Aris; Støre-Valen, Marit.
Does urbanization lead to less energy use on road transport? Evidence from municipalities in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2017 ;Volum 57. s. 363-377
NTNU Untitled
 
4 Vold, Aud Tone; Bergum, Svein; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Kiønig, Linda Vibeke; Bakken, Gisle; Kaloudis, Aris; Braun, Robin.
Student Input – A Case of an Extended Flipped Classroom. I: 2017 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET). IEEE 2017 ISBN 978-1-5386-3968-9. s. -
HINN NTNU Untitled
 
2015
5 Borlaug, Siri Brorstad; Aanstad, Siri; Kaloudis, Aris; Solberg, Espen.
Bedre sammen - en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0134-6) 64 s. NIFU-rapport(29)
NIFU NTNU Untitled
 
6 Børing, Pål; Flanagan, Kieron; Gagliardi, Dimitri; Kaloudis, Aris; Karakasidou, Aikaterini.
International mobility: Findings from a survey of researchers in the EU. Science and Public Policy 2015 s. 1-16
NIFU NTNU Untitled
 
7 Kaloudis, Aris.
Ethical dilemmas and green growth strategies. Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych; 2015-12-07 - 2015-12-07
NTNU Untitled
 
8 Kaloudis, Aris.
Gresk ragnarokk?. Bergens tidene [Avis] 2015-07-03
NTNU Untitled
 
9 Kaloudis, Aris.
Re-industrialisering og norsk omstilling. Oppland Arbeiderblad; 2015-09-25 - 2015-09-25
NTNU Untitled
 
2012
10 Kaloudis, Aris.
Internasjonale forskningspolitiske trender og FoU-begrepet. I: FoU-begrepet under press. Om møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2526-6. s. 193-214
NIFU Untitled
 
11 Langfeldt, Liv; Godø, Helge Lauritz; Gornitzka, Åse; Kaloudis, Aris.
Integration modes in EU research: Centrifugality versus coordination of national research policies. Science and Public Policy 2012 ;Volum 39.(1) s. 88-98
NIFU UiO Untitled
 
2011
12 Aksnes, Dag Westreng; Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Holtermann, Cathinka; Iversen, Eric James; Kaloudis, Aris; Langhoff, Kristine; Mc Mahon, Lise Dalen; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars.
Norsk FoU- og innovasjonsinnsats i internasjonal kontekst. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2011. Oslo: Norges forskningsråd 2011 ISBN 978-82-12-02965-1. s. 11-45
NIFU Untitled
 
13 Olsen, Dorothy Sutherland; Kaloudis, Aris; Skogli, Erland; Grünfeld, Leo A.; Jakobsen, Erik w..
Key innovation indicators - learning from principles and practices applied by professional industrial players and investors. Oslo: Menon 2011 64 s.
HSN NIFU Untitled
 
2010
14 Butler, Jeff; Dunnewijk, Theo; Kaloudis, Aris; Leitner, Karl-Heinz; Meijers, Huub; Næss, Terje.
Analysis of the evolution of the costs of research - trends, drivers and impacts (COST): Report on Literature Review and Framework. Deliverable 2. : EU Commision DG Research, Directorate B - European Research Area 2010
NIFU Untitled
 
15 Børing, Pål; Flanagan, Kieron; Karakasidou, Aikaterini; Kaloudis, Aris.
Study on mobility patterns and career paths of EU researchers: Mobility survey of the non-university research institutes sector. : MORE technical report 2, Part III, Work package 3 & 4, EU Commission Report, June 2010 2010
NIFU Untitled
 
16 Børing, Pål; Kaloudis, Aris; Lykogianni, Elissavet; Van Hoed, Miriam.
Study on mobility patterns and career paths of EU researchers: Second (final) update of IISER Indicators (deliverable 5). : Report 2 from the MORE project, Work package 2, EU Commission Report, April 2010 2010
NIFU Untitled
 
17 Godø, Helge; Kaloudis, Aris.
Drahjelpen fra EU: rammeprogrammene som forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler. I: Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1045-9. s. 135-148
NIFU Untitled
 
18 Grünfeld, Leo A.; Bugge, Markus; Kaloudis, Aris.
Innovasjon i tjenester: En empirisk analyse av tjenesteinnovasjon i norsk næringsliv og innovasjonspolitikkens utfordringer. Menon-publikasjon 2010 (12)
NIFU Untitled
 
19 Kaloudis, Aris.
Beyond the evaluation of the Norwegian participation in the EUs 6th and 7th framework programmes. Presentasjon for Kunnskapsdepartementets og Nærings- og handelsdepartementets fellessamling; 2010-03-04
NIFU Untitled
 
20 Kaloudis, Aris.
Bokanmeldelse. Forskningspolitikk 2010 ;Volum 33.(3)
NIFU Untitled
 
21 Kaloudis, Aris.
Evalueringen av den norske deltakelse i 6. og 7. rammeprogram i en internasjonal kontekst. Presentasjon for EØS-utvalget; 2010-04-26
NIFU Untitled
 
22 Kaloudis, Aris.
Future scenarios for European Research Organisations - Helhetlig forskningspolitikk – nasjonalt og internasjonalt. Presentasjon FFAs årsmøte; 2010-05-11
NIFU Untitled
 
23 Kaloudis, Aris.
Hvordan forskningspolitiske virkemidler kan bidra til å knytte kunnskapsintensive virksomhet til kompetanse, kapital og kunder utenfor Norge. Presentasjon TEKNA-seminaret; 2010-05-21
NIFU Untitled
 
24 Kaloudis, Aris.
In Need of a Better Framework for Success. Presentasjon for hovedstyret i Forskningsrådet; 2010-02-18
NIFU Untitled
 
25 Kaloudis, Aris.
In Need of a Better Framework for Success. Hovedforedrag i NHOs konferanse om EUs forskning; 2010-03-25
NIFU Untitled
 
26 Kaloudis, Aris.
Innovation in the public sector. Presentasjon MERIT-seminar; 2010-11-25
NIFU Untitled
 
27 Kaloudis, Aris.
Internasjonale trender som utfordrer den tradisjonelle forståelsen av begrepene “grunnforskning” og “anvendt forskning”. Seminar ved NIFU STEP for Kunnskapsdepartementet; 2010-03-16
NIFU Untitled
 
28 Kaloudis, Aris.
Internasjonalisering av forskningen. Seminarrekke om målene i Klima for forskning for Forskningsrådet; 2010-09-02
NIFU Untitled
 
29 Kaloudis, Aris.
Monitoring Policy Making: Goals, processes and information demand. CRIS 2010 conference; 2010-06-05
NIFU Untitled
 
30 Kaloudis, Aris.
NIFU STEPs evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram 2002-2008. Seminar om norsk deltakelse i EUs 6. og 7. rammeprogram; 2010-01-12
NIFU Untitled
 
31 Kaloudis, Aris.
Rammeprogrammene i det norske forskningssystemet: fakta og vurderinger med fokus på UoH-sektoren. UiOs strategiseminar; 2010-01-19
NIFU Untitled
 
32 Kaloudis, Aris.
Rammeprogrammene i det norske forskningssystemet: fakta og vurderinger med fokus på UoH-sektoren. Presentasjon for forskningsutvalget ved Universitets- og høgskolerådet (UHR-møte); 2010-05-10
NIFU Untitled
 
33 Kaloudis, Aris; Flanagan, Kieron; Bassiakos, Yiannis; Maroulis, Nikos; Børing, Pål; Karakasidou, Aikaterini; Nugroho, Yanuar; Gagliardi, Dimitri; Cox, Deborah.
Study on mobility patterns and career paths of EU researchers: Mobility survey of the higher education sector. : MORE technical report 2, Part I, Work package 3 & 4, EU Commission Report, April 2010 2010
NIFU Untitled
 
34 Kaloudis, Aris; Ramberg, Inge; Melin, Gøran; Scordato, Lisa.
Policy briefs 2010 – Nordic contributions in developing ERA. Policy Brief 2. Oslo: NordForsk 2010
NIFU Untitled
 
35 Kaloudis, Aris; Slipersæter, Stig; Sundnes, Susanne Lehmann.
Indikatorer for prioritering i norsk forskning. Oslo: NIFU STEP 2010 (ISBN 978-82-7218-682-0) 57 s. NIFU STEP rapport(20)
NIFU Untitled
 
36 Knell, Mark Stephen; Kaloudis, Aris; Kallerud, Egil.
National Innovation Systems and Global Innovation Networks: Norway. I: SSH8-CT-2009-225368 INGINEUS Impact of Networks, Globalisation and their Interaction with EU Strategies. Brussel: Europakommisjonen 2010 s. 146-163
NIFU Untitled
 
37 Knell, Mark Stephen; Kaloudis, Aris; Kallerud, Egil.
Norway. I: National Innovation systems and global innovation networks (Synthesis report on the evolution of national innovation system and its relevance for the emergence of GINs) Deliverable D3.2. : European Research Area, Seventh Framework Programme, Socio-economic Sciences and the Humanities 2010 s. 150-168
NIFU Untitled
 
38 Melin, Gøran; Jansson, Tommy; Ramberg, Inge; Scordato, Lisa; Kaloudis, Aris.
Nordic contributions in developing the ERA: Policy Brief 2. Oslo: NordForsk 2010
NIFU Untitled
 
2009
39 Børing, Pål; Kaloudis, Aris.
Forskermobilitet på tvers av landegrensene. : Published in: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2009, Norges forskningsråd, NIFU, Statistisk sentralbyrå 2009
NIFU Untitled
 
40 Godø, Helge Lauritz; Langfeldt, Liv; Kaloudis, Aris.
In Need of a Better Framework for Success: An evaluation of the Norwegian participation in the EU 6th Framework Programme (2003–2006) and the first part of the EU 7th Framework Programme (2007–2008). Oslo: NIFU 2009 (ISBN 978-82-7218-629-5) 289 s. NIFU STEP rapport(22)
NIFU Untitled
 
41 Næss, Terje; Støren, Liv Anne; Kaloudis, Aris.
Lifelong learning and work-related training in Norway – an international perspective: Final report from the project ”Framework conditions for investments in training”. Oslo: NIFU 2009 (ISBN 978-82-7218-625-7) 64 s. NIFU STEP rapport(18)
NIFU Untitled
 
42 Thune, Taran Mari; Brandt, Ellen; Kaloudis, Aris; Spilling, Olav R.
Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?. Oslo: NIFU 2009 (ISBN 978-82-7218-638-7) 46 s. NIFU STEP rapport(30)
NIFU Untitled
 
2008
43 Brandt, Ellen; Dæhlen, Marianne; hagen, anna; Hertzberg, Dagfinn Morseth; Kaloudis, Aris; Seip, Åsmund Arup; Støren, Liv Anne; Thune, Taran Mari; Vabø, Agnete.
Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv - en forstudie. Oslo: FAFO-NIFU STEP 2008 34 s.
FAFO NIFU NTNU UiO Untitled
 
44 Carayannis, E.G.; Kaloudis, Aris; Mariussen, Åge.
Introduction. I: Diversity in the Knowledge Economy and Society: Heterogeneity, Innovation and Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing 2008 ISBN 9781847202116. s. 1-17
NF NIFU Untitled
 
45 Carayannis, Elias G.; Kaloudis, Aris; Mariussen, Åge.
Diversity in the Knowledge Economy and Society: Heterogeneity, Innovation and Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing 2008 (ISBN 9781847202116) 331 s.
NIFU Untitled
 
46 Gulbrandsen, Magnus; Kaloudis, Aris; Sandven, Tore Vang.
Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet: en litteraturgjennomgang. Oslo: NIFU 2008 (ISBN 978-82-7218-572-4) 57 s. NIFU STEP rapport(16)
NIFU Untitled
 
47 Kaloudis, Aris.
Heterogeneity as sectoral specialization: the case of EU15. I: Diversity in the Knowledge Economy and Society: Heterogeneity, Innovation and Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing 2008 ISBN 9781847202116. s. 264-289
NIFU Untitled
 
48 Kaloudis, Aris; Næss, Terje; Sandven, Tore Vang.
Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv: En kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren. Oslo: NIFU 2008 (ISBN 978-82-7218-587-8) 101 s. NIFU STEP rapport(31)
NIFU Untitled
 
49 Kaloudis, Aris; Pedersen, Trond Einar.
Sectoral Innovation Systems in Europe: Monitoring, Analysing Trends and Identifying Challenges. The Energy Sector – Final report. Oslo: NIFU 2008 (ISBN 978-82-7218-588-5) 130 s. NIFU STEP rapport(32)
NIFU Untitled
 
50 Lykogianni, Elissavet; Peeters, Anneleen; Verbeek, Arnold; Børing, Pål; Kaloudis, Aris; Cox, Deborah; Edler, Jakob; Green, Lawrence; Flanagan, Kieron; Jones, Barbara; Morrison, Kathryn; Nugroho, Yanuar; Von Tuzelmann, Nick; Weckowska, Dagmara.
Evidence on the main factors inhibiting mobility and career development of researchers. : Contract DG-RTD-2005-M-02-01, Final Report, European Commission 2008
NIFU Untitled
 
    Vis neste liste