Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2017
1 Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre.
Economic impacts of aquaculture in Troms county, Norway. Marine Economics in Tromsø; 2017-10-27
NOFIMA NORUT Untitled
 
2016
2 Aure, Marit; Myhr, Sindre.
New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway. I: Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic. Routledge 2016 ISBN 9781138891906. s. 69-90
NORUT UiT Untitled
 
3 Bye, Geir; Aure, Marit; Myhr, Sindre.
"Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015. Tromsø: Norut rapport 05/2016 2016 69 s.
NORUT UiT Untitled
 
4 Bye, Geir; Myhr, Sindre.
Sammenstilling og analyse av hovedfunn fra VRI-kartleggingene 2010 og 2015. Norut, Notat 01/2016.. : Norut samfunnsforskning 2016
NORUT UiT Untitled
 
5 Gjørv, Gunhild Hoogensen; Bojko, Evgeny; Grossberndt, Sonja; Bartonova, Alena; Mikkelsen, Eirik Inge; Normann, Anne Katrine; Kukarenko, Natalia; Golubeva, Elena; Britvina, Svetlana; Myhr, Sindre.
From science and policy to people and back: Processes of risk communication. Arctic Frontiers; 2016-01-24 - 2016-01-29
NILU NORUT UiT Untitled
 
6 Mikkelsen, Eirik Inge; Falk-Andersson, Jannike; Myhr, Sindre; Forbord, Magnar; Vennesland, Birger; Ellingsen, May-Britt; Bro, Jørgen.
Resources and value creation in the Norwegian Bioeconomy. Biosmart conference; 2016-05-30
NIBIO NORUT NTNU UiT Untitled
 
7 Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Normann, anne k meinich; Kukarenko, Natalia; Golubeva, Elena; Britvina, Svetlana; Bojko, Evgeny; Anda, Erik Eik; Gjørv, Gunhild Hoogensen; Sandanger, Torkjel M.
Local Populations' Perceptions Of Risk Related To Pollution. Cases From North-Norway And Russia. Arctic Frontiers conference 2016; 2016-01-24 - 2016-01-29
NORUT UiT Untitled
 
8 Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Normann, Anne Katrine; Myllynen, Päivi; Rautio, Arja; Anda, Erik Eik; Dudarev, Alexey; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Gjørv, Gunhild Hoogensen; Sandanger, Torkjel M.
Risk Perceptions Related To Hazardous Substances In The Norwegian-Finnish-Russian Border Area. Arctic Frontiers conference 2016; 2016-01-24 - 2016-01-29
NORUT NILU UiT Untitled
 
9 Nilsen, Heidi Rapp; Myhr, Sindre.
Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016). Tromsø: Norut 2016 37 s.
NORUT Untitled
 
10 Normann, Anne Katrine; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Kukarenko, Natalia; Golubeva, Elena; Britvina, Svetlana; Bojko, Evgeny.
Arctic pollution: local politicians’ and bureaucrats’ responsibility and room for maneuver. Arctic Frontiers conference 2016; 2016-01-24 - 2016-01-29
NORUT UiT Untitled
 
2015
11 Bye, Geir; Myhr, Sindre.
Flere vil – flere får det til’. Kartlegging av samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms. Norut, Rapport 20/2015.. : Norut samfunnsforskning 2015
NORUT UiT Untitled
 
2014
12 Aure, Marit; Myhr, Sindre.
New Moving Patterns? Middle-aged and elderly people: Geographical Mobility i Norway. Elderly & Arctic Change; 2014-09-04 - 2014-09-05
NORUT Untitled
 
13 Myhr, Sindre; Antonsen, yngve.
TRENDANALYSE - NØDMELDETJENESTEN DELRAPPORT I «NASJONALT NØDMELDINGSPROSJEKT». Tromsø: Norut - Northern Research Institute 2014 (ISBN 978-82-7492-285-3) 43 s.
NORUT UiT Untitled
 
2013
14 Aure, Marit; Myhr, Sindre.
The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway. Arctic change 2nd workshop; 2013-09-10 - 2013-09-11
NORUT Untitled
 
15 Myhr, Sindre; Aure, Marit.
Nye familietyper og livsløpstendenser. Flyttemotiver og bostedsvalg; 2013-12-04
NORUT Untitled
 
16 Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger Norvald; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald; Buanes, Arild, NORUT Samfunn; Bye, Geir; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik Inge; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut.
Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter. Trondheim: Sintef-rapport 2013 (ISBN 978-82-14-05631-0) 200 s.
HAVFORSK OCEAN NORUT NTNU SINTEF Untitled
 
2012
17 Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Lie, Ivar; Myhr, Sindre; Grünfeld, Leo; Nygaard, Vigdis; Pedersen, Paul.
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene. Alta: Norut Alta 2012 (ISBN 978-82-7571-214-9) ;Volum 2012.197 s. Norut Alta Rapport(2)
NORUT UiT Untitled
 
18 Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre.
Teknologi:Omsorg. dvd + nettpublisering [Internett] 2012-12-30
NORD NORUT UiT Untitled
 
19 Nilsen, Heidi Rapp; Lie, Ivar; Nilssen, Inge Berg; Myhr, Sindre.
Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur. Tromsø: Norut 2012 104 s.
NORUT Untitled
 
20 Sand, Jan Yngve; Bullvåg, Erlend; Bye, Geir; Espelien, Anne; Mikkelsen, Eirik Inge; Moilanen, Mikko; Myhr, Sindre; Woll, Kristin; Østbye, Stein.
Et kunnskapsbasert Nord-Norge. Tromsø: Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø 2012 148 s.
NORUT UiT NORD Untitled