Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 116 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Aarskog, Eirik; Barker, Dean; Borgen, Jorunn Spord.
‘When it’s something that you want to do.’ Exploring curriculum negotiation in Norwegian PE. Physical Education and Sport Pedagogy 2021 p. -
USN NIH Untitled
 
2 Borgen, Jorunn Spord.
«Discus nervi optici» Den blinde flekk - og læring – med eksempel fra kroppsøving. Med blikk for læring; 2021-01-11
NIH Untitled
 
3 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Engelsrud, Gunn Helene; Gjølme, Egil Galaaen.
The formation and central aspects of teaching and learning in Physical Education in a time of reforms.. Symposium; 2021-05-18 - 2021-05-20
HVL HINN OSLOMET USN NTNU Untitled
 
4 Borgen, Jorunn Spord; Moe, Harald Eivind.
Praktiske og estetiske fag i skole og lærerutdanning - masterveiledning. Masteroppgåva - oppstarten og rammene; 2021-11-09
HVL UiT Untitled
 
5 Borgen, Jorunn Spord; Rugseth, Gro; Bjorbækmo, Wenche.
‘Children at risk’ in public health policy; what is at risk?. Designing for play in New Nordic childhoods - BIN Norden Conference 3-4 March 2021; 2021-03-03 - 2021-03-04
HVL OSLOMET USN NIH UiO Untitled
 
6 Borgen, Jorunn Spord; Rugseth, Gro; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder.
‘Children at Risk’ in Public Health Policy: What Is at Risk?. I: Childhood Cultures in Transformation 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-44566-6. p. 178-196
USN HVL OSLOMET NIH Untitled
 
7 Borgen, Jorunn Spord; Ødegaard, Elin Eriksen.
Global paradoxes and provocations in education - Exploring sustainable futures for children and youth. Designing for play in New Nordic childhoods - BIN Norden Conference 3-4 March 2021; 2021-03-03 - 2021-03-04
HVL USN UiT Untitled
 
8 Borgen, Jorunn Spord; Ødegaard, Elin Eriksen.
Global Paradoxes and Provocations in Education: Exploring Sustainable Futures for Children and Youth. I: Childhood Cultures in Transformation 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-44566-6. p. 274-297
HVL USN Untitled
 
9 Grindheim, Liv Torunn; Borgen, Jorunn Spord; Ødegaard, Elin Eriksen.
In the best interest of the Child: From the Century of the Child to the Century of Sustainability. Designing for play in New Nordic childhoods - BIN Norden Conference 3-4 March 2021; 2021-03-03 - 2021-03-04
UiT HVL USN Untitled
 
10 Grindheim, Liv Torunn; Borgen, Jorunn Spord; Ødegaard, Elin Eriksen.
In the Best Interests of the Child: From the Century of the Child to the Century of Sustainability. I: Childhood Cultures in Transformation 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-44566-6. p. 13-36
HVL USN Untitled
 
11 Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen.
Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019. Journal for Research in Arts and Sports Education 2021 ;Volume 5.(3) p. 1-33
HINN HVL NTNU OSLOMET USN Untitled
 
12 Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen Margrethe; Afdal, Hilde Wågsås; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter.
Utbildning, lärande, forskning En evalueringsstudie – delrapport 3. Horten: Universitetet i Sørøst-Norge 2021 (ISBN 978-82-7860-466-3) ;Volume 2021.130 p. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(68)
USN OSLOMET HINN NIH Untitled
 
13 Prøitz, Tine Sophie; Wermke, Wieland; Borgen, Jorunn Spord.
CLASS - Comparisons of Leadership Autonomy in School districts and Schools. TEPEE forskergruppemøte; 2021-03-04 - 2021-03-04
HVL USN NIH Untitled
 
14 Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord.
Tegning som visuell kommunikasjon - et didaktisk verktøy i lærerutdanningen?. Estetiske læringsprosesser - muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene; 2021-11-04 - 2021-11-05
NLAH HVL Untitled
 
15 Borgen, Jorunn Spord; Ødegaard, Elin Eriksen.
PLAY & Childhood Cultures in Transformation. Designing for play in New Nordic childhoods - BIN Norden Conference 3-4 March 2021; 2021-03-03 - 2021-03-04
HVL USN UiT Untitled
 
16 Ødegaard, Elin Eriksen; Borgen, Jorunn Spord.
Childhood Cultures in Transformation 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill|Sense 2021 (ISBN 978-90-04-44566-6) 319 p.
HVL USN Untitled
 
17 Ødegaard, Elin Eriksen; Borgen, Jorunn Spord.
Introducing Childhood Cultures in Transformation. I: Childhood Cultures in Transformation 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability. Brill|Sense 2021 ISBN 978-90-04-44566-6. p. 1-13
HVL USN Untitled
 
18 Ødegaard, Elin Eriksen; Borgen, Jorunn Spord; Oropilla, Czarecah Tuppil; Pesch, Anja Maria; Grindheim, Liv Torunn; Wergedahl, Hege; Lyså, Ida Marie; Engelsrud, Gunn Helene; Ylönen, Susanne; Evensen, Kristin Vindhol; Osler, Audrey; Jevtic, Adrijana Visnjic.
Book Launch - Celebrating 'Childhood Cultures in Transformation - 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability'. Book launch; 2021-01-27 - 2021-01-27
USN HVL NIH NTNU UiT Untitled
 
2020
19 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene.
Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volume 14.(1) p. -
HVL NIH Untitled
 
20 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools. Sport, Education and Society 2020 ;Volume 26.(3) p. 239-252
NIH HVL OSLOMET HINN NTNU Untitled
 
21 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Seland, Eli Heldaas; Aadland, Eli Kristin; Vindenes, Njål.
De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volume 14.(1) p. -
HVL NIH Untitled
 
22 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar.
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volume 14.(3) p. 58-79
NORD HINN OSLOMET USN UIA Untitled
 
23 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Gjølme, Egil Galaaen.
Physical Education and Sport Studies in Norway. I: Research on Physical Education and School Sport in Europe. Meyer & Meyer Sport 2020 ISBN 978-3-8403-7539-2. p. 361-391
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
24 Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord.
Læringsutbyttebeskrivelser LUB, knyttet til observasjonstegning og forestillingstegning i elevoppgaver. Nettverkskonferanse i UH sektoren; 2020-01-27 - 2020-01-28
HVL NIH Untitled
 
25 Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord.
Tegning og didaktiske praksiser i kunst og håndverk. Techne Series 2020 ;Volume 27.(1) p. 20-35
HVL NIH Untitled
 
2019
26 Borgen, Jorunn Spord.
Introduction to an international perspective on PE. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
27 Borgen, Jorunn Spord.
Introduction to OECD Education 2030 and questions about future learning in PE. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
28 Borgen, Jorunn Spord.
PE in schools and the PE curriculum in Norway. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
29 Borgen, Jorunn Spord.
Rethinking Physical Education for the Future. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
30 Borgen, Jorunn Spord.
(What is) the problem of bodily learning in PE from a policy perspective: the challenges of formalization and standardization. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
31 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene.
“Rethinking Physical Education for the Future. A Comparative Study of Transnational Development of Bodily Learning Dimensions”. European Conference on Educational Research (ECER 2019); 2019-09-02 - 2019-09-06
NIH Untitled
 
32 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene; Yoon, Keejoon; Kondoh, Tomoyasu; Hallås, Bjørg Oddrun.
How can researchers and teachers in school together rethink physical education for the future.. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
HVL NIH Untitled
 
33 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Hallås, Bjørg Oddrun; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
What is the problem of unclear boundaries between Physical Education and Physical Activity. The Norwegian Case. Rethinking physical education for the future; 2019-10-17 - 2019-10-17
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
34 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik.
Mastergrad i kroppsøving og idrettsfag – fra mulighet til krav. Kroppsøvingskonferansen 2019; 2019-06-07 - 2019-06-07
NORD HINN OSLOMET NIH UIA Untitled
 
35 Bråten, Ingvard; Borgen, Jorunn Spord.
Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? Kunst og håndverk i et kjønns- og likestillingsperspektiv. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2019 ;Volume 12.(1) p. -
HVL NIH Untitled
 
36 Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord.
How is drawing operationalized in the arts and crafts subject in upper secondary school?. Nordic Research Conferance- Make & Learn, School & SocietyMake and Learn; 2019-09-17 - 2020-09-20
HVL NIH Untitled
 
37 Skjelbred, Bente Helen; Borgen, Jorunn Spord.
Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk.. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019 ;Volume 13.(1) p. -
HVL NIH Untitled
 
38 Ødegaard, Elin Eriksen; Borgen, Jorunn Spord; Marandon, Andre Steenbuch.
Barn trenger blautadrit og maur, ikke mer plast. Bergens Tidende 2019
HVL NIH Untitled
 
2018
39 Aarskog, Eirik; Barker, Dean; Borgen, Jorunn Spord.
What were you thinking? A methodological approach for exploring decision-making and learning in physical education. Sport, Education and Society 2018 ;Volume 24.(8) p. 828-840
NIH Untitled
 
40 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Hallås, Bjørg Oddrun; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
The problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity in schools. European Conference on Educational Research (ECER 2018); 2018-09-03 - 2018-09-07
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
41 Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut.
Mer fysisk aktivitet i skolen gir mindre læring. Bergens Tidende 2018
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
42 Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Borgen, Jorunn Spord; Gjølme, Egil Galaaen.
Fysisk aktivitet som metode. VG : Verdens gang 2018 p. 33-33
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
43 Moen, Kjersti Mordal; Engelsrud, Gunn; Aasland, Erik; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar Kristian; Borgen, Jorunn Spord.
Kjære anonym mamma. Ingen barn skal oppleve å være verdt kun en liten strek på en idrettsdag. Din historie viser at hensikten med idrettsdager må etterspørres.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
NORD HINN OSLOMET NIH Untitled
 
44 Sæthre-McGuirk, Ellen Marie; Borgen, Jorunn Spord.
Styrking av de praktisk og estetiske fagene i lærerutdanningene. Tradisjon og nyskaping: Nettverkskonferansen 2018; 2018-01-29 - 2018-01-30
NORD NIH Untitled
 
2017
45 Aadland, Eli Kristin; Borgen, Jorunn Spord; Salvesen, Geir Sigvard; Sæthre-McGuirk, Ellen Marie; Gjølme, Egil Galaaen; Oftedal, Kristin Helene.
Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene. Oslo: Universitets- og høgskolerådet 2017 22 p.
HVL NORD USN NIH NTNU Untitled
 
46 Borgen, Jorunn Spord.
Debatt om økt fysisk aktivitet i skolen. NRK HER OG NÅ - Hovedsending [Radio] 2017-06-19
NIH Untitled
 
47 Borgen, Jorunn Spord.
Den kulturelle skolesekken. Om K-dir i lys av DKS-evalueringen 2006.. Kulturtanken, fagseminar; 2017-03-02 - 2017-03-02
NIH Untitled
 
48 Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen.
Kroppsøving mer enn «fysisk aktivitet» Skolen endres – debatten uteblir. Bedre Skole 2017 ;Volume 4. p. 21-27
HVL HINN OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
49 Borgen, Jorunn Spord; Hjardemaal, Finn Rudolf.
From general transfer to deep learning as argument for practical aesthetic school subjects?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2017 ;Volume 3.(3) p. 218-229
NIH UiO Untitled
 
50 Borgen, Jorunn Spord; Hjardemaal, Finn Rudolf.
Practical aesthetic school subjects and transfer thinking. From general transfer to deep learning?. Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research 22-25.8.2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
NIH UiO Untitled
 
    Show next list