Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2013
1 Heløe, Leif Arne.
Det helsefaglige fakultetet i Tromsø – sett utenfra. I: Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-226-1. s. 277-290
HIOA Untitled
 
2 Heløe, Leif Arne.
Fra fagstyre til kommunestyre. Michael 2013 ;Volum 10.(2) s. 137-148
OSLOMET Untitled
 
3 Heløe, Leif Arne.
Norsk helsetjeneste mellom politisk retorikk og praktisk politikk. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2013 (3) s. 172-187
OSLOMET Untitled
 
2012
4 Heløe, Leif Arne.
Fra paternalisme til pasientrettigheter. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132.(4) s. 434-436-
OSLOMET Untitled
 
5 Heløe, Leif Arne.
Valgfrihet over alle grenser?. Minerva 2012 (2) s. 37-43
HIOA Untitled
 
2011
6 Heløe, Leif Arne.
Ambivalent samhandlingsreform. Nytt Norsk Tidsskrift 2011 ;Volum 28.(4) s. 405-414
OSLOMET Untitled
 
2010
7 Heløe, Leif Arne.
Fra tanntrekker til helsearbeider. Et tilbakeblikk på fremveksten av tannlegeprofesjonen i Norge. Michael Quarterly 2010 (7) s. 351-362
HIOA Untitled
 
8 Heløe, Leif Arne.
Velferd på avveier? Utviklingslinjer og dilemmaer i helse- og sosialpolitikken. Abstrakt forlag 2010 (ISBN 978-82-7935-300-3)
HIOA Untitled
 
2006
9 Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Stigen, Inger Marie.
Den regionale stat - enhet og mangfold – Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne. Oslo: Norsk Institutt for by- og regionforskning 2006 (ISBN 82-7071-621-9) ;Volum 2006.124 s. NIBR-rapport(9)
HIOA Untitled
 
2002
10 Kamper-Jørgensen, Finn; Heløe, Leif Arne; Botten, Grete; Schwach, Vera.
Rapport fra evalueringsgruppen: Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie 1/2002. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2002 62 s. NIFU skriftserie(1)
OSLOMET NIFU UiO Untitled