Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Lassemo, Eva.
De unge er fremdeles redde for å være skeive. forskning.no [Internett] 2020-10-01
SINTEF Untitled
 
2 Lassemo, Eva.
De unge er fremdeles redde for å være skeive. Gemini [Tidsskrift] 2020-10-01
SINTEF Untitled
 
3 Lassemo, Eva.
Krigsveteranens personlige helvete. VG [Avis] 2020-03-08
SINTEF Untitled
 
4 Lassemo, Eva.
Mange barn og unge i dag er usikker på egen seksuell orientering. TV2 [TV] 2020-10-02
SINTEF Untitled
 
5 Lassemo, Eva.
Unge kvir seg framleis for å komme ut av skapet. NRK [Radio] 2020-10-02
SINTEF Untitled
 
6 Lassemo, Eva; Melby, Line.
Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. TRONDHEIM: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06425-4) 44 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01346)
SINTEF Untitled
 
7 Lassemo, Eva; Sand, Kari; Tøndel, Gunhild.
Kartlegging spørsmål fra lhbtiq-ungdom, ung.no. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06545-9) 78 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00454)
NLSH NTNU SINTEF Untitled
 
8 Melby, Line; Thaulow, Kristin; Lassemo, Eva; Ose, Solveig Osborg.
Sykepleieres erfaringer fra første fase av koronapandemien fra mars-oktober 2020. : SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06442-1) 348 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:01213)
SINTEF Untitled
 
9 Myklebust, Lars Henrik Ryther; Lassemo, Eva.
The role of local inpatient psychiatric units and general practitioner on continuity of care in Northern Norway: A case-register study. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2020 s. -
NLSH SI SINTEF Untitled
 
10 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - fagfolks erfaringer første året. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06301-1) 87 s.
SINTEF Untitled
 
11 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva; Solbjør, Marit.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - bidrar det til et mer helhetlig og koordinert tilbud? Fagfolks erfaringer gjennom første året av reformen. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 - Gode helsetjenester for alle; 2020-03-10 - 2020-03-11
SINTEF NTNU Untitled
 
2019
12 Kaasbøll, Jannike; Lassemo, Eva; Paulsen, Veronika; Melby, Line; Ose, Solveig Osborg.
Foster parents' needs, perceptions and satisfaction with foster parent training: A systematic literature review. Children and Youth Services Review 2019 ;Volum 101. s. 33-41
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
13 Lassemo, Eva; Salazzari, Damiano; Kalseth, Jorid.
Decomposing psychiatric readmission rates in a multi-level mental health care system – descriptive analysis. ENMESH 2019; 2019-06-06 - 2019-06-09
SINTEF Untitled
 
14 Lassemo, Eva; Sand, Kari.
Adolescents’ use of an online question-answer service to gain health knowledge. European Journal of Public Health 2019 ;Volum 29. Suppl. 4
SINTEF Untitled
 
15 Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari.
Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06342-4) 103 s. SINTEF Rapport(2019:00213)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
16 Sand, Kari; Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild.
Adolescents' use of an online question-answer (QA) service to address mental health-related issues. 12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health Marseill; 2019-11-20 - 2019-11-23
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Sand, Kari; Lassemo, Eva; Vilarinho, Thomas; Vis, Anne Carlijn; Das, Anita; Melby, Line.
Evaluering av chat‐, svar‐ og telefontjenester. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06774-3) 56 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Sand, Kari; Tøndel, Gunhild; Lassemo, Eva.
How adolescents use an online question-answer (QA) service to address their mental issues. European Journal of Public Health 2019 ;Volum 29. Suppl. 4
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2018
19 Kaasbøll, Jannike; Lassemo, Eva; Melby, Line.
Kartleggingsverktøy/matching av fosterbarn og fosterhjem. En kunnskapssammenstilling.. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06674-6) 31 s. SINTEF Rapport(2018:00184)
SINTEF Untitled
 
20 Kaasbøll, Jannike; Lassemo, Eva; Melby, Line.
Modulbasert opplæring for fosterhjem. En kunnskapssammenstilling.. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06673-9) 37 s. SINTEF Rapport(2018:00183)
SINTEF Untitled
 
21 Kaasbøll, Jannike; Melby, Line; Lassemo, Eva.
Resilente og helsefremmende lokalsamfunn. En kunnskapsoppsummering.. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06902-0) 39 s. SINTEF Rapport(2018:00502)
SINTEF Untitled
 
22 Kaspersen, Silje Lill; Lassemo, Eva; Kroken, Arild; Ose, Solveig Osborg; Ådnanes, Marian.
Tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. En delevaluering i forbindelse med følgeevalueringen av Kompetanseløft 2020. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214069167) 212 s. SINTEF Rapport(2018:01004)
SINTEF Untitled
 
23 Lassemo, Eva.
Diagnostic criteria of Post-Traumatic Stress Disorder; gender differences. EPA Section Meeting in Epidemiology & Social Psychiatry; 2018-04-04 - 2018-04-07
SINTEF Untitled
 
24 Lassemo, Eva.
Post-traumatisk stress hos butikkmedarbeidere utsatt for ran. NRK Østlandssendingen [Radio] 2018-12-10
SINTEF Untitled
 
25 Lassemo, Eva; Haugstveit, Ida Maria; Boletsis, Costas; Sand, Kari.
lnnsiktsarbeid ung.no Delrapport 1. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06587-9) 115 s. SINTEF Rapport(2018:01433)
SINTEF Untitled
 
26 Lassemo, Eva; Sandanger, Inger.
Potentially traumatic events as predictors of disability pension: A 10-year follow-up study in Norway. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(3) s. 340-346
SINTEF UiT Untitled
 
27 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Ådnanes, Marian; Lassemo, Eva; Kalseth, Jorid.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214067927) 263 s. SINTEF Rapport(2018:01346)
SINTEF Untitled
 
2017
28 Lassemo, Eva.
Antallet voksne i Norge som har posttraumatiske stresslidelser tilsvarer nesten et helt norsk årskull, ifølge en ny undersøkelse. Les mer⋯. NRK P1+ [Radio] 2017-03-02
SINTEF Untitled
 
29 Lassemo, Eva.
Common mental disorders and disability pension, gender differences in risk. : NTNU 2017 (ISBN 978-82-326-2793-6) 77 s.
SINTEF Untitled
 
30 Lassemo, Eva.
Reagerer fortsatt fysisk på sirener og blålys. Aftenposten [Avis] 2017-02-28
SINTEF Untitled
 
31 Lassemo, Eva.
Samboeren kjørte i forveien. Så inntraff katastrofen. 15 år etter reagerer Cato Fjeld fortsatt fysisk på sirener og blålys. Aftenposten [Avis] 2017-02-28
SINTEF Untitled
 
32 Lassemo, Eva.
55 000 nordmenn har PSTD. NRK Radio [Radio] 2017-02-28
SINTEF Untitled
 
33 Lassemo, Eva; Kalseth, Jorid.
Psychiatric readmission in Norway. ENMESH 2017; 2017-10-04 - 2017-10-07
SINTEF Untitled
 
34 Lassemo, Eva Irene Samant; Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz; Sørgaard, Knut W..
The epidemiology of post-traumatic stress disorder in Norway: trauma characteristics and pre-existing psychiatric disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2017 ;Volum 52.(1) s. 11-19
KREFTREG NLSH SINTEF UiT Untitled
 
2016
35 Kalseth, Jorid; Lassemo, Eva Irene Samant; Wahlbeck, Kristian; Haaramo, Peija; Magnussen, Jon.
Psychiatric readmissions and their association with environmental and health system characteristics: a systematic review of the literature. BMC Psychiatry 2016 ;Volum 16.(376) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Lassemo, Eva Irene Samant; Sandanger, Inger.
Mediators and moderators between potentially traumatic events and outcomes PTSD and disability pension. The 23rd Norwegian Epidemiology Conference; 2016-09-26 - 2016-09-27
SINTEF UiT Untitled
 
37 Lassemo, Eva Irene Samant; Sandanger, Inger.
Social Support, Potentially Traumatic Events, PTSD And Disability Pension. EPAGOT 2017; 2016-11-30 - 2016-12-03
SINTEF UiT Untitled
 
2015
38 Lassemo, Eva Irene.
Depresjon gir risiko for uføretrygd. Gemini.no [Internett] 2015-09-30
SINTEF Untitled
 
39 Lassemo, Eva Irene.
Depresjon gir større risiko for uføretrygd blant menn enn blant kvinner. NRK P2 [Radio] 2015-09-30
NTNU Untitled
 
40 Lassemo, Eva Irene.
Deprimerte menn i risikosonen for å bli uføre. nrk.no [Internett] 2015-09-30
NTNU Untitled
 
41 Lassemo, Eva Irene.
Deprimerte menn oftare uføretrygda. Vårt Land [Internett] 2015-10-19
NTNU Untitled
 
42 Lassemo, Eva Irene; Inger, Sandanger; Knut, Sørgaard.
Population attitudes towards psychiatric patients: did they change over 10 years?. 11th ENMESH International Conference; 2015-10-01 - 2015-10-03
NLSH SINTEF Untitled
 
43 Lassemo, Eva Irene; Sandanger, Inger; Nygård, Jan Franz; Sørgaard, Knut W..
Predicting disability pension – depression as hazard: a 10 year population-based cohort study in norway. International Journal of Methods in Psychiatric Research 2015 s. -
HFI KREFTREG NLSH UiT Untitled
 
2011
44 Lassemo, Eva Irene; Myklebust, Lars Henrik Ryther; Sørgaard, Knut W..
Patient cost and treatment unit cost comparison in the VELO-Study. Psychiatrische Praxis 2011 ;Volum 38. s. -
NLSH NTNU UNN Untitled
 
45 Rohde, Tarald; Reinaas, Rune Aarbø; Hem, Karl-Gerhard; Petersen, Stein Ø; Lassemo, Eva.
Forslag til romdisponering i Kirurgisk dagavdeling ved OUS, avdeling Rikshospitalet En gjennomgang av aktivitetstall i forhold til tilgjengelige rom og forslag til etablering av dagenhet for voksne. Oslo: SINTEF 2011
SINTEF Untitled
 
2010
46 Kalseth, Jorid; Lassemo, Eva Irene; Rohde, Tarald.
Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene. : SINTEF 2010 (ISBN 9788214047899) 102 s. SINTEF Rapport(A14727)
SINTEF Untitled
 
47 Kalseth, Jorid; Rohde, Tarald; Lassemo, Eva.
Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene. Trondheim: SINTEF 2010 (ISBN 978-82-14-04789-9) 102 s.
SINTEF UiO Untitled
 
48 Lassemo, Eva Irene.
Kostnadssammenligning i VELO-prosjektet. 9.Nasjonale konferanse i akuttpsykiatri; 2010-02-18 - 2010-02-19
SINTEF Untitled
 
49 Lauvsnes, Marte; Myrbostad, Asmund; Lassemo, Eva Irene; Kalseth, Birgitte.
Funksjonsdeling og samling av akuttfunksjoner i Helse Nordmøre og Romsdal HF. : SINTEF 2010 (ISBN 9788214047936) 55 s. SINTEF Rapport(A15029)
SINTEF Untitled
 
2009
50 Hem, Karl-Gerhard; Rønningsen, Silja; Lassemo, Eva Irene.
Raskere tilbake - redusert sykefravær i Oslo kommune. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214047813) 33 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste