Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2016
1 Martinussen, Willy.
Explanatory Practices in Sociology: An Overview. I: Theory in Action. Theoretical Constructionism. Brill Nijhoff 2016 ISBN 9789004314184. s. 160-179
NTNU Untitled
 
2015
2 Kalleberg, Ragnvald; Martinussen, Willy; Nilsen, Ann.
Den beste norsk-/skandinavisk- språklige artikkelen i 2014. Den beste ikke-/skandinavisk-språklige artikkelen i 2014.. Sosiolognytt 2015 (2) s. 20-22
UiB UiO Untitled
 
2014
3 Kalleberg, Ragnvald; Martinussen, Willy; Nilsen, Ann.
Beste artikler fra sosiologer i 2013. Sosiolognytt 2014 (2) s. 28-29
UiO Untitled
 
2013
4 Kalleberg, Ragnvald; Martinussen, Willy; Nilsen, Ann.
Beste artikler i sosiologi 2012. Sosiolognytt 2013 (2) s. 33-33
NTNU UiB UiO Untitled
 
2011
5 Martinussen, Willy.
Den usynlige sosiologien. Sosiologisk Tidsskrift 2011
NTNU Untitled
 
2010
6 Martinussen, Willy.
Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning 2010 ;Volum 51.(4) s. 591-595
NTNU Untitled
 
7 Martinussen, Willy.
Slutten på gammeltida. Tidsskrift for samfunnsforskning 2010 ;Volum 51.(1) s. 163-164
NTNU Untitled
 
2009
8 Martinussen, Willy.
"Jakten på den norske lykken". Tidsskrift for samfunnsforskning 2009 ;Volum 50.(3)
NTNU Untitled
 
9 Martinussen, Willy.
"Moderne sosiologisk teori". Sosiologisk Tidsskrift 2009 ;Volum 17.(1) s. 86-90
NTNU Untitled
 
10 Martinussen, Willy.
"Sosiologisk leksikon, 2. utgave". Sosiologisk Tidsskrift 2009 ;Volum 17.(3)
NTNU Untitled
 
2008
11 Jenssen, Anders Todal; Martinussen, Willy.
Politikerne er høyt utdannet. Adresseavisen 2008
NTNU Untitled
 
12 Martinussen, Willy.
Samfunnsliv. Innføring i sosiologiske tenkemåter. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978-82-15-01239-1) 290 s.
NTNU Untitled
 
2007
13 Martinussen, Willy.
Bestemmer problemstillingen metoden? Tre problematiske trender i de senere årenes sosiologi. I: Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245005455. s. 249-262
NTNU Untitled
 
2006
14 Martinussen, Willy.
An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. Nordic Journal of Religion and Society 2006 ;Volum 19.(2) s. 130-132
NTNU Untitled
 
2005
15 Martinussen, Willy.
Tankevekkende om Annerledeslandet Norge. Sosial trygd 2005 (8) s. 36-
NTNU Untitled
 
2004
16 Martinussen, Willy.
Kultursosiologi. Det Norske Samlaget 2004 (ISBN 82-521-6357-2) 128 s.
NTNU Untitled
 
2003
17 Martinussen, Willy Martin.
Demokrati og sosial ulikhet i Norge. [Mangler data]; 2003-06-05
NTNU Untitled
 
18 Martinussen, Willy Martin.
Demokrati og sosial ulikhet. Politisk deltakelse i Norge i etterkrigstida. Sosiologisk Tidsskrift 2003 ;Volum 11.(3) s. 223-247
NTNU Untitled
 
19 Martinussen, Willy Martin.
Folkestyre? Politisk medborgerskap i Norge over den siste generasjonen. Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 2003 (ISBN 82-92028-64-1) 65 s.
NTNU Untitled
 
20 Martinussen, Willy Martin.
Sosiologisk tidsskrift de første ti årene. Erfaringer og utfordringer. Sosiologisk Tidsskrift 2003 ;Volum 11.(1) s. 6-11
NTNU Untitled
 
2002
21 Martinussen, Willy Martin.
Maktressurser og medvirkning. Norsk medborgerskap den siste mannsalderen. 21. Nordiske sosiologkongress; 2002-08-18
NTNU Untitled
 
2001
22 Martinussen, Willy Martin.
Samfunnsliv. Innføring i sosiologiske tenkemåter. Universitetsforlaget 2001 (ISBN 82-15-00109-2) 348 s.
NTNU Untitled
 
1999
23 Martinussen, Willy Martin.
Fellesskapsverdiene står sterkere enn antatt. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 1999 s. 5-11
NTNU Untitled
 
24 Martinussen, Willy Martin.
Fellesskapsverdiene står sterkere enn antatt. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 1999 ;Volum 13.(4) s. 5-11
NTNU Untitled
 
25 Martinussen, Willy Martin.
Sosiologiske forklaringer. Fagbokforlaget 1999
NTNU Untitled
 
26 Martinussen, Willy Martin.
Sosiologiske forklaringer. : [Mangler utgivernavn] 1999 (ISBN 82-7674-272-6) 206 s.
NTNU Untitled
 
1998
27 Martinussen, Willy Martin.
Forskning eller utredning? Institusjonaliseringen av den norske velferdsforskningen. Tidsskrift for velferdsforskning 1998 ;Volum 1.(3) s. 168-177
NTNU Untitled
 
1997
28 Martinussen, Willy Martin.
Avvik. I: Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget 1997 ISBN 82-00-22948-3. s. 28-29
NTNU Untitled
 
29 Martinussen, Willy Martin.
Samfunnsvitenskapelige analyseprinsipper. Sosiologisk Tidsskrift 1997 ;Volum 5.(1) s. 77-79
NTNU Untitled
 
30 Martinussen, Willy Martin.
Velferdsforskning og velferdspolitikk. Vitenskap og kultur; 1997
NTNU Untitled
 
31 Martinussen, Willy Martin.
V@ælf@ærdsstatens moraliska ekonomi. Sosiologisk Tidsskrift 1997 ;Volum 5.(3) s. 254-255
NTNU Untitled
 
1996
32 Martinussen, Willy Martin.
Ambivalent velvilje : den norske velferdsstatens normative grunnlag. I: Forståelser av fellesskap. : Norges forskningsråd, Kultur og samfunn 1996
NTNU Untitled
 
33 Martinussen, Willy Martin.
Religiøse forhold i Norge som statistiske data. I: Tallenes tale : perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag 1996
NTNU Untitled
 
1985
34 Dale, Britt Engan; Jones, Michael; Martinussen, Willy.
Metode på tvers. Samfunnsvitenskapelige forskningsstrategier som kombinerer metoder og analysenivåer. Tapir Akademisk Forlag 1985 (ISBN 8251906733) 270 s.
NTNU Untitled