Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2016
1 Flack, Sverre.
"Sverre Pedersen - Pioner i norsk byplanlegging" av Helga Stave Tvinnereim. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2016 (3-4) s. 46-47
NTNU Untitled
 
2013
2 Flack, Sverre.
Urban Design and Esthetics. Esthetics in Urban Design; 2013-04-26 - 2013-04-27
NTNU Untitled
 
2012
3 Flack, Sverre.
Den andre siden av byen, "mellomlandet". TEKNA kursdagene 2012; 2012-01-04 - 2012-01-05
NTNU Untitled
 
2011
4 Flack, Sverre.
Byforming gjennom 1980- og 90-tallet. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 146-151
NTNU Untitled
 
5 Flack, Sverre.
Norge rundt med Planbussen. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 157-158
NTNU Untitled
 
6 Flack, Sverre.
Planfaget, Quo Vadis. NKF's årlige samling; 2011-02-08 - 2011-02-08
NTNU Untitled
 
7 Flack, Sverre.
"Planlegging - quo vadis?". NKF Plan-og byggesaksseminar,; 2011-02-07 - 2011-02-08
NTNU Untitled
 
8 Flack, Sverre.
Sverre Pedersen - generalist og byplanlegger. I: ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2690-4. s. 60-67
NTNU Untitled
 
2010
9 Flack, Sverre.
"Generalisten - en utdøende rase?". Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010 (6) s. -
NTNU Untitled
 
2009
10 Flack, Sverre.
Alternative utviklingskonsept for Svolvær sentrum (Planbussen). Oppstart av sentrumsplanen for Svolvær; 2009-09-07 - 2009-09-08
NTNU Untitled
 
11 Flack, Sverre.
Center for startegisk byforskning (AAA): Bæredyktig Kompakt By. Nordisk arkitekturforskning 2009 ;Volum 21.(2/3) s. 174-175
NTNU Untitled
 
12 Flack, Sverre.
"Mellomlandet". Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2009 s. 4-11
NTNU Untitled
 
13 Flack, Sverre.
"Planbussen" - et emnetilbud ved NTNU. BLEST; 2009-03-30 - 2009-03-31
NTNU Untitled
 
14 Flack, Sverre.
"Planbussen". ide og virkelighet. Formanskapet i Kristiansand; 2009-06-10 - 2009-06-10
NTNU Untitled
 
15 Flack, Sverre.
Rekonstruering av "mellomlandet". Sentrumsvekst langs stamveiene - en utfording for Sørlandsbyene; 2009-11-03 - 2009-11-04
NTNU Untitled
 
2008
16 Flack, Sverre.
Byøkologisk eller bærekraftig byplanlegging - er dette en ny form for planlegging?. Nordisk arkitekturforskning 2008 (2)
NTNU Untitled
 
17 Flack, Sverre.
"De nye byer". Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2008 (6)
NTNU Untitled
 
18 Flack, Sverre.
Identitet som omgivelseskvalitet. Arkitektnytt 2008
NTNU Untitled
 
2007
19 Flack, Sverre.
Identitet som omgivelseskvalitet. Forskningsdagene i Tromsø og Finnsnes; 2007-09-22 - 2007-09-24
NTNU Untitled
 
20 Flack, Sverre; Bøkestad, Hilde.
Gode Sammen-Brekstad og Botngård. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging, Fakultet for arkitektur og billedkunst 2007 174 s.
NTNU Untitled
 
2006
21 Flack, Sverre.
Arkitekturens teori og historie B. : Institutt for byforming og planlegging 2006 551 s.
NTNU Untitled
 
22 Flack, Sverre.
Planleggingskunnskap, del 1 og del 2. : Institutt for byforming og planlegging 2006 621 s.
NTNU Untitled
 
23 Flack, Sverre.
"på den andre siden av byen" studentartikler i faget AAR4905. : Institutt for byforming og planlegging 2006 398 s.
NTNU Untitled
 
24 Flack, Sverre; Sælen, Arne.
Arkitektkonkurranse "Sentrumsutvikling Stjørdal". Stjørdal kommune 2006
NTNU Untitled
 
2004
25 Flack, Sverre.
Bevaringsideen. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2004 ;Volum 1. s. -
NTNU Untitled
 
2003
26 Flack, Sverre.
Gjenreisningsbyen Steinkjer. Folkemøte om gjenreisning av Steinkjer etter krigen; 2003-10-21
NTNU Untitled
 
2002
27 Flack, Sverre.
"Ledebildet" et nytt planbegrep?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2002 ;Volum 3. s. -
NTNU Untitled
 
1997
28 Flack, Sverre.
Byformingsprinsipper. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 Forelesningsserie
NTNU Untitled
 
29 Flack, Sverre.
Byplanlegging rundt århundreskiftet. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 Forelesningsserie
NTNU Untitled
 
30 Flack, Sverre.
Den kvalitative stedsanalyse. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 Forelesningsserie
NTNU Untitled
 
31 Flack, Sverre.
Modernismen i byplanleggingen. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 Forelesningsserie
NTNU Untitled
 
32 Flack, Sverre.
Perspektiv på modernitetsbegrepet. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 Forelesningsserie
NTNU Untitled
 
33 Flack, Sverre.
Planleggerroller. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 Forelesningsserie
NTNU Untitled
 
34 Flack, Sverre.
Stedsanalyser : hva er analyser?. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 19 s. Notat(4)
NTNU Untitled
 
35 Flack, Sverre.
Visuelle analysemetoder. Trondheim: Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU 1997 Forelesningsserie
NTNU Untitled