Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2019
1 Sørheim, Kristin; Barstad, Johan; Bergslid, Ildri Kristine; Fet, Annik Magerholm; Flø, Bjørn Egil; Lande, Unni Støbet; Solemdal, Liv; Steinshamn, Håvard; Velle, Liv Guri.
Berekraftig verdiskaping i verdsarvområde. Kan store verdiar knytt til utmarka gje auka lokal verdiskaping?. Tingvoll: Norsk senter for økologisk landbruk 2019 (ISBN 978-82-8202-089-3) ;Volum 4.52 s. NORSØK RAPPORT(8)
NIBIO NORSØK NTNU HLB MF Untitled
 
2018
2 Grøva, Lise; Fuchs, Boris; Brunberg, Emma; Lande, Unni Støbet; Sørheim, Kristin; Hvasshovd, Svein-Olaf; Stubsjøen, Solveig Marie.
SENSOR TECHNOLOGY TO DETECT TICK-BORNE FEVER IN SHEEP ON RANGE PASTURES. NJF conference 2018; 2018-06-26 - 2018-06-29
HINN NIBIO NTNU VETINST Untitled
 
3 Grøva, Lise; Sørheim, Kristin; Johanssen, Juni Rosann Engelien; Brunberg, Emma; Stubsjøen, Solveig Marie.
Kortisonmåling i ull – En mulig indikator på kronisk stress?. tingvoll: NORSØK 2018 (ISBN 978-82-8202-059-6) 16 s.
VETINST NIBIO Untitled
 
4 Stubsjøen, Solveig Marie; Sørheim, Kristin; Chincarini, Matteo; Bohlin, Jon; Brunberg, Emma; Fuchs, Boris; Palme, Rupert; Grøva, Lise.
Exploring hair cortisone concentration as a novel tool to assess chronic stress in sheep with tick-borne fever. Small Ruminant Research 2018 ;Volum 164. s. 110-119
FHI HINN NIBIO NORSØK VETINST Untitled
 
2017
5 Brunberg, Emma; Bergslid, Ildri Kristine; Bøe, Knut Egil; Sørheim, Kristin.
The ability of ewes with lambs to learn a virtual fencing system. Animal 2017 ;Volum 11.(11) s. 2045-2050
NIBIO NORSØK NMBU Untitled
 
6 Fuchs, Boris; Sørheim, Kristin; Chincarini, Mattheo; Bjarnason, Asgeir; Brunberg, Emma; Stubsjøen, Solveig S.; Zimmermann, Barbara; Lande, Unni Støbet; Hvasshovd, Svein-Olaf; Bratbergsengen, Kjell; Grøva, Lise.
Heart Rate Logging In Free-Ranging Mammals. The 12th International Mammalogical Congress; 2017-07-09 - 2017-07-14
HINN NIBIO NORSØK NTNU VETINST Untitled
 
2016
7 Brunberg, Emma; Bøe, Knut Egil; Sørheim, Kristin.
Testing a new virtual fencing system on sheep. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science 2016 ;Volum 65.(3-4) s. 168-175
NIBIO NMBU Untitled
 
2015
8 Bergslid, Rose; Ebbesvik, Martha; Sørheim, Kristin; Serikstad, Grete Lene.
Sikori som haustbeite til lam. Sau og geit 2015 s. 16-18
NIBIO NMBU Untitled
 
2014
9 Kidane, Alemayehu; Sørheim, Kristin; Eik, Lars Olav; Steinshamn, Håvard.
Growth and chemical composition of chicory and performance of lambs grazing chicory relative to grass-clover mixtures. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science 2014 ;Volum 64.(4) s. 233-242
NIBIO NMBU Untitled
 
2013
10 Brunberg, Emma; Bergslid, Rose; Sørheim, Kristin.
The virtual fencing system Nofence -trials 2013. Ås: Bioforsk 2013 (ISBN 978-82-17-01188-0) ;Volum 8.19 s. Bioforsk Rapport(176)
NIBIO Untitled
 
11 Brunberg, Emma; Bøe, Knut Egil; Jørgensen, Grete H. Meisfjord; Sørheim, Kristin.
Can sheep learn the virtual fencing system NoFence using operant conditioning?. The 64th annual meetin of the European Federation of Animal Science; 2013-08-26 - 2013-08-30
NIBIO NMBU Untitled
 
12 Lier-Hansen, Stein; Vedeld, Pål; Armstong, Claire; Brekke, Kjell Arne; Clemetsen, Morten; Magnussen, Kristin; Hessen, Dag Olav; Nybø, Signe; Mäler, Karl-Göran; Schei, Peter Johan; Sørheim, Kristin; Aslaksen, Iulie; Bråten, Kristin Grønvik; Katerås, Finn; Sæther, Bent Arne.
Norges offentlige utredninger. Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester. Oslo: Norges offentlige utredninger 2013 (ISBN 9788258311819) 430 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2013-10)
FNI NIBIO UiO UiT NMBU SSB Untitled
 
13 Serikstad, Grete Lene; Løes, Anne-Kristin; Brunberg, Emma; Grøva, Lise; Steinshamn, Håvard; Sørheim, Kristin.
Organic production and consumption in Norway - New knowledge through research and dissemination. NJF Seminar 461; 2013-08-21 - 2013-08-23
NIBIO NMBU Untitled
 
2012
14 Strøm, Turid; Sørheim, Kristin.
Økologisk geitehald - dei vanlegaste sjukdommane hos geit.
NIBIO Untitled
 
15 Strøm, Turid; Sørheim, Kristin.
Økologisk geitehald - Helse.
NIBIO Untitled
 
2011
16 Løes, Anne-Kristin; Sørheim, Kristin; Valde, Ketil.
Gårdsbasert biogassanlegg på Tingvoll til energiproduksjon og utprøving. I: Bioforsk-konferansen 2011. Ås: Bioforsk 2011 ISBN 978-82-17-00745-6. s. 142-
NIBIO Untitled
 
17 Sørheim, Kristin.
Beiteprosjektet i Møre og Romsdal 2010. : Bioforsk 2011 (ISBN 978-82-17-00759-3) ;Volum 6.31 s. Bioforsk Rapport(27)
NIBIO Untitled