Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Qviller, Lars; Kristoffersen, Anja Bråthen; Lyngstad, Trude Marie; Lillehaug, Atle.
Infectious Salmon Anemia and Farm-Level Culling Strategies. Frontiers in Veterinary Science 2020 ;Volum 6.
VETINST Untitled
 
2019
2 Weli, Simon Chioma; Tartor, Haitham; Bernhardt, Lisa-Victoria; Mohammad, Saima; Myrmel, Mette; Lillehaug, Atle.
Atlantic salmon pseudobranch tissue: a potential link in the pathogenesis of Salmonid alphavirus. 19th EAFP Porto 2019; 2019-09-09 - 2019-09-12
VETINST NMBU NTNU Untitled
 
2018
3 Guarracino, Mario; Qviller, Lars; Lillehaug, Atle.
Evaluation of aquaculture management zones as a control measure for salmon lice in Norway. Diseases of Aquatic Organisms 2018 ;Volum 130.(1) s. 1-9
VETINST Untitled
 
4 Lillehaug, Atle; Børnes, Christine; Grave, Kari.
A pharmaco-epidemiological study of antibacterial treatments and bacterial diseases in Norwegian aquaculture from 2011 to 2016. Diseases of Aquatic Organisms 2018 ;Volum 128. s. 117-125
VETINST Untitled
 
2017
5 Alfjorden, A; Areskog, M; Bruno, D; Carnegie, R; Cheslett, D; Feist, S.; Ford, S; Jones, S; Lillehaug, Atle; Madsen, L; Renault, Tristan; Ruane, Neil; Vennerström, ..
New trends in important diseases affecting the culture of fish and molluscs in the ICES area 2002-2015. : Eds Neil Ruane & Ryan Carnegie 2017 ;Volum 337.ICES cooperative research report(50)
NTNU VETINST Untitled
 
6 Flåøyen, Arne; Hjeltnes, Brit; Lillehaug, Atle.
Invester mer av overskuddet i morgendagens oppdrett!. Bergens Tidende 2017
NTNU VETINST Untitled
 
7 Guarracino, Mario; Qviller, Lars; Lillehaug, Atle.
An evaluation of aquaculture management zones as a control measure for salmon lice in Norway.. Frisk fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
VETINST Untitled
 
8 Guarracino, Mario; Qviller, Lars; Lillehaug, Atle; Tavornpanich, Saraya.
Field validation of diagnostic tests for pancreas disease (PD) in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar).. Frisk fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
VETINST Untitled
 
9 Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle.
Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017. Oslo: Bellona 2017 75 s.
HAVFORSK OCEAN MF NIBIO NOFIMA NTNU VETINST Untitled
 
10 Kjellin, Marit; Weli, Simon; Lillehaug, Atle.
Utvikling av ikke-invasiv tilnærming til sykdomsovervåking, evaluering av kontrolltiltak og kartlegging av sykdommers spredningsdynamikk.. Frisk fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
VETINST Untitled
 
11 Lillehaug, Atle; Børnes, Christine; Grave, Kari.
Farmako-epidemiologi for bruk av antibakterielle legemidler til oppdrettsfisk basert på reseptdata 2011 – 2015; bakterielle diagnoser og trender i forskrivning.. Frisk fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-01
VETINST Untitled
 
12 Qviller, Lars; van Son, Thijs Christiaan; Lillehaug, Atle.
Epidemiologiske studier av sammenhenger mellom melanin i filét hos laks og infeksjon med piscint orthoreovirus og andre virusinfeksjoner.. Frisk fisk 2017; 2017-02-01 - 2017-02-02
VETINST Untitled
 
2016
13 Bang Jensen, Britt; Jansen, Mona Dverdal; Lillehaug, Atle.
Erfaringer med PD fra felt - resultater fra intervjus med driftsledere, fiskehelsetjenester og Mattilsynet.. Havbrukskonferansen 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
VETINST Untitled
 
14 Bang Jensen, Britt; Lillehaug, Atle; Jansen, Mona Dverdal.
Pankreassykdom hos laksefisk – review, del 2: Erfaring fra felt.. Oslo: Veterinærinstituttet 2016 ;Volum 2016.39 s. Veterinærinstituttets rapportserie(6)
VETINST Untitled
 
15 Egaas, Eliann; Lillehaug, Atle.
Veterinærinstituttet støtter Blått kompetansesenter på Frøya.. Norsk Fiskeoppdrett 2016 ;Volum 41.(2) s. 44-45
VETINST Untitled
 
16 Hjortaas, Monika Anna; Jensen, Britt Bang; Taksdal, Torunn; Olsen, Anne Berit; Lillehaug, Atle; Trettenes, Elin Johanne; Sindre, Hilde.
Genetic characterization of salmonid alphavirus in Norway. Journal of Fish Diseases 2016 ;Volum 39.(2) s. 249-257
VETINST Untitled
 
17 Jansen, Mona Dverdal; Bang Jensen, Britt; Qviller, Lars; Lillehaug, Atle.
Fortsatt viktige mangler i kunnskapen om PD.. Norsk Fiskeoppdrett 2016 ;Volum 41.(8) s. 70-73
VETINST Untitled
 
18 Jansen, Mona Dverdal; Jensen, Britt Bang; McLoughlin, Marian F; Rodger, Hamish; Taksdal, Torunn; Sindre, Hilde; Graham, David; Lillehaug, Atle.
The epidemiology of pancreas disease in salmonid aquaculture: a summary of the current state of knowledge. Journal of Fish Diseases 2016 ;Volum 40.(1) s. 141-155
VETINST Untitled
 
19 Lillehaug, Atle; Grave, Kari.
Aquaculture without antibiotics.. : Pan European Networks 2016 ;Volum Spesial report.Pan European Networks(2016)
VETINST Untitled
 
20 Lillehaug, Atle; Grave, Kari.
Aquaculture without antibiotics (http://www.paneuropeannetworks.com/special-reports/aquaculture-without-antibiotics/). Pan European Networks 2016
NMBU VETINST Untitled
 
21 Lillehaug, Atle; Guarracino, Mario; Weli, Simon Chioma; Qviller, Lars.
Biosikkerhet i fiskeoppdrett.. Havbrukskonferansen 2016; 2016-04-18 - 2016-04-20
VETINST Untitled
 
22 Qviller, Lars; Lyngstad, Trude Marie; Sindre, Hilde; Kristoffersen, Anja Bråthen; Lillehaug, Atle.
Controlling the spread of ISA. AquaEpi I; 2016-09-20 - 2016-09-22
VETINST Untitled
 
23 Qviller, Lars; Lyngstad, Trude Marie; Sindre, Hilde; Kristoffersen, Anja Bråthen; Lillehaug, Atle.
Optimalisert forvaltning av ILA-utbrudd. Programkonferansen Havbruk; 2016-04-18 - 2016-04-20
VETINST Untitled
 
2015
24 Grøntvedt, Randi; Nerbøvik, IKG; Viljugrein, Hildegunn; Lillehaug, Atle; Nilsen, Hanne Katrine; Gjevre, Anne Gerd.
Termisk avlusning av laksefisk - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt. Oslo, Norge: Veterinærinstituttet 2015 33 s. Veterinærinstituttets rapportserie(Rapport 13 - 2015)
UiO VETINST Untitled
 
25 Grøntvedt, Randi; Viljugrein, Hildegunn; Lillehaug, Atle; Nilsen, Hanne Katrine; Gjevre, Anne Gerd.
Termisk avlusning av laksefisk - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt. Oslo: Veterinærinstituttet 2015 32 s. Veterinærinstituttets rapportserie(13)
VETINST Untitled
 
26 Gudding, Roar; Lillehaug, Atle; Tavornpanich, Saraya.
Immunoprophylaxis in biosecurity programs. Journal of Applied Aquaculture 2015 ;Volum 27. s. 220-227
VETINST Untitled
 
27 Hjeltnes, Brit; Lillehaug, Atle.
Fiskehelserapporten 2014. Oslo, Norge: Veterinærinstituttet 2015 49 s.
VETINST Untitled
 
28 Jansen, Mona Dverdal; Jensen, Britt Bang; Taksdal, Torunn; Sindre, Hilde; Lillehaug, Atle.
Pankreassykdom hos laksefisk – en review med fokus på forebygging, kontroll og bekjempelse. Oslo: Veterinærinstituttet 2015 28 s.
VETINST Untitled
 
29 Lillehaug, Atle.
PD-epidemiology; prevalence, transmission, preventive measures. PD - workshop; 2015-11-24
VETINST Untitled
 
30 Lillehaug, Atle; Bang Jensen, Britt.
Kan vaksinasjon begrense spredning av pankreassjuke?. Norsk Fiskeoppdrett 2015 ;Volum 40.(10) s. 42-45
VETINST Untitled
 
31 Lillehaug, Atle; Santi, Nina; Østvik, Asgeir.
Practical biosecurity in Atlantic salmon production. Journal of Applied Aquaculture 2015 ;Volum 27. s. 249-262
VETINST Untitled
 
2014
32 Gudding, Roar; Lillehaug, Atle; Evensen, Øystein.
Fish vaccination. Wiley-Blackwell 2014 (ISBN 978-0-470-67455-0) 383 s.
NMBU VETINST Untitled
 
33 Hjeltnes, Brit; Kristoffersen, Anja Bråthen; Olsen, Anne Berit; Nilsen, Arve; Moen, Asle; Lillehaug, Atle; Fritsvold, Camilla; Mejdell, Cecilie Marie; Jimenez, Daniel Delgado; Colquhoun, Duncan John; Brun, Edgar; Biering, Eirik; Bornø, Geir; Hansen, Haakon; Nilsen, Hanne Katrine; Skjelstad, Hanne Ringkjøb; Hellberg, Hege; Høgåsen, Helga Rachel; Sindre, Hilde; Ørpetveit, Irene; Gu, Jinni; Stensli, John Haakon; Falk, Knut; vale nielsen, Kristoffer; vikan røsæg, Magnus; Linaker, Maria Lie; Alarcon, Marta; Gjessing, Mona Cecilie; Yousaf, Muhammad; Dale, Ole Bendik; Jansen, Peder A; Grøntvedt, Randi; Johansen, Renate; Hytterød, Sigurd; Steinum, Terje; Mo, Tor Atle; Tengs, Torstein; Taksdal, Torunn; Poppe, Trygve; Vrålstad, Trude.
Helsesituasjonen i laksefisk 2013 Fiskehelserapporten 2013. Oslo: Veterinærinstituttet 2014 Fiskehelserapporten(2013)
UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
34 Lillehaug, Atle.
Vaccination against vibriosis. I: Fish vaccination. Wiley-Blackwell 2014 ISBN 978-0-470-67455-0. s. 172-184
VETINST Untitled
 
35 Lillehaug, Atle.
Vaccination strategies and procedures. I: Fish vaccination. Wiley-Blackwell 2014 ISBN 978-0-470-67455-0. s. 140-152
VETINST Untitled
 
2013
36 Brun, Edgar; Lillehaug, Atle; Bar-Yaacov, Sarah Brun; Hjeltnes, Brit.
Vurdering av risiko ved import av desinfisert øyerogn fra stør. Oslo: Veterinærinstituttet 2013 19 s.
VETINST Untitled
 
37 Colquhoun, Duncan John; Alarcon, Marta; Skjelstad, Hanne Ringkjøb; Brudeseth, Bjørn; Hovland, Tore; Fyrand, Kjetil; Ness, Aslaug; Lillehaug, Atle.
Kaldtvannsvibriose (KVV): Et nytt gammelt problem?. Frisk fisk-konferansen 2013; 2013-02-05 - 2013-02-06
UiB VETINST Untitled
 
38 Gjevre, Anne Gerd; Olsen, Anne Berit; Hellberg, Hege; Nilsen, Hanne Katrine; Skjelstad, Hanne Ringkjøb; Alarcon, Marta; Vågnes, Øyvind Brune; Colquhoun, Duncan John; Thoen, Even; Åtland, Åse; Skryseth, Linda Marie; Lillehaug, Atle.
Oppklaring av yngeldødelighet. : Veterinærinstituttet 2013 ;Volum 2013.19 s. Veterinærinstituttets rapportserie(3)
NIVA UiB VETINST Untitled
 
39 Gudding, Roar; Lillehaug, Atle.
Fish vaccines – current status and future challenges. Aquaculture Europe 2013; 2013-08-09 - 2013-08-12
VETINST Untitled
 
40 Gudding, Roar; Lillehaug, Atle; Tavornpanich, Saraya.
Immunoprophylaxis in biosecurity programs. World Aquaculture 2013 ;Volum 44.(1) s. 46-49
VETINST Untitled
 
41 Gudding, Roar; Lillehaug, Atle; Tavornpanich, Saraya.
Vaccination as part of biosecurity in aquaculture. Aquaculture Europe 2013; 2013-08-09 - 2013-08-12
VETINST Untitled
 
42 Handeland, Kjell; Qviller, Lars; Vikøren, Turid; Viljugrein, Hildegunn; Lillehaug, Atle; Davidson, Rebecca K..
Ixodes ricinus infestation in free-ranging cervids in Norway-A study based upon ear examinations of hunted animals. Veterinary parasitology 2013 ;Volum 195.(1-2) s. 142-149
UiO VETINST Untitled
 
43 Lillehaug, Atle.
Diagnostics and research - HAND IN HAND. Argus : sunne dyr, frisk fisk, trygg mat : aktuelt fra Veterinærinstituttet 2013 (02) s. 16-16
VETINST Untitled
 
44 Lillehaug, Atle; Colquhoun, Duncan John; Alarcon, Marta; Skjelstad, Hanne Ringkjøb; Fyrand, Kjetil; Hovland, Tore; Vollstad, Dag.
Kaldtvannsvibriose – et gammelt problem kommer tilbake?. Norsk Fiskeoppdrett 2013 ;Volum 38.(4) s. 60-63
UiB VETINST Untitled
 
2012
45 Aspehaug, Vidar; Lillehaug, Atle.
SAV 2 & 3 – erfaringer så langt i Norge. Stans PD – møte om strategiutvikling for pankreassjuke; 2012-04-23 - 2012-04-23
VETINST Untitled
 
46 Hjortaas, Monica Jankowska; Taksdal, Torunn; Johansen, Renate; Jensen, Britt Bang; Skjelstad, Hanne Ringkjøb; Olsen, Anne Berit; Lillehaug, Atle; Sindre, Hilde.
Påvisning av ny salmonid alphavirus (SAV)-variant i Norge. Programkonferansen HAVBRUK 2012; 2012-04-16 - 2012-04-18
VETINST Untitled
 
47 Lillehaug, Atle.
Vaccination strategies in aquaculture with emphasis on Atlantic salmom production. BIT’s 4th Annual World Congress of Vaccine – 2012; 2012-03-26 - 2012-03-28
VETINST Untitled
 
48 Lillehaug, Atle; Jensen, Britt Bang; Sindre, Hilde; Brun, Edgar.
Bekjempelsen av PD 2007-2011 – en evaluering. : Veterinærinstituttet 2012 63 s. Veterinærinstituttets rapportserie(9-2012)
VETINST Untitled
 
49 Lillehaug, Atle; Santi, Nina; Østvik, Asgeir.
A practical approach to biosecurity in Atlantic salmon production. World Aquaculture 2012 ;Volum 43.(4) s. 32-38
VETINST Untitled
 
2011
50 Gudding, Roar; Lillehaug, Atle; Tavornpanich, Saraya.
Immunoprophylaxis in biosecurity programmes. 2nd International Aquaculture Biosecurity Conference; 2011-08-14 - 2011-08-15
VETINST Untitled
 
    Vis neste liste