Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 102 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Fodstad, Lars August.
Man as Extension of Media. Finance and Fiction in Bjørnstjerne Bjørnson's En Fallit. Scandinavian Studies 2021
NTNU Untitled
 
2 Fodstad, Lars August.
Mordmedieringer. Finn Iunkers Det skjendige drapet i Skippergata i et mediearkeologisk perspektiv. European Journal of Scandinavian Studies 2021
NTNU Untitled
 
2020
3 Fodstad, Lars August.
Economic Extensions in Space and Time: Mediating Value in Pillars of the Community and A Doll’s House. Ibsen Studies 2020 ;Volum 20.(2) s. -
NTNU Untitled
 
4 Fodstad, Lars August.
Mål og middel. Henrik Ibsens Samfundets støtter i pengehistorisk perspektiv. Norsk Litterær Årbok 2020 s. 266-290
NTNU Untitled
 
5 Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May; Østmoe, Tor Ivar; Blikstad-Balas, Marte; Hjortland, Ole Thomassen; Antonsen, Pål Fjeldvig.
Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS 2020 (ISBN 9788202597337) 463 s.
USN NTNU UiB UiO Untitled
 
6 Fodstad, Lars August; Myhre Thomassen, Maja.
I litteraturlaboratoriet. Didaktisk praksis for litterær kompetanse. Nordic Journal of Literacy Research 2020 ;Volum 6.(1) s. 86-106
NTNU Untitled
 
2019
7 Fodstad, Lars August.
Bjørnstjerne Bjørnson and Money. Guest Lecture; 2019-10-21 - 2019-10-21
NTNU Untitled
 
8 Fodstad, Lars August.
Fortsatt kulturfag? Norsk på nytt. I: Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245033267. s. 61-81
NTNU Untitled
 
9 Fodstad, Lars August; Gagnat, Line.
Forestillinger om litterær kompetanse blant norsklærere i videregående skole. Norsklæreren 2019 (4) s. -
NTNU Untitled
 
2018
10 Fodstad, Lars August.
Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?. Fagseminar; 2018-11-29 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
11 Fodstad, Lars August.
Dybdelæring i norskfaget - med særlig vekt på litteraturundervisning. Fagnettverksdag; 2018-02-28 - 2018-02-28
NTNU Untitled
 
12 Fodstad, Lars August.
Erfaringer med fleksibel og studentaktiv læring gjennom digitalisering​ - er digital annotering løsningen?. Nasjonal lektorutdanningskonferanse; 2018-10-18 - 2018-10-19
NTNU Untitled
 
13 Fodstad, Lars August.
Fordypningsemne - hva, hvordan og hvorfor?. Fagnettverksdag; 2018-03-14 - 2018-03-14
NTNU Untitled
 
14 Fodstad, Lars August.
Fra telegraf til Twitter – det moderne gjennombrudd i et mediehistorisk perspektiv. Fagnettverksdag; 2018-03-14 - 2018-03-14
NTNU Untitled
 
15 Fodstad, Lars August.
Skjønnlitteratur i (fremtidens) videregående skole: Hvorfor og hvordan? (Politikk, didaktikk og metodikk). Fagnettverksdag; 2018-11-08 - 2018-11-08
NTNU Untitled
 
16 Fodstad, Lars August.
Staging the Extensions of Homo Oeconomicus. Society for the Advancement of Scandinavian Studies Conference; 2018-05-03 - 2018-05-05
NTNU Untitled
 
17 Fodstad, Lars August.
Vinje på 15 minutter. Debutanter og jubilanter, litteraturfestivalen Ugress; 2018-10-17 - 2018-10-20
NTNU Untitled
 
18 Fodstad, Lars August; Mortensvik, Astrid.
Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring.. Acta Didactica Norge 2018 ;Volum 12.(3) s. 1-22
NTNU Untitled
 
2017
19 Brumo, John; Dahl, Thomas; Fodstad, Lars August.
Norsklærer – en egen profesjon?. Norsklæreren 2017 (4) s. 70-81
NTNU Untitled
 
20 Fodstad, Lars August.
En verden med poesi og poetiske uttrykk. Seminar om tegnspråkpoesi; 2017-03-23 - 2017-03-23
NTNU Untitled
 
21 Fodstad, Lars August.
Hva jeg snakker om når jeg snakker om norskfaget. Noen strøtanker om litteratur, literacy og læring.. Norsklæreren 2017 (1) s. 17-24
NTNU Untitled
 
22 Fodstad, Lars August.
Litteraturlaboratorium for lektorstudenter: På vei mot autonome fortolkere?. Les! Skriv! 2017; 2017-05-09 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
23 Fodstad, Lars August.
Lyrikkstafetten: "Elden" x 2. Vendingen i Olav H. Hauges lyrikk sett gjennom to dikt med samme tittel. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017 (1) s. 85-87
NTNU Untitled
 
24 Fodstad, Lars August.
Opningar i det moderne dramaet – med døme frå Henrik Ibsen og Finn Iunker. Norsk Litterær Årbok 2017 s. 261-281
NTNU Untitled
 
25 Fodstad, Lars August.
Panikklesing og refleksjonsskriving. Vurdering for læring i et literacy-emne.. Læringsfestivalen; 2017-05-08 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
26 Fodstad, Lars August.
Panikklesing og refleksjonsskriving. Vurdering for læring i et literacy-emne.. Læring om læring 2017 (1) s. 61-66
NTNU Untitled
 
27 Fodstad, Lars August.
Samtale med forfatter Ingvild H. Rishøi. Ingvild H. Rishøi i samtale med Lars August Fodstad; 2017-04-03 - 2017-04-03
NTNU Untitled
 
28 Fodstad, Lars August.
Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?. Cappelen Damms norskseminar; 2017-03-31 - 2017-03-31
NTNU Untitled
 
2016
29 Fodstad, Lars August.
Liding og latter. Fantemotivet i Arne Garborgs Fred. I: Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss. Novus Forlag 2016 ISBN 9788270998425. s. 123-141
NTNU Untitled
 
30 Fodstad, Lars August.
Litteraturlaboratorium for lektorer. Disiplinfaglig profesjonsretting i nordisk. Fellesseminar for innovative undervisningsprosjekt; 2016-09-29 - 2016-09-29
NTNU Untitled
 
31 Fodstad, Lars August.
Skjønnlitteratur i fremtidens skole.. Sørlandske lærerstevne; 2016-10-21 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
32 Fodstad, Lars August.
Ved veis ende. Norsklæreren 2016 (1) s. 86-86
NTNU Untitled
 
2015
33 Fodstad, Lars August.
Er det viktig å lese riktig?. Fagkritisk dag; 2015-02-11 - 2015-02-11
NTNU Untitled
 
34 Fodstad, Lars August.
Fremtidens norskfag. Norsklæreren 2015 (1) s. 94-94
NTNU Untitled
 
35 Fodstad, Lars August.
Fremtidens skole på kant med seg selv? Noen tanker om dybdelæring og fagfornyelse i Ludvigsen-rapporten, med særlig hensyn til norskfaget. Humaniora i "Fremtidens skole"?; 2015-10-12 - 2015-10-12
NTNU Untitled
 
36 .
Hvem er Elling? En karakteranalyse av Elling i Utsikt til paradiset. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
37 Fodstad, Lars August.
Karakterendring?. Norsklæreren 2015 (4) s. -
NTNU Untitled
 
38 Fodstad, Lars August.
Ludvigsen-utvalgets norskfag. Norsklæreren 2015 (3) s. 82-82
NTNU Untitled
 
39 .
Læreboka, en fortolkning av læreplanen? En diakronanalyse av læreverket Fra Saga til CD med fokus på forholdet mellom lærebok og læreplan. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
40 .
"Læreren kunne ha anbefalt flere bøker" En studie av hvordan man kan motivere elever til å lese mer skjønnlitteratur.. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
41 Fodstad, Lars August.
Norskfaget i fremtidens skole. Dagsavisen - Nye Meninger 2015 s. -
NTNU Untitled
 
42 .
Nye kvinnemønster i populær ungdomslitteratur? Ein komparativ analyse av tre ungdomsromanar. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
43 .
"Pass deg, Ulv! Snart kommer Rødhette og tar deg!" - om kvinnelige seriemordere i Rødhette og Slangebæreren av Unni Lindell. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
44 Fodstad, Lars August.
Teksttyper versus sjangere: fra sjangerformalisme til sjangeranarki?. Debattmøte om sjangre og teksttyper i skolen; 2015-09-10 - 2015-09-10
NTNU Untitled
 
45 Fodstad, Lars August.
Tukling med tal. Norsklæreren 2015 (2) s. 90-90
NTNU Untitled
 
46 Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar.
Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS 2015 (ISBN 978-82-02-45637-5) 505 s.
USN NTNU UiO Untitled
 
2014
47 Fodstad, Lars August.
Ja, vi elsker fire pils og en påfugl. Sanglyriske forestillinger om det norske. Forestillinger om det norske; 2014-03-21 - 2014-03-22
NTNU Untitled
 
48 Fodstad, Lars August.
Kven vil du prise?. Norsklæreren 2014 (2) s. 82-82
NTNU Untitled
 
49 Fodstad, Lars August.
Med rett til å finne på mye dumt. Norsklæreren 2014 s. 94-94
NTNU Untitled
 
50 Fodstad, Lars August.
Moderne gjennombrudd og sammenbrudd. Alexander L. Kiellands Jacob. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-799-2) 352 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste