Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 120 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Lohne, Kjersti; Rua, Marte.
Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) 2021 ;Volum 108.(1) s. 118-135
UiO Untitled
 
2020
2 Rua, Marte.
Hvor har vi vært og hvor kan vi gå nå? Prinsipper, endringer og kritikk av Helsedirektoratets veileder for fengselshelsetjenesten fra 1987 til i dag.. JussBuss-seminar: Sykere av å sone?; 2020-02-25
UiO Untitled
 
3 Rua, Marte.
Isolasjon i fengsel – bidrag til rettshjelp. Introduksjonsmøte Fengselsgruppa JussBuss; 2020-08-25
UiO Untitled
 
4 Rua, Marte.
Isolasjon i skandinaviske fengsler og besøkstjenestens rolle. Webinar for besøkstjeneste i fengsel i Norge, Sverige og Danmark; 2020-06-10 - 2020-06-10
UiO Untitled
 
5 Rua, Marte.
Karin Widerberg: Med lyst som akademisk drivkraft. Kilden nyhetsmagasin [Fagblad] 2020-05-12
UiO Untitled
 
6 Rua, Marte.
På terskelen til endring? Isolasjonssaken i 2020. KROMs 50. kriminalpolitiske konferanse; 2020-01-10 - 2020-01-12
UiO Untitled
 
7 Rua, Marte.
VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. VG - Verdens gang [Internett] 2020-01-15
UiO Untitled
 
8 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff.
Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske?. Cappelen Damms podcast [Internett] 2020-01-16
UiO Untitled
 
2019
9 Rua, Marte.
Amicus brief: Om begrepet «sosial meningsfull kontakt» i forskningslitteraturen. Uttalelse til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET)..
UiO Untitled
 
10 Rua, Marte.
Amicus brief: Om forankring av kunnskap om skadelige virkninger av isolasjon i fengselsfaglig praksis: Hvordan ser Kriminalomsorgen i Norge på isolasjonens virkninger? Uttalelse til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET).
UiO Untitled
 
11 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er advokat.
UiO Untitled
 
12 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er ansatt.
UiO Untitled
 
13 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er isolert.
UiO Untitled
 
14 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er pårørende.
UiO Untitled
 
15 Rua, Marte.
Forslag til skadereduserende tiltak ved fengselsisolasjon. Tiltaksplan for forebygging av isolasjon i kriminalomsorgen; 2019-04-14 - 2019-04-14
UiO Untitled
 
16 Rua, Marte.
Forvaltningsrevisjon og institusjonell etnografi - møtepunkter og smakebiter. Forvaltningsrevisjon og metode; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiO Untitled
 
17 Rua, Marte.
Informasjonsbrosjyrer som skadereduksjon - bakgrunn, formål, målgrupper og kritiske anmerkninger. Isolasjonskonferansen 2019; 2019-09-25
UiO Untitled
 
18 Rua, Marte.
Knowledge for change: Understanding the production of solitary confinement from case files and everyday life in Norwegian prisons. European Group for the Study of Deviance and Social Control 47th Annual Conference; 2019-09-04 - 2019-09-06
UiO Untitled
 
19 Rua, Marte.
Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel. www.jus.uio.no [Internett] 2019-06-20
UiO Untitled
 
20 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff.
Forord. I: Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-55672-3. s. 5-8
UiO Untitled
 
21 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff.
Isolasjon - et fengsel i fengselet. I: Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-55672-3. s. 15-40
UiO Untitled
 
22 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff.
Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-55672-3) 280 s.
UiO Untitled
 
23 Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes.
Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt. I: Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-55672-3. s. 41-80
UiO Untitled
 
2018
24 Rua, Marte.
Fortsatt aktuell etter 50 år. www.jus.uio.no [Internett] 2018-06-14
UiO Untitled
 
25 Rua, Marte.
Kunnskap fra hvor, for hvem? Politisk engasjement i akademia. Vitenskap mot diskriminering?; 2018-01-18 - 2018-01-18
UiO Untitled
 
26 Rua, Marte.
Straff som isolasjon fra samfunnet: Hvordan og hvorfor bryte ned murene?. KROM - 50 år med kriminalpolitikk; 2018-06-14 - 2018-06-14
UiO Untitled
 
2017
27 Rua, Marte.
Du står her. Empiriske startsteder for utforsking av norsk isolasjonspraksis.. Kvalitativt metodeforum; 2017-03-22 - 2017-03-22
UiO Untitled
 
28 Rua, Marte.
Etnografi i betong: Begreper, budsjetter og byggeplaner for fengselsisolasjon. Sosiologforeningens vinterseminar, sesjon om Institusjonell etnografi; 2017-02-03 - 2017-02-05
UiO Untitled
 
29 Rua, Marte.
Kriminalomsorgens isolasjons- og fellesskapspraksis. Faglunsj; 2017-05-11 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
30 Rua, Marte.
Roller og rammer for helsepersonells uavhengighet i fengsel. Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2017; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
2016
31 Rua, Marte.
Institusjonell etnografi og kvantitativ metode – kombinasjoner og et alternativ.. Nettverket Institusjonell etnografi i Nordens høstsamling 2016; 2016-09-21 - 2016-09-22
UiO Untitled
 
2015
32 Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte; Ugelvik, Thomas.
What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo 2015 54 s.
UiO UiT Untitled
 
33 Rua, Marte.
Dan Eliassens fem siste dager. frifagbevegelse.no [Fagblad] 2015-06-28
UiO Untitled
 
34 Rua, Marte.
Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt. I: I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-45067-0. s. 220-250
UiO Untitled
 
35 Rua, Marte.
Flest selvmord skjer i varetekt. NRK nyheter [TV] 2015-06-30
UiO Untitled
 
36 Rua, Marte.
Forsvar for fangeeksport på falske premisser?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015 s. 11-
UiO Untitled
 
37 Rua, Marte.
Norsk straffepolitikk og leie av soningsplasser i utlandet. Seminar om kriminalomsorgen; 2015-02-24
UiO Untitled
 
38 Rua, Marte.
Soning i Nederland kan gjøre rehabilitering vanskeligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
2014
39 Giertsen, Hedda; Rua, Marte.
Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2014 ;Volum 101.(2) s. 158-182
UiO Untitled
 
40 Giertsen, Hedda; Rua, Marte.
Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere. I: Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-749-7. s. 161-182
UiO Untitled
 
41 Rua, Marte.
У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. Kraina [Tidsskrift] 2014-01-21
UiO Untitled
 
42 Rua, Marte.
– Hvis fengselet fylles av norske fanger, har Veenhuizen en framtid. NRK [Internett] 2014-11-30
UiO Untitled
 
43 Rua, Marte.
– Norge må feie for egen dør før vi sender fanger til utlandet. NRK [Internett] 2014-11-30
UiO Untitled
 
44 Rua, Marte.
– Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. NRK [Internett] 2014-11-29
UiO Untitled
 
45 Rua, Marte.
Bok til alle fengselshelseavdelinger. helsebiblioteket.no [Internett] 2014-04-24
UiO Untitled
 
46 Rua, Marte.
Forsker advarer mot soning i utlandet. NRK Dagsnytt [Radio] 2014-11-29
UiO Untitled
 
47 Rua, Marte.
Fra innestengt til utestengt. Pacta [Fagblad] 2014-10-24
UiO Untitled
 
48 Rua, Marte.
From where to study combinations of control and rehabilitation? The Norwegian ‘Guarantee of Return to Society’. Control and rehabilitation in welfare state institutions; 2014-01-14 - 2014-01-16
UiO Untitled
 
49 Rua, Marte.
Helseaspekter ved isolasjon, helsepersonells rolle og rammer for uenighet mellom fengsel og helsepersonell. Bruk av utelukkelser i norske fengsler etter straffegjennomføringsloven § 37; 2014-09-16
UiO Untitled
 
50 Rua, Marte.
Isolasjon sett fra et mangfold av ståsteder – velkommen til en nordisk møteplass. Isolasjon i skandinaviske fengsler – Forskning, praksis og reformer; 2014-11-27 - 2014-11-28
UiO Untitled
 
    Vis neste liste