Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Hjelkrem, Odd Andre.
E-commerce and prevalence of last mile practices. Transportation Research Procedia 2020 ;Volum 46. s. 293-300
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
2 Bjerkan, Kristin Ystmark.
Hva kan havna gjøre for å redusere utslipp hos seg selv og i transportsystemet?.
SINTEF Untitled
 
3 Bjerkan, Kristin Ystmark.
The role of ports in energy transitions. Port users as transition agents. STS Conference Graz 2019 Critical Issues in Science, Technology and Society Studies; 2019-05-06 - 2019-05-07
SINTEF Untitled
 
4 Bjerkan, Kristin Ystmark.
Towards zero emissions in ports: port actors in transition?. Nordic Geographers Meeting 2019; 2019-06-16 - 2019-09-19
SINTEF Untitled
 
5 Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid.
Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse.. : SINTEF Community 2019 (ISBN 978‑82‑14‑06318‑9) 46 s. SINTEF Rapport(2019:00654)
SINTEF Untitled
 
6 Bjerkan, Kristin Ystmark; Karlsson, Hampus; Sondell, Rebecka Snefuglli; Damman, Sigrid; Meland, Solveig.
Governance for sustainable maritime passenger transport. NTNU Energy Transition. Clean, Energy-efficient and Smart Transport Systems? Exploring Key Research Questions towards 2050; 2019-03-28 - 2019-03-28
SINTEF Untitled
 
7 Bjerkan, Kristin Ystmark; Karlsson, Hampus; Sondell, Rebecka Snefuglli; Damman, Sigrid; Meland, Solveig.
Governance in Maritime Passenger Transport: Green Public Procurement of Ferry Services. World Electric Vehicle Journal 2019 ;Volum 10.(4) s. 1-15
SINTEF Untitled
 
8 Bjerkan, Kristin Ystmark; Karlsson, Hampus; Sondell, Rebecka Snefuglli; Damman, Sigrid; Meland, Solveig.
Governance in transitioning maritime passenger transport towards sustainability. 32nd Electric Vehicle Symposium (EVS32), Lyon, France; 2019-05-19 - 2019-05-22
SINTEF Untitled
 
9 Bjerkan, Kristin Ystmark; Seter, Hanne.
Reviewing tools and technologies for sustainable ports: Does research enable decision making in ports?. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2019 ;Volum 72. s. 243-260
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Bjerkan, Kristin Ystmark; Sondell, Rebecka Snefuglli; Karlsson, Hampus; Damman, Sigrid; Meland, Solveig.
Public tendered maritime passenger services. Opportunities and barriers for zero-emission operation.. : SINTEF Community 2019 46 s.
SINTEF Untitled
 
11 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: Sustainable last mile distribution in city planning. Research in Transportation Economics 2019
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Damman, Sigrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Steen, Markus; Kenzhegaliyeva, Assiya.
TRAZEPO T1.2 Foreløpige resultater.. TRAZEPO workshop 26.03.2019; 2019-03-26 - 2019-03-26
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Damman, Sigrid; Kenzhegaliyeva, Assiya; Bjerkan, Kristin Ystmark; Steen, Markus.
Mot nullutslippshavner i 2030? En studie av handlingsrom med fokus på havnene i Oslo, Narvik og Kristiansand. Trondheim: SINTEF AS 2019 (ISBN 978-82-14-06249-6) 45 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Damman, Sigrid; Steen, Markus; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kenzhegaliyeva, Assiya.
A multi-level perspective on the scope for ports to accelerate sustainable energy transition. IST - 10th International Sustainability Transitions conference 2019; 2019-06-23 - 2019-06-26
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark; Øderud, Tone.
Utredning av transportordninger for personer med funksjonsnedsettelser. Oslo: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06238-0) 105 s.
SINTEF Untitled
 
16 Seter, Hanne; Bjerkan, Kristin Ystmark.
Reviewing tools and technologies for sustainable ports: does research enable decision making in ports? Presentation for user ports. Workshop for prosjektpartnerne; 2019-03-26 - 2019-03-26
SINTEF Untitled
 
17 Seter, Hanne; Bjerkan, Kristin Ystmark.
Summarizing findings from in-depth qualitative case study. Workshop for prosjektpartnerne; 2019-11-13 - 2019-11-13
SINTEF Untitled
 
2018
18 Bjerkan, Kristin Ystmark.
Phd-arbeid i Trazepo. TRAZEPO workshop; 2018-04-12 - 2018-04-13
SINTEF Untitled
 
19 Bjerkan, Kristin Ystmark.
Research on Urban Goods Transport. Frokostseminar om bytransport; 2018-02-01 - 2018-02-01
SINTEF Untitled
 
20 Bjerkan, Kristin Ystmark; Damman, Sigrid; Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Sondell, Rebecka Snefuglli; Sundseth, Kyrre.
Zero-emission passenger vessels for public tendered services. State of the art of technology and current use. : SINTEF AS 2018 (ISBN 978-82-14-06778-1) 25 s.
SINTEF Untitled
 
21 Bjerkan, Kristin Ystmark; Øvstedal, Liv R..
Functional requirements for inclusive transport. Transportation 2018 s. -
SINTEF Untitled
 
22 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: City planning and sustainability in last mile distribution. E-groceries, digitalization and sustainability: Which governance, planning and regulation mix do our cities need?; 2018-10-11 - 2018-10-12
SINTEF Untitled
 
23 Damman, Sigrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Steen, Markus; Kenzhegaliyeva, Assiya; Gran, Erik.
TRAZEPO T1.1. Kartlegging. Oppsummering og drøfting av hovedinntrykk.. TRAZEPO Workshop 20.11.2018; 2018-11-20 - 2018-11-20
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
24 Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard.
Teknologitrender som påvirker transportsektoren. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06694-4) 90 s. SINTEF Rapport(2017-00303)
ENERGISINT OCEAN SINTEF Untitled
 
25 Bjerkan, Kristin Ystmark; Seter, Hanne.
Evaluering av ITS-tjenester. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 (ISBN 978-82-14-06749-1) 36 s. SINTEF Rapport(2017:00511)
SINTEF Untitled
 
26 Foss, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark.
Evalueringsgrunnlag for ITS-tjenester. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06757-6) 75 s. SINTEF Rapport(2017:00510)
SINTEF Untitled
 
2016
27 Bjerkan, Kristin Ystmark.
Avgiftsfritaket får bilkjøpere til å velge elbil. abcnyheter.no [Internett] 2016-03-31
SINTEF Untitled
 
28 Bjerkan, Kristin Ystmark.
Vil ha én felles transportordning. Handikapnytt.no [Internett] 2016-03-03
SINTEF Untitled
 
29 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nørbech, Tom; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Incentives for promoting Battery Electric Vehicle (BEV) adoption in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2016 ;Volum 43. s. 169-180
SINTEF Untitled
 
30 Foss, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Ikke-teknologiske aspekter ved kooperativ ITS. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060300) 67 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27550)
SINTEF Untitled
 
2015
31 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Active and attitudinal acceptability of reporting own travel data. European Transport Research Review 2015 ;Volum 7.(19) s. -
SINTEF Untitled
 
32 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Levin, Tomas; Foss, Trond; Andersen, Jardar; Sund, Astrid Bjørgen.
Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo. L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO).. Trondheim: SINTEF A26833 2015 (ISBN 9788214059465) 51 s.
NTNU SINTEF TØI Untitled
 
33 Bjerkan, Kristin Ystmark; Øvstedal, Liv R.; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt; Solvoll, Gisle.
Transportordninger og arbeidsdeltakelse: Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne. Trondheim: SINTEF A27047 2015 (ISBN 9788214059663) 144 s.
NORD SINTEF Untitled
 
34 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Andersen, Jardar; Bjørgen, Astrid; Roche-Cerasi, Isabelle; Levin, Tomas; Eidhammer, Olav; Bjerkan, Kristin Ystmark.
Green urban distribution : evaluation of adapted measures for the city of Oslo. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 2015 ;Volum 42.(1) s. 61-88
SINTEF TØI Untitled
 
35 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to urban freight policy implementation: the case of UCC in Oslo. Transportation Research Board 94th Annual Meeting; 2015-01-10 - 2015-01-15
SINTEF Untitled
 
36 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to urban freight policy implementation: The case of urban consolidation center in Oslo. Transport Policy 2015 ;Volum 44. s. 179-186
SINTEF Untitled
 
37 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to urban freight policy implementation: the case of urban consolidation center in Oslo. TRB Annual Meeting; 2015-01-10 - 2015-01-15
SINTEF Untitled
 
2014
38 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Stakeholder responses to measures for green and efficient urban freight. Research in Transportation Business and Management (RTBM) 2014 ;Volum 11. s. 32-42
SINTEF Untitled
 
39 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Car use in the leisure lives of adolescents. Does household structure matter?. Transport Policy 2014 ;Volum 33. s. 1-7
SINTEF Untitled
 
40 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Husøy, Leiv-Jørgen; Tørset, Trude.
Til mulig skade for nytenking og nyskaping: Langt fra alle transportdata slippes fri. Samferdsel 2014
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Roche-Cerasi, Isabelle; Foss, Trond; Levin, Tomas; Bakås, Ottar; Andersen, Jardar.
Grønn bydistribusjon i Oslo. Resultater fra forskningsprosjektet, prosjektperiode 2012-14. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057867) 25 s. SINTEF Rapport(A26453)
NTNU SINTEF TØI Untitled
 
42 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid.
Barriers to implementation of an Urban Consolidation Center in Oslo. 2nd Innovation in Urban Freight International Workshop; 2014-09-15 - 2014-09-16
SINTEF Untitled
 
43 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt; Jenssen, Gunnar Deinboll; Moe, Dagfinn.
Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden: Resultater fra forprosjekt. : SINTEF Rapport 2014 (ISBN 9788214056570) 57 s.
SINTEF Untitled
 
44 Tretvik, Terje Kristian; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt.
Can low emission zones be managed more dynamically and effectively?. Research in Transportation Business and Management (RTBM) 2014 ;Volum 12. s. 3-10
SINTEF Untitled
 
2013
45 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt.
Measures for achieving green and efficient urban freight. World Concference of Transport Research; 2013-01-15 - 2013-07-18
SINTEF Untitled
 
46 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Kummeneje, An-Magritt Steinset.
Transportation to employment. Scandinavian Journal of Disability Research 2013 ;Volum 15.(4) s. 342-360
SINTEF Untitled
 
47 Foss, Trond; Øvstedal, Liv R.; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Rennemo, Ola Martin.
Interoperable betalingstjenester for lading av el-bil. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056297) 90 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
48 Levin, Tomas; Tørset, Trude; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Lervåg, Lone-Eirin.
ITS- Wider Impacts. European Transport Conference; 2013-09-30 - 2013-10-02
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Levin, Tomas; Tørset, Trude; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Lervåg, Lone-Eirin.
ITS- Wider Impacts. Proceedings : European Transport Conference 2013
SINTEF Untitled
 
50 Tretvik, Terje Kristian; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Kummeneje, An-Magritt.
Environmental-sensitive charging for freight vehicles in low emission zones. World Concference of Transport Research; 2013-01-15 - 2013-07-18
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste