Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 392 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2020
1 Myskja, Bjørn Kåre.
Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven. Møte i Bioteknologirådet; 2020-02-12
NTNU Untitled
 
2 Myskja, Bjørn Kåre.
Verdibørsen. NRK [Radio] 2020-04-18
NTNU Untitled
 
3 Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne I.
Non-safety Assessments of Genome-Edited Organisms: Should They be Included in Regulation?. Science and Engineering Ethics 2020
NTNU Untitled
 
2019
4 Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge; Borge, Ole Johan.
A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports 2019 ;Volum 20.(5) s. 1-4
CICERO MF NIBIO NTNU UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
5 Forsberg, Ellen-Marie; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias; Myskja, Bjørn Kåre; Strand, Roger; Ursin, Lars Øystein.
Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven. : Intern rapport 2019 41 s.
OSLOMET NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
6 Haaland Barlaup, Astrid; Landsverk, Åse Marie; Myskja, Bjørn Kåre; Supphellen, Magne; Magelssen, Morten.
Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare. Clinical Ethics 2019 ;Volum 14.(3) s. 115-121
NHH NTNU UiO Untitled
 
7 Myskja, Bjørn Kåre.
Bioteknologi - etiske utfordringer i dag og i fremtiden. Møte seniorgruppa Human-etisk forbund Trondheim; 2019-01-30
NTNU Untitled
 
8 Myskja, Bjørn Kåre.
Bioteknologi – etiske utfordringer i dag og hva kan vi vente i framtiden. Seminar Fysioterapikull 7 Bergen; 2019-05-25
NTNU Untitled
 
9 Myskja, Bjørn Kåre.
Bioteknologirådets forslag til ny regulering av genteknologi. Bærekraft, biosikkerhet og miljørelaterte aspekter rundt bruk av genredigeringsmetoden CRISPR/Cas9 i lakseoppdrett i Norge; 2019-02-06
NTNU Untitled
 
10 Myskja, Bjørn Kåre.
Bærekraftig jordbruk, klima og genmodifisering. Dialog om bærekraftig jordbruk; 2019-04-25
NTNU Untitled
 
11 Myskja, Bjørn Kåre.
Forvaltning av naturressurser fra et etisk perspektiv – hvorfor kommer tradisjonell moraltenking til kort overfor utfordringer med å løse klimakrisen?. Tid for tømmer 2019; 2019-06-14
NTNU Untitled
 
12 Myskja, Bjørn Kåre.
Genmodifisering av mennesket og forlenget levetid. Møte i Seniorgruppa HEF; 2019-11-27
NTNU Untitled
 
13 Myskja, Bjørn Kåre.
Hvorfor sager vi over greina vi sitter på? Om global oppheting, ansvar og politikk. Møte Litteraturhuset; 2019-02-13
NTNU Untitled
 
14 Myskja, Bjørn Kåre.
Kunst og næring. Symposium: Kunst og næring; 2019-09-05 - 2019-09-06
NTNU Untitled
 
15 Myskja, Bjørn Kåre.
Normative arguments concerning the inclusion of non-safety assessments of genome-edited organisms. EURSAFE 2019; 2019-09-18 - 2019-09-21
NTNU Untitled
 
16 Myskja, Bjørn Kåre.
Normative arguments concerning the inclusion of non-safety assessments of genome-edited organisms. I: Sustainable governance and management of food systems. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-341-9. s. 227-232
NTNU Untitled
 
17 Myskja, Bjørn Kåre.
Responsible Research and Innovation (RRI). Green value symposium; 2019-08-19
NTNU Untitled
 
18 Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne Ingeborg.
Moral limits to genome editing of farmed salmon. I: Sustainable governance and management of food systems. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-341-9. s. 261-266
NTNU Untitled
 
19 Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne Ingeborg.
Moral limits to genome editing of farmed salmon. EURSAFE 2019; 2019-09-18 - 2019-09-21
NTNU UiT Untitled
 
20 Myskja, Bjørn Kåre; Steinsbekk, Kristin Solum.
Personalized (PM) medicine, expertise and trust. 33rd EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE; 2019-08-07 - 2019-08-10
NTNU Untitled
 
21 Myskja, Bjørn Kåre; Ursin, Lars Øystein; Forsberg, Ellen-Marie; Strand, Roger; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias.
Vurderingskriteriet etikk. Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven. Oslo: Miljødirektoratet 2019 41 s.
NTNU UiB UiO UiT ØSTFOLDFOR Untitled
 
22 Nydal, Rune; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre.
Interessekonflikter i forskning: Om forskningens saksorienterte forpliktelse. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 19-43
NTNU Untitled
 
23 Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre.
Abortstriden - storm i vannglass?. NRK Verdibørsen [Radio] 2019-02-05
NTNU Untitled
 
2018
24 Borge, Ole Johan; Myskja, Bjørn Kåre.
Vi trenger nye regler for genmodifisering. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
25 Carson, Siri Granum; Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre.
Genome-edited salmon: ethical and regulatory challenges. ELSA Norway 2018; 2018-11-02 - 2018-11-04
NTNU UiT Untitled
 
26 Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre.
Tracing trust - on tracking technologies and consumer trust in food production. I: Professionals in Food Chains. Wageningen Academic Publishers 2018 ISBN 978-90-8686-321-1. s. 331-335
NTNU Untitled
 
27 Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre.
Tracing trust - on tracking technologies and consumer trust in food production. EURSAFE 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
NTNU Untitled
 
28 Efstathiou, Sophia; Myskja, Bjørn Kåre.
Appreciation Through Use: How Industrial Technology Articulates an Ecology of Values Around Norwegian Seaweed. Philosophy & Technology 2018 ;Volum 32.(3) s. 405-424
NTNU Untitled
 
29 Egelie, Knut Jørgen; Johansen, Berit; Strand, Sabina P.; Myskja, Bjørn Kåre.
The ethics of access to patented biotech research tools from universities and other research institutions. Nature Biotechnology 2018 ;Volum 36.(6) s. 495-499
NTNU Untitled
 
30 Myhr, Anne I; Myskja, Bjørn Kåre.
Gene edited organisms should be assessed for sustainability, ethics and societal impacts. I: Professionals in Food Chains. Wageningen Academic Publishers 2018 ISBN 978-90-8686-321-1. s. 99-103
NTNU Untitled
 
31 Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre.
Gene-edited organisms should be assessed for sustainability, ethics and societal impacts. EURSAFE 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
NTNU UiT Untitled
 
32 Myskja, Bjørn Kåre.
- NTNU umoden når det gjelder etikk. Universitetsavisa [Avis] 2018-08-22
NTNU Untitled
 
33 Myskja, Bjørn Kåre.
Biotechnology and ethics in salmon farming. NTNU Ocean Week; 2018-05-09
NTNU Untitled
 
34 Myskja, Bjørn Kåre.
Bioteknologi – etiske utfordringer i dag og hva kan vi vente i framtiden. Popvit om bioteknologi; 2018-11-06
NTNU Untitled
 
35 Myskja, Bjørn Kåre.
Bruk av genetisk informasjon i fosterdiagnostikk og persontilpasset medisin. Kurs i etikk for bioingeniører; 2018-06-05
NTNU Untitled
 
36 Myskja, Bjørn Kåre.
Development of new antibiotics: ethics, politics and the patent system. Ensuring Antibiotics for the Future; 2018-11-13
NTNU Untitled
 
37 Myskja, Bjørn Kåre.
Donerer egg av nestekjærlighet. Vårt Land [Avis] 2018-04-05
NTNU Untitled
 
38 Myskja, Bjørn Kåre.
Evaluering av bioteknologiloven. Åpen høring om bioteknologiloven; 2018-01-29
NTNU Untitled
 
39 Myskja, Bjørn Kåre.
Filosofen om elevens mobiltelefon. NRK Verdibørsen [Radio] 2018-08-28
NTNU Untitled
 
40 Myskja, Bjørn Kåre.
Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer. Møte om genteknologiloven; 2018-03-16
NTNU Untitled
 
41 Myskja, Bjørn Kåre.
Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer. Møte om genteknologiloven; 2018-02-08
NTNU Untitled
 
42 Myskja, Bjørn Kåre.
Fremtidens regulering av genteknologi. Hvordan får vi et bæredygtigt landbrug i fremtiden - kan det lykkes uden GMO?; 2018-05-02
NTNU Untitled
 
43 Myskja, Bjørn Kåre.
Future regulation of genetically modified organisms. Regulation Plant Biotech 2.0: CRISPR potato as a case study; 2018-06-13
NTNU Untitled
 
44 Myskja, Bjørn Kåre.
Hva er vår tids "røyking på fly"?. Fri tanke [Tidsskrift] 2018-09-26
NTNU Untitled
 
45 Myskja, Bjørn Kåre.
Hvilket kjønn er jeg? Et økende antall stiller spørsmålet og ønsker kjønnsskifte. NRK Verdibørsen [Radio] 2018-05-30
NTNU Untitled
 
46 Myskja, Bjørn Kåre.
Hvordan skal organismer som omfattes av genteknologiloven reguleres? Forslag om nivådeling. Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer i Norge; 2018-12-04
NTNU Untitled
 
47 Myskja, Bjørn Kåre.
Introduction: GMO and ethical issues. MIRA GMO Ethics Workshop; 2018-02-09
NTNU Untitled
 
48 Myskja, Bjørn Kåre.
Research Ethics. DCOMM Research school; 2018-08-28
NTNU Untitled
 
49 Myskja, Bjørn Kåre.
Trust, testimony and authority in digitalized knowledge. S.NET 2018; 2018-06-25 - 2018-06-27
NTNU Untitled
 
50 Myskja, Bjørn Kåre.
Universitetets etiske utfordringer. NTNUs styreseminar; 2018-08-21
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste