Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 411 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2021
1 Carson, Siri Granum; Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre.
Public engagement in biotechnology innovation – the need for research and the role of ethics. EURSAFE 2021; 2021-06-24 - 2021-06-26
NTNU UiB UiT Untitled
 
2 Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne Ingeborg.
Public engagement in biotechnology innovation – the need for research and the role of ethics. I: Justice and food security in a changing climate. Wageningen Academic Publishers 2021 ISBN 978-90-8686-915-2. s. 301-306
NTNU UiT UiB Untitled
 
3 Myskja, Bjørn Kåre.
A Critical Friend. NTNU Samfunn, språk og kultur blogg 2021
NTNU Untitled
 
4 Myskja, Bjørn Kåre.
A Sterile Solution: How Crispr Could Protect Wild Salmon. Undark [Fagblad] 2021-07-21
NTNU Untitled
 
5 Myskja, Bjørn Kåre.
Challenges to sustainability. Paneldebatt - webinar; 2021-02-17
NTNU Untitled
 
6 Myskja, Bjørn Kåre.
COVID-vaksiner:Føre-var-prinsippet, tillit og global rettferdighet. Korona-vaksinene: Vitenskapen bak og prosessen rundt; 2021-02-11
NTNU Untitled
 
7 Myskja, Bjørn Kåre.
Debatt i P2: Er vi klare for en bioteknologisk laks?. NRK P2 [Radio] 2021-10-01
NTNU Untitled
 
8 Myskja, Bjørn Kåre.
Er folk klare for en bioteknologisk laks?. Paneldebatt; 2021-09-15
NTNU Untitled
 
9 Myskja, Bjørn Kåre.
Introduction: Genome editing –a game changer in salmon farming. Workshop om empirisk etikk; 2021-10-08
NTNU Untitled
 
10 Myskja, Bjørn Kåre.
The Guidelines for operationalization of the Ethics criterium.. EURSAFE 2021 - workshop: Ethics in regulation; 2021-06-23
NTNU Untitled
 
11 Myskja, Bjørn Kåre.
Vaccines and global justice. Klassetime; 2021-02-19
NTNU Untitled
 
12 Myskja, Bjørn Kåre; Myklebust, Alexander.
Socratic dialogue on responsible innovation – a methodological experiment. AFINO workshop 2021; 2021-10-19
NTNU Untitled
 
13 Trøite, Matilde Fordelsen; Myskja, Bjørn Kåre.
Respect and intrinsic value – Kantian reconstructions of key terms in Norway´s Animal Welfare Act. EURSAFE 2021; 2021-06-24 - 2021-06-26
NTNU Untitled
 
14 Trøite, Matilde Fordelsen; Myskja, Bjørn Kåre.
Respect and intrinsic value – Kantian reconstructions of key terms in Norway’s Animal Welfare Act. I: Justice and food security in a changing climate. Wageningen Academic Publishers 2021 ISBN 978-90-8686-915-2. s. 200-205
NTNU Untitled
 
15 Winther, Hannah; Myskja, Bjørn Kåre.
Relating morally to farmed salmon – fellow creatures and biomass. I: Justice and food security in a changing climate. Wageningen Academic Publishers 2021 ISBN 978-90-8686-915-2.
NTNU Untitled
 
16 Winther, Hannah; Myskja, Bjørn Kåre.
Relating morally to farmed salmon: Fellow creature and biomass. EurSafe 2021; 2021-06-24 - 2021-06-26
NTNU Untitled
 
2020
17 Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre.
Borgermedvirkning og bioteknologi. Vitenskapsteoretisk forum; 2020-11-03
NTNU Untitled
 
18 Myskja, Bjørn Kåre.
Kjønnsinkongruens. Psykiatriveka 2020; 2020-03-10
NTNU Untitled
 
19 Myskja, Bjørn Kåre.
Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven. Møte i Bioteknologirådet; 2020-02-12
NTNU Untitled
 
20 Myskja, Bjørn Kåre.
Verdibørsen. NRK [Radio] 2020-04-18
NTNU Untitled
 
21 Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne I.
Non-safety Assessments of Genome-Edited Organisms: Should They be Included in Regulation?. Science and Engineering Ethics 2020 ;Volum 26.(5) s. 2601-2627
NTNU Untitled
 
22 Myskja, Bjørn Kåre; Steinsbekk, Kristin Solum.
Personalized medicine, digital technology and trust: a Kantian account. Medicine, Health care and Philosophy 2020 ;Volum 23.(4) s. 577-587
NTNU Untitled
 
2019
23 Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge; Borge, Ole Johan.
A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports 2019 ;Volum 20.(5) s. 1-4
CICERO MF NIBIO NTNU UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
24 Forsberg, Ellen-Marie; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias; Myskja, Bjørn Kåre; Strand, Roger; Ursin, Lars Øystein.
Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven. : Intern rapport 2019 41 s.
OSLOMET NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
25 Haaland Barlaup, Astrid; Landsverk, Åse Marie; Myskja, Bjørn Kåre; Supphellen, Magne; Magelssen, Morten.
Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare. Clinical Ethics 2019 ;Volum 14.(3) s. 115-121
NHH NTNU UiO Untitled
 
26 Myskja, Bjørn Kåre.
Bioteknologi - etiske utfordringer i dag og i fremtiden. Møte seniorgruppa Human-etisk forbund Trondheim; 2019-01-30
NTNU Untitled
 
27 Myskja, Bjørn Kåre.
Bioteknologi – etiske utfordringer i dag og hva kan vi vente i framtiden. Seminar Fysioterapikull 7 Bergen; 2019-05-25
NTNU Untitled
 
28 Myskja, Bjørn Kåre.
Bioteknologirådets forslag til ny regulering av genteknologi. Bærekraft, biosikkerhet og miljørelaterte aspekter rundt bruk av genredigeringsmetoden CRISPR/Cas9 i lakseoppdrett i Norge; 2019-02-06
NTNU Untitled
 
29 Myskja, Bjørn Kåre.
Bærekraftig jordbruk, klima og genmodifisering. Dialog om bærekraftig jordbruk; 2019-04-25
NTNU Untitled
 
30 Myskja, Bjørn Kåre.
Forvaltning av naturressurser fra et etisk perspektiv – hvorfor kommer tradisjonell moraltenking til kort overfor utfordringer med å løse klimakrisen?. Tid for tømmer 2019; 2019-06-14
NTNU Untitled
 
31 Myskja, Bjørn Kåre.
Genmodifisering av mennesket og forlenget levetid. Møte i Seniorgruppa HEF; 2019-11-27
NTNU Untitled
 
32 Myskja, Bjørn Kåre.
Hvorfor sager vi over greina vi sitter på? Om global oppheting, ansvar og politikk. Møte Litteraturhuset; 2019-02-13
NTNU Untitled
 
33 Myskja, Bjørn Kåre.
Kunst og næring. Symposium: Kunst og næring; 2019-09-05 - 2019-09-06
NTNU Untitled
 
34 Myskja, Bjørn Kåre.
Normative arguments concerning the inclusion of non-safety assessments of genome-edited organisms. EURSAFE 2019; 2019-09-18 - 2019-09-21
NTNU Untitled
 
35 Myskja, Bjørn Kåre.
Normative arguments concerning the inclusion of non-safety assessments of genome-edited organisms. I: Sustainable governance and management of food systems. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-341-9. s. 227-232
NTNU Untitled
 
36 Myskja, Bjørn Kåre.
Responsible Research and Innovation (RRI). Green value symposium; 2019-08-19
NTNU Untitled
 
37 Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne Ingeborg.
Moral limits to genome editing of farmed salmon. I: Sustainable governance and management of food systems. Wageningen Academic Publishers 2019 ISBN 978-90-8686-341-9. s. 261-266
NTNU Untitled
 
38 Myskja, Bjørn Kåre; Myhr, Anne Ingeborg.
Moral limits to genome editing of farmed salmon. EURSAFE 2019; 2019-09-18 - 2019-09-21
NTNU UiT Untitled
 
39 Myskja, Bjørn Kåre; Steinsbekk, Kristin Solum.
Personalized (PM) medicine, expertise and trust. 33rd EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE; 2019-08-07 - 2019-08-10
NTNU Untitled
 
40 Myskja, Bjørn Kåre; Ursin, Lars Øystein; Forsberg, Ellen-Marie; Strand, Roger; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias.
Vurderingskriteriet etikk. Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven. Oslo: Miljødirektoratet 2019 41 s.
NTNU UiB UiO UiT ØSTFOLDFOR Untitled
 
41 Nydal, Rune; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre.
Interessekonflikter i forskning: Om forskningens saksorienterte forpliktelse. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 19-43
NTNU Untitled
 
42 Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre.
Abortstriden - storm i vannglass?. NRK Verdibørsen [Radio] 2019-02-05
NTNU Untitled
 
2018
43 Borge, Ole Johan; Myskja, Bjørn Kåre.
Vi trenger nye regler for genmodifisering. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
44 Carson, Siri Granum; Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre.
Genome-edited salmon: ethical and regulatory challenges. ELSA Norway 2018; 2018-11-02 - 2018-11-04
NTNU UiT Untitled
 
45 Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre.
Tracing trust - on tracking technologies and consumer trust in food production. I: Professionals in Food Chains. Wageningen Academic Publishers 2018 ISBN 978-90-8686-321-1. s. 331-335
NTNU Untitled
 
46 Carson, Siri Granum; Myskja, Bjørn Kåre.
Tracing trust - on tracking technologies and consumer trust in food production. EURSAFE 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
NTNU Untitled
 
47 Efstathiou, Sophia; Myskja, Bjørn Kåre.
Appreciation Through Use: How Industrial Technology Articulates an Ecology of Values Around Norwegian Seaweed. Philosophy & Technology 2018 ;Volum 32.(3) s. 405-424
NTNU Untitled
 
48 Egelie, Knut Jørgen; Johansen, Berit; Strand, Sabina P.; Myskja, Bjørn Kåre.
The ethics of access to patented biotech research tools from universities and other research institutions. Nature Biotechnology 2018 ;Volum 36.(6) s. 495-499
NTNU Untitled
 
49 Myhr, Anne I; Myskja, Bjørn Kåre.
Gene edited organisms should be assessed for sustainability, ethics and societal impacts. I: Professionals in Food Chains. Wageningen Academic Publishers 2018 ISBN 978-90-8686-321-1. s. 99-103
NTNU Untitled
 
50 Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre.
Gene-edited organisms should be assessed for sustainability, ethics and societal impacts. EURSAFE 2018; 2018-06-13 - 2018-06-15
NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste