Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 79 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Utdanningsvalg og fremtidig yrke. En rapport til Kompetansebehovsutvalget fra et prosjekt ved videregående skoler i Trøndelag.. : Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) NTNU 2019 (ISBN 978-82-7575-206-0) 119 s.
NTNU Untitled
 
2 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
A longitudinal study of factors predicting students’ intentions to leave upper secondary school in Norway. Social Psychology of Education 2019 ;Volum 22. s. 1259-1279
NTNU Untitled
 
3 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
A Longitudinal Study of Factors Predicting the Extent of Students` Emotional Problems in Norwegian Upper Secondary Schools. ENSEC; 2019-08-28
NTNU Untitled
 
4 Mjaavatn, Per Egil; Buseth, Lena Haller; Frostad, Per.
Mest støtte til de faglig sterke? En studie av sammenhengen mellom opplevd lærerstøtte og prestasjonsnivå i ungdomsskole og videregående skole. Spesialpedagogikk 2019 ;Volum 84.(1) s. 53-63
NTNU Untitled
 
5 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Elevenes opplevelse av overganger – fra ungdomsskole til læretid. Yrkesfagkonferansen 2019; 2019-01-31 - 2019-01-31
NTNU Untitled
 
6 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Future orientation: associations with student's perception of social support and resilience. European Network for Social and Emotional Competence - ENSEC 2019; 2019-08-29 - 2019-08-31
NTNU Untitled
 
7 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per; Grydeland, Anders.
– Yrkesfagelever opplever mer støtte i videregående skole enn på ungdomsskolen. https://ksy.oslomet.no/2019/06/19/yrkesfagelever-opplever-me [Internett] 2019-06-19
OSLOMET NTNU Untitled
 
2018
8 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Fra ungdomsskolen til videregående skole. Faktorer som predikerer elevers intensjon om å slutte på skolen. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volum 53.(2) s. 27-40
NTNU Untitled
 
9 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Factors predicting pupils` intentions to leave upper secondary school. NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
NTNU Untitled
 
10 Haugan, Jan Arvid; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Factors predicting students` intentions to leave upper secondary school. ECER; 2018-09-06 - 2018-09-10
NTNU Untitled
 
11 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Classroom goal structure. European Conference on Educational Research (ECER) 2018; 2018-09-04 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
12 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
«Det er veldig sånn at det er et valg for livet». FoU i praksis 2018 ;Volum 12.(1) s. 87-106
NTNU Untitled
 
13 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Fra ungdomsskole til videregående skole - hvordan opplever elevene overgangen?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(3) s. 282-298
NTNU Untitled
 
2016
14 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Jentene sliter. Psykologi i kommunen (PIK) 2016 ;Volum 51.(6) s. 5-14
NTNU Untitled
 
15 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per; Pijl, Sip Jan.
Adolescents: Differences in friendship patterns related to gender. Issues in educational research 2016 ;Volum 26.(1) s. 45-64
NTNU Untitled
 
2015
16 Bossaert, Goele; De Boer, A; Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; Petry, Katja.
Social participation of students with special educational needs in different educational systems. Irish Educational Studies 2015 ;Volum 34.(1) s. 43-54
NTNU Untitled
 
17 Falch, Torberg; Irgens, Eirik Johannes; Frostad, Per; Wæge, Kjersti; Moser, Edvard Ingjald; Moser, May-Britt.
Fem forsk­nings­funn som skole­po­li­ti­kerne bør kjenne til. ABC Nyheter [Internett] 2015-08-26
NTNU Untitled
 
18 Falch, Torberg; Irgens, Eirik Johannes; Frostad, Per; Wæge, Kjersti; Moser, Edvard Ingjald; Moser, May-Britt.
Fem forskningsfunn som skolepolitikerne bør kjenne til. Gemini [Internett] 2015-08-26
NTNU Untitled
 
19 Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; Mjaavatn, Per Egil.
Losing All Interest in School: Social Participation as a Predictor of the Intention to Leave Upper Secondary School Early. Scandinavian Journal of Educational Research 2015 ;Volum 59.(1) s. 110-122
NTNU Untitled
 
20 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Ungdom på feil sted?. I: Barn i Norge 2015: Ungdom og psykisk helse. Oslo: Voksne for barn 2015 ISBN 978-82-92488-47-8. s. -
NTNU Untitled
 
21 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Økning i spesialundervisning gjennom skoleløpet: Er lærernes holdninger en del av problemet?. Psykologi i kommunen (PIK) 2015 ;Volum 50.(5) s. 33-45
NTNU Untitled
 
22 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per; Pijl, Sip Jan.
Measuring the causes for the growth in special needs education. A validation of a questionnaire with possible factors explaining the growing demand for special provisions in education. European Journal of Special Needs Education 2015 ;Volum 30.(4) s. 565-574
NTNU Untitled
 
2014
23 Frostad, Per.
Bortvalg i videregående skole – forklaringsmodeller og tiltak. Konferanse om samhandlinq til barn oq unqes beste; 2014-09-30 - 2014-10-01
NTNU Untitled
 
24 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Ensomhet er den viktigste grunnen til at elever slutter på skolen. TV2 [Internett] 2014-11-27
NTNU Untitled
 
25 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Ensomhet fører til at elever slutter på skolen. Adresseavisen Pluss [Internett] 2014-11-29
NTNU Untitled
 
26 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Ensomhet gir frafall i skolen. Gemini [Internett] 2014-11-28
NTNU Untitled
 
27 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Ensomhet fører til frafall i skolen. Adresseavisen [Avis] 2014-11-29
NTNU Untitled
 
28 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Tanker om å slutte på videregående skole : er ensomhet en viktig faktor?. Spesialpedagogikk 2014 ;Volum 79.(1) s. 48-55
NTNU Untitled
 
29 Pijl, Sip Jan; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Students with special educational needs in secondary education: are they intending to learn or to leave?. European Journal of Special Needs Education 2014 ;Volum 29.(1) s. 16-28
NTNU Untitled
 
2013
30 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Factors predicting intention to leave Secondary School early. AARE annual congress; 2013-12-02 - 2013-12-05
NTNU Untitled
 
31 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Sosiale relasjoner i skolen. Forskningsverksted, Skole og utdanningsforskning; 2013-06-12 - 2013-06-12
NTNU Untitled
 
2012
32 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Factors predicting Drop-Out in Secondary School. ECER - European Conference on Educatonal Research 2012; 2012-09-18 - 2012-09-21
NTNU Untitled
 
2011
33 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil; Pijl, Sip Jan.
The stability of social relations among adolescents with special educational needs (SEN) in regular schools in Norway. London Review of Education 2011 ;Volum 9.(1) s. 83-94
NTNU Untitled
 
34 Pijl, Sip Jan; Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Segregation in the classroom: What does it take to be accepted as a friend?. Social Psychology of Education 2011 ;Volum 14.(1) s. 41-55
NTNU Untitled
 
2010
35 Frostad, Per.
Alltid Nyheter TV2. [TV] 2010-11-28
NTNU Untitled
 
36 Pijl, Sip Jan; Frostad, Per.
Peer-acceptance and self-concept of students with disabilities in regular education. European Journal of Special Needs Education 2010 ;Volum 25.(1) s. 93-105
NTNU Untitled
 
2009
37 Frostad, Per.
The stability of social position of pupils with special educational needs (SEN) in regular schools. NERA 2009; 2009-03-05 - 2009-03-07
NTNU Untitled
 
38 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per.
Gender differences in social support and self concept in adolescence. Nordic Educational Research Association. 37th congress; 2009-03-05 - 2009-03-07
NTNU Untitled
 
2008
39 Pijl, Sip Jan; Frostad, Per; Flem, Annlaug Reidun.
The social position of pupils with special needs in regular schools. Scandinavian Journal of Educational Research 2008 ;Volum 52.(4) s. 387-405
NTNU Untitled
 
40 Frostad, Per.
The social position of pupils with special educational needs (SEN) in inclusive settings. ISPA 2008; 2008-07-08 - 2008-08-13
NTNU Untitled
 
41 Frostad, Per; Mjaavatn, Per Egil.
Friendship in adolescence. A gender dimension. NERA 2008; 2008-03-06 - 2008-03-08
NTNU Untitled
 
42 Frostad, Per; Pijl, Sip Jan; Mjaavatn, Per Egil.
The stability of social position of pupils with special educational needs (SEN) in regular schools. ECER 2008; 2008-09-10 - 2008-09-12
NTNU Untitled
 
43 Pijl, Sip Jan; Frostad, Per.
The distribution of resources for special needs education under different funding models. ECER 2008; 2008-09-10 - 2008-09-12
NTNU Untitled
 
2007
44 Frostad, Per.
Deaf children’s learning of elementary mathematics. NERA 2007; 2007-03-15 - 2007-03-17
NTNU Untitled
 
45 Frostad, Per; Pijl, Sip Jan.
Does being friendly help in making friends? The relation between the social position and social skills of pupils with special needs in mainstream education. European Journal of Special Needs Education 2007 ;Volum 22.(1) s. 15-30
NTNU Untitled
 
46 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per; Pijl, Sip Jan.
Segregation in education: What does it take to be selected as a friend?. ECER 2007 (European Conference on Educational Research); 2007-09-19 - 2007-09-21
NTNU Untitled
 
47 Mjaavatn, Per Egil; Frostad, Per; Pijl, Sip Jan.
The relation between friendship criteria and social position in adolescence. A gender dimension. ECER 2007 (European Conference on Educational Research); 2007-09-19 - 2007-09-21
NTNU Untitled
 
2006
48 Frostad, Per.
Social inclusion of pupils with special educational needs in regular schools in Norway. NERA konferanse; 2006-03-09 - 2006-03-11
NTNU Untitled
 
49 Frostad, Per; Pijl, Sip Jan.
The social position of pupils with special needs in regular schools. ECER 2006; 2006-09-13 - 2006-09-15
NTNU Untitled
 
2005
50 Frostad, Per.
Grunnleggende ferdigheter i matematikk. I: Ferdighetsutvikling. Utvikling av grunnleggende ferdigheter hos barn. Universitetsforlaget 2005 ISBN 82-15-00773-2. s. 118-141
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste