Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 223 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2018
1 Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Daverdin, Marc; Værnes, Einar; Hårsaker, Karstein; Arnekleiv, Jo Vegar.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, SørTrøndelag, i 2017. : ntnu vitenskapsmuseet 2018 60 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(1)
NTNU Untitled
 
2 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Speed, James David Mervyn; Herland, Anne Karine.
Effects of hydropeaking on benthic invertebrate community composition in two central Norwegian rivers. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2018 s. 1-14
NTNU Untitled
 
3 Sjursen, Aslak Darre; Hansen, Øyvind Kanstad; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. Årsrapport for 2017. : NTNU Vitenskapsmuseet 2018 40 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(4)
NTNU Untitled
 
2017
4 Arnekleiv, Jo Vegar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea 2016 og forslag til tiltaksplan. Styremøte i Settfiskanlegget Lundamo; 2017-12-07 - 2017-12-07
NTNU Untitled
 
5 Arnekleiv, Jo Vegar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Skauga, Rissa kommune. Presentasjon av rapporten. Fagrådsmøte; 2017-02-02 - 2017-02-02
NTNU Untitled
 
6 Arnekleiv, Jo Vegar.
"Halvering i antall laksegroper". Stjørdal [Avis] 2017-12-07
NTNU Untitled
 
7 Arnekleiv, Jo Vegar.
Miljødesign i Stjørdalselva. Hva vet vi?-foreløpige resultater. Årsmøte i Stjørdalsvassdragets Klekkeri; 2017-04-19 - 2017-04-19
NTNU Untitled
 
8 Arnekleiv, Jo Vegar.
Presentasjon av rapporten: Tiltaksretta fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelvvassdraget 2013-2015 - gytefisk,habitatkartlegging og forslag til tiltaksplan. Åpent møte om undersøkelsene i Kobbelvvassdraget; 2017-09-14 - 2017-09-14
NTNU Untitled
 
9 Arnekleiv, Jo Vegar.
Status for fiskebestandene i Selbusjøen og Nea og hvilke tiltak som kan iverksettes. Selbu [Radio] 2017-09-08
NTNU Untitled
 
10 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Resultater fra de fiskebiologiske undersøkelsene i Nidelva 2011-2016. Prosjektmøte om Nidelva; 2017-06-22 - 2017-06-22
NTNU Untitled
 
11 Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H..
Resultater fra de fiskebiologiske undersøkelsene i Selbusjøen og Nea i 2016. Åpent folkemøte om undersøkelsene i Selbusjøen; 2017-09-07 - 2017-09-07
NINA NTNU Untitled
 
12 Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon.
Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-8322-102-2) 86 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2017-2)
NINA NTNU Untitled
 
13 Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute.
"Livet etter rotenonen". Haukvannet, Trondheim [Avis] 2017-07-08
NTNU Untitled
 
14 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Sauvage, Raymond; Hvam, Eivind Brandsæter; Sandodden, Roar; Arnekleiv, Jo Vegar.
Activity in European crayfish before, under and after a rotenone treatment in a small lake. The 6th International Bio-logging Symposium; 2017-09-25 - 2017-09-29
NTNU VETINST Untitled
 
15 Davidsen, Jan Grimsrud; Knudsen, Rune; Power, Michael; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor; Arnekleiv, Jo Vegar.
Trophic niche similarity among sea trout Salmo trutta in Central Norway investigated using different time-integrated trophic tracers. Aquatic Biology 2017 ;Volum 26. s. 217-227
NINA NTNU UiT Untitled
 
16 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of central Norway. Journal of Fish Biology 2017 ;Volum 91.(5) s. 1268-1283
NINA NTNU UiT Untitled
 
2016
17 Arnekleiv, Jo Vegar.
Virkninger av effektregulering på fiskens næringsdyr. Fagseminar og bokoverrekkelse: Miljøtilpasset effektkjøring i norske vassdrag; 2016-06-09 - 2016-06-09
NTNU Untitled
 
18 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Daverdin, Marc; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Davidsen, Jan Grimsrud.
Fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelv-vassdraget 2013-2015 – gytefisk, habitatkartlegging og forslag til tiltaksplan. : NTNU Vitenskapsmuseet 2016 64 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(5)
NTNU Untitled
 
19 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2015. : NTNU Vitenskapsmuseet 2016 53 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(6)
NTNU Untitled
 
20 Flaten, Anne Cathrine; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
The first months at sea: marine migration and habitat use of sea trout Salmo trutta post-smolts. Journal of Fish Biology 2016 ;Volum 89. s. 1624-1640
NINA NTNU UiT Untitled
 
21 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar.
Bunndyrundersøkelser i Rauma i 2013-2015 i forbindelse med rotenonbehandling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 25 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(11)
NTNU Untitled
 
22 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar; Dolmen, Dag.
Kartlegging av ferskvannsinvertebrater og amfibier i Bymarka i Trondheim i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 (ISBN 978-82-8322-063-6) 27 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(3)
NTNU Untitled
 
23 Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute.
Bystyret ble ikke ført bak lyset før de fattet vedtak om å fjerne mort. Ordet fritt. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
2015
24 Arnekleiv, Jo Vegar.
Kartlegging av gytegroper i Stjørdalselva 2012-2014. Lakserådet for Stjørdalsvassdraget; 2015-01-07 - 2015-01-07
NTNU Untitled
 
25 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2014. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-050-6) 45 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2015-8)
NTNU Untitled
 
26 Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Dolmen, Dag; Koksvik, Jan Ivar.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Vikerauntjønna i forbindelse med rotenonbehandling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie 2015 (ISBN 978-82-8322-056-8) 47 s.
NTNU Untitled
 
27 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein.
Fiskebiologiske undersøkelser i Gjevilvatnet, Oppdal kommune, 2014. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-051-3) 62 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2015-6)
NINA NTNU Untitled
 
28 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Flaten, Anne Cathrine; Bordeleau, Xavier; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine migration and habitat use of sea trout Salmo trutta in two fjords in Central Norway. 2nd international sea trout symposium; 2015-10-20 - 2015-10-22
NINA NTNU UiT Untitled
 
29 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Aarestrup, Kim; Whoriskey, F.; Rikardsen, Audun H.; Daverdin, Marc; Arnekleiv, Jo Vegar.
Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden. Foredrag for Formandskapet i Hemne Kommune; 2015-02-10
NINA NTNU UiT Untitled
 
30 Davidsen, Jan Grimsrud; Flaten, Anne Cathrine; Thorstad, Eva Bonsak; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Whoriskey, Frederick G.; Rikardsen, Audun H.; Finstad, Bengt; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine vandringer og habitatbruk til postsmolt av sjøørret i Hemnfjorden, Sør-Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-058-2) 32 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2015-9)
NINA NTNU UiT Untitled
 
31 Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Knudsen, Rune; Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar.
On the age, growth, sexual maturity and feeding habits of the Arctic charr (Salvelinus alpinus) in three watercourses in southwestern Greenland. 8th International Charr Symposium; 2015-06-14 - 2015-06-18
NTNU UiT Untitled
 
32 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, F.; Aarestrup, K.; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine migration and habitat use of anadromous brown trout (Salmo trutta). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2015 ;Volum 72.(9) s. 1366-1378
NINA NTNU UiT Untitled
 
33 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Speed, James David Mervyn.
Effects of Three Consecutive Rotenone Treatments on the Benthic Macroinvertebrate Fauna of the River Ogna, Central Norway. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2015 s. -
NTNU Untitled
 
34 Sjursen, Aslak Darre; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute.
Undersøkelse av vannmiljøet i Kaldvella, Melhus kommune. : NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2015-10. 2015 19 s.
NTNU Untitled
 
35 Sollien, Vegard Pedersen.
Hydropeaking Effects on Riverine Benthic Invertebrate Fauna Composition and Drift. : NTNU Faculty of NaturalSciences and Technology, Department of Biology 2015 45 s.
NTNU Untitled
 
2014
36 Arnekleiv, Jo Vegar.
Stjørdalselva har det for trangt. Stjørdalens Blad [Avis] 2014-01-06
NTNU Untitled
 
37 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i lakse-førende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2011-2012. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2014 (ISBN 978-82-7126-986-9) 56 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(5)
NTNU Untitled
 
38 Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre.
Fiskebiologiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget 2009-2013. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2014 (ISBN 978-82-7126-991-3) 86 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(3)
NTNU Untitled
 
39 Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar.
Kritisk for sjøørreten. Stjørdalens Blad [Avis] 2014-02-13
NTNU Untitled
 
40 Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar.
Sjøørreten i Stjørdalselva. Informasjonsmøte i Stjørdal elveeierlag; 2014-02-10
NTNU Untitled
 
41 Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Arnekleiv, Jo Vegar; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Koksvik, Jan Ivar.
Riverine and near coastal migration performance of hatchery brown trout Salmo trutta. Journal of Fish Biology 2014 ;Volum 85.(3) s. 586-596
NTNU Untitled
 
42 Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar.
Does reduced feeding prior to release improve the marine migration of hatchery brown trout Salmo trutta L. smolts?. INTEGRATED PERSPECTIVES ON FISH STOCK ENHANCEMENT; 2014-07-07 - 2014-07-11
NTNU Untitled
 
43 Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar.
Does reduced feeding prior to release improve the marine migration of hatchery brown trout Salmo trutta smolts?. Journal of Fish Biology 2014 ;Volum 85.(6) s. 1992-2002
NTNU Untitled
 
44 Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar.
Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2014 (ISBN 978-82-7126-985-2) 23 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(1)
NTNU Untitled
 
45 Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar.
Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?. I: Årbok og fiskeguide 2013-2014. : TOFA 2014 ISBN 978-82-82870-31-3. s. 26-29
NTNU Untitled
 
46 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Aarestrup, K.; Whoriskey, F.; Rikardsen, Audun H.; Daverdin, Marc; Arnekleiv, Jo Vegar.
Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden. : NTNU Vitenskapsmuseet 2014 (ISBN 978-82-7126-996-8) 56 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(6)
NINA NTNU UiT Untitled
 
47 Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar.
Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2638-7) 90 s. NINA temahefte(53)
ENERGISINT NINA NTNU UiO UNI Untitled
 
48 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Bunndyrundersøkelser i Bævra, 2010-2013. : NTNU Vitenskapsmuseet 2014 (ISBN 978-82-7126-994-4) 58 s.
NTNU Untitled
 
49 Otero, Jaime; L'Abee-Lund, Jan Henning; Castro-Santos, Ted; Leonardsson, Kjell; Storvik, Geir Olve; Jonsson, Bror; Dempson, J. Brian; Russell, Ian C.; Jensen, Arne Johan; Baglinière, Jean-Luc; Dionne, Mélanie; Armstrong, John D.; Romakkaniemi, Atso; Letcher, Benjamin H.; Kocik, John F.; Erkinaro, Jaakko; Poole, Russell; Rogan, Ger; Lundqvist, Hans; MacLean, Julian C.; Jokikokko, Erkki; Arnekleiv, Jo Vegar; Kennedy, Richard J.; Niemelä, Eero; Caballero, Pablo; Music, Paul A.; Antonsson, Thorolfur; Gudjonsson, Sigurdur; Veselov, Alexey E.; Lamberg, Anders; Groom, Steve; Taylor, Benjamin H.; Taberner, Malcolm; Dillane, Mary; Arnason, Fridthjofur; Horton, Gregg; Hvidsten, Nils Arne; Jonsson, Ingi Runar; Jonsson, Nina; McKelvey, Simon; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Smith, Gordon W.; Sægrov, Harald; Stenseth, Nils Christian; Vøllestad, Leif Asbjørn.
Basin-scale phenology and effects of climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo salar). Global Change Biology 2014 ;Volum 20.(1) s. 61-75
HAVFORSK NINA NTNU UiO Untitled
 
50 Solem, Øyvind; Verspoor, Eric; Arnekleiv, Jo Vegar; Berg, Ole Kristian; Koksvik, Jarl; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute.
Morphological and genetic comparison between naturally produced smolts of Atlantic salmon, brown trout and their hybrids. Fisheries Management and Ecology 2014 ;Volum 21.(5) s. 357-365
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste