Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 236 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Davidsen, Jan Grimsrud; Power, Michael; Knudsen, Rune; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine trophic niche use and life history diversity among Arctic charr Salvelinus alpinus in southwestern Greenland. Journal of Fish Biology 2020 ;Volum 96.(3) s. 681-692
NTNU UiT Untitled
 
2019
2 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sheehan, T. F.; Lehnert, S. J.; Bradbury, I.R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J..
Demographic and genetic description of Greenland´s only indigenous Atlantic salmon Salmo salar population. Journal of Fish Biology 2019 ;Volum 94. s. 154-164
NTNU Untitled
 
3 Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar; Sheehan, Timothy F.; Lehnert, s.j.; Bradbury, Ian R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J..
Livshistorie og populasjonsgenetikk til Grønlands eneste reproduserende laksestamme. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NTNU Untitled
 
4 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Bordeleau, Xavier; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Crossin, Glenn T; Cooke, Steven J.; Aarestrup, Kim; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Meyer, Ingegjerd; Arnekleiv, Jo Vegar.
Under pressure – the importance of estuaries for brown trout. 5th international conference on fish telemetry; 2019-06-23 - 2019-06-30
NINA NTNU Untitled
 
5 Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar.
Etterundersøkelser av zooplankton, bunndyr og amfibier i 2018 i forbindelse med rotenonbehandling i Bymarka. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-187-9) ;Volum 2019.NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(4)
NTNU Untitled
 
6 Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar.
Virkning av rotenonbehandling på zooplankton og bunndyr i Fustavassdraget, Vefsn kommune. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2019-4 2019 (ISBN 978-82-8322-199-2) ;Volum 2019.96 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(4)
NTNU Untitled
 
7 Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Hårsaker, Karstein.
Forundersøkelse av zooplankton, bunndyr og amfibier i Sikavassdraget og Ålvatnet i Orkdal kommune i forbindelse med rotenonbehandling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-189-3) ;Volum 2019.23 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(5)
NTNU Untitled
 
8 Kjærstad, Gaute; Skei, Bjørn Borge; Arnekleiv, Jo Vegar.
Vurdering av økologisk tilstand i bekker og elver i Meråker og Stjørdal. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-185-5) ;Volum 2019.40 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(3)
NTNU Untitled
 
9 Puffer, Michael; Berg, Ole Kristian; Hamnes, Frøydis Bolme; Bentsen, Vidar; Koch, Wouter; Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn; Arnekleiv, Jo Vegar; Einum, Sigurd.
Density-independent use of shallow riverine areas in juvenile atlantic salmon. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019 ;Volum 76.(7) s. 1161-1170
NINA NTNU Untitled
 
10 Sanchez-Hernandez, Javier; Finstad, Anders Gravbrøt; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Amundsen, Per-Arne.
Drivers of diet patterns in a globally distributed freshwater fish species. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2019 ;Volum 76.(8) s. 1263-1274
NINA NTNU UiT Untitled
 
11 Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. Årsrapport for 2018. : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-193-0) 20 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2019-1)
NTNU Untitled
 
2018
12 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Bordeleau, Xavier; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Crossin, Glenn T; Cooke, S.J.; Aarestrup, Kim; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Meyer, Ingegjerd; Arnekleiv, Jo Vegar.
Under pressure – the importance of estuaries for brown trout. American Fisheries Society annual meeting; 2018-08-19 - 2018-08-23
NINA NTNU Untitled
 
13 Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Daverdin, Marc; Værnes, Einar; Hårsaker, Karstein; Arnekleiv, Jo Vegar.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, SørTrøndelag, i 2017. : ntnu vitenskapsmuseet 2018 60 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(1)
NTNU Untitled
 
14 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar.
Impact of rotenone treatment on non-target organisms. American Fisheries Society Annual Meeting; 2018-08-19 - 2018-08-23
NTNU Untitled
 
15 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Speed, James David Mervyn; Herland, Anne Karine.
Effects of hydropeaking on benthic invertebrate community composition in two central Norwegian rivers. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2018 ;Volum 34.(3) s. 218-231
NTNU Untitled
 
16 Sjursen, Aslak Darre; Hansen, Øyvind Kanstad; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Fiskebiologiske undersøkelser i Beiarelva 2017-19. Årsrapport for 2017. : NTNU Vitenskapsmuseet 2018 40 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(4)
NTNU Untitled
 
17 Velle, Gaute; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Arnekleiv, Jo Vegar; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Hall, J.; Halvorsen, Godtfred A.; Dahl-Hansen, Ida; Johannessen, Arne; Kjærstad, Gaute; Landås, Torunn Svanevik; Saltveit, Svein Jakob; Stabell, Trond.
LFI-315. Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i Norge.. Bergen: NORCE Miljø 2018 LFI Uni Miljø(315)
NINA NIVA NORCE NTNU UiO Untitled
 
2017
18 Arnekleiv, Jo Vegar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea 2016 og forslag til tiltaksplan. Styremøte i Settfiskanlegget Lundamo; 2017-12-07 - 2017-12-07
NTNU Untitled
 
19 Arnekleiv, Jo Vegar.
Fiskebiologiske undersøkelser i Skauga, Rissa kommune. Presentasjon av rapporten. Fagrådsmøte; 2017-02-02 - 2017-02-02
NTNU Untitled
 
20 Arnekleiv, Jo Vegar.
"Halvering i antall laksegroper". Stjørdal [Avis] 2017-12-07
NTNU Untitled
 
21 Arnekleiv, Jo Vegar.
Miljødesign i Stjørdalselva. Hva vet vi?-foreløpige resultater. Årsmøte i Stjørdalsvassdragets Klekkeri; 2017-04-19 - 2017-04-19
NTNU Untitled
 
22 Arnekleiv, Jo Vegar.
Presentasjon av rapporten: Tiltaksretta fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelvvassdraget 2013-2015 - gytefisk,habitatkartlegging og forslag til tiltaksplan. Åpent møte om undersøkelsene i Kobbelvvassdraget; 2017-09-14 - 2017-09-14
NTNU Untitled
 
23 Arnekleiv, Jo Vegar.
Status for fiskebestandene i Selbusjøen og Nea og hvilke tiltak som kan iverksettes. Selbu [Radio] 2017-09-08
NTNU Untitled
 
24 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud.
Resultater fra de fiskebiologiske undersøkelsene i Nidelva 2011-2016. Prosjektmøte om Nidelva; 2017-06-22 - 2017-06-22
NTNU Untitled
 
25 Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H..
Resultater fra de fiskebiologiske undersøkelsene i Selbusjøen og Nea i 2016. Åpent folkemøte om undersøkelsene i Selbusjøen; 2017-09-07 - 2017-09-07
NINA NTNU Untitled
 
26 Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon.
Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016. Trondheim: NTNU 2017 (ISBN 978-82-8322-102-2) 86 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2017-2)
NINA NTNU Untitled
 
27 Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute.
"Livet etter rotenonen". Haukvannet, Trondheim [Avis] 2017-07-08
NTNU Untitled
 
28 Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Sauvage, Raymond; Hvam, Eivind Brandsæter; Sandodden, Roar; Arnekleiv, Jo Vegar.
Activity in European crayfish before, under and after a rotenone treatment in a small lake. The 6th International Bio-logging Symposium; 2017-09-25 - 2017-09-29
NTNU VETINST Untitled
 
29 Davidsen, Jan Grimsrud; Knudsen, Rune; Power, Michael; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor; Arnekleiv, Jo Vegar.
Trophic niche similarity among sea trout Salmo trutta in Central Norway investigated using different time-integrated trophic tracers. Aquatic Biology 2017 ;Volum 26. s. 217-227
NINA NTNU UiT Untitled
 
30 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of central Norway. Journal of Fish Biology 2017 ;Volum 91.(5) s. 1268-1283
NINA NTNU UiT Untitled
 
2016
31 Arnekleiv, Jo Vegar.
Virkninger av effektregulering på fiskens næringsdyr. Fagseminar og bokoverrekkelse: Miljøtilpasset effektkjøring i norske vassdrag; 2016-06-09 - 2016-06-09
NTNU Untitled
 
32 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Daverdin, Marc; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Davidsen, Jan Grimsrud.
Fiskebiologiske undersøkelser i Kobbelv-vassdraget 2013-2015 – gytefisk, habitatkartlegging og forslag til tiltaksplan. : NTNU Vitenskapsmuseet 2016 64 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(5)
NTNU Untitled
 
33 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2015. : NTNU Vitenskapsmuseet 2016 53 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(6)
NTNU Untitled
 
34 Flaten, Anne Cathrine; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
The first months at sea: marine migration and habitat use of sea trout Salmo trutta post-smolts. Journal of Fish Biology 2016 ;Volum 89. s. 1624-1640
NINA NTNU UiT Untitled
 
35 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar.
Bunndyrundersøkelser i Rauma i 2013-2015 i forbindelse med rotenonbehandling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 25 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(11)
NTNU Untitled
 
36 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar; Dolmen, Dag.
Kartlegging av ferskvannsinvertebrater og amfibier i Bymarka i Trondheim i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 (ISBN 978-82-8322-063-6) 27 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(3)
NTNU Untitled
 
37 Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar.
Funn av brakkvanntangloppen Gammarus duebeni (Crustacea, Amphipoda) i ferskvann. Fauna 2016 ;Volum 69.(3-4) s. 114-118
NTNU Untitled
 
38 Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute.
Bystyret ble ikke ført bak lyset før de fattet vedtak om å fjerne mort. Ordet fritt. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
2015
39 Arnekleiv, Jo Vegar.
Kartlegging av gytegroper i Stjørdalselva 2012-2014. Lakserådet for Stjørdalsvassdraget; 2015-01-07 - 2015-01-07
NTNU Untitled
 
40 Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars.
Fiskebiologiske undersøkelser i lakseførende del av Nidelva, Trondheim. Årsrapport 2014. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-050-6) 45 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat(2015-8)
NTNU Untitled
 
41 Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Dolmen, Dag; Koksvik, Jan Ivar.
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Vikerauntjønna i forbindelse med rotenonbehandling. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie 2015 (ISBN 978-82-8322-056-8) 47 s.
NTNU Untitled
 
42 Arnekleiv, Jo Vegar; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Jan Grimsrud; Gjelland, Karl Øystein.
Fiskebiologiske undersøkelser i Gjevilvatnet, Oppdal kommune, 2014. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-051-3) 62 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2015-6)
NINA NTNU Untitled
 
43 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Flaten, Anne Cathrine; Bordeleau, Xavier; Sjursen, Aslak Darre; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine migration and habitat use of sea trout Salmo trutta in two fjords in Central Norway. 2nd international sea trout symposium; 2015-10-20 - 2015-10-22
NINA NTNU UiT Untitled
 
44 Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Thorstad, Eva Bonsak; Næsje, Tor; Aarestrup, Kim; Whoriskey, F.; Rikardsen, Audun H.; Daverdin, Marc; Arnekleiv, Jo Vegar.
Habitatbruk og vandringer til sjøørret i Hemnfjorden og Snillfjorden. Foredrag for Formandskapet i Hemne Kommune; 2015-02-10
NINA NTNU UiT Untitled
 
45 Davidsen, Jan Grimsrud; Flaten, Anne Cathrine; Thorstad, Eva Bonsak; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Whoriskey, Frederick G.; Rikardsen, Audun H.; Finstad, Bengt; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine vandringer og habitatbruk til postsmolt av sjøørret i Hemnfjorden, Sør-Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2015 (ISBN 978-82-8322-058-2) 32 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2015-9)
NINA NTNU UiT Untitled
 
46 Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Knudsen, Rune; Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar.
On the age, growth, sexual maturity and feeding habits of the Arctic charr (Salvelinus alpinus) in three watercourses in southwestern Greenland. 8th International Charr Symposium; 2015-06-14 - 2015-06-18
NTNU UiT Untitled
 
47 Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, F.; Aarestrup, K.; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar.
Marine migration and habitat use of anadromous brown trout (Salmo trutta). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2015 ;Volum 72.(9) s. 1366-1378
NINA NTNU UiT Untitled
 
48 Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Speed, James David Mervyn.
Effects of Three Consecutive Rotenone Treatments on the Benthic Macroinvertebrate Fauna of the River Ogna, Central Norway. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2015 s. -
NTNU Untitled
 
49 Sjursen, Aslak Darre; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute.
Undersøkelse av vannmiljøet i Kaldvella, Melhus kommune. : NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2015-10. 2015 19 s.
NTNU Untitled
 
50 Sollien, Vegard Pedersen.
Hydropeaking Effects on Riverine Benthic Invertebrate Fauna Composition and Drift. : NTNU Faculty of NaturalSciences and Technology, Department of Biology 2015 45 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste