Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2019
1 Tahami, Seyed Amid; Foroutan Mirhosseini, Seyed Ali; Dessouky, Samer; Mork, Helge; Kavussi, Amir.
The use of high content of fine crumb rubber in asphalt mixes using dry process. Construction and Building Materials 2019 ;Volum 222. s. 643-653
NTNU Untitled
 
2017
2 Barbieri, Diego Maria; Hoff, Inge; Mork, Helge.
Laboratory investigation on unbound materials used in a highway with premature damage. Tenth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields BCRRA 2017; 2017-06-28 - 2017-06-30
NTNU Untitled
 
2016
3 Siebert, Doreen; Mork, Helge.
Prall tests to study the effect of mortar on the wear of Norwegian asphalt mixtures. I: Proceedings of 6th Euroasphalt & Eurobitume Congress, 1st - 3rd June 2016. Prague: Czech Technical University in Prague 2016 ISBN 978-80-01-05962-3. s. -
NTNU Untitled
 
2013
4 Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba.
Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 1. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0285-3) 521 s.
NTNU Untitled
 
5 Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba.
Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0286-0) 520 s.
NTNU Untitled
 
2012
6 Fritzsche, D; Storeheier, Svein Ådne; Mork, Helge.
The effect of asphalt mixture materials on changes of the road surface texture. I: Proceedings of Inter-Noise 2012 : held in conjunction with the annual meeting of the Noise Control and Acoustics Division of the American Society of Mechanical Engineers ; New York, New York, USA, August 19 - 22, 2012. Curran Associates, Inc. 2012 ISBN 9781627485609. s. 5118-5129
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
7 Lindholm, Oddvar; Mork, Helge; Myhre, Øystein; Berg, Kristin; Nie, Linmei; Aas, Thore; Amlie, Gustav; Kjell, Myre.
Veiledning for utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker av betongstein. : s.n. 2010 88 s.
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
2009
8 Taddesse, Ephrem; Mork, Helge.
Pavement Performance Models For the Ethiopian Pavement Management System. I: Proceedings of the Fifth International Conference on Construction in the 21st Century Collaboration and Integration in Engineering, Management and Technology. Istanbul: CITC-V 2009 ISBN 00-000-0000-0. s. 1266-1274
NTNU Untitled
 
9 Taddesse, Ephrem; Mork, Helge.
Roughness Progression Models by Regression and Artificial Neural Network Techniques. I: Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. CRC Press 2009 ISBN 978-0-415-87199-0. s. 521-530
NTNU Untitled
 
2003
10 Horvli, Ivar; Mork, Helge.
SIV-Spor i veg Forsøksfelt på Rv 20 og Rv 206 i Hedmark. Trondheim: SINTEF Bygg og miljø 2003 18 s.
NTNU Untitled
 
11 Horvli, Ivar; Mork, Helge.
SIV-Spor i veg Forsøksfelt på Rv 80 i Fauske. Trondheim: SINTEF Bygg og miljø 2003 17 s.
NTNU Untitled
 
12 Mork, Helge.
Status for noen aktuelle dataverktøy. Dimensjoneringsdagen 2003; 2003-11-27
NTNU Untitled
 
13 Mork, Helge; Horvli, Ivar.
SIV-Spor i veg Forsøksfelt på E18 i Vestfold. Trondheim: SINTEF Bygg og miljø 2003 31 s.
NTNU Untitled
 
14 Mork, Helge; Horvli, Ivar.
SIV-Spor i veg Forsøksfelt på E6 ved Klett. Trondheim: SINTEF Bygg og miljø 2003
NTNU Untitled
 
2002
15 Mork, Helge.
Measurement of edge effects on pavements with thin asphalt surfacing. Ninth International Conference on Asphalt Pavements; 2002-08-22
NTNU Untitled
 
1998
16 Mork, Helge.
The effect of sensor configuration on the backcalculation of layer moduli. Bearing Capacity of Roads and Airfields; 1998
NTNU Untitled
 
1996
17 Mork, Helge; Horvli, Ivar.
Materialproporsjonering etter SHRP. : NTNU. Inst. f. veg- og jernbanebygging 1996 29 s. Notat(960)
NTNU Untitled
 
1994
18 Mork, Helge.
Backcalculation of in-depth deflection measurements with linear theory and stress dependent material models. 4th International Conference on the Bearing Capacity of Roads and Airfields; 1994
NTNU Untitled
 
19 Mork, Helge.
Etterrekning av LVDT-målingar med elementprogrammet ILLI-PAVE. Nordisk vegteknisk forbund. Utvalg 34. Seminar "Utmatting"; 1994
NTNU Untitled
 
20 Mork, Helge.
Etterrekningsprosedyra Beregn-E-Modul og bruk av denne i EMODUL : norsk program for etterrekning av E-modular. Kurs i "Forsterking av veg etter dimensjoneringsnivå 2"; 1994
NTNU Untitled
 
21 Mork, Helge.
Etterrekningsprosedyra Beregn-E-Modul og bruk av denne i EMODUL : norsk program for etterrekning av E-modular på basis av nedbøyingsmålingar. Nordisk vegteknisk forbund. Utvalg 34. Seminar "Utmatting"; 1994
NTNU Untitled
 
22 Mork, Helge.
Proporsjoneringsprogrammet Superpave. : Norges tekniske høgskole. Institutt for veg- og jernbanebyggi 1994 27 s. Notat(903)
NTNU Untitled