Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 173 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Brundtland, Eileen; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Lærevansker. Bidrag til Dialog nr. 2, 2019. Dialog 2019 (2) s. 28-31
SINTEF Untitled
 
2 Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport - 2019:00669 A. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06363-9) 39 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
3 Okstad, Eivind Halvard; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Investigation Methods for Fish-escape Events in Norwegian Aquaculture. I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany. Research Publishing Services 2019 ISBN 978-981-11-2724-3. s. 83-90
SINTEF Untitled
 
4 Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Hvorfor rømmer oppdrettsfisk?. Norsk Fiskeoppdrett 2019 (5) s. 58-61
OCEAN SINTEF Untitled
 
5 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Hvordan stå løpet ut? - Om læring etter hendelser. Sikkerhetsforums årskonferanse; 2019-05-28
SINTEF Untitled
 
6 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Granskning av rømmingshendelser. Infomasjonsmateriell til nettside for prosjektet "Kunnskap og metoder for å forebygge rømming", 2019; https://www.sintef.no/romming#/.
SINTEF Untitled
 
2018
7 Rosness, Ragnar; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Haavik, Torgeir Kolstø.
A multi-perspective account of safety (MUPSY). I: Prevention of Accidents at Work: Proceedings of the 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2017), October 3-6, 2017, Prague, Czech Republic. Taylor & Francis 2018 ISBN 9781138037960. s. 11-17
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
8 Thorvaldsen, Trine; Føre, Heidi Moe; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard.
Menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06773-6) SINTEF Rapport(2018:01362)
OCEAN SINTEF Untitled
 
9 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Granskning og læring etter hendelser. Fellessamling for RVO (Regionale verneombud), Clarion Oslo Airport Hotel, Oslo; 2018-01-29
SINTEF Untitled
 
10 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen. Fellessamling for RVO (Regionale verneombud), Park Inn Hotel Gardermoen; 2018-10-16
SINTEF Untitled
 
11 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Kjellén, Urban Anders Gunnar.
Granskning etter hendelser. SIBA-notat, Sikkerhetsstyring i BA-bransjen, mars 2018. : SINTEF 2018
SINTEF UiT Untitled
 
12 Wasilkiewicz, Kinga; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Kilanowska, Iwona.
Multicultural workplaces: A state of the art study of the Norwegian construction industry. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 213-220
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
13 Rosness, Ragnar; Kilskar, Stine Skaufel; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Wasilkiewicz, Kinga.
Safety impacts of internationalisation in the Norwegian railway sector. European Safety and Reliability Conference ESREL 2017, Portoroz, Slovenia, 18. - 22. juni 2017; 2017-06-18 - 2017-06-22
SINTEF Untitled
 
14 Rosness, Ragnar; Kilskar, Stine Skaufel; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Wasilkiewicz, Kinga.
Safety impacts of internationalisation in the Norwegian railway sector. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press 2017 ISBN 978-1138629370. s. -
SINTEF Untitled
 
15 Rosness, Ragnar; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Hvordan lære av vellykkede operasjoner?. "Lunch and Learn", presentasjon for Statoil, 19. april 2017; 2017-04-19 - 2017-04-19
SINTEF Untitled
 
16 Rosness, Ragnar; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Haavik, Torgeir Kolstø.
A multi-perspective account of safety (MUPSY). The 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work; 2017-10-03 - 2017-10-06
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Hvordan kan vi bedre lære av uønskede hendelser?. SHA-dagene 2017, Thon Hotel Arena, Lillestrøm, 14. mars 2017; 2017-03-14 - 2017-03-14
SINTEF Untitled
 
18 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
I skyggen av Deepwater Horizon-ulykken: Nye ferdigheter må til for å unngå storulykker. I: Sikkerhet og ledelse. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205496774. s. 37-60
SINTEF Untitled
 
19 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Lærepunkter fra ulykken med Deepwater Horizon. Foredrag for studenter ved NTNU/IØT, Prinsen kino, Trondheim, 25. oktober 2017; 2017-10-25 - 2017-10-25
SINTEF Untitled
 
20 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Oppfølging og læring etter hendelser. Kurs for BackeGruppen, Lysaker, 16. - 17. oktober 2017; 2017-10-16 - 2017-10-16
SINTEF Untitled
 
2016
21 Kilskar, Stine Skaufel; Øien, Knut; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Heggland, Jon Erling; Hinderaker, Rolf H.; Wiig, Siri.
Major Accident Indicators in High Risk Industries - A Literature Review. I: SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility, 11-13 April, 2016 Stavanger, Norway. Society of Petroleum Engineers 2016 ISBN 978-1-61399-443-6. s. -
SINTEF UIS Untitled
 
22 Kilskar, Stine Skaufel; Øien, Knut; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Jon Erling, Heggland; Hinderaker, Rolf H.; Wiig, Siri.
Major Accident Indicators in High Risk Industries - A Literature Review. SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility; 2016-04-11 - 2016-04-13
SINTEF UIS Untitled
 
23 Rosness, Ragnar; Haavik, Torgeir K; Steiro, Trygve; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Learning from successful operations - opportunities, Challenges and a paradox. Policy and Practice in Health and Safety 2016 ;Volum 14.(2) s. 99-114
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
24 Rosness, Ragnar; Haavik, Torgeir K; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
What do you do when you build safety? Practitioners' guide to learning from successful operations. Trondheim: SINTEF/NTNU Social Research 2016 (ISBN 978-82-14-06185-7) 60 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
25 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Erfaringsbasert risikostyring, gransking og læring etter hendelser. Fagseminar for EBAs HMS-utvalg; 2016-04-04 - 2016-04-05
SINTEF Untitled
 
26 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Læring og forbedringsarbeid etter ulykker. HMS-konferansen 2016; 2016-11-02 - 2016-11-03
SINTEF Untitled
 
27 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Læring og oppfølging - og litt metodikk. Fagseminar om læring av hendelser og ulykker for DSB; 2016-04-28 - 2016-04-28
SINTEF Untitled
 
28 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian.
Research project aims to improve safety by learning from success. International Association of Drilling Contractors (IADC). Drilling Contractor 2016 ;Volum January/February.
SINTEF Untitled
 
2015
29 Albrechtsen, Eirik; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Wasilkiewicz, Kinga.
Safety management issues in the transition from project development to project construction in the construction industry. Working on Safety 2015, Porto, Portugal; 2015-09-23 - 2015-09-25
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Jenssen, Gunnar; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Njå, Ove.
Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet.. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214057942) 60 s. SINTEF Rapport(A26571)
SINTEF UIS Untitled
 
31 Rosness, Ragnar; Haavik, Torgeir K; Steiro, Trygve; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Learning from successful operations - opportunities, Challenges and a paradox. Working on Safety 2015; 2015-09-23 - 2015-09-25
SAMFORSK SINTEF UIS Untitled
 
32 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Hvordan lære av vellykkede operasjoner?. Fagdag Eni Norge/SINTEF avd. Sikkerhet, Teveltunet, Meråker; 2015-04-15 - 2015-04-16
SINTEF Untitled
 
33 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen. HMS-konferansen 2015, Oslo; 2015-10-28 - 2015-10-29
SINTEF Untitled
 
34 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Sikkerhetsledelse, granskning og læring etter ulykker. HMS rådgiverskolen Petroleum, Bergen; 2015-11-05
SINTEF Untitled
 
35 Øien, Knut; Hauge, Stein; Størseth, Fred; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Towards a holistic approach for barrier management in the petroleum industry, SINTEF report A26845. Trondheim: SINTEF Technology and Society, 2015 (ISBN 9788214059472) 80 s.
SINTEF Untitled
 
2014
36 Antonsen, Stian; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Læring av vellykkede operasjoner. Offshore.no, 16.05.2014.
SINTEF Untitled
 
37 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Okstad, Eivind Halvard; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Vatn, Jørn.
Online monitoring of major accident risk in the petroleum industry. The 23rd SRA-E Conference: Analysis and governance of risks beyond boundaries; 2014-06-16 - 2014-06-18
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Okstad, Eivind Halvard; Hauge, Stein; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Vatn, Jørn.
Monitoring the risk picture by using QRA and barrier based indicators. I: Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon : proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2013, Amsterdam, the Netherlands, 29 September-2 October 2013. CRC Press 2014 ISBN 978-1-138-00123-7. s. 1739-1747
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Rosness, Ragnar; Tharaldsen, Jorunn-Elise; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Wiig, Siri.
On the relationships between organisational learning and safety. Working on Safety, 7th International Conference; 2014-09-30 - 2014-10-03
SINTEF UIS Untitled
 
40 Størseth, Fred; Hauge, Stein; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Safety barriers: Organizational potential and forces of psychology. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2014 ;Volum 31.(1) s. 50-55
SINTEF Untitled
 
41 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Alle vil lære etter ulykker, men hvordan få det til?. Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring. Medlemsmøte hos Reinertsen AS, Trondheim; 2014-05-22
SINTEF Untitled
 
42 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Er ulykker planlagt? Om læring og forbedringsarbeid. Foredrag for Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). Temadag: Sikkerhet i anleggsbransjen - Lærer vi av våre feil? Oslo; 2014-05-06
SINTEF Untitled
 
43 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Granskning - erfaringsoverføring og læring. Møte hos Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Oslo; 2014-06-24
SINTEF Untitled
 
44 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Sikkerhet, menneske og organisasjon - Behov for mer robuste organisasjoner!. Presentasjon for SINTEFs Kvalitets- og sikkerhetsforum, Trondheim; 2014-04-29
SINTEF Untitled
 
45 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Sikkerhet, mennesker og organisasjon - Behov for mer robuste organisasjoner!. Presentasjon for SINTFs rådsmøte, Trondheim; 2014-04-02
SINTEF Untitled
 
46 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Sikkerhet, mennesker og organisasjon - Behov for mer robuste organisasjoner!. Presentasjon for SINTEF Fiskeri og havbruk, Trondheim; 2014-10-27
SINTEF Untitled
 
47 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Sikkerhet, mennesker og organisasjon - Behov for mer robuste organisasjoner!. Presentasjon for SINTEFs konsernledelse, Trondheim; 2014-06-10
SINTEF Untitled
 
48 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Sikkerhetsledelse, granskning og læring etter ulykker. HMS rådgiverskolen Petroleum, Bergen; 2014-05-15
SINTEF Untitled
 
49 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Sikkerhetsledelse, granskning og læring etter ulykker. HMS rådgiverskolen Petroleum, Bergen; 2014-11-20
SINTEF Untitled
 
50 Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Uhell og ulykker - Lærer vi av våre feil eller glemmer vi underveis?. Granskningskonferansen, Stavanger; 2014-09-16
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste