Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Batt-Rawden, Victoria Helen.
A qualitative study of innovation processes between public and private actors regarding follow-up procedures of patients after treatment and rehabilitation in the health sector, Norway. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal 2020 ;Volum 25.(2) s. 1-25
HINN NTNU Untitled
 
2 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Bjørk, Evastina; Waaler, Dag.
User expectations and experiences during implementation of new technology in healthcare services. ISG2020.; 2020-10-06 - 2020-10-07
NTNU Untitled
 
3 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Bjørk, Evastina; Waaler, Dag.
User expectations and experiences during implementation of new technology in healthcare services. Gerontechnology 2020 ;Volum 19. s. 1-1
NTNU Untitled
 
4 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Stedje, Kristi.
Singing as a health-promoting activity in elderly care: a qualitative, longitudinal study in Norway. Journal of Research in Nursing 2020 ;Volum 25.(5) s. 404-418
NMH NTNU Untitled
 
2019
5 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Helsefremming -Natur og kultur som folkehelse. Årsmøte i folkehelseforeningen; 2019-03-13 - 2019-03-13
NTNU Untitled
 
6 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Korsang og musikk i folkehelsearbeidet. Folkehelsekonferansen 2019; 2019-10-15 - 2019-10-15
NTNU Untitled
 
7 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Sang i eldreomsorgen - en evaluering (KBBR). Dagsseminar; 2019-09-18 - 2019-09-18
NTNU Untitled
 
8 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Sang I eldreomsorgen. Følgeforskning.. Oslo: Krafttak for sang og Folkeakademiet 2019 40 s.
NTNU Untitled
 
9 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Sangen og musikkens helsebringende kraft. I: NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål. Det norske medicinske Selskab 2019 ISBN 978-82-92871-81-2. s. 75-80
NTNU Untitled
 
10 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Singing has empowered, enchanted and enthralled me. Choirs for Wellbeing?. Nordic network for Research in Music and Public Health; 2019-09-26 - 2019-09-26
NTNU Untitled
 
11 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Andersen, Sarah.
'Singing has empowered, enchanted and enthralled me' -choirs for wellbeing?. Health Promotion International 2019 s. 1-11
NTNU Untitled
 
12 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Andersson, Anders-Petter; Berg, Geir Vegard; Kebede, Meselu Taye.
EVALUERING AV OPPLÆRINGSPROGRAMMET MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING MED INTEGRERT BRUK AV MUSIKK OG SANG TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE – En kvalitativ studie. På oppdrag av Helsedirektoratet, Kompetanseløft 2020.. Gjøvik: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik; Senter for omsorgsforskning, øst 2019 53 s.
NTNU Untitled
 
13 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Storlien, Marit Helene Sund.
Systematic Use of Music as an Environmental Intervention and Quality of Care in Nursing Homes: A Qualitative Case Study in Norway. Medicines 2019 ;Volum 6.(12) s. 1-21
NTNU Untitled
 
14 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar; Christie, Werner H.
Health Promotion and nature-culture outdoors actions as Forest Therapy in Norway. I: International handbook of Forest Therapy. Cambridge Scholars Publishing 2019 ISBN 978-1-5275-3955-6. s. 294-306
NTNU BI Untitled
 
15 Stedje, Kristi; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Implementation of caregiver singing in eldrerly care - following research on the national project "Singing elderly care". 11th European Music Therapy Conference; 2019-06-26 - 2019-06-30
NMH NTNU Untitled
 
16 Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke; Christie, Werner H.
PUBLIC MENTAL HEALTH PROMOTION, EPIGENETICS AND NACUHEAL - ACTIVITIES. Herald of the International Academy of Science. Russian Section 2019 (1) s. 66-73
BI NTNU UiO Untitled
 
2018
17 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
A Model to Promote Health and Well-Being.. I: Music and Public Health : a Nordic perspective. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-76240-1. s. 215-235
NTNU Untitled
 
18 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Singing has empowered, enchanted and enthralled me; a qualitative study of choral singing. 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research.; 2018-09-23 - 2018-09-24
NTNU Untitled
 
19 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
The Fellowship of Health Musicking: A Model to Promote Health and Well-Being. I: Music and Public Health : a Nordic perspective. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-76240-1. s. -
NTNU Untitled
 
20 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Tur og natur i hverdagen - å gå sg til helse og livskvalitet. I: Friluftsliv, kystkultur og vakre løsninger. Hvordan styrke de unges helse, miljø og livskvalitet. Festskrift i anledning Atle Tellnes 70 år.. Asker: NAKUHEL-forlaget 2018 ISBN 9788299745437. s. 37-41
NTNU Untitled
 
21 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Storlien, Marit Sund.
Systematic use of music as environmental therapy and quality of care in nursing homes. 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research; 2018-09-24 - 2018-09-24
NTNU Untitled
 
22 Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke; Christie, Werner H.
Tellnes, G., Batt-Rawden, KB and Christie, W. (2018). Nature Culture Health Promotion as Community building. Journal “Herald of the International Academy of Science. #1. Russian Section” (HIAS.RS). http://www.heraldrsias.org/.. Herald of the International Academy of Science. Russian Section” 2018 ;Volum 1.(1) s. 15-20
NTNU UiO Untitled
 
2017
23 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Du kan synge deg til bedre helse. Oppland arbeiderblad 2017
NTNU Untitled
 
24 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Et helsefremmende perspektiv på lokalsamfunnet. I: Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 178-186
NTNU Untitled
 
25 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
The benefical effects of choral singing.. European Journal of Public Health 2017 ;Volum 27. Suppl. 3,1
NTNU Untitled
 
26 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
The Health Musicking Program - new approach to promoting health and quality of life in local contexts. European. European Journal of Public Health 2017 ;Volum 27. Suppl. 3,1
NTNU Untitled
 
27 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Tur og natur i hverdagen - og kunsten å gå. I: Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 87-104
NTNU Untitled
 
28 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Björk, Evastina; Waaler, Dag.
Human factors in the implementation and adoption of innovations in health care services. A longitudinal case study on the introduction of new technology. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal 2017 ;Volum 22.(3) s. 1-25
NTNU Untitled
 
29 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Storlien Sund, Marit.
Systematisk bruk av musikkterapi som behandlingsmetode – Innlandskonferansen. Innlandskonferanse; 2017-09-28 - 2017-09-28
NTNU Untitled
 
30 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar; Dybdahl, Carina.
Musikk, sang og dans. I: Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 95-104
NTNU UiO Untitled
 
2016
31 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Batt-Rawden, K.B. (12.10.2016): Forleng livet med en tur ut – og snus inn høstlufta. Oppland Arbeiderblad, Gjøvik.). Oppland arbeiderblad 2016
NTNU Untitled
 
32 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Forests as Places of human renewal. University of Exeter; 2016-05-12 - 2016-05-13
NTNU Untitled
 
33 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Music and Health Narratives from men and women with long term illnesses. Next society - Health Promotion Research - International Forum; 2016-09-28 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
34 Batt-Rawden, Kari Bjerke.
The significance of nature-culture activities for men and women with mental and musculoskeletal diagnosis. Next Society - Health Promotion Research - International Forum; 2016-09-28 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
35 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Bjørk, Evastina; Obstfelder, Aud; Waaler, Dag.
En eksplorativ studie av innforing og bruk av teknologistotte for hjemmebaserte tjenester i Folldal kommune. KlinIKT; 2016-04-20 - 2016-04-21
NTNU Untitled
 
36 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar.
Nature-culture-health activities as a method of rehabilitation. Next society - International forum; 2016-09-28 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
2014
37 Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Gjøvikregionen. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 200 s. ØF-notat(09)
HINN Untitled
 
38 Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater for kommunene i Lillehammer-regionen. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 188 s. ØF-notat(11)
HINN Untitled
 
39 Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater for kommunene i Midt-Gudbrandsdal. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 184 s. ØF-notat(12)
HINN Untitled
 
40 Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater for kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 200 s. ØF-notat(13)
HINN Untitled
 
41 Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater for kommunene i Valdres. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 196 s. ØF-notat(14)
HINN Untitled
 
42 Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater for kommunene på Hadeland. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 180 s. ØF-notat(10)
HINN Untitled
 
43 Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater på fylkesnivå. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 (ISBN 978-82-7356-736-9) 164 s. ØF-rapport(09)
HINN Untitled
 
2013
44 Lauritzen, Tonje; Batt-Rawden, Kari Bjerke.
Idealsoldaten som symbol på den militære kulturen. I: Militære kvinner: Forsvarets akilleshæl?. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-341-6.
HINN Untitled
 
2012
45 Kogstad, Ragnfrid Eline; Hummelvoll, Jan Kåre; Eriksson, Bengt; Batt-Rawden, Kari; Lauritzen, Tonje; Granerud, Arild.
Håndbok for kjøpere av grønne tjenester;Inn på tunet, naturbaserte tjenester, Grønn omsorg, Grønt arbeid. Elverum: Høgskolen i Hedmark 2012 60 s.
HINN NTNU Untitled
 
46 Batt-Rawden, Kari; Tellnes, Gunnar.
Social Causes to Sickness Absence among Men and Women with Mental Illnesses. PSYCHOLOGY 2012 ;Volum 3.(4) s. 315-321
HINN UiO Untitled
 
47 Batt-Rawden, Kari; Tellnes, Gunnar.
Social factors of sickness absences and the significance of the nature-culture interplay in coping. European Journal of Public Health 2012 ;Volum 22. Suppl. 2 s. 129-129
HINN UiO Untitled
 
48 Batt-Rawden, Kari; Tellnes, Gunnar.
Social factors of sickness absences and ways of coping: a qualitative study of men and women with mental and musculoskeletal diagnoses, Norway. International Journal of Mental Health Promotion 2012 ;Volum 14.(2) s. 83-95
HINN UiO Untitled
 
49 Batt-Rawden, Kari; Tellnes, Gunnar.
The benefits of nature-culture interplay on health, environment and wellbeing-Three evaluation studies. European Journal of Public Health 2012 ;Volum 22.(supp. 2) Suppl. 2 s. 273-273
HINN Untitled
 
2011
50 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Solheim, Liv Johanne.
Helpers of the fragile, elderly and sick : report from a nursing home. I: Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-480-3. s. 223-242
HINN Untitled
 
    Vis neste liste