Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2017
1 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Fru Ingerd og reformasjonen. Valget til forstanderske i Reins kloster i lys av de norske kvinneklostrenes skjebne.. Kunnskapsbyen; 2017-01-25
NTNU Untitled
 
2 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Gautr Jónsson of Mel: Craftsman of Battle and Chief Oral Source of Hákonar saga. I: Sturla Þórðarson: Skald, Chieftain and Lawman. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004342354. s. 107-119
NTNU Untitled
 
3 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The opportunity to profit from favourable circumstances: a widow's benefits of holding crown fiefs in Norway in the 1520s.. I: Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800. Routledge 2017 ISBN 9781138667426. s. 89-106
NTNU Untitled
 
2016
4 Beistad, Heidi Anett Øvergård.
An Almost Fanatical Devotion to the Pope. Power and Priorities in the Integration of the Nidaros Province c.1152-1300.. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1362-5) 157 s.
NTNU Untitled
 
5 Eggset, Pål Hafstad.
Mellom kornåker og langskip. Orknøyingen Svein Åsleivssons maktgrunnlag og levesett, ca. 1130-1170. : NTNU 2016 57 s.
NTNU Untitled
 
6 Schmedling, Ingvild Boudica.
Hinir vitruztu menn. Biskop Arne Torlakssons reformkirkelige nettverk. Trondheim: NTNU 2016 58 s.
NTNU Untitled
 
7 Svenskerud, Jon Martin.
Fra løver til lam? Høviskhet og voldsbruk i hirden - ideal og praksis 1177- ca. 1270. : NTNU 2016 55 s.
NTNU Untitled
 
2015
8 Frøhaug, Rune.
Brikker i et spill. En studie av bakgrunnen for norsk-skotske ekteskapsavtaler 1280-1293. : NTNU 2015 93 s.
NTNU Untitled
 
9 Skolem, Lars Jørgen.
Erling Vidkunnsson (ca. 1292-1355). Godseier, sysselmann og lokal stormann.. : NTNU 2015 45 s.
NTNU Untitled
 
10 Wærdahl, Randi Bjørshol.
"-vær da så lenge hos kongen som du kan-" : hirden, hoffet og kongens menn på Island i siste halvdel av 1200-tallet. Heimen 2015 ;Volum 52.(1) s. 5-15
NTNU Untitled
 
11 Wærdahl, Randi Bjørshol.
"...vær da så lenge hos kongen som du kan..." Hirden. hoffet og kongens menn på Island i siste halvdel av 1200-tallet. Heimen 2015 ;Volum 1.(52) s. 5-15
NTNU Untitled
 
2014
12 Caroline, Bøe.
Kampen om kongemakten. Hirdledernes rolle i kongevalget i 1217. : NTNU 2014 60 s.
NTNU Untitled
 
13 Lindvik, Leif-Oskar.
«En snill og finslig hird»: Kongshirdens utvikling under Sverre. : NTNU 2014 58 s.
NTNU Untitled
 
14 Opsahl, Erik; Njåstad, Magne; Wærdahl, Randi Bjørshol.
En engasjert historiker og kollega. I: Region - provins - rike: utvalgte artikler om samvirke og konflikt. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2014 ISBN 9788277652054. s. V-IX
NTNU Untitled
 
15 Wærdahl, Randi Bjørshol.
"Embete, rang, hoffliv." Bergens betydning for kongens menn i skattlandene. Norske historikerdager 2014; 2014-06-20 - 2014-06-22
NTNU Untitled
 
16 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Et ønske om reell makt og innflytelse? Fru Ingerd Ottesdatters motiv for å holde len i Norge på 1520-tallet. Politikk i Norden i middelalderen, problemer og perspektiver inn i det 21. århundret; 2014-06-16 - 2014-06-18
NTNU Untitled
 
17 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Rejection and admission. Sturla Tordarson and his countrymen at court in 13th century Norway. Sturla Tordarsson 1214-2014. The many roles of Sturla Tordarson; 2014-11-27 - 2014-11-29
NTNU Untitled
 
18 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The Icelandic elite's troublesome way through the labyrinth of power. I: Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7. s. 305-321
NTNU Untitled
 
2013
19 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Female agency in favourable political circumstances. Lady Ingerd Ottesdotter and the benefits of holding crown fiefs in Norway in the 1520s. Gender and Political Culture, 1400-1800; 2013-08-29 - 2013-08-31
NTNU Untitled
 
20 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Friends or patrons? Powerful go-betweens in the Norwegian realm in the High Middle Ages. I: Friendship and social networks in Scandinavia, c. 1000-1800. Brepols 2013 ISBN 978-2-503-54248-5. s. 93-114
NTNU Untitled
 
21 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The incorporation and integration of the tributary lands into the Norwegian realm c. 1195-1397. Henrik Steffens Lecture; 2013-11-12 - 2013-11-12
NTNU Untitled
 
22 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Why Did Ingerd Ottesdotter Let Go of Her Crown Fiefs in 1529? King Frederik I and Female Fief Holders in Norway. Mirator 2013 ;Volum 14.(2) s. 97-110
NTNU Untitled
 
2012
23 Pedersen, Susann Anett.
I kjølvatnet av staðamál - Årsaker til konflikt mellom ’lek og lærd’ på Island ca 1297-1390. : NTNU 2012 83 s.
NTNU Untitled
 
24 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Dronning Isabella Bruce. I: Eufemia - Oslos middelalderdronning. Dreyer Forlag A/S 2012 ISBN 978-82-8265-039-7. s. 99-111
NTNU Untitled
 
2011
25 Klein, Sebastian Lee.
The Early Christianization of the Norse c. 900-c. 1100. A Premeditated Strategy of Life and Death. : NTNU 2011 100 s.
NTNU Untitled
 
26 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Hvorfor hadde Fru Inger len?. NTNUs Middelalderseminar; 2011-11-24 - 2011-11-24
NTNU Untitled
 
27 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The Incorporation and Integration of the King's Tributary Lands into the Norwegian Realm c. 1195-1397. Brill Academic Publishers 2011 (ISBN 978-90-04-206137) 334 s. The Northern World(53)
NTNU Untitled
 
2010
28 Andresen, Thina.
"Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro". En undersøkelse av forholdet mellom det indre og det ytre som mål på det å være en god kristen. : NTNU 2010 87 s.
NTNU Untitled
 
29 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Fru Ingerd Ottesdotters bruk av nettverksforbindelser i 1520- og 30-årenes Norge. Den jyske historiker 2010 (125) s. 53-72
NTNU Untitled
 
30 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Kvinnelige godseieres makt og innflytelse i senmiddelalderens Norge og Island: Muligheter og begrensninger. Collegium Medievale; 2010-02-16
NTNU Untitled
 
31 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The Norwegian Realm and the Norse World: a historiographic approach. I: The Norwegian Domination and the Norse World c.1100-c.1400. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2563-1. s. 35-57
NTNU Untitled
 
2009
32 Sekkenes, Gunnhild G..
Gisselinstitusjonen i norsk middelalder i et europeisk lys. Trondheim: NTNU 2009 72 s.
NTNU Untitled
 
33 Sommerli, Tonje Lysfjord.
En undersøkelse av forholdet mellom Lucie Nilsdatter Gyldenløve og Nils Lykke - et forhold som aldri før hadde vært sett, hørt eller spurt i noe kristelig land eller rike. Trondheim: NTNU 2009 65 s.
NTNU Untitled
 
2008
34 Beistad, Heidi Anette Øvregård.
Kirkens frihet : biskop Arne Torlaksson som Islands reformator. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2008 92 s.
NTNU Untitled
 
35 Nortun, Tor Magnus.
Nordiske korsfarere 1100-1254. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2008 72 s.
NTNU Untitled
 
36 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Lady Ingerd Ottesdatter and the Daljunkern-affair: Why did a Norwegian noblewoman become involved in the inter-Scandinavian politics of the 1520s?. Politcal Women 1500-1900; 2008-11-12 - 2008-11-14
NTNU Untitled
 
37 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Norgesveldet - Hvor står vi?. Norgesveldet og den norrøne verden c. 1100-1400; 2008-10-02 - 2008-10-05
NTNU Untitled
 
38 Wærdahl, Randi Bjørshol.
"Tha swarade frw Magnilde ney ther till". Magnhild Oddsdatter's interaction with local and central authorities in fifteenth-century Norway. The IX Conference of Nordic women's and gender historians; 2008-08-11 - 2008-08-13
NTNU Untitled
 
2007
39 Wærdahl, Randi Bjørshol.
For å oppnå kongens gunst. I: Vänner, patroner och klienter i Norden 900-1800. University of Iceland Press 2007 ISBN 978-9979-54-753-2. s. 175-193
NTNU Untitled
 
2006
40 Wærdahl, Randi Bjørshol.
The administration of Iceland after 1262. The Nordic culture in the Viking Age and Medieval Times; 2006-08-17 - 2006-08-20
NTNU Untitled
 
41 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Norges konges rike og hans skattland. Kongemakt og statutvikling i den norrøne verden i middelalderen. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2006 (ISBN 82-471-7971-7) 277 s.
NTNU Untitled
 
2005
42 Wærdahl, Randi Bjørshol; Engvig, Jan Petter; Nilsen, Haavard Simon.
Vandring i åpent landskap. Pilegrimsveien til Santiago de Compostela. : Kom Forlag 2005 (ISBN 82-92496-254) 180 s.
NTNU Untitled
 
2004
43 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Snorre Sturlason. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget 2004 ISBN 82-573-1010-7. s. 320-322
NTNU Untitled
 
2003
44 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Skattland, hird og kongmakt 1195-1400. Presentasjon av doktorgradsprosjekt. [Mangler data]; 2003-02-19
NTNU Untitled
 
45 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Å søke lykken over havet. Laurentius Kalvssons strevsomme ferd mot bispestolen. [Mangler data]; 2003-09-24
NTNU Untitled
 
2002
46 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Isabella Bruce. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget 2002 ISBN 82-573-1007-7. s. 43-
NTNU Untitled
 
2001
47 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Gissur Torvaldsson. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget 2001 ISBN 82-573-1005-0. s. 290-
NTNU Untitled
 
1999
48 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Arne Aslaksson. I: Norsk biografisk leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget 1999 ISBN 82-573-1003-4. s. 127-
NTNU Untitled
 
1998
49 Wærdahl, Randi Bjørshol.
Skattland og kongemakt 1262-1350. Trondheim: Historisk institutt, NTNU 1998
NTNU Untitled