Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 189 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Andenæs, Ellen; Hårstad, Stian; Lohndal, Terje.
Språksnakk - Lytterspørsmål spesial. https://radio.nrk.no/podkast/spraakteigen/l_481da9b9-6db6-4c [Radio] 2021-06-06
NTNU UiT Untitled
 
2 Hårstad, Stian.
Nabospråk og nabospråkundervisning. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202711764) 77 s.
NTNU Untitled
 
3 Hårstad, Stian; Berg, Ivar.
Namn langs Orkla. Namnehistorie frå Orkelsjøen til Orkedalsøren.. Museumsforlaget AS 2021 (ISBN 9788283051025) 230 s.
NTNU Untitled
 
4 Hårstad, Stian; Dahl, Anne; Husby, Olaf Anders.
Lytterspørsmål spesial: Buss for tog, trykkollisjon og fotballspillere som går inn i banen. Språksnakk, NRK P2 [Radio] 2021-06-11
NTNU UiT Untitled
 
5 Hårstad, Stian; Kjelaas, Irmelin.
Om emojis og lytterspørsmål. Språksnakk, NRK P2 [Radio] 2021-01-17
NTNU Untitled
 
6 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Andenæs, Ellen.
Lytterspørsmål spesial: Mauling, irritasjon, og kan en bokstav forsvinne?. Språksnakk NRK P2 [Radio] 2021-06-04
NTNU UiT Untitled
 
7 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Ommeren, Rikke van.
Blikk for språk. Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202687359) 231 s.
NTNU Untitled
 
8 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten; Ommeren, Rikke van.
Er Norge et dialektparadis, eller lar vi dialekten avgjøre hvordan vi oppfatter folk?. Språksnakk, NRK P2 [Radio] 2021-01-31
NTNU Untitled
 
9 Hårstad, Stian; Nygård, Mari; Fridtun, Kristin.
«I forhold til» spesial. Språksnakk, NRK P2 [Radio] 2021-02-28
NTNU Untitled
 
10 Hårstad, Stian; Nygård, Mari; Lohndal, Terje.
Lytterspørsmål spesial: Elsking, intetkjønn og kløyvd infinitiv. Språksnakk, NRK P2 [Radio] 2021-06-18
NTNU UiT Untitled
 
11 Hårstad, Stian; Ommeren, Rikke van; Mæhlum, Brit Kirsten.
Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et «dialektparadis»?. Akademisk kvarter, Cappelen Damms podkast [Internett] 2021-06-17
NTNU Untitled
 
12 Hårstad, Stian; Opsahl, Toril.
Skriftlege framstillingar av genusvariasjon i talemål. SONE-konferansen 2021; 2021-04-22 - 2021-04-23
NTNU UiO Untitled
 
2020
13 Enger, Isak.
Language Variation Online: A Case Study of Two Internet Users' Writing on Four Online Platforms. : NTNU 2020 40 s.
NTNU Untitled
 
14 Folkvord, Martin Sorge.
Normer i et ikke-normert skriftspråk – en studie av talemålsnær skriving på Facebook Messenger blant trondheimere. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen: M.S. Folkvord 2020 124 s.
NTNU UiB Untitled
 
15 Hårstad, Stian.
«Det her paa Stedet almindelige Hverdagssprog» – Henrik A. Angells morsmålslæreverk som kjelde til gammalt trondheimsmål. Trondhjemske Samlinger 2020 s. 8-24
NTNU Untitled
 
16 Hårstad, Stian.
”Det her på Stedet almindelige Hverdagssprog […] forvilder Begynderen” – Om eit tidleg morsmålslæreverk som kjelde til kunnskap om språkforhold i Trondheim omkring 1800. Folkmålsstudier 2020 ;Volum 58. s. 9-35
NTNU Untitled
 
17 Hårstad, Stian.
Halvemål – et pust i sivet?. Språkprat 2020
NTNU Untitled
 
18 Hårstad, Stian.
Hommann (hovmann) – 'gutevoren gjentunge' i Skeivopedia.
NTNU Untitled
 
19 Hårstad, Stian.
Homopioneren Magnus Hirschfeld i norske aviser i første halvdel av 1900-talet. Artikkel i Skeivt arkiv.
NTNU Untitled
 
20 Hårstad, Stian.
Magnus Hirschfelds Berlin. Melk 2020 s. 20-27
NTNU Untitled
 
21 Hårstad, Stian.
Språk på nettet – tilnærmingsmåtar til digital språkbruk. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 140-157
NTNU Untitled
 
22 Hårstad, Stian.
The Concept of 'Halvemål' in Norwegian Linguistics – a Historiographical Account. European Journal of Scandinavian Studies 2020 ;Volum 50.(1) s. 83-111
NTNU Untitled
 
23 Hårstad, Stian.
The Concept of Halvemål in Norwegian Linguistics - A Historiographical Account. European Journal of Scandinavian Studies 2020 ;Volum 50.(1) s. 83-110
NTNU Untitled
 
24 Hårstad, Stian.
Å lære om språk. Å lære om verden.. LNUs digitale konferansedugnad; 2020-04-01
NTNU Untitled
 
25 Hårstad, Stian; Busterud, Guro; Botheim, Sigrid Sørumgård; Lundemo, Trygve.
Forgløym meg ei. Språknytt [Fagblad] 2020-09-21
NTNU UiO Untitled
 
26 ; Børseth, Trine.
«Me æ budalinga – me hællj æss i Budala» : En sosiolingvistisk studie av talemålet til ungdommer i Budalen i Trøndelag. Institutt for språk og litteratur, NTNU: T. Børseth 2020 64 s.
NTNU Untitled
 
27 ; Rasmussen, Karoline M..
«Jæ prater bræiest på mandager og finest på fredager» En sosiolingvistisk studie av talemålsvariasjon blant unge i Eidsvoll. Institutt for språk og litteratur, NTNU: K.M. Rasmussen 2020 65 s.
NTNU Untitled
 
2019
28 Bue, Sunniva N..
«æ græmmes» – En sosiolingvistisk studie av dialekt og variasjon i kommentarfeltet på NRK Trøndelags Facebook-side. Institutt for språk og litteratur, NTNU: S.N. Bue 2019 77 s.
NTNU Untitled
 
29 Hårstad, Stian.
Burde trøndersk hatt sitt eget skriftspråk?. Litterær salong; 2019-03-01
NTNU Untitled
 
30 Hårstad, Stian.
Digital skriving under den sosiolingvistiske lupen – skandinaviske tendenser. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forsknings 7. konferanse (NNMF7); 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
31 Hårstad, Stian.
Linguistic diversity in retrospect: Exploring a Norwegian urban space in the late 1700s. Languages in Urban Spaces; 2019-12-11 - 2019-12-13
NTNU Untitled
 
32 Hårstad, Stian.
Læreboka som agent i reproduksjon av språklige virkeligheter: Ei kritisk nærlesing av tre norsklæreverk for småtrinnet. Målbryting 2019 ;Volum 10. s. 23-47
NTNU Untitled
 
33 Hårstad, Stian.
Nasjonale og regionale identiteter - presentasjon av et kapittel i Norsk språkhistorie. Lansering av Norsk språkhistorie I-IV; 2019-01-22
NTNU Untitled
 
34 Hårstad, Stian.
Norwegian online: Exploring digital writing in the sociolinguistic laboratory. Forum Language and Society's Guest Lectures; 2019-11-12
NTNU Untitled
 
35 Hårstad, Stian.
Slik har teknologien endret hvordan vi snakker. vi.no [Internett] 2019-05-29
NTNU Untitled
 
36 Hårstad, Stian.
Slikt blir det språk av. Morgenbladet [Avis] 2019-04-26
NTNU Untitled
 
37 Hårstad, Stian.
Teaching in the Norwegian ‘Dialect Paradise’. Levende Talen Tijdschrift 2019
NTNU Untitled
 
38 Hårstad, Stian.
The normality of online vernacular writing – examples from a Norwegian context. ICLAVE|10: International Conference on Language Variation in Europe; 2019-06-26 - 2019-06-28
NTNU Untitled
 
39 Hårstad, Stian.
Å posisjonere seg i det morsmålsdidaktiske forskningsfeltet. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forsknings 7. konferanse (NNMF7). Prekonferanse for doktorgradstipendiater; 2019-10-22
NTNU Untitled
 
40 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten.
"[...] at definere sin Gjenstands reale Forhold ved naturvidenskabelige Midler": Naturvitenskap versus humanvitenskap - spenninger og dragninger i norsk lingvistikk. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-029-3. s. 111-128
NTNU Untitled
 
41 Søraa, Ingrid.
The Sound of Disney: A sociolinguistic analysis of the use of English accents in four animated films from the 2010s. Institutt for språk og litteratur, NTNU: I. Søraa 2019 54 s.
NTNU Untitled
 
2018
42 Giseth, Trude.
Jeg som meg, og jeg som deg. En sosiolingvistisk studie av språklige ideologier og praksiser i en skuespillerutdanning. Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: T. Giseth 2018 64 s.
NTNU Untitled
 
43 Hersdal, Helene Foldvik.
"er dritkul kun med et t? mit liv er en løgn". En sosiolingvistisk studie av metadiskurser om språk i en SKAM-nettgruppe. Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: H.F. Hersdal 2018 98 s.
NTNU Untitled
 
44 Hårstad, Stian.
– Ikke svar med tommel opp. Om språk på nett. NRK Livsstil [Internett] 2018-12-03
NTNU Untitled
 
45 Hårstad, Stian.
«Skjønn» og «skjernetid». Lydendringa som er en rød klut. NRK P2 Språkteigen [Radio] 2018-11-18
NTNU Untitled
 
46 Hårstad, Stian.
Er språket i forfall?. Temakveld for Gengangere; 2018-04-04
NTNU Untitled
 
47 Hårstad, Stian.
How may school curricula (re-)produce sociolinguistic realities? An example from the Norwegian 'dialect paradise'. Sociolinguistics Symposium 22; 2018-06-27 - 2018-06-30
NTNU Untitled
 
48 Hårstad, Stian.
Hva skjedde med «kembo»? Et lite innblikk i et lånords liv. Språkprat 2018
NTNU Untitled
 
49 Hårstad, Stian.
Trondheims herlige dialektkaos. Under Dusken [Avis] 2018-09-25
NTNU Untitled
 
50 Hårstad, Stian.
When ‘dialectality’ is normality. Preliminaries for an exploration of linguistic behavior in social media in Norway.. Language, place and periphery; 2018-01-18 - 2018-01-19
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste