Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 170 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Folkvord, Martin Sorge.
Normer i et ikke-normert skriftspråk – en studie av talemålsnær skriving på Facebook Messenger blant trondheimere. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen: M.S. Folkvord 2020 124 s.
NTNU UiB Untitled
 
2 Hårstad, Stian.
”Det her på Stedet almindelige Hverdagssprog […] forvilder Begynderen” – Om eit tidleg morsmålslæreverk som kjelde til kunnskap om språkforhold i Trondheim omkring 1800. Folkmålsstudier 2020 ;Volum 58.
NTNU Untitled
 
3 Hårstad, Stian.
Hommann (hovmann) – 'gutevoren gjentunge' i Skeivopedia.
NTNU Untitled
 
4 Hårstad, Stian.
Språk på nettet – tilnærmingsmåtar til digital språkbruk. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 140-157
NTNU Untitled
 
5 Hårstad, Stian.
The Concept of 'Halvemål' in Norwegian Linguistics – a Historiographical Account. European Journal of Scandinavian Studies 2020 ;Volum 50.(1) s. 83-111
NTNU Untitled
 
6 Hårstad, Stian.
Å lære om språk. Å lære om verden.. LNUs digitale konferansedugnad; 2020-04-01
NTNU Untitled
 
7 ; Børseth, Trine.
«Me æ budalinga – me hællj æss i Budala» : En sosiolingvistisk studie av talemålet til ungdommer i Budalen i Trøndelag. Institutt for språk og litteratur, NTNU: T. Børseth 2020 64 s.
NTNU Untitled
 
8 ; Rasmussen, Karoline M..
«Jæ prater bræiest på mandager og finest på fredager» En sosiolingvistisk studie av talemålsvariasjon blant unge i Eidsvoll. Institutt for språk og litteratur, NTNU: K.M. Rasmussen 2020 65 s.
NTNU Untitled
 
2019
9 Bue, Sunniva N..
«æ græmmes» – En sosiolingvistisk studie av dialekt og variasjon i kommentarfeltet på NRK Trøndelags Facebook-side. Institutt for språk og litteratur, NTNU: S.N. Bue 2019 77 s.
NTNU Untitled
 
10 Hårstad, Stian.
Burde trøndersk hatt sitt eget skriftspråk?. Litterær salong; 2019-03-01
NTNU Untitled
 
11 Hårstad, Stian.
Digital skriving under den sosiolingvistiske lupen – skandinaviske tendenser. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forsknings 7. konferanse (NNMF7); 2019-10-23 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
12 Hårstad, Stian.
Linguistic diversity in retrospect: Exploring a Norwegian urban space in the late 1700s. Languages in Urban Spaces; 2019-12-11 - 2019-12-13
NTNU Untitled
 
13 Hårstad, Stian.
Læreboka som agent i reproduksjon av språklige virkeligheter: Ei kritisk nærlesing av tre norsklæreverk for småtrinnet. Målbryting 2019 ;Volum 10. s. 23-47
NTNU Untitled
 
14 Hårstad, Stian.
Nasjonale og regionale identiteter - presentasjon av et kapittel i Norsk språkhistorie. Lansering av Norsk språkhistorie I-IV; 2019-01-22
NTNU Untitled
 
15 Hårstad, Stian.
Norwegian online: Exploring digital writing in the sociolinguistic laboratory. Forum Language and Society's Guest Lectures; 2019-11-12
NTNU Untitled
 
16 Hårstad, Stian.
Slik har teknologien endret hvordan vi snakker. vi.no [Internett] 2019-05-29
NTNU Untitled
 
17 Hårstad, Stian.
Slikt blir det språk av. Morgenbladet [Avis] 2019-04-26
NTNU Untitled
 
18 Hårstad, Stian.
Teaching in the Norwegian ‘Dialect Paradise’. Levende Talen Tijdschrift 2019
NTNU Untitled
 
19 Hårstad, Stian.
The normality of online vernacular writing – examples from a Norwegian context. ICLAVE|10: International Conference on Language Variation in Europe; 2019-06-26 - 2019-06-28
NTNU Untitled
 
20 Hårstad, Stian.
Å posisjonere seg i det morsmålsdidaktiske forskningsfeltet. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forsknings 7. konferanse (NNMF7). Prekonferanse for doktorgradstipendiater; 2019-10-22
NTNU Untitled
 
21 Hårstad, Stian; Mæhlum, Brit Kirsten.
"[...] at definere sin Gjenstands reale Forhold ved naturvidenskabelige Midler": Naturvitenskap versus humanvitenskap - spenninger og dragninger i norsk lingvistikk. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-029-3. s. 111-128
NTNU Untitled
 
22 Søraa, Ingrid.
The Sound of Disney: A sociolinguistic analysis of the use of English accents in four animated films from the 2010s. Institutt for språk og litteratur, NTNU: I. Søraa 2019 54 s.
NTNU Untitled
 
2018
23 Giseth, Trude.
Jeg som meg, og jeg som deg. En sosiolingvistisk studie av språklige ideologier og praksiser i en skuespillerutdanning. Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: T. Giseth 2018 64 s.
NTNU Untitled
 
24 Hersdal, Helene Foldvik.
"er dritkul kun med et t? mit liv er en løgn". En sosiolingvistisk studie av metadiskurser om språk i en SKAM-nettgruppe. Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: H.F. Hersdal 2018 98 s.
NTNU Untitled
 
25 Hårstad, Stian.
– Ikke svar med tommel opp. Om språk på nett. NRK Livsstil [Internett] 2018-12-03
NTNU Untitled
 
26 Hårstad, Stian.
«Skjønn» og «skjernetid». Lydendringa som er en rød klut. NRK P2 Språkteigen [Radio] 2018-11-18
NTNU Untitled
 
27 Hårstad, Stian.
Er språket i forfall?. Temakveld for Gengangere; 2018-04-04
NTNU Untitled
 
28 Hårstad, Stian.
How may school curricula (re-)produce sociolinguistic realities? An example from the Norwegian 'dialect paradise'. Sociolinguistics Symposium 22; 2018-06-27 - 2018-06-30
NTNU Untitled
 
29 Hårstad, Stian.
Hva skjedde med «kembo»? Et lite innblikk i et lånords liv. Språkprat 2018
NTNU Untitled
 
30 Hårstad, Stian.
Trondheims herlige dialektkaos. Under Dusken [Avis] 2018-09-25
NTNU Untitled
 
31 Hårstad, Stian.
When ‘dialectality’ is normality. Preliminaries for an exploration of linguistic behavior in social media in Norway.. Language, place and periphery; 2018-01-18 - 2018-01-19
NTNU Untitled
 
32 ; Wold, Ingrid.
Kvifor ikkje nynorsk? Mekanismar og årsaker. Ein metaanalyse av sju studiar om den nynorske lekkasjen i randsoner.. Institutt for språk og litteratur, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet: I. Wold 2018 63 s.
NTNU Untitled
 
33 Mæhlum, Brit Kirsten; Hårstad, Stian.
Nasjonale og regionale identiteter. I: Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-849-4. s. 245-326
NTNU Untitled
 
34 Strand, Solveig Elise.
"Hvis æ skriv bokmål te nån av trondheimsvennan mine så får æ kjeft for at æ har blitt så fin". En sosiolingvistisk studie av språkbruk på Messenger. Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: S.E. Strand 2018 57 s.
NTNU Untitled
 
35 Strandheim, Kristin.
«Viss de e andre fålk som sjønne sæ like my på de, så kainn vi snakk meir sånn tradisjonell trøndersk». En sosiolingvistisk studie av registervariasjon hos ungdom fra flerkulturelle miljøer i Trondheim. Institutt for språk og litteratur, NTNU: K. Strandheim 2018 59 s.
NTNU Untitled
 
36 Thorsen, Connie.
Lyden av Norge? En sosiolingvistisk undersøkelse av talemål i radioreklame. Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: C. Thorsen 2018 55 s.
NTNU Untitled
 
2017
37 Brøske, Kari Holmli.
Tekstskapingsprosesser i sosiale medier. En sosiolingvistisk studie av Instagram.. Trondheim: Kari H. Brøske 2017 67 s.
NTNU Untitled
 
38 Hårstad, Stian.
«- Vil ikke ha AKP-språk». Forskerforum [Fagblad] 2017-09-07
NTNU Untitled
 
39 Hårstad, Stian.
I Leksvik kommune bruker 58 prosent av elevene mer enn én time på lekser hver dag. Fosna-Folket [Avis] 2017-10-03
NTNU Untitled
 
40 Hårstad, Stian.
På språkjakt - før og no. Språkprat 2017
NTNU Untitled
 
41 Hårstad, Stian.
«Spøkelser og dialekter fins. Og norsklæreren har skylda. Om å studere hvordan språklige virkeligheter blir til i klasserommet.». Norsk i skolen - språkdidaktisk seminar; 2017-08-09 - 2017-08-10
NTNU Untitled
 
42 ; Flasnes, Gjertrud.
Nynorsk og lærerutdanning. En undersøkelse av hvordan nynorsk blir behandlet som ferdighetsområde i norsklærerutdanningene ved NTNU.. Institutt for språk og litteratur, NTNU: G. Flasnes 2017 68 s.
NTNU Untitled
 
43 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Hva holder lingvister egentlig på med? Språkvitenskapelige metarefleksjoner. Møte om norsk språk (MONS); 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU UiT Untitled
 
44 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202459208) 210 s.
NTNU UiT Untitled
 
45 Hårstad, Stian; Lohndal, Terje; Mæhlum, Brit Kirsten.
Klarer språkvitere å ha to tanker i hodet samtidig?. Fagsnakk 2017
NTNU UiT Untitled
 
46 Hårstad, Stian; Nygård, Mari.
Å forstå andrespråkelevers norsk. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 231-244
NTNU Untitled
 
47 Hårstad, Stian; Solheim, Randi.
Flerspråklighet i et nordisk perspektiv. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 199-216
NTNU Untitled
 
48 Solheim, Randi; Hårstad, Stian.
Det norske språklandskapet: variasjon i tale og skrift. I: Norsk 5-10: Språkboka. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028699. s. 169-182
NTNU Untitled
 
2016
49 Hårstad, Stian.
""[...] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie"" : språkhistorie som norskdidaktisk emne - et faghistorisk utsyn. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(3) s. 17-
NTNU Untitled
 
50 Hårstad, Stian.
«[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie». Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(3)
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste