Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2019
1 Andrews, Therese Marie; Antonsen, Karin Marie.
Medvirkningsprosesser i folkehelsearbeid - Evaluering av Nærmiljøprosjekter i Nordland. : Nordlandsforskning 2019 (ISBN 978-82-7321-761-5) 94 s.
NF Untitled
 
2 Antonsen, Karin Marie.
Lokalbefolkningen sine holdninger til turisme og Status på bærekraftig reisemålsutvikling Lofoten.. Lofotkonferansen 2019; 2019-02-26 - 2019-02-27
NF Untitled
 
3 Antonsen, Karin Marie.
Samspill for økt gjennomføring i Troms. : Nordlandsforskning 2019 75 s.
NF Untitled
 
4 Antonsen, Karin Marie; Djupedal, Ingebjørg Louise Rockwell.
Complete. Gode psykososiale læringsmiljø betrar gjennomføring i den vidaregåande skulen.. Når brukeren setter agendaen. Brukerkonfernansen 2019; 2019-02-05 - 2019-02-05
NF UiB Untitled
 
5 Antonsen, Karin Marie; Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj.
Welfare service navigators - creating spaces for innovative collaboration?. PUBSIC conference 2019; 2019-01-23 - 2019-01-25
NF NORD Untitled
 
6 Djupedal, Ingebjørg L.; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Kristensen, Sara Madeleine; Årdal, Elisabeth; Urke, Helga Bjørnøy; Tobro, Marte; Antonsen, Karin Marie; Olsen, Terje; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - Kortversjon. Bergen: Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 978-82-7669-201-3) 56 s.
NF UiB Untitled
 
7 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Djupedal, Ingebjørg Louise Rockwell; Tobro, Marte; Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj; Olsen, Terje; Antonsen, Karin Marie; Johnson, Ragnhild; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Årdal, Elisabeth; kristensen, madeleine; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
ANDRE DELRAPPORT FRA COMPLETE-PROSJEKTET Hovedrapport. Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i videregående skole.. HEMIL-rapport 2/2019: Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 978-82-7669-203-7) 67 s.
NF UiB Untitled
 
2018
8 Antonsen, Karin Marie.
Evaluering av "Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv" og "Prosjekt fagopplæring med fokus på ordningen med formidlingskoordinator" i Nordland.. Bodø: Nordlandsforskning 2018 ;Volum 2018.87 s. Nordlandsforskning rapport(1003 (2018))
NF Untitled
 
9 Antonsen, Karin Marie.
Intervju om Nordnorsk identitet på Norge nå, NRK. https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/ENRK10032118/21-03-2018 [TV] 2018-03-21
NF Untitled
 
10 Antonsen, Karin Marie.
Naturbasert reiseliv - velsignelse eller forbannelse for Lofoten?. Lytring i Lofoten; 2018-01-16 - 2018-01-16
NF Untitled
 
11 Antonsen, Karin Marie.
Nordnorsk identitet i fritt fall? Lytring i Lofoten.. https://www.nrk.no/nordland/folg-direkte_-er-den-nordnorske- [Internett] 2018-03-21
NF Untitled
 
12 Antonsen, Karin Marie; Fabritius, Merete Kvamme; Løvland, Jarle; Madsen, Einar Lier.
Erfaringer fra prosjektet "Reiselivslunsj - møteplass og læringsarena" Arbeidssnotat NF 1005/2018. BODØ: Nordlandsforskning AS 2018 41 s.
NF Untitled
 
13 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Urke, Helga Bjørnøy; Holsen, Ingrid; Anvik, Cecilie Høj; Olsen, Terje; Waldahl, Ragnhild Holmen; Antonsen, Karin Marie; Johnson, Ragnhild; Tobro, Marte; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
COMPLETE - a school-based intervention project to increase completion of upper secondary school in Norway: study protocol for a cluster randomized controlled trial.. BMC Public Health 2018 ;Volum 18:340. s. 1-12
NF UiB Untitled
 
2017
14 Antonsen, Karin Marie.
Bedriftsnettverk for opplevelsesbasert reiseliv i Nordland - innspill til etablering av prosjektlederforum for bedriftsnettverk.. Bodø: Nordlandsforskning 2017 25 s.
NF Untitled
 
15 Antonsen, Karin Marie.
Vi utgjør en forskjell. Det er jeg sikker på. – Om oppfølgingstjenesten i Sogn og Fjordane. Bodø: Nordlandsforskning 2017 69 s. NF-notat(2009/2017)
NF Untitled
 
16 Antonsen, Karin Marie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Vi utgjør en forskjell, det er jeg sikker på. Om oppfølgingstjenesten i Sogn og Fjordane.. Bodø: Nordlandsforskning 2017 ;Volum 2017.NF-arbeidsnotat(1009)
NF UiB Untitled
 
17 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Anvik, Cecilie Høj; Tobro, Marte; Waldahl, Ragnhild Holmen; Olsen, Terje; Antonsen, Karin Marie; Urke, Helga Bjørnøy; Holsen, Ingrid; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
Delrapport fra Complete-prosjektet. Bergen: Hemil 2017 154 s. HEMIL-rapport(-)
NF UiB Untitled
 
2016
18 Antonsen, Karin Marie.
Grunnlag for bærekraftig utvikling av fisketurismen i Lofoten. Presentasjon for Lofotrådet 14.12.2016. Årsmøte Lofotrådet; 2016-12-14 - 2016-12-14
NF Untitled
 
19 Antonsen, Karin Marie; Anvik, Cecilie Høj; Waldahl, Ragnhild Wolmen.
Jeg skulle ikke være en av de som slutter, liksom. Frafall og tiltak mot frafall i Lofoten.. Workshop med skoler og aktører i Lofoten; 2016-09-05 - 2016-09-05
NF Untitled
 
20 Antonsen, Karin Marie; Anvik, Cecilie Høj; Waldahl, Ragnhild Wolmen.
Jeg skulle ikke være en av de som sluttet, liksom! Frafall og tiltak mot frafall i videregående skole i Lofoten.. : Nordlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7321-701-1) ;Volum 2016.148 s. Nordlandsforskning rapport(10)
NF Untitled
 
21 Antonsen, Karin Marie; Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Jeg skulle ikke være en som slutter, liksom! Frafall og tiltak mot frafall i videregående opplæring i Lofoten. Bodø: Nordlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7321-701-1) 147 s.
NF UiB Untitled
 
22 Antonsen, Karin Marie; Bjørkan, Maiken; Ferter, Keno.
Bærekraftig utvikling av fisketurisme i Lofoten.. : Nordlandsforskning 2016 ;Volum 2016.34 s. NF-notat(1014)
HAVFORSK NF Untitled
 
23 Antonsen, Karin Marie; Vangelsten, Bjørn Vidar; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Sølvi; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Eide, Dorthe; Hoarau-Heemstra, Hindertje.
Dialog og innovasjon vil stå sentralt i arbeidet mot et mer bærekraftig reiseliv. Rana Blad 2016
NORD NF Untitled
 
24 Antonsen, Karin Marie; Vangelsten, Bjørn Vidar; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Sølvi; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Eide, Dorthe; Hoarau-Heemstra, Hindertje.
Dialog og innovasjon vil stå sentralt i arbeidet mot et mer bærekraftig reiseliv. Avisa Nordland 2016
NORD NF Untitled
 
2015
25 Antonsen, Karin Marie.
Kompetansebehov i reiselivs- og opplevelsesnæringa i nord. Kartlegging med hovedvekt på Nordland.. : Nordlandsforskning 2015 ;Volum 2016.47 s. NF-notat(1020)
NF Untitled
 
26 Gjertsen, Arild; Magnussen, Tone; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Fabritius, Merete Kvamme; Antonsen, Karin Marie; Olsen, Julia.
Bruk og vern i Nordland.. : Nordlandsforskning 2015 ;Volum 2015.59 s. NF-notat(1013)
NORD NF Untitled
 
2011
27 Antonsen, Karin Marie.
Kjærlighet til Lofoten. Adresseavisen [Avis] 2011-04-14
NTNU Untitled
 
28 Antonsen, Karin Marie.
Å velge bosted i Lofoten. En diskursanalyse av folkelige fortellinger om bostedsvalg og hverdagsliv.. Trondheim: NTNU-trykk 2011 ;Volum 2011.273 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(22)
NF Untitled
 
2006
29 Antonsen, Karin Marie.
Lofoten – en givende region for meg? Om fritid, skole, utdanning og fremtid- Utdrag fra ungdommens egne historier. Konferanse med barneombudet Reidar Gjermann; 2006-02-22 - 2006-02-22
NTNU Untitled
 
30 Antonsen, Karin Marie.
Rurali-hva-for-no? Diskurser om kjønnsrelasjoner blandt unge voksne i Lofoten. NGS-konferanse i Bergen; 2006-03-23 - 2006-04-03
NTNU Untitled
 
31 Antonsen, Karin Marie.
"The theoretical (de)tour to gendered representations of Nature and Place in Lofoten. A poststructural perspective". Global Coasts: Gender, Fisheries and contemporary issues, PhD course and symposium; 2006-06-26 - 2006-06-30
NTNU Untitled
 
32 Antonsen, Karin Marie; Munkjord, Mai Camilla.
Å være innflytter i utkanten.Refleksjoner rundt hvordan feministisk poststrukturalisme kan gi interessante inntak til studiet av kjønn. Empiriske eksempler fra egne feltarbeid i Finnmark og Lofoten. FORTELLINGENES MAKT. KJØNN, KYST OG RURALITET.; 2006-05-05 - 2006-05-05
NTNU Untitled
 
33 Munkejord, Mai Camilla; Antonsen, Karin Marie.
Innflytter i utkanten. Refleksjoner rundt hvordan feministisk poststrukturalisme kan gi interessante inntak til studiet av kjønn. Empiriske eksempler fra egne feltarbeid i Finnmark og Lofoten. utenTitteltekst; 2006-05-05 - 2006-05-05
NTNU UiT Untitled
 
2005
34 Antonsen, Karin Marie.
Hvorfor ønsker vi å bo i Lofoten?. Medlemsmøte Henningsvær innbyggerforening; 2005-11-14
NTNU Untitled
 
35 Antonsen, Karin Marie.
Lay discourses of home and house in a fishing community “fiskevær” and tourist-destination:. PhD-kurs og workshop; 2005-05-02 - 2005-05-04
NTNU Untitled
 
36 Antonsen, Karin Marie.
På shopping i diskursanalytiske strategier: Representasjoner som tilnærming til hverdagslivets kystruraliteter. PhD-seminar; 2005-01-11 - 2005-03-04
NTNU Untitled
 
37 Antonsen, Karin Marie; Lofotposten, Lofotposten.
Derfor bor vi her. Vågan [Avis] 2005-01-14
NTNU Untitled
 
2004
38 Antonsen, Karin Marie.
En prosjektpresentasjon: "Betydningen av hverdagslivets representasjoner av rural kyst for valg av bosted". Seminar med tittelen "Hvorfor vil vi bo i Lofoten? Oppfatninger og holdninger"; 2004-12-16 - 2004-12-16
NTNU Untitled
 
2001
39 Antonsen, Karin Marie.
Sted. En teoretisk tilnærming til stedsbegrepet i nyere geografisk litteratur. Trondheim: Proskektet menneske-sted 2001 176 s. Rapportserie fra prosjektet menneske-sted(2)
NTNU Untitled
 
40 Antonsen, Karin Marie.
Writing a Theoretical Master Theses in Geography. 2001 - A space Odyssey. Spatiality and Social relations in the 21st Century,; 2001-11-25
NTNU Untitled