Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-39 av 39

2017
1 Sando, Ole Johan; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn.
Injuries in Norwegian early childhood and care (ECEC) institutions. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 14. s. -
DMMH Untitled
 
2015
2 Nissen, Kjersti; Kvistad, Kari Johanne; Pareliussen, Ingar; Schei, Sølvi Hessen.
Barnehagens hverdagsliv. Refleksjoner rundt læring og danning. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-321-0380-5) 218 s.
DMMH Untitled
 
3 Stordal, Gjertrud; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar.
Betwixt the Wild, Unknown and the Safe: Play and the Affordances of Nature within an Early Childhood Education and Care Institution in Norway.. International Journal of Early Childhood Environmental Education 2015 ;Volum 3.(1) s. 28-38
BYGDEFORSK DMMH Untitled
 
2014
4 Pareliussen, Ingar.
"Vinteren har gløymt igjen kvite kyr i fjellet" - Natur, barn og kreativitet. I: Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4. s. 115-128
DMMH Untitled
 
5 Sando, Ole Johan; Lundheim, Rolv Sigmund; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Pareliussen, Ingar.
Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet. : Dronning Mauds Minne, Høgskolen 2014 41 s.
DMMH Untitled
 
6 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Sando, Ole Johan; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn.
Kan man unngå det uungåelige? Skader og sikkerhetsfokus i norske barnehager. I: Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205469457. s. 192-207
DMMH Untitled
 
7 Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Anette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Tordsson, Bjørn Stefan; Stordal, Gjertrud.
Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2645-5) 19 s. NINA temahefte(54)
BYGDEFORSK DMMH USN NINA Untitled
 
2013
8 Pareliussen, Ingar; Braaten, Espen.
Firmaments of imagination - using the Scottish storyline method in early childhood education and care teacher training. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6. s. 198-205
DMMH HIOF Untitled
 
9 Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond.
Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-321-0086-6)
DMMH NTNU Untitled
 
10 Sandseter, Ellen B Hansen; Sando, Ole Johan; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn.
Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehagen. : Dronning Mauds Minne, Høgskolen 2013 92 s.
DMMH Untitled
 
2012
11 Pareliussen, Ingar.
Smakebitar frå plantelivet på Madagaskar. Medlemsmøte i Ringve Botaniske Hagers venner; 2012-11-20 - 2012-11-20
DMMH Untitled
 
12 Pareliussen, Ingar; Braaten, Espen.
How to utilise storyline method in higher education. FoU i praksis 2012; 2012-04-23 - 2012-04-24
DMMH HIOF Untitled
 
13 Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar.
FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-519-2918-9) 488 s.
DMMH NORD NTNU Untitled
 
2011
14 Pareliussen, Ingar.
Innovating projects in preschool teacher training for the best interest of the child. I: International cooperation in early childhood teacher training - for the best interest of the child; Report from the 11 th International Network meeting. : Impression House 2011 ISBN 978-99912-939-3-6. s. 53-55
DMMH Untitled
 
15 Pareliussen, Ingar.
Månedens plante: Flikbrønsle Bidens tripartita, gjenfunne i Trondheim for første gang på 30 år. Møte i Botanisk foreining; 2011-02-07
DMMH Untitled
 
16 Pareliussen, Ingar; Letnes, Mari Ann; Nakken, Anne Hjønnevåg.
Mellom virtualitet og virkelighet- matematikkundervisning i et tverrfaglig prosjekt i førskolelærerutdanningen. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. s. 165-178
DMMH Untitled
 
2010
17 Pareliussen, Ingar.
Bilde redaktør for "Engasjement og begerklang : Studentersamfundet i Trondhjem 1910-2010". UKJENT 2010
DMMH Untitled
 
18 Pareliussen, Ingar.
Heistarr i Trøndelag. utenTitteltekst; 2010-11-01 - 2010-11-01
DMMH Untitled
 
19 Pareliussen, Ingar.
Heistorr, heilt på grensa i Trøndelag. Orebladet 2010 ;Volum 13.(2) s. 14-16
DMMH Untitled
 
20 Pareliussen, Ingar.
Innovative projects in preschool teacher training for the best interest of the child. utenTitteltekst; 2010-09-27 - 2010-09-29
DMMH Untitled
 
21 Pareliussen, Ingar.
Omsetjing av dataprogrammet LyX til Nynorsk. UKJENT 2010
DMMH Untitled
 
22 Pareliussen, Ingar.
Orientation on Department of research , courses and information at QMUC. utenTitteltekst; 2010-09-27 - 2010-09-29
DMMH Untitled
 
23 Pareliussen, Ingar.
Reise gjennom Sør-Afrika, smakebiter frå kultur, naturtyper, plante- og dyreliv. utenTitteltekst; 2010-10-04 - 2010-10-04
DMMH Untitled
 
2008
24 Pareliussen, Ingar.
Best i motlys; fotogjengen 1958-2008. : Studentersamfundet i Trondheim 2008
DMMH Untitled
 
25 Pareliussen, Ingar.
Svinøy, framleis ei norsk utøy ved Stadt. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2008 ;Volum 66.(3) s. 164-172
DMMH Untitled
 
2006
26 Pareliussen, Ingar; Olsson, E. Gunilla A; Armbruster, William Scott.
Factors limiting the survival of native tree seedlings used in conservation efforts at the edges of forest fragments in upland Madagascar. Restoration Ecology 2006 ;Volum 14. s. 196-203
NTNU Untitled
 
27 Pareliussen, Ingar; Olsson, Gunilla Almered; Armbruster, W. Scott.
Factors limiting the survival of native tree seedlings used in conservation efforts at the edges of forest fragments in upland Madagascar. Restoration Ecology 2006 ;Volum 14.(2) s. 196-203
HIOF NTNU Untitled
 
2005
28 Pareliussen, Ingar.
Floraen på Svinøy etter 100 år som fyrstasjon. I: Svinøy fyr bemannet 1.9.1905-1.9.2005 : 100 år. Ålesund: Kystverket 2005 s. 8-
HIOF Untitled
 
2004
29 Pareliussen, I..
Natural and experimental tree establishment in a fragmented forest, Ambohitantely forest reserve, Madagascar. Trondheim: Institutt for biologi, NTNU 2004 (ISBN 82-471-6229-6) 40 s.
NTNU Untitled
 
2003
30 Ratsirarson, J.; Edwards, M.E.; Olsson, Gunilla A; Armbruster, W.S.; Pareliussen, I.; Reau, B..
Forest restoration and biodiversity conservation in the Central Highlands: the case of the Reserve Special d'Ambohitantely. I: The Natural History of Madagascar. Chicago, London: The University of Chicago Press 2003 ISBN 0-226-30306-3. s. 1476-1480
NTNU Untitled
 
2002
31 Blaikie, Piers; Edwards, Mary; Armbruster, William Scott; Klein, Jørgen; Lein, Haakon; Olsson, Gunilla A; Pareliussen, Ingar; Kalland, Ingvild.
I hver sin verden. I: Forskning på tvers: tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. Tapir Akademisk Forlag 2002 ISBN 82-519-1808-1. s. 81-98
HINN NTNU Untitled
 
32 Bøe, Ulla-Britt; Hansen, Hanne Solheim; Pareliussen, Ingar; Okkenhaug, Håvard.
Storfe på skogsbeite: Beskrivelse av forsøksområdet i Roktdalen, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. Klima, skogforhold, vegetasjon, flora, fauna. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2002 (ISBN 82-7456-305-0) 23 s. Arbeidsnotat/Høgskolen i Nord-Trøndelag(nr 139)
NORD NTNU Untitled
 
33 Edwards, M.E.; Armbruster, W.S.; Blaikie, P.; Kalland, I.; Klein, J.; Lein, H.; Olsson, Gunilla A; Pareliussen, I.; Reau, B.
I hver sin verden. Skogforvaltning og samfunnsutvikling på Madagaskars høyland. I: Forskning på tvers - tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU. Trondheim: NTNU, TAPIR akademisk forlag 2002 ISBN 82-519-1808-1. s. 81-98
NTNU Untitled
 
34 Blaikie, Piers; Edwards, Mary; Armbruster, W. Scott; Klein, Jørgen; Lein, Haakon; Olsson, Gunilla Almered; Pareliussen, Ingar; Rèau, Bertrand.
I hver sin verden. I: "Forskning på tvers". : 2002
NTNU Untitled
 
35 Bøe, Ulla-Britt; Hansen, Hanne Solheim; Pareliussen, Ingar; Okkenhaug, Håvard.
Storfe på skogsbeite: Beskrivelse av forsøksområdet i Roktdalen, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag. Klima, skogforhold, vegetasjon, flora, fauna. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2002 (ISBN 8274563050) 23 s. Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag(nr 139)
NORD NTNU Untitled
 
2001
36 Bøe, Ulla-Britt; Hansen, Hanne Solheim; Bjelkåsen, Toralf; Kroglund, Rolf Terje; Spidsø, Tor K.; Okkenhaug, Håvard; Pareliussen, Ingar; Olsson, Gunilla A.
Kviger på skogsbeite - fornuftig ressursutnytting eller skogens fiende?. I: Utmarksbeite og store rovdyr. Oslo: Norges Forskningsråd 2001 ISBN 82-12-01535-1. s. 27-32
NORD NTNU Untitled
 
1999
37 Pareliussen, Ingar; Olsson, E G A; Armbruster, William Scott; Edwards, M E.
Forest fragmentation and biodiversity conservation in Highland Madagascar. Forskerkonferense om Biologisk mangfold.; 1999
NTNU Untitled
 
38 Bø, Ulla-Britt; Pareliussen, Ingar; Bjelkåsen, Toralf; Hansen, Hanne Solheim; Spidsø, Tor; Kroglund, Rolf T.; Okkenhaug, Håvard; Olsson, Gunilla A..
Skogsbeite til storfe. Husdyrforsøksmøtet 1998; 1999
NORD NTNU Untitled
 
1997
39 Pareliussen, I..
The semi-natural grasslands in 1928 and 1994 on the island of Runde, western Norway. Trondheim: Botanisk institutt, NTNU 1997 64 s.
NTNU Untitled