Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2021
1 Akslen, Åse Nylenna; Moe, Randi.
Barnehagepedagogikk. Det Norske Samlaget 2021 (ISBN 9788252195637) 226 s.
HVL Untitled
 
2 Akslen, Åse Nylenna; Moe, Randi; Fjellanger, Liv Ingrid; Skram, Dag; Grindheim, Liv Torunn.
Barnehagepedagogikk Ei innføring for studentar. Boklansering; 2021-06-01
HVL Untitled
 
2018
3 Akslen, Åse Nylenna.
Being outdoors in a Norwegian barnehage. Building a sustainable future for our children: An exchange program for kindergarten principals and local officers in rural China and Bergen,; 2018-06-04 - 2018-06-04
HVL Untitled
 
4 Akslen, Åse Nylenna.
The Norwegian way of being outdoors: an obstacle for equality in ECE?. 26th International Reconceptualizing ECE Conference RECE; 2018-10-14 - 2018-10-18
HVL Untitled
 
2017
5 Akslen, Åse Nylenna.
Pedagogic Creed: focusing on the students' approach to sustainability in ECE.. Internasjonal konferanse; 2017-08-29 - 2017-09-01
HVL Untitled
 
6 Sæle, Ove Olsen; Akslen, Åse Nylenna; Halsnes, Astrid Øien.
Children’s physical activities according to preschool student teachers’ Creed.. International Research in Early Childhood Education 2017 ;Volum 8.(1) s. 88-102
HVL NLAH Untitled
 
7 Sæle, Ove Olsen; Akslen, Åse Nylenna; Ward, Ute.
Pedagogic Creed. Different perspectives from English and Norwegian Preschool Teacher Education. Forskerseminar; 2017-11-17 - 2017-11-17
HVL Untitled
 
2016
8 Akslen, Åse Nylenna.
Pedagogisk credo - en danningsvei for barnehagelærerstudenter. Nettverkssamling; 2016-10-10 - 2016-10-10
HVL Untitled
 
9 Akslen, Åse Nylenna.
Strengthening the sustainability element of early childhood teacher training. Nordisk seminar i forbindelse med forskningsprosjekt; 2016-06-01 - 2016-06-01
HVL Untitled
 
10 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Leadership in early childhood education:From preschool teacher students' perspectives.. Internasjonal årlig EECERA - konferanse; 2016-08-31 - 2016-09-03
HVL Untitled
 
2015
11 Akslen, Åse Nylenna.
I believe: John Dewey og hva studentene har troen på. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 161-171
NLAH Untitled
 
12 Akslen, Åse Nylenna.
Preschool Teacher Students' Thinking of Play - in the light of Charles Taylor. Journal of Education and Human Development (New York) 2015 ;Volum 4.(3) s. 53-61
HVL Untitled
 
13 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Danningsveien fra student til barnehagelærer. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 257-267
NLAH Untitled
 
14 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Foreldresamarbeid. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 90-110
NLAH Untitled
 
15 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Metodisk tilnærming til studentenes credotekster. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 57-66
NLAH Untitled
 
16 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Pedagogisk credo som institusjonell ordning. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 49-55
NLAH Untitled
 
17 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02547-6) 287 s.
NLAH Untitled
 
18 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Pedagogisk grunnlagstenkning, yrkesdanning og credo.. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 23-48
NLAH Untitled
 
19 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Preschool Teacher Students' Thinking of Play - in the light of Charles Taylor. Journal of Education and Human Development (New York) 2015 ;Volum 4.(3) s. 53-61
HVL Untitled
 
20 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Yrkesvalg, verdier og hva studenter "brenner for". I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 144-158
NLAH Untitled
 
21 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Å ta barnets perspektiv - om barnesyn, medvirking og barns lek. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 113-142
NLAH Untitled
 
22 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Å være leder i barnehagen. I: Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02547-6. s. 73-88
NLAH Untitled
 
23 Sæle, Ove Olsen; Akslen, Åse Nylenna.
Preschool Teacher Students' Perspectivs on Play - focusing on Children's Being and Formation. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10
NLAH Untitled
 
24 Sæle, Ove Olsen; Akslen, Åse Nylenna; Sævik, Tore Hjalmar.
Når leken blir alvor. Intervjureportasje i forbindelse med utgivelsen av boken Pedagoisk Credo.. Dagen [Avis] 2015-11-28
HVL Untitled
 
2014
25 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Olsen.
Pedagogic Creed: A head start to profession for preschool teacher students. EECERA; 2014-09-07 - 2014-09-10
NLAH Untitled
 
26 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Ronny.
Fair play as a Concept in Physical Education in the Norwegian School System. I: Handbook of Physical Education Research: Role of School Programs, Children's Attitudes and Health Implications. Nova Science Publishers, Inc. 2014 ISBN 978-1-63321-076-9. s. 165-182
NLAH Untitled
 
27 Akslen, Åse Nylenna; Sæle, Ove Ronny.
Pedagogic Creed: a Formation Pathway for Preschool Teacher Students. Educational Practice and Theory 2014 ;Volum 36.(1) s. 43-55
NLAH Untitled
 
2013
28 Akslen, Åse Nylenna.
Kulturforskelle i dagtilbud - fokus på respekt og anderkendelse. Dafolo 2013 (ISBN 978-87-7281-914-3) 176 s.
HVL Untitled
 
29 Sæle, Ove Olsen; Akslen, Åse Nylenna.
Pedagogic Creed: a Formation Pathway for Preschool Teacher Students at NLA University College, Bergen. EECREA; 2013-08-28 - 2013-08-31
NLAH Untitled
 
2012
30 Akslen, Åse Nylenna.
Kulturforskjeller i barnehagen. I: Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01962-8. s. 148-167
NLAH Untitled
 
2006
31 Akslen, Åse Nylenna.
Small Steps on the Path of Democracy. 16th Annual EECERA Conference; 2006-08-30 - 2006-09-02
NLAH Untitled
 
2004
32 Akslen, Åse Nylenna.
Visiting Scholar. Forskningsopphold; 2004-08-01 - 2005-07-31
HVL Untitled