Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 122 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Broch, Ole Jacob.
Vi må lære mer om hvordan vi kan bruke havet til å løse store samfunnsutfordringer. fiskeribladet.no/tekfisk 2021
OCEAN Untitled
 
2 Forbord, Silje; Matsson, Böris Sanna Christina A; Broch, Ole Jacob; Steinhovden, Kristine; Duinker, Arne; Solvang, Torfinn; Sarno, Antonio; Handå, Aleksander; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Cultivation of sugar kelp (Saccharina latissima) along the Norwegian coast. Variations in growth and chemical composition in connection to latitude, season, depth and hatchery treatments. ALGET2 Webinar; 2021-01-28 - 2021-01-28
HAVFORSK OCEAN NTNU UiT Untitled
 
3 Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig C.
Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram. : Norsk institutt for vannforskning 2021 36 s. NIVA-rapport(7589)
HAVFORSK NIVA OCEAN NTNU Untitled
 
4 Michelsen, Finn Are; Broch, Ole Jacob; Klebert, Pascal; Endresen, Per Christian; Alver, Morten Omholt.
Nye erfaringer og kunnskap fra forskning på strøm i havbruksanlegg. Norske Fiskeoppdrett 2021
OCEAN Untitled
 
5 Monteiro, João P.; Melo, Tânia; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Domingues, Pedro; Calado, Ricardo; Domingues, M. Rosário.
Effect of harvesting month and proximity to fish farm sea cages on the lipid profile of cultivated Saccharina latissima. Algal Research 2021 ;Volum 54.
OCEAN Untitled
 
6 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob.
Tang og tare kan gjøre magi for klimaet vårt. SINTEF Podcast "Smart forklart" v Aksel Faanes Persson.. Podcast [Radio] 2021-10-06
OCEAN Untitled
 
7 Solvang, Torfinn; Bale, Emil Scott; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Alver, Morten.
Automation Concepts for Industrial-Scale Production of Seaweed. Frontiers in Marine Science 2021 ;Volum 8. s. 1-11
OCEAN NTNU Untitled
 
2020
8 Broch, Ole Jacob.
Algeoppblomstring på gang. Hva skjer da?. fiskeribladet.no/tekfisk 2020
OCEAN Untitled
 
9 Broch, Ole Jacob.
En god lokalitet er ikke nødvendigvis god om 20 år. fiskeribladet.no/tekfisk 2020
OCEAN Untitled
 
10 Broch, Ole Jacob.
Hvor blir det av fôrrester og fiskeskitt fra lakseoppdrett?. fiskeribladet.no/tekfisk 2020
OCEAN Untitled
 
11 Broch, Ole Jacob.
Integrert havbruk er mye mer enn å resirkulere avfallsstoffer. fiskeribladet.no/tekfisk 2020
OCEAN Untitled
 
12 Broch, Ole Jacob.
Løgn, forbannet løgn og modeller?. fiskeribladet.no/tekfisk 2020
OCEAN Untitled
 
13 Broch, Ole Jacob.
Tare er ikke fremtiden. Det er nåtiden.. fiskeribladet.no/tekfisk 2020
OCEAN Untitled
 
14 Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Hancke, Kasper.
Deposition of detritus from near- and off-shore kelp farm as a contribution to CO2 sequestration. Ocean Sciences meeting; 2020-02-16 - 2020-02-20
OCEAN NIVA Untitled
 
15 Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Järnegren, Johanna; Uglem, Ingebrigt; Hilmarsen, Øyvind.
Kvantifisering og effekter av utslipp av organisk materiale og oppløste næringssalter fra norsk havbruk. Norsk Fiskeoppdrett 2020
OCEAN NINA SINTEF Untitled
 
16 Broch, Ole Jacob; Nepstad, Raymond; Ellingsen, Ingrid H.; Bast, Radovan; Skeie, Geir Morten; Carroll, JoLynn.
Simulating crude oil exposure, uptake and effects in North Atlantic Calanus finmarchicus populations. Marine Environmental Research 2020 ;Volum 162.
OCEAN UiT Untitled
 
17 Broch, Ole Jacob; Pascal, Klebert; Michelsen, Finn Are; Alver, Morten.
Multiscale modelling of cage effects on the transport of effluents from open aquaculture systems. PLOS ONE 2020 ;Volum 15.(3)
OCEAN NTNU Untitled
 
18 Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander.
Tare kan bli en lønnsom brikke i det grønne skiftet. Gemini 2020
OCEAN NTNU Untitled
 
19 Forbord, Silje; Etter, Siv Anina; Broch, Ole Jacob; Dahlen, Vegard Rønning; Olsen, Yngvar.
Initial short-term nitrate uptake in juvenile, cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) of variable nutritional state. Aquatic Botany 2020 ;Volum 168. s. 1-9
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Brodahl, Guri Ellila; Bluhm, Bodil; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Metaxas, Anna; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Olsen, Yngvar.
Latitudinal, seasonal and depth-dependent variation in growth, chemical composition and biofouling of cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) along the Norwegian coast. Journal of Applied Phycology 2020 ;Volum 32. s. 2215-2232
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
21 Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe.
Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk. : SINTEF nord 2020 SINTEF Rapport
OCEAN NINA SINTEF Untitled
 
22 Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob.
AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. : SINTEF Ocean 2020 (ISBN 978-82-14-06514-5) 61 s. SINTEF Rapport(2020:00593)
OCEAN Untitled
 
23 Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob.
AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations - 2020:00593 A. : SINTEF Ocean AS 2020 61 s.
OCEAN Untitled
 
24 Norderhaug, Kjell Magnus; Skjermo, Jorunn; Kolstad, Kari; Broch, Ole Jacob; Ergon, Åshild; Handå, Aleksander; Horn, Svein Jarle; Lock, Erik-Jan; Øverland, Margareth.
Mot en ny havnæring for tare? : Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 24 s. Fisken og Havet(2020 - 05)
HAVFORSK OCEAN NMBU Untitled
 
25 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob.
«Kirkegårder» for tare kan bli nødvendig klimatiltak. Dagens næringsliv 2020
OCEAN Untitled
 
26 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Dyrking av makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal - TAREAL 2. Verdikjede for makroalger på Nordmøre; 2020-11-13 - 2020-11-13
OCEAN Untitled
 
27 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Utgreiing av vekst hos dyrkede makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal. : SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06496-4) 38 s.
OCEAN Untitled
 
28 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Sarno, Antonio; Handå, Aleksander.
Technology development for industrial macroalgae cultivation.. 3rd Nordic Algae Symposium 2020 (NAS2020); 2020-03-04 - 2020-03-04
OCEAN Untitled
 
29 Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Handå, Aleksander.
Offshore kelp cultivation in Norway: a Seaweed CDR project. REV-Ocean international seaweed farming workshop; 2020-11-16 - 2020-11-16
OCEAN NIVA Untitled
 
2019
30 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
31 Broch, Ole Jacob.
Perspektiver på taredyrking i Norge. Alger - framtidas industri i dag. Seminar om mikrp- og makroalger; 2019-03-27 - 2019-03-27
OCEAN Untitled
 
32 Broch, Ole Jacob.
Potensialet for storskala taredyrking og CO2-fangst. Det grønne skiftet i havet, Arendalsuka 2019; 2019-08-14 - 2019-08-14
OCEAN Untitled
 
33 Broch, Ole Jacob.
Taredyrking i Norge (Hvor bør man dyrke og hvor stort er potensialet?).
OCEAN Untitled
 
34 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 5. s. -
OCEAN NIVA Untitled
 
35 Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Lona, Eivind; Solvang, Torfinn.
Taredyrking som klimapositivt tiltak. Klimamarin - klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen; 2019-11-12 - 2019-11-13
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Broch, Ole Jacob; Rogers, Shane; Brönner, Ute; Evans, Oliver; Handå, Aleksander; Alver, Morten; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Matsson, Sanna.
Cultivation potentials for Brown and Red Algae in Norway. SIG Seaweed; 2019-11-27 - 2019-11-27
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
37 Forbord, Silje; Brodahl, Guri Ellila; Matsson, Sanna; Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Steinhovden, Kristine; Saifullah, Saifullah; Foldal, Solveig; Kleppe, Malin; Duinker, Arne; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Latitudinal and seasonal variations of growth and chemical content of the sugar kelp Saccharina latissima along the Norwegian coast. 23rd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
HAVFORSK OCEAN NTNU UiT Untitled
 
38 Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Olsen, Yngvar.
Seaweed cultivation in Norway- ecology and strategy. SIG Seaweed 5; 2019-11-27 - 2019-11-28
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
39 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Solvang, Torfinn; Sjøtun, Kjersti; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn.
MACROSEA - A knowledge Platform for Industrial Macroalgae Cultivation. Seaweed Applications; 2019-09-04 - 2019-09-06
OCEAN NTNU UiB UiT Untitled
 
40 Michelsen, Finn Are; Klebert, Pascal; Broch, Ole Jacob; Alver, Morten.
Impacts of fish farm structures with biomass on water currents: A case study from Frøya. Journal of Sea Research 2019
OCEAN Untitled
 
41 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Taredyrking og klimaeffekter. Blått karbon; 2019-05-08 - 2019-05-08
OCEAN Untitled
 
2018
42 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A Norwegian cultivation program for sugar kelp (Saccharina latissima). Tjärnö International Seaweed Conference; 2018-06-18 - 2018-06-20
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
43 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A NORWEGIAN CULTIVATION PROGRAM FOR THE SUGAR KELP Saccharina latissima. Aqua 2018 #We R Aquaculture; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
44 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
THE POTENTIAL FOR KELP (Saccharina latissima) CULTIVATION IN NORWAY. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
45 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Tiller, Rachel.
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag, med blikk til Finnmark. Forum for Biomarine Næringer; 2018-05-24 - 2018-05-25
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
46 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Tiller, Rachel; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag. Algesmeinar på Frøya; 2018-08-21
OCEAN NIVA NTNU UiO Untitled
 
47 Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Slagstad, Dag; Handå, Aleksander.
Impacts of climate change on the prospects for macroalgae cultivation in northern norway. Arctic Frontiers; 2018-01-23 - 2018-02-25
OCEAN NTNU Untitled
 
48 Carroll, JoLynn; Vikebø, Frode Bendiksen; Howell, Daniel; Broch, Ole Jacob; Nepstad, Raymond; Augustine, Starrlight; Skeie, Geir Morten; Bast, Radovan.
Resiliency of a healthy fish stock to recruitment losses from oil spills. Marine Pollution Bulletin 2018
HAVFORSK OCEAN UiT Untitled
 
49 Carroll, JoLynn; Vikebø, Frode Bendiksen; Howell, Daniel; Broch, Ole Jacob; Nepstad, Raymond; Augustine, Starrlight; Skeie, Geir Morten; Bast, Radovan; Juselius, Jonas.
Assessing impacts of simulated oil spills on the Northeast Arctic cod fishery. Marine Pollution Bulletin 2018 ;Volum 126. s. 63-73
HAVFORSK OCEAN UiT Untitled
 
50 Chauton, Matilde Skogen; Steinhovden, Kristine; Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H..
Microalgae in aquaculture regions: Friend and foe. Nasjonal Fiskehelsesamling 2018; 2018-11-15
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste